Atbildes, kuras tu meklē
Kunnoss Juris

dzejnieks (1948-1999)

Jura Kunnosa darbi

Grāmatas

Kunnoss Juris. Ar jaunu mirdzumu acīs : dzejoļi / Juris Kunnoss un Co ; [Andras Otto il. un vāka foto]. - Rīga : Daugava, 1999. - 134 lpp. : il.

Kunnoss Juris. Contrabanda / Juris Kunnoss ; [sast. un atdzej. krievu val.] Sergejs Moreino. - Рига : Нордик, 2000. - 92, [3] с. : портр.

Kunnoss Juris. Contraбанда : [стихи] / Juris Kunnoss ; sast. un atdzej. Sergejs Moreino ; māksl. Tomass Folks. - [Rīga] : Nordik, 2000. - 92, [3] c., портр.

Kunnoss Juris. Drellis : dzejoļi / Juris Kunnoss. - Rīga : Liesma, 1981. - 45, [1] lpp.

Kunnoss Juris. Dzejoļi, 1995-1999 : un par Juri Kunnosu / Juris Kunnoss ; [sast. Austra Gaigala ; māksl. Andra Otto]. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 335 lpp. : il.

Kunnoss Juris. Jura Kunnosa "X" = "X" Юриса Кунносса / Juris Kunnoss ; [sakārt. Amanda Aizpuriete, Sergejs Moreino ; atdzeja Sergejs Moreino, Olga Pētersone]. - Rīga : Neputns, 2008. - 379, [4] lpp.

Kunnoss Juris. Pieci septiņi : dzeja / Juris Kunnoss. - Rīga : Liesma, 1987. - 108, [1] lpp.

Kunnoss Juris. Slengs pilsētas ielās : [dzeja] / Juris Kunnoss. - Rīga : Liesma, 1991. - 92, [3] lpp.

Latgale Brīvdabas muzejā / Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ; [sast. un teksta aut. Juris Kunnoss]. - Rīga : Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 1993. - 78, [2] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kunnoss Juris. Dzejoļi / Juris Kunnoss // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2005, okt.), 34.-42.lpp.

Kunnoss Juris. Prāgas pastkarte / Juris Kunnoss // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 63.lpp.

Kunnoss Juris. Tavi vārdi Kungs ir Priex / Juris Kunnoss // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 10.-31.lpp.


Literatūra par Juri Kunnosu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aizpuriete Amanda. Cik paliek pāri no vienas nesen beigušās dzīves? : [par dzejn. Jurim Kunnosam (1948-1999) velt. izst. Aspazijas mājā Dubultos (Jūrmala)] / Amanda Aizpuriete // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.28 (2002, 13./20.dec.), [1.]lpp.

Aizpuriete Amanda. Drīxt nolasīt : dzejn. Juris Kunnoss [1948-1999] - XX gs. lielais X / Amanda Aizpuriete // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.2 (2000), 44.-47.lpp.

Berelis Guntis. Guntis Berelis vērtē : [par Jura Kunnosa (1948-1999) dzejoļu krāj. "Dzejoļi, 1995-1999" (Rīga : Jaunā Daugava) un Aleksandra Tauriņa piedzīvojumu stāstu grām. "Avantūristi" (Rīga : Jāņa Rozes apg.)] / Guntis Berelis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2007, nov.), 203.-205.lpp.

Berelis Guntis. Peldēšanās virs bezdibeņa : [par Aizpuriete Amanda. Nakts peldētāja : romāns, veltīts Jurim Kunnosam. - Rīga : Daugava, 2000 (SIA "Apgāds Jāņa sēta"). - 108, [2] lpp. : ģīm.] / Guntis Berelis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.182 (2000, 7.aug.), 14.lpp.

Bergmanis Andris. Juris Kunnoss atgriežas : [par dzejn. (1948-1999) velt. izst. atklāšanu Aspazijas mājā Dubultos (Jūrmala)] / Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.285 (2002, 6.dec.), 9.lpp. - (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Bērziņš Uldis. Uģim Brikmanim. Ltd. / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2003), 46.-50.lpp. - Saturs: "Es ticu stāstam: vecis izdziedāts no zārka un paša bērēs lecis! - Bij..." ; "Tiem acu nav, ka tevi nepamana - viens tāds tu..." ; "Kurp ved mūs, dziesma, skurbā..." ; Atceroties Fredi Ķempi ; Es? Un igaunis? ; Kunnoss runā ar nāvi : [velt. Jurim Kunnosam] ; I.Grāmatizdevējs Vilnis Zaļkaļns sauc no tukša loga ; II.Mūžīgais students sauc no bezgalgarā gaiteņa.

Čaklā Inta. "Ir Māxla pašmērķīga" : mākslas un māksl. tēls J[ura] Kunnosa [1948-1999] dzejā / Inta Čaklā // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 65.-69.lpp.

Čaklā Inta. Prieks no rūgtās akas : [par Kunnoss Juris. Ar jaunu mirdzumu acīs / Juris Kunnoss un Co. - Rīga : Daugava, 1999. - 134 lpp. : il., ģīm.] / Inta Čaklā // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2000), 195.-200.lpp.

Eipurs Aivars. Ieroči nemirstībai : [par Kunnoss Juris. Jura Kunnosa X. - Rīga : Neputns, 2008. - 379, [5] lpp.] / Aivars Eipurs // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2008, maijs), 146.-148.lpp.

Eipurs Aivars. Kunnoss - neaizmirstami sirsnīgs : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999)] / Aivars Eipurs // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2005, okt.), 149.-150.lpp.

Gaigala Austra. Jura Kunnosa jaunrades process = Creative work of Juris Kunnoss : [par dzejnieka (1948-1999) daiļradi] / Austra Gaigala // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9984-802-12-4. - (2006), [110.]-118.lpp. - (Latvijas Universitātes raksti ; 705.sēj.).

Gaigala Austra. Jura Kunnosa jaunrades process : [Latvijas Universitātes Filoloģijas fak. maģistres darbs] / Austra Gaigala ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.34 (2005, 9./16.sept.), 4.-5.lpp.

Gaigala Austra. Jura Kunnosa poētika : modernisma iezīmes : [par dominējošiem virzieniem dzejnieka (1948-1999) daiļradē] / Austra Gaigala // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2008, janv.), 118.-125.lpp.

Gaigala Austra. Juris Kunnoss. Pieredzētais un apdzejotais : [par dzejnieka (1948-1999) dzīvi un daiļradi] / Austra Gaigala // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2005, okt.), 116.-134.lpp.

Grīva Dace. Aspazijas mājā iemājo "Priex par neko" : [par dzejn., māksl. Jurim Kunnosam (1948-1999) velt. izst. Dubultos (Jūrmala)] / Dace Grīva ; tekstā stāsta muzeja vad. un izst. aut. Austra Krūmiņa-Popova // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.237 (2002, 5.dec.), [11.]lpp. - (Piel. "Jūrmala" ; Nr.47).

Jansone Inguna. Īsais romāns par Amandas Aizpurietes romānu... : [par Aizpuriete Amanda. Nakts peldētāja : romāns, veltīts Jurim Kunnosam. - Rīga : Daugava, 2000 (SIA "Apgāds Jāņa sēta"). - 108, [2] lpp. : ģīm.] // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2000), 216.-219.lpp.

Jundze Arno. Krems, Lox, Ikss & bardax : [par Jura Kunnosa (1948-1999) dzejas grām. "Jura Kunnosa X" (Rīga : Neputns)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.58 (2008, 8.marts), 12.lpp.

Juris Kunnoss : [par dzejnieku (1948-1999) : biogr. uzziņa] // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 70.lpp.

Langa Liāna. Prāgas pastkarte : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999) un viņa t.p. nos. dzejoli : eseja] / Liāna Langa // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 59.-62.lpp.

Niedre Uģis. "...Domāju, ka viņš varētu uzrakstīt eposu" : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999) : saruna ar dzejnieka bij. darbabiedru Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, vēstures zinātņu Dr.] / Uģis Niedre ; pierakst. Austra Gaigala // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2005, okt.), 135.-141.lpp.

Popova Austra. Dzejnieks Juris Kunnoss laikabiedru skatījumā : [1948-1999] / Austra Popova // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 41.-56.lpp.

Rokpelnis Jānis. Par grāmatām un Juri Kunnosu : [saruna ar dzejnieku] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Austra Gaigala // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2005, okt.), 142.-148.lpp.

Rokpelnis Jānis. Par Juri Kunnosu domājot / Jānis Rokpelnis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.30 (2004, 30.janv.), 14.lpp. - (Mājas viesis).

Rokpelnis Jānis. "Visīstākais no priekiem..." : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999) un viņa dzeju : saruna ar dzejnieku] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Austra Popova // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 33.-39.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Subjektīvi par Kunnosu : [par Juri Kunnosu un grām. "Dzejoļi, 1995-1999"] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.239 (2007, 12.okt.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.39).

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008