Atbildes, kuras tu meklē
Stalte Helmī

folkloriste, sabiedriska darbiniece (1949-2023)

Helmī Staltes darbi

Grāmatas

Gadskārtu ieražas : 1.d. : Metenis, Lieldienas / sast. Taīda Lange ; mūz. red. un teksta aut. Helmī Stalte. - Rīga : E.Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kult.-izglīt. darba zin. metod. centrs, 1989. - 33 lpp.

Līgo : gadskārtu ieražas / [sast. un teksta aut. Helmī Stalte]. - Rīga : E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1989. - 39 lpp.

Ziemassvētki : gadskārtu ieražas / [sast. Helmī Stalte]. - Rīga : E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1989. - 47 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Barisa Liene. Latvijas iedzīvotāji svin neatkarības atjaunošanu : [sakarā ar Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanu (1990.g. 4.maijs)] / Liene Barisa ; tekstā stāsta Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēd. Helmī Stalte // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.102 (2007, 3.maijs), [1.], 5.lpp.

Kasparāns Ģirts. Līvu valoda UNESCO atlantā ierakstīta pie izmirstošām / Ģirts Kasparāns ; tekstā stāsta Līvu savienības pārstāve Helmī Stalte // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.44 (2009, 21.febr.), 10.lpp.

Stalte Helmī. Atrast un izcelt Rīgai raksturīgo : [par kultūras dzīves organizēšanu : saruna ar Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēd.] / Helmī Stalte ; pierakst. Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.25 (2006, 29.jūn.), 14., 18.lpp.

Stalte Helmī. Atslēgsim vārdus : [par mātes val. un tēvuzemes godā turēšanas tradīciju : sakarā ar Māras dienu] / Helmī Stalte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.6 (2006, 10./17.febr.), 3.lpp.

Stalte Helmī. Eiropas dimensija Rīgā : [par Baltijas galvaspilsētu forumu Tallinā un Rīgas iespējām Eiropas kultūras galvaspilsētas statusā : saruna ar Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas vad.] / Helmī Stalte ; pierakst. Mārīte Skudra // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.13 (2008, 4./11.apr.), 6.lpp.

Stalte Helmī. "Puškins ar kaķīti pie Uzvaras kolonnas" : [par pieminekļu izvietošanu Rīgā : saruna ar Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēdētāju] / Helmī Stalte ; pierakst. Voldemārs Krustiņš, Artis Drēziņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.4 (2009, 6.janv.), 5.lpp.

Stalte Helmī. Sveicinu Tevi, Džordž Armitsted, 160.dzimšanas dienā! : [Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēd. uzruna Rīgas galvas piemiņas brīdī pie Latvijas Nacionālās operas] / Helmī Stalte // Mūsu rajons. - ISSN 1407-4524. - Nr.11 (2007, nov.), 4.lpp.

Stalte Helmī. Turēsimies kā miets ļurkanā pamatā : [par jaundibināto nevalstisko organizāciju "Latvijas Folkloras biedrība" : saruna ar biedrības Valdes locekli, folkloristi, Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēdētāju] / Helmī Stalte ; pierakst. Lana Strode // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.3 (2009, 23./30.janv.), 12.lpp.

Literatūra par Helmī Stalti

Grāmatas

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. - Saturā: Helmī Stalte (1949) / V.Muktupāvels.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kārkliņa Inta. Rainim un Aspazijai veltīts : [par Helmī Staltes vadītās Rīgas domes delegācijas vizīti Lugānā (Šveice) un dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) trimdas sāk. 100.gadadienai velt. divu grām. atvēršanu] / Inta Kārkliņa // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2006, dec.), 169.-171.lpp.

Kārkliņš Kristaps. Helmī Stalte dievina kūpinātas lestes : [par Rīgas domes deputātes, Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas vad., folk. spec. ēšanas paradumiem] / Kristaps Kārkliņš ; tekstā stāsta H.Stalte // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.224 (2007, 25.sept.), 44.-45.lpp. - (Piel. "Māja", ISSN 1691-2705 ; Nr.39).

Kondrāts Ģirts. Ordeņu mirdzums Igaunijas gadadienā : [par Igaunijas valsts apbalvojumiem Rīgas domes deputātei Helmī Staltei, Latvijas Lauksaimn. universitātes prof. Hennam Tuhermam, Rīgas Igauņu vidusskolas direktorei Urvei Aivarei] / Ģirts Kondrāts // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.54 (2006, 24.febr.), 8.lpp.

Pudule Zane. Helmī pazīst vaigā visu savu tautu : [par folkloristi Helmī Stalti] / Zane Pudule ; tekstā stāsta H.Stalte // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.111 (2006, 9.jūn.), 10.-11.lpp.

Puriņa Velta. Augsts Igaunijas valsts apbalvojums Helmī Staltei : [par Māras zemes Krusta 5.šķiras ordeņa pasniegšanu Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēd.] / Velta Puriņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.8 (2006, 24.febr./3.marts), 12.lpp.

Rūja Valdis. Dziesmu svētkus gaidot : [Helmī un Daini Staltiem] / Valdis Rūja // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.13 (2008, jūl.), 22.lpp.

Strode Lana. Helmī Stalte dāvina grāmatas : [par Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēd. dāvinājumu Rīgas Centr. bibliotēkai] / Lana Strode ; tekstā stāsta H.Stalte, bibliotēkas direktore Dzidra Šmita // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.48 (2008, 12./19.dec.), 3.lpp.

Valsis mūža garumā : [par saticību : raksti] // Ģimenei. - ISSN 1691-3590. - Nr.12 (2007), 32.-33.lpp. - Saturs: Kristaps un Zane Krūmiņi : [stāsta jaunlaulātie] / Kristaps Krūmiņš, Zane Krūmiņa ; Helmī un Dainis Stalti : [par 34 kopdzīves gadiem : stāsta folkloristi] / Helmī Stalte, Dainis Stalts.