Atbildes, kuras tu meklē
Rūmnieks Valdis

Rakstnieks, literatūrzinātnieks (1951)

Valda Rūmnieka darbi

Grāmatas

Aleksandra Čaka gadagrāmata / Čaka fonds ; sast. Andra Konste ; māksl. Aiva Šteina. - Rīga : Pils, 2007. - 204, [2] lpp. - Saturā: Aleksandrs Čaks un trimdas literatūra : publikācijas un vērtējumi / Valdis Rūmnieks.

Bērniem skaitāmi dzejoļi : bērnu dzejas antoloģija / dzejoļus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Antra Augustinoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 504 lpp. - Aut. lokā: Valdis Rūmnieks.

Čaks Aleksandrs. Kopoti raksti 6 sējumos / Aleksandrs Čaks ; [tekstus sagat. un koment. Valdis Rūmnieks]. - Rīga : Zinātne, 1991-2007. - 6 sēj.

Čaks Aleksandrs. Spēle ar dzīvību : noveles, stāsti, tēlojumi / Aleksandrs Čaks ; [sakārt. Valdis Rūmnieks ; Anšlava Eglīša zīm.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 140, [2] lpp. - (Vajadzīga grāmata).

Kiplings Radjards. Paks no Pūka kalna / Radjards Kiplings ; Māras Rūmnieces tulk. no angļu val. un koment. ; Valda Rūmnieka atdz. ; Ligitas Linmeieres zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 270, [2] lpp. - (Lasītprieks!).

Literatūra un skola : problēmas, izpratne un popularizēšana : rakstu krāj. / [sakārt. Valdis Rūmnieks un Dagmāra Ausekle]. - Rīga : Garā pupa, 2003. - 93, [2] lpp. - (Rakstnieku sērija).

Rīgas latvietis : Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata, 2011 / sast.: Gaida Jablovska, Ilgonis Bērsons. - Rīga : Mansards : Rīgas Latviešu biedrība, 2011. - 277, [1] lpp - Saturā: Pasaka par Runci Muri un viņa miegu / Valdis Rūmnieks. Pasaka par olām / Rūķis Dūķis (Valdis Rūmnieks).

Rūmnieks Valdis. Čaks : biogrāfisks romāns / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 787, [2] lpp.

Rūmnieks Valdis. Dziesmiņas ar asakām / Valdis Rūmnieks ; [māksl. Marita Grase]. - Rīga : Garā pupa, 2004. - 47 lpp.

Rūmnieks Valdis. Dzīvā upe : RLB vakar, šodien : rakstu krāj. / Valdis Rūmnieks, Edgars Mucenieks. - Rīga : Rīgas Latviešu biedrība : Madris, 2006. - 151 lpp.

Rūmnieks Valdis. Kā raķete kaklu izārstēja / Valdis Rūmnieks ; māksl. Gundega Muzikante. - Rīga : Garā pupa, 2002. - [13] lpp.

Rūmnieks Valdis. Kuršu vikingi / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 365, [2] lpp. - (Piedzīvojumu sērija).

Rūmnieks Valdis. Mārīte pazemē / Valdis Rūmnieks ; Anitas Kreituses zīm. - Rīga : Elpa, 2001. - 42, [1] lpp.

Rūmnieks Valdis. Murjāņu pasakas / Valdis Rūmnieks ; māksl. Gundega Muzikante. - Rīga : Garā Pupa, 2007. - 45, [2] lpp.

Rūmnieks Valdis. Rūķa Dūķa dziesmiņas / Valdis Rūmnieks ; māksl. Signe Ērmane-Ļitvina. - Rīga : Garā pupa, 2005. - 15, [1] lpp. - (13 dzejoļi ; 6).

Rūmnieks Valdis. Sveiks, jautrais Rodžer! / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 427, [1] lpp.

Rūmnieks Valdis. Vakariņa pasakas / Valdis Rūmnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 236, [2] lpp. - (Skatuve).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Rūmnieks Valdis. Ar optimismu par to visu : [saruna ar Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāju, rakstnieku, vēstures pētnieku] / Valdis Rūmnieks ; pierakst. Arnis Terzens // Kabinets. - ISSN 1691-0834. - Nr.76 (2009, dec.), 12.-19.lpp.

Rūmnieks Valdis. Čaks : [tāda paša nosaukuma romāna fragm.] / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2010, marts/apr.), 79.-98.lpp.

Rūmnieks Valdis. Čaks - no sākuma līdz beigām : [par dzejnieka Aleksandra Čaka (1901-1950) Kopotu rakstu zin. izd. sastādīšanu] / Valdis Rūmnieks // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2008, marts), 145.-149.lpp.

Rūmnieks Valdis. Dziesmiņa par divām blusām / Valdis Rūmnieks // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.4 (2009, apr.), 12.lpp.

Rūmnieks Valdis. Dziesmiņa par grūto dzīvi / Valdis Rūmnieks // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.5 (2009, maijs), 12.-13.lpp.

Rūmnieks Valdis. Jukumdzejolis / Valdis Rūmnieks // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.7 (2009, jūl.), 12.-13.lpp.

Rūmnieks Valdis. "Kad naktis ir visgarākās..." / Valdis Rūmnieks // Auces Vēstis. - Nr.10 (2008, dec.), [1.]lpp.

Rūmnieks Valdis. Kā elpot latviešu grāmatniecībai? : [par apdraudēto latviešu grāmatniecības un rakstniecības attīstību] / Valdis Rūmnieks // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.89 (2009, 17.apr.), 14.lpp.

Rūmnieks Valdis. Latviešu biedrības vēstures krustcelēs / Valdis Rūmnieks // Ritums (Sidneja). - Nr.653 (2008, sept.), 1., 6.-8.lpp.

Rūmnieks Valdis. Minces pagrabs / Valdis Rūmnieks // Spicīte - ISSN 1691-0540. - Nr.3 (2009, marts), 12.-13.lpp.

Rūmnieks Valdis. Paaudžu elpa aiz muguras : [saruna ar Rīgas Latviešu biedrības priekšsēd., rakstnieku : sakarā ar biedrības 140.gadadienu] / Valdis Rūmnieks ; pierakst. Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.287 (2008, 20.okt.), 12.lpp. - (Iel. "Kultūrzīmes").

Rūmnieks Valdis. Pasaka par labo Tinci un Briesmīgo mušu / Valdis Rūmnieks // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.3 (2009, marts), 14., 19.lpp.

Rūmnieks Valdis. Varavīksne / Valdis Rūmnieks // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.6 (2009, jūn.), 12.-13.lpp.

Literatūra par Valdi Rūmnieku

Grāmatas

Latviešu rakstniecība biogrāfijās / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp. - Saturā par: Valdis Rūmnieks.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bērsons Ilgonis. Čaks - viss un vecais labais : [par dzejnieka Aleksandra Čaka (1901-1950) Kopotajiem rakstiem 6 sēj. (sast. Valdis Rūmnieks)] / Ilgonis Bērsons // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2008, jūn.), 151.-162.lpp.

Kārkliņš Kristaps. Māmuļa grimst parādos : [par Rīgas Latviešu biedrības finanšu parādiem] / Kristaps Kārkliņš ; tekstā stāsta biedrības Statūtu un ētikas komisijas vadītāja Aina Blinkena, SIA "Ava Financia" Valdes priekšsēdētājs Normunds Staļģis, bijušais biedrības priekšsēdētājs Valdis Rūmnieks [u.c.] ; ar biedrības Literatūras komisijas vadītāja Ērika Hānberga koment. // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.65 (2010, 18.marts), 5.lpp.

Kleina Agnese. Čakiskie stāstiņi : [par dzejnieku Aleksandru Čaku (1901-1950)] / Agnese Kleina ; pēc rakstnieka, A.Čaka daiļrades pētnieka, literatūrzinātnieka Valda Rūmnieka inform. // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.23 (2009, 6./19.nov.), [22.]-25.lpp.

Krauze Sandra. Čaka pirmā un pēdējā mīlestība : [par dzejnieka Aleksandra Čaka (1901-1950) sievietēm] / Sandra Krauze ; pēc rakstnieka, Čaka biedrības vadītāja Valda Rūmnieka inform. // Marta. - ISSN 1691-1679. - Nr.43 (2010, 27.okt.), 16.-18.lpp.

Literārajam žurnālam jābūt! : [par literāro žurn. "Karogs" : sakarā ar tā iespējamo likvidēšanu] / Viktors Ivbulis, Laima Muktupāvela, Gundega Repše, Ainārs Zelčs, Raimonds Auškāps, Valdis Rūmnieks, Sandra Vensko, Nora Ikstena, Jānis Rokpelnis, Janīna Kursīte // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.253 (2009, 31.okt.), 13.lpp.

Meistere Daina. Omulības kluba uznāciens Liepājā : [par Rīgas Latviešu biedrības nama Omulības kluba pārstāvju Jāņa Ķuzuļa, Ērika Lansa, Valda Rūmnieka un Ērika Hānberga viesošanos Liepājā : sakarā ar ieceri izveidot Omulības klubiņu kultūras darbiniekiem Liepājas Latviešu biedrības namā] / Daina Meistere // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.51 (2009, 2.marts), [1.]lpp.

Mūrniece Ināra. Kur paliek latviešu tiesības? : [par valsts val. lietojumu un tiesību pārkāpumiem Latvijā] / Ināra Mūrniece ; tekstā stāsta Rīgas Latviešu biedrības priekšsēd., rakstnieks Valdis Rūmnieks // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.163 (2008, 16.jūn.), 3.lpp.

Raubišķe Inese. Rīgas Latviešu biedrībai - 140 : [par izstādi ar t.p. nos. un jubilejai velt. sarīkojumiem] / Inese Raubišķe ; tekstā stāsta izstādes aut. Gaida Jablovska un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēd. Valdis Rūmnieks // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.43 (2008, 8./14.nov.), 6.lpp.

Sproģe Anita. Pirmizrādē - "Brēmenes muzikanti" : [Valda Rūmnieka un Maigas Līcītes luga pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem Krustpils teātrī (rež. Jānis Savickis) : sakarā ar Krustpils Kultūras nama 50.gadadienu] / Anita Sproģe // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.18 (2009, 3.marts), 10.lpp.

Strautiņa Ilze. Rīgas Latviešu biedrībai - 140 / Ilze Strautiņa ; tekstā stāsta biedrības priekšsēd. Valdis Rūmnieks // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.43 (2008, 23.okt.), 49.-51.lpp.

Urtāns, Juris. Vēsture un tās stāsti : [par tēla jeb stāsta nozīmi muzeja ekspozīcijā : arheologu un rakstnieka diskusija] / Juris Urtāns, Armands Vijups, Valdis Rūmnieks ; pierakst. Ilze Zveja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.5, Nr.6 (2009, 13./20.febr.), 7.lpp. - (Iel. "Mnēmosine").

Par Valda Rūmnieka un Andreja Miglas romānu "Čaks"

Briedis Raimonds. Dzejolī ieslēgts romāns : [par Valda Rūmnieka un Andreja Miglas grām. "Čaks" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2010)] / Raimonds Briedis // Latvju Teksti. - ISSN 1691-6948. - Nr.2 (2010, ziema), 50.-51.lpp.

Kļaviņš Kaspars. Čaka biogrāfija jaunā pārstāstā : [par dzejniekam Aleksandram Čakam (1901-1950) velt. Valda Rūmnieka un Andreja Miglas romānu "Čaks" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2010)] / Kaspars Kļaviņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.249 (2010, 28.dec.), 11.lpp.

Noslēpumainais Aleksandrs Čaks jaunajā grāmatā : [par Valda Rūmnieka un Andreja Miglas grām. "Čaks" atvēršanas svētkiem izdevniecības "Zvaigzne ABC" Liepājas Grāmatu namā] / tekstā stāsta grām. aut. A.Migla // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.274 (2010, 25.nov.), 4.lpp.

Radzobe Silvija. Romāns - komikss par Sašiņu : [par Valda Rūmnieka un Andreja Miglas romānu "Čaks" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2010] / Silvija Radzobe // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.14 (2011, 20.janv.), 11.lpp.

Sadovska Kristīne. Iz plašās Dieva kabatas : [par Valda Rūmnieka un Andreja Miglas romānu "Čaks" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2010] / Kristīne Sadovska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.3, Nr.17 (2011, 21.janv.), 6.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena").

Silkalns Eduards. Gaŗš romāns par īsu mūžu : [par Valda Rūmnieka un Andreja Miglas grām. "Čaks" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2010)] / Eduards Silkalns // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.4 (2011, 22./28.janv.), 6., 9.lpp.