Atbildes, kuras tu meklē
Bičolis Jānis

Literatūrkritiķis (1904-1982)

Jāņa Bičoļa darbi

Ievads latviešu literatūrā : sistemātisks latviešu literatūras pārskats : daži 30. gadu rakstnieki : Čaks, Ādamsons, Medenis. — North Hollywood, ASV] : Ramave, 1991.

Kad mēs jauni bijām : Ēriks Raisters dzīvē un darbos / Jāņa Bičoļa biogrāfiska apcere; red. : Jānis Bičolis, Jānis Kadilis [u.c.]. — [Bruklina] : Grāmatu Draugs, 1972.

Vecākās latviešu literātūras chrēstomatija vidusskolām. — Rīga : Valters un Rapa, 1933.

Literatūra par J.Bičoli

Silenieks Juris.Jānis Bičolis, kritiķis ar tālu skatu : [par J.Bičoļa grām. "Ievads latviešu literatūrā : sistemātisks latviešu literatūras pārskats. Daži 30.g. rakstnieki : Čaks, Ādamsons, Medenis" (North Hollywood (ASV), 1991)] // Laiks (Ņujorka). — 1992. — 16.maijs. — 3.lpp.

Vallena D. Kā paturēt valodas kvalitāti : latviešu val. zinātniskā konf. Ņujorkā, 26.-27.sept. : [par Viktoru Neimani, Valeriju Bērziņu-Baltiņu, Jāni Bičoli, Jāni Kušķi, Pēteri Norvili, Konstantīnu Karuli, Māru Soikāni-Trapāni, Sarmu Kļaviņu, Rasmu Grīsli, Ingridu Vīksnu u.c. ] // Laiks (Ņujorka). — 1992. —17.okt. — 5.lpp.