Atbildes, kuras tu meklē
Liedskalniņa Antra

aktrise (1930-2000)

Literatūra par Antru Liedskalniņu

Grāmatas

Burtniece Anda. Antra Liedskalniņa / Anda Burtniece. - Rīga : Liesma, 1984. - 157 lpp.

Grebzde Džovita. Mīļā, baltā, zelta, vienīgā : Antra Liedskalniņa / Džovita Grebzde. - Rīga :Priedaines, 2002. - 287 lpp.

Šneidere Mudīte. Antra / Mudīte Šneidere. - Rīga : Priedaines, 2001. - 374 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bernāts Andris. Cilvēki dzer. Un mirst. Arī Dieva apdāvinātie : [par mūziķa, komp. Gunāra

Rozenberga (1947-2009), aktrises Antras Liedskalniņas (1930-2000), dziedātājas Noras

Bumbieres (1947-1994), dzejnieku Māra Melgalva (1957-2005), Jura Kunnosa (1948-1999) un

aktiera Inta Burāna (1941-2008) alkoholismu] / Andris Bernāts // Patiesā Dzīve. - ISSN 1691-

2233. - Nr.24 (2009, 4.dec.), 42.-[47.]lpp.

Blaua Līga. Viņu liktenis - mīlestības sāpes : [par Liedskalniņu dzimtu] / Līga Blaua ; tekstā stāsta dzimtas pārstāve, Gulbenes bibliotēkas darbin., literāte, aktrises Antras Liedskalniņas (1930-2000) krustmeita Iveta Krūmiņa // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.19 (2005, 11.maijs), 18.-21.lpp.

Ezera Dace. Misija - vairot mīlestību : [par dziedātāju Hariju Ozolu un viņa māti - aktrisi Antru Liedskalniņu (1930-2000)] / Dace Ezera ; tekstā stāsta H.Ozols // Māja. - ISSN 1691-2705. -Nr.25 (2010, 26.jūn./3.jūl.), [13.]-15.lpp.

Ilgaža Malda. Atjauno aktrises dzimto māju : [par aktrises Antras Liedskalniņas (1930-2000)

dzimtas mājām "Stūras" Līgo pagastā (Gulbenes nov.)] / Malda Ilgaža ; tekstā stāsta mājas

īpašniece Kaija Strade, viņas māsa Biruta Tropa // Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.125

(2009, 27.okt.), [1.]lpp.

Kalniņš Raitis. Mana versija par Antru : dievināto un pelto : [par aktrisi Antru Liedskalniņu

(1930-2000)] / Raitis Kalniņš // 40 Plus. - ISSN 1691-3752. - Nr.4 (2010, apr.), 48.-51.lpp.

Ozols Harijs. Aiz vārdiem : [saruna ar dziedātāju, dziesmu tekstu aut., aktrises Antras

Liedskalniņas (1930-2000) dēlu] / Harijs Ozols ; pierakst. Līga Blaua // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.50 (2007, 12.dec.), [12.]-15.lpp.

Ozols Harijs. Kad māti sapnī redz... : [stāsta aktrises Antras Liedskalniņas (1930-2000) dēls,

dziedātājs, aktieris] / Harijs Ozols ; pierakst. Ina Eglīte // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.6 (2010, 12./25.marts), 20.-23.lpp.

Raita Santa. Dēla pienākums : [par mūziķi un aktieri Hariju Ozolu un Latvijas Nacionālā teātra

aktrisei Antrai Liedskalniņai (1930-2000) velt. koncertturneju Latvijā] / Santa Raita ; tekstā stāsta H.Ozols ; ar dziedātājas Santas Zapackas koment. // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.17 (2010, 21.janv.), 14.lpp.

Stundiņš Jānis. Veltījums mātei : [sakarā ar mūziķu Harija Ozola un Santas Zapackas gaidāmo

viesošanos ar aktrises Antras Liedskalniņas (1930-2000) 80.dz.d. velt. koncertprogr. Jelgavā] /

Jānis Stundiņš // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.40 (2010, 8.apr.), 12.lpp.

Treimanis Gunnars. Teātra pastāsti : [par aktrisēm Maigu Grīnbergu, Antu Klinti (1893-1970),

Veru Baļunu (1904-1978), Antru Liedskalniņu (1930-2000) : atmiņas] / Gunnars Treimanis //

Dadzis. - ISSN 1691-2519. - Nr.23 (2006, dec.), 23.lpp.