Atbildes, kuras tu meklē
Gribača Vera

(aktrise, 12.10.1927.–16.05.2023.)

Veras Gribačas darbi

Grāmatas

Aiz kulisēm : teātra anekdošu krājums / Latvijas Teātra darbinieku savienība ; atbildīgā redaktore A.Mellupe ; [1.krājumu veidoja V.Gribača ... [u.c.] ; il. U.Mežavilks, R.Vitkovskis]. - Rīga : Teātra anekdotes, 1989-1994. - 11 sēj. : il. - Uz vāka nos.: Teātra anekdotes. - "Teātra Vēstneša" pielikums.

Gribača-Valtere Vera. Ēvalds Valters, 1894-1994 / Vera Gribača-Valtere, Mudīte Šneidere. - Rīga : Jumava, 2006. - 238, [2] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Gribača-Valtere Vera. Atzīšanās mīlestībā : [par aktrises dzimto pils. Auci (Dobeles raj.)] / Vera Gribača-Valtere // Zemgale. - ISSN 1407-947X. - Nr.85 (2004, 24.jūl.), 5.lpp.

Gribača-Valtere Vera. Dzimuši mīlestībai : [par Mudītes Šneideres grām. par Hariju Liepiņu "Dzīves sadedzinātie" (Rīga, 2000)] / Vera Gribača-Valtere // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - (2001, 20./26.janv.), 4., 5.lpp.

Gribača-Valtere Vera. Gods kalpot Latvijai! : [par sadarbību ar Latvijas armiju : stāsta bij. Latvijas Dailes teātra aktrise] / Vera Gribača-Valtere // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.3 (2004, 5.janv.), 11.lpp.

Gribača-Valtere Vera. Ja pašapliecināšanās, tad jāuzdrīkstas : [par Aspazijas drāmai "Sidraba šķidrauts" velt. Aijas Magones veidoto izstādi "Naktī skatos meteoru" Raiņa un Aspazijas muzejā Majoros] / Vera Gribača-Valtere // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.29 (2002, 3./9.aug.), 6., 8.lpp. - T.p. laikr. Laiks (Ņujorka). - Nr.30 (2002, 3./9.aug.), 12., 14.lpp.

Gribača-Valtere Vera. Karoga svētki Skrundā [29.janvārī] / Vera Gribača-Valtere // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.6 (2004, 14./20.febr.), 4.lpp.

Mihailovskis Vilhelms. Latvija šeit un tagad : [fotoattēlu cikls : raksti] / Vilhelms Mihailovskis ; ar Daigas Čirkstes iev. // Lauku Avīze. - (Mājas Viesis). - ISSN 1407-3331. - Nr.153, 163 (2003, 8., 22.aug.), [23.]lpp. - Saturs: Radīt mājīgumu vietā, kur esi : [par Valmieras pils. : stāsta brīvmāksl., dziesminiece] / Aina Boža ; Uz Ventiņas laba dzīve, Tur migliņa ilgi stāv : [par Kuldīgu : stāsta aktrise] / Vera Gribača. - Turp. Sāk.: Nr.6 (2003, 10.janv.).

Literatūra par Veru Gribaču

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ancītis Toms. "Pikšās" satiekas pagātne ar nākotni : [sakarā ar bij. Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa (1877-1942) 127.dz.d. atceres pasākumiem] / Toms Ancītis ; tekstā stāsta aktrise Vera Gribača, Latvijas Zemnieku savienības priekšsēd. Augusts Brigmanis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.242 (2004, 6.sept.), [1.], 5.lpp.

Barkāns Elmārs. Dreiliņos pirmie jurģi : [sakarā ar pašvaldības līdz. uzceltā īres nama un aktiera Ēvalda Valtera (1894-1994) vārdā nos. ielas atklāšanu Dreiliņu mikroraj.] / Elmārs Barkāns ; tekstā stāsta aktiera dzīvesbiedre Vera Gribača // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.129 (2004, 7.jūl.), [1.], 6.lpp.

Bekmanis Zigmunds. Latviešiem ilgoto vārdu teicēja : [par bij. aktrisi, Latvijas jūras spēku krasta apsardzes kuģa krustmāti Veru Gribaču-Valteri] / Zigmunds Bekmanis ; tekstā stāsta V.Gribača-Valtere // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.94 (2004, 3.apr.), 27.lpp.

Ezera Dace. Ēvalds Valters - no streļķa līdz aktierim : [par aktieri (1894-1994)] / Dace Ezera ; tekstā stāsta dzīvesbiedre Vera Gribača-Valtere // Sieviete. - ISSN 0868-4715. - Nr.2 (2006, febr.), 26.-29.lpp.

Gribača-Valtere Vera. Mājas - viss skaistums un visas bēdas : [stāsta akt. Ēvalda Valtera (1894-1994) dzīvesbiedre, akt.] / Vera Gribača-Valtere ; pierakst. Ieva Jaunupe // Sievietes Pasaule. - ISSN 1407-2386. - Nr.[4] (2000), 6.-7.lpp.

Gribača Vera. Veriņa un Valters : [par dzīvi kopā ar aktieri Ēvaldu Valteru (1894-1994) : saruna ar aktrisi] / Vera Gribača ; pierakst. Līga Blaua // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.52 (2004, 29.dec.), 18.-19., 21.lpp.

Griškeviča Una. Leģendārā latviešu aktiera dzīvesstāsts iemūžināts : [sakarā ar Veras Gribačas un Mudītes Šneideres grām. "Ēvalds Valters" par teātra un kino aktieri (1894-1994) izdošanu] / Una Griškeviča ; tekstā stāsta V.Gribača // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.4 (2006, 5.janv.), 10.lpp.

Jaunākā literatūra : kultūras vēsture : [par Veras Gribačas-Valteres un Mudītes Šneideres grām. "Ēvalds Valters, 1894-1994" un Viktora Hausmaņa grām. "Anšlavs Eglītis"] // Latvijas Arhīvi. - ISSN 1407-2270. - Nr.1 (2006), 158.-160.lpp.

Jaunbelzere Anita. Tīrelī, kur priedes sirmās, iedegās trīs zvaigznes pirmās : [par Ziemassvētku kaujām velt. piemiņas skatu torņa atklāšanu Ložmetējkalnā (Rīgas raj.)] / Anita Jaunbelzere ; tekstā stāsta aktrise Vera Gribača-Valtere, LR zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" prezidents Roberts Strīpnieks, Zemgales mežsaimn. izpilddirektors Ilgonis Rozītis // Latvijas Avīze. - (Mājas Viesis, ISSN 1691-0931). - ISSN 1691-1229. - Nr.328 (2005, 2.dec.), [34.-35.]lpp.

Jauns skatu tornis Ložmetējkalnā : [runas Latviešu strēlnieku Ziemassvētku kauju piemiņas vietas atklāšanā Tīreļpurvā Valgundes pagastā (Jelgavas raj.)] / Vera Gribača, Mārtiņš Roze, Roberts Strīpnieks ... [u.c.] // Meža Vēstis. - Nr.23 (2005, 2.dec.), [1.], 6.lpp.

Jundze Arno. Grāmatu grozs : [par serbu rakstnieka Milorada Paviča grām. "Hazāru vārdnīca" (Rīga : Jāņa Rozes apg.), Veras Gribačas-Valteres, Mudītes Šneideres grām. "Ēvalds Valters" (Rīga : Jumava) un Ilzes Jansones stāstu "Viņpus stikla" (Rīga : Atēna)] / Arno Jundze, Evita Mamaja, Egīls Venters // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.77 (2006, 31.marts), 9.lpp.

Kaupe Diāna. Neaizmirst varoņus cīņā par brīvību : [par aktrises Veras Gribačas-Valteres ciemošanos Raiskuma internātskolā] / Diāna Kaupe ; tekstā stāsta V.Gribača-Valtere // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.177 (2005, 12.nov.), [1.]lpp.

Kļaviņš Andris. Atmiņu stāsti Ziemsvētku kauju piemiņai : [sakarā ar latviešu strēlnieku atcerei velt. konf. Valgundes pagastā (Jelgavas raj.)] / Andris Kļaviņš ; tekstā stāsta bij. strēlnieks Voldemārs Birznieks, aktrise Vera Gribača-Valtere // Rīgas Apriņķa Avīze. - (Iel. "Mārupes vēstis"). - ISSN 1407-5857. - Nr.7 (2007, 18.janv.), 7.lpp. : ģīm.

Krauja Vita. Prast uzrunāt : [par akt. Veru Gribaču] / Vita Krauja ; tekstā stāsta V.Gribača // Lauku Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.159 (2002, 11.okt.), 14.-15.lpp.

Martinsone Inta. Par Ēvaldu Valteru jāraksta, kā audumu aužot : [sakarā ar Veras Gribačas un Mudītes Šneideres grām. "Ēvalds Valters" prezentāciju Inčukalna bibliotēkā (Rīgas raj.)] / Inta Martinsone // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.32 (2006, 16.marts), 6.lpp.

Mārtuža Eva. Ēvalds Valters tepat : [sakarā ar grām. "100 Latvijas personību" pasniegšanu skatuves māksl. (1894-1994), dzīvesbiedrei Verai Gribačai] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta V.Gribača ; fragm. no grām., Ē.Valtera atmiņām // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.325 (2006, 1.dec.), 6.lpp. : ģīm.

Rācenis Uldis. Divu mūzu kalps : [sakarā ar rakstnieka, aktiera, romāna "Trīs vella kalpi" aut. Rutku Tēva (īst.v. Arveds Mihelsons, 1886-1961) 120.dz.d. atceres pasākumu Rīgas Vidzemes priekšpils. izpilddirekcijas telpās] / Uldis Rācenis ; tekstā stāsta aktrise Vera Gribača // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.293 (2006, 27.okt.), 7.lpp. : ģīm.

Rone Sarmīte. Zvaigznes dienā - "Labā zvaigzne" laba darītājiem : [par labdarības atbalsta akcijas "Labā zvaigzne" noslēguma pasākumu Rīgā] / Sarmīte Rone ; tekstā stāsta Nevalstisko org. centra direktore Kaija Gertnere-Ozola, aktrise Vera Gribača, Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ... [u.c.] // Zemgale. - ISSN 1407-947X. - Nr.4 (2003, 9.janv.), [1.], 6.lpp.

Sergejeva Santa. Jānis Rožkalns: "Čekas cietumā mūs mēģināja salauzt" : [par biedrības "Latvijas Ordeņu brālība" 8.salidojumu Liepājā] / Santa Sergejeva ; tekstā stāsta biedrības priekšsēd. Juris Karlsons, aktrise Vera Gribača-Valtere, biedrības Domes loceklis J.Rožkalns // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.177 (2006, 12.sept.), 8.-9.lpp. : ģīm.

Sproģis Andris. Parole: strēlnieks un aktieris : [par Veras Gribačas-Valteres un Mudītes Šneideres grām. "Ēvalds Valters" atvēršanas svētkiem Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē] / Andris Sproģis // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.5 (2006, 10.janv.), 8.lpp.

Strazdiņa Sandra. Aktrisei Verai Gribačai-Valterei pieder milzu bagātība - teātra anekdotes : [par anekdošu vākšanu krāj. "Teātra anekdotes"] / Sandra Strazdiņa ; tekstā stāsta V.Gribača-Valtere // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - (2000, 26.sept.), 7., 9.lpp.

Šaitere Tekla. Visu mūžu ierindnieks : [par Mudītes Šneideres un Veras Gribačas-Valteres veidoto grām. "Ēvalds Valters" par teātra un kino aktieri (1894-1994)] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta V.Gribača-Valtere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.8 (2006, 10.janv.), 12.lpp.

Tāfelberga Daina. Mūžam dziedošie "Vecie zēni" : [par Skrundas (Kuldīgas raj.) vīru ansambli : sakarā ar kolektīva 15.gadadienas koncertu] / Daina Tāfelberga ; tekstā stāsta aktrise Vera Gribača // Kurzemnieks. - ISSN 1407-9755. - Nr.29 (2005, 10.marts), 4.lpp.

Treimanis Gunnars. Vienreizēja mūža piemiņai veltīta : [par Gribača-Valtere Vera. Ēvalds Valters, 1894-1994 : [piemiņas grām. aktierim] / Vera Gribača-Valtere, Mudīte Šneidere. - Rīga : Jumava, 2006. - 238, [2] lpp. : il., ģīm., faks., karte.] / Gunnars Treimanis // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.7 (2006, 10.janv.), 16.lpp.

Veidemane Elita. Nāks diena kā karsti nokurināta krāsns, un ļaundari būs kā rugāji : [sakarā ar 7.nacionālo karavīru saietu Smārdē (Tukuma raj.)] / Elita Veidemane ; tekstā stāsta apvienības "Visu Latvijai!" vad. Raivis Dzintars, aktrise Vera Gribača, LR Saeimas deputāts Kārlis Šadurskis ... [u.c.] // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.175 (2005, 15.aug.), 8.-9.lpp.

Vera Gribača-Valtere, Mudīte Šneidere. "Ēvalds Valters" : [sakarā ar grām. "Ēvalds Valters" klajā nākšanu] / mater. sagat. Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - (Iel. "Nedēļa kabatā"). - ISSN 1691-1229. - Nr.5 (2006, 6.janv.), [9.]lpp.

Zemīte Vija. Grāmata par godavīru : [par Mudītes Šneideres un Veras Gribačas-Valteres grām. "Ēvalds Valters, 1894-1994" : sakarā ar Grām. svētkiem Kuldīgā] / Vija Zemīte ; tekstā stāsta V.Gribača-Valtere un M.Šneidere // Kurzemnieks. - ISSN 1407-9755. - Nr.78 (2006, 8.jūl.), 11.lpp.