Atbildes, kuras tu meklē
Aizpuriete Amanda

Dzejniece (dz.1956)

Amandas Aizpurietes darbi

Grāmatas

Krēsla tevi mīl / Amanda Aizpuriete ; [māksl. Lilija Dinere]. — [Rīga] : Alis, 2005. — 138, [3] lpp. : il.

Vēstuļu vējš / Amanda Aizpuriete ; [māksl. Lilija Dinere]. — Rīga : Atēna, 2004. — 104, [1] lpp.

Viršu debesīs : dzeja / Amanda Aizpuriete. — Rīga : Jumava, 2003. — 103, [1] lpp. : portr.

Amanda Aizpuriete un Aija Zariņa : apsveikumu kartiņas 2000.gadam : [albums]. Rīga : [b.i., 2000]. — [58] lpp. : il.

Nakts peldētāja : romāns / Amanda Aizpuriete ; [māksl. Lilija Dinere]. — Rīga : Daugava, 2000. — 108, [2] lpp. : portr.

Bābeles nomalē : dzeja / Amanda Aizpuriete ; [māksl. Lilija Dinere]. — Rīga : Enigma, 1999. — 93 lpp. : il.

Bauskas senā pils. Sapnis : krāsojamā grāmata / Amanda Aizpuriete ; māksl. Inese un Dairis Hofmaņi. — Rīga : Ieviņa, 1999. — [20] lpp.

Pēdējā vasara : dzejoļi, (1990.-1994.) / Amanda Aizpuriete ; [māksl. B. Ozola]. —Rīga : Preses nams, [1995]. — 96, [5] lpp. : il.

Grāmatas, kuras sastādījusi un kuru sastādīšanā piedalījusies Amanda Aizpuriete

Bezdibenis un Plīvurdeja : dzejnieki un mīlestība : latviešu mīlas lirikas antoloģija / sast. Amanda Aizpuriete; māksl. Lilija Dinere. — Rīga : Jumava, 2000. — 279, [1] lpp. — (Latviešu mīlas lirikas antoloģija ; 2.sēj.).

Blīvā upe : [dzejoļu krājums] / [sast. Amanda Aizpuriete ; māksl. Aija Zariņa]. — Rīga : Noass, 1998. — 187, [2] lpp. : il.

Dzejas diena, 2001 / sast. : Amanda Aizpuriete, Kristaps Vecgrāvis ; [māksl. Vija Zariņa]. — Rīga : Jaunā Daugava, 2001. — 222, [1] lpp., [4] lp. il.

Kolbe Uve. Bezmiega sastāvdaļas = Ingredienzen der Schlaflosigkeit / Uve Kolbe ; [izd. sakārt. un atdzej. Amanda Aizpuriete ; māksl. Tomass Folks]. — Rīga : Nordik, 2000. - 175, [1] lpp.

Krile Velga. Skriensarkansjaguārs : [mīlas lirika] / Velga Krile ; [sast. Antra Krile ; red. un ievadteksta aut. Amanda Aizpuriete]. — [Rīga] : Neputns, [2005]. — 143 lpp. : portr.

Neibarts Aivars. Torņakalnakentaurs / Aivars Neibarts ; [sast. Sarmīte Neibarte ; māksl. Gunārs Krollis ; priekšv. aut. Amanda Aizpuriete u.c.]. — Rīga : Pētergailis, 2004. — 158 lpp. : il.

Plīvurdeja un Bezdibenis : dzejnieces un mīlestība / sast. Amanda Aizpuriete ; [māksl. Lilija Dinere]. — Rīga : Jumava,1999. — 309, [1] lpp. — (Latviešu mīlas lirikas antoloģija ; 1.sēj.).

Veitners Juris Italo. Putns debesīs / Juris Italo Veitners ; [sast. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : Nordik, 2003. — 183, [1] lpp., [16] lpp. il.

Vekters Uģis. Parks naksnīgiem sienāžiem / Uģis Vekters ; [sast. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : Pētergailis, 2001. — 75 lpp. : portr.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aizpuriete Amanda. Karaliene klaidone : [par krievu dzejnieci Annu Ahmatovu (īst.v. Anna Gorenko : 1889-1966)] / Amanda Aizpuriete // Una. — ISSN 1407-2165. — Nr.2 (2005, febr.), 62.-66.lpp.

Aizpuriete Amanda. Meldijās aizgājējs : [dzejnieka Māra Melgalva (1957-2005) piemiņai] / Amanda Aizpuriete // Karogs. — ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2005, febr.), 199.-200.lpp.

Aizpuriete Amanda. "Un pat nepamāj atvadoties..." : dzejniekam Arto Melleri : [sakarā ar radošo nometni Šetlendas salās (Lielbritānija)] / Amanda Aizpuriete ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.27 (2005, 22./29.jūl.), 6.lpp.

Aizpuriete Amanda. Šo pazīstu, šis man patīk : [par Austrumeiropas dzejniekiem : sakarā ar dzejnieces viesošanos Edinburgas skotu dzejas bibliotēkā] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.144 (2005, 22.jūn.), 12.lpp.

Aizpuriete Amanda. Kā iedziesmot dzejnieku : [par Māra Melgavja piemiņai velt. muzikālu vakaru klubā "Kabata"] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.21 (2005, 26.janv.), 14.lpp.

Aizpuriete Amanda. Starp sapņiem : [stāsts] / Amanda Aizpuriete // Ievas Stāsti. — ISSN 1691-1857. — Nr.3 (2005, 4.febr.), 36.-38.lpp.

Aizpuriete Amanda. Mani nes provinces kapsētā aprakt : stāsts par latviešu dzejnieci Velgu Krili (1945-1991) / Amanda Aizpuriete ; pēc māsas Antras Kriles un Brigitas Kriles inform. // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.9 (2005, sept.), 64.-66., 68.-69.lpp.

Aizpuriete Amanda. "Saproti : nepārsāpēs..." : Mārim [Melgalvam : 1957-2005] / Amanda Aizpuriete // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.3 (2005, 21./28.janv.), 3.lpp.

Aizpuriete Amanda. Domājot par Velgu Krili : [par dzejnieci (1945-1991)] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.211 (2005, 10.sept.), 11.lpp.

Aizpuriete Amanda. "Pusaizgruvušā mežabrāļu..." / Amanda Aizpuriete // Kurzemes Vārds. — ISSN 1407-8902. — Nr.215 (2005, 14.sept.), [1.]lpp. — (Piel. "Satikšanās literatūrā").

Aizpuriete Amanda. Vai tas ir labi? : [eseja] / Amanda Aizpuriete ; ar Edvīna Raupa iev. "Dzejas dienas. Studentu darbi" // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.34 (2005, 9./16.sept.), 5.lpp.

Aizpuriete Amanda. Viņa cēla pieminekļus mīlestībai : [dzejnieces un tēlnieces Vijas Gunes (īst.v. Vija Mikāne : 1937-2004) piemiņai] / Amanda Aizpuriete // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (2004, marts), 234.-235.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dzejas ziemā dzejas vasara : [par literāru pasākumu "Dzejas ziema" peldošajā galerijā "Noass"] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.11 (2004, 12./19.marts), [1.]lpp.

Aizpuriete Amanda. Sudrabains pipargrauds : [par dzejnieku Aivaru Neibartu (Ņurbulis ; 1939-2001) : sakarā ar 65.dz.d.] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.46 (2004, 3./10.dec.), 4.lpp.

Aizpuriete Amanda. Grāmata par tikšanos un nesatikšanos / Amanda Aizpuriete. — {Karlštrēma, Inga.} Zem viena lietussarga : romāns vēstulēs / Inga Karlštrēma. — Rīga : Atēna, 2004. - 143, [1] lpp. : ģīm. — (Pirmais romāns). // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.12 (2004, 19./26.marts), 2.lpp.

Aizpuriete Amanda. Ledusskapja šūpuļdziesma : sablīvētā laika dzeja : [stāsts] / Amanda Aizpuriete // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2004, nov.), 77.-98.lpp.

Aizpuriete Amanda. "No mīlēšanās galva noreibusi, zini..." : [no Jāņa Zālīša sast. latviešu erotiskās dzejas krāj. "Nakts rotaļas"] / Amanda Aizpuriete ; ar Ivetas Krūmiņas iev. "Maigs siltums plūst no tavām rokām" // Saskarsme. — ISSN 1407-7620. — Nr.35 (2004, 30.aug./5.sept.), 12.lpp.

Aizpuriete Amanda. Ereldes mēnesstaru tilts : [par Roberta Dinera un Lilijas Dineres personālizstādi "Bronzas koks" Ivonnas Veihertes galerijā] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.278 (2004, 29.nov.), 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Velgai : [dzejniecei Velgai Krilei] / Amanda Aizpuriete // Ziemeļlatvija. — ISSN 1407-5415. — Nr.115 (2004, 2.okt.), 3.lpp.

Aizpuriete Amanda. Nakts murgs : [sakarā ar grām. "Homoseksuālisms — cilvēces negods un posts" (apg. "Vieda")] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.247 (2004, 22.okt.), 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Der Eklat : [par Sandras Kalnietes grām. "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" franču izd. prezentāciju Liepcigas grām. mesē] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.15 (2004, 10./16.apr.), [1.]lpp.

Aizpuriete Amanda. Putns dzīvo debesīs : [saruna ar dzejnieci : sakarā ar Jura Italo Veitnera dzejoļu krāj. "Putns debesīs" izdošanu] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Anda Buševica // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.26 (2004, 31.janv.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Bērnišķais stilīgums : [par deviņgadīgā Stefana-Ezras Dimitera dzejoļu krāj. "Dzīvi var ispīpēt" (Rīga : Neputns, 2003)] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.45 (2004, 23.febr.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Pilsēta, kurā patīkami apmaldīties : [par ceļojuma iespaidiem Vīnē] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.32 (2004, 7.febr.), 6.-8.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.6).

Aizpuriete Amanda. Kā izrauties no raganu riņķa? : [par latviešu lit. problēmām iekļauties starptaut. apritē] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.5 (2004, 30.janv./6.febr.), 5.lpp.

Aizpuriete Amanda. Grāmata, kura lasāma ārpasaulē / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis — {Thoreau, Henry David.} Voldena jeb Dzīve mežā : [romāns] / Henrijs Deivids Toro ; no angļu val. tulk. un pēcv., 270.-280.lpp., aut. Valdis Ābols. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 280 lpp. : ģīm. — (Slaveni teksti). // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.50 (2004, 28.febr.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Tikai bez "nomelnošanas" : [par dzejnieku Ojāru Vācieti (1933-1983) : sakarā ar Kopotu rakstu 10.sēj. iznākšanu] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.117 (2003, 21.maijs), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Kāpēc Rīgai jākļūst tik samākslotai? : [par Rīgas Domes izstrādātajiem kārtības noteik. pils. : sakarā ar aizliegumu atpūsties parku un kanālmalas zālienā] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.125 (2003, 30.maijs), 2.lpp.

Aizpuriete Amanda. To tev nav brīv teikt : [par Imanta Ziedoņa mīlestības dzejoļu izlasi "Gaismas parāds"] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.19 (2003, 9./16.maijs), 5.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dareliāna latviski : [par angļu zoologa un rakstnieka Džeralda Darela darbiem un pēdējo grām. "Tiešā trāpījumā" (tulk. Linda Vītola) : dzejnieku saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.135 (2003, 11.jūn.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Zem vēja pirkstiem izdejot straumi / Amanda Aizpuriete. — Saturs : "Mana devītā dzīvība iet uz galu..." ; "Omulīgs vakars. Tavas siltās lūpas..." ; "Mēs melojām ar smīniņiem, ar nopūtām..." ; "Mēs aizbraucām..." ; "Kā atvadu vēstule diena..." ; "Nešaujiet uz pianistu..." ; "Ņirbot zem vēja pirkstiem..." ; "Mēs neiegriezām skābarža mizā..." ; "Ja nodīrāšu sev ādu..." ; "Un augām dienām bēru lietus līst..." ; "Kā vienacainais Po kaķis..." ; "Iekarotās pilsētas centrā..." ; "Omulīgs vakars. Tavas siltās lūpas..." ; "Miesnieks un mācītājs krogā kauliņus met..." ; Pēdējā recepte ; "Es nevēlos, lai tavu gaismu kāds vēl manī ieraudzītu...". // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 28.-35.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dzejas vasara ar skatu uz Vecrīgu : [par Pārdaugavai velt. dzejas lasījumiem galerijā "Noass"] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.29 (2003, 18./25.jūl.), [1.] lpp.

Aizpuriete Amanda. Atdzejotājas murgs : romāna fragm. / Amanda Aizpuriete // Karogs. – ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 36.-40.lpp.

Aizpuriete Amanda. Karš ar pavisam nedaudziem šāvieniem : [par Dzintara Soduma Kopotu rakstu 3.sēj. romānu "Taisām tiltu pār plašu jūru" (Rīga : Atēna) : dzejnieku saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.181 (2003, 6.aug.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dzejas dienu stundas : [par Dzejas dienu pasākumiem] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.214 (2003, 13.sept.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Lilijas pilsēta : [fragm. no prozas grām.] / Amanda Aizpuriete ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.4 (2003, 24./31.janv.), 4.lpp.

Aizpuriete Amanda. "Tik sāpīgi, kad pievakarēs tava roka..." / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.237 (2003, 10.okt.), 10.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Aizpuriete Amanda. "Kad krēslas kļava iešalksies..." ; "Kā sermuļādas mētelis ap pleciem..." ; "Rudens uzziedinājis mums debesis..." ; "Bezmiegs aizšauj man garām - un atkal..." ; "No mīlēšanās galva noreibusi, zini?..." / Amanda Aizpuriete // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.203 (2003, 17.okt.), 15.lpp. — (Mājas viesis).

Aizpuriete Amanda. Ielūkoties vistumšākajā Āfrikā : [par šā gada Nobela prēmijas laureāta rakstnieka Dž.M.Kutzē romāna "Negods" gaidāmo iznākšanu latviešu val.] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.41 (2003, 10./17.okt.), [1.]lpp.

Aizpuriete Amanda. Vācvalodīgais vēstnieks : [par dzejnieku un atdzej. Manfrēdu Pēteru Heinu : sakarā ar latviešu dzejas atdzej. viņa sast. dzejas antoloģijā "Viens stūrītis Eiropas kartē. Austrumeiropas modernā dzeja"] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.44 (2003, 31.okt./7.nov.), [1.]lpp.

Aizpuriete Amanda. "When the clear juices boil..." ; "And what do you see in my eyes..." ; Voices from an Unfinished Poem ; "Buy me out of slavery..." ; "I hear the trumpet and I know..." ; "I meet them more and more often..." ; "Extinguish the fire in the lighthouse..." ; "There in the sand dunes..." / Amanda Aizpuriete ; atdzej. Margita Gailītis ; ar Rutas Veidemanes iev. ""... kiss the dark from my lips" : Amanda Aizpuriete" ; tulk. Margita Gailītis // Latvian Literature. — ISSN 1407-9267. — [Nr.]3 (2003), 18.-29.lpp.

Aizpuriete Amanda. Kara ziņotājs tulko Ovidiju : [par Dzintara Soduma "Blēžu romāns 1943-1944" (Kopoti raksti, 2.sēj.) : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. —ISSN 1407-3463. — r.177 (2002, 1.aug.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Nevaru izlikties nedzirdam... : [par beļģu dzejn. Rozes-Marijas Fransuā dzejoļu grām. "Tālīnā strūklaka" (Rīga : Tapals) Dagnijas Dreikas atdz. : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. —ISSN 1407-3463. —Nr.192 (2002, 19.aug.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Starp lasītāju un tekstu. Izziņas vēsture : [sakarā ar izdevn. nepietiekami sniegto izziņas mater. par izdodamo grām. aut. : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.201 (2002, 29.aug.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Ērika Lansa atgriešanās : [par jaun. stāstu krāj. "Debesu balsinātāji" (Rīga : Karogs) : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.203 (2002, 31.aug.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Mēs tiekamies. Tiekamies Ventspilī : [par Latvijas un Krievijas rakstnieku konf. : dzejn. saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.219 (2002, 19.sept.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Vēstules no Berlīnes IV : [par lit. pasākumiem] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.103 (2002, 6.maijs), 10.lpp. — Turp. Sāk. : Nr.99 (2002, 29.apr.).

Aizpuriete Amanda. Vēstules no Berlīnes (II) : [par starptaut. kult. pasākumu Minhenē "Rezervāts Eiropa"] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.100 (2002, 30.apr.), 14.lpp.

Aizpuriete Amanda. seši dzejoļi / Amanda Aizpuriete. - Saturs : "Mūžīgais sasalums pāri..." ; "Un naktis sazvērēsies. Putni sapņos..." ; "Kā parādē man atkal solis nojūk..." ; "Es apskaužu to sievieti..." ; Norikam uz citurieni ; "Maiga ķīniete...". // Vārds. — ISSN 1407-7094. — Nr.1 (2002), 39.lpp.

Aizpuriete Amanda. Sāpīgs noslēpums : [par aktr., dzejn., dziedātājas Raimondas Vazdikas dzejoļu krāj. "Rētas. Zelts" (Rīga : V. elements) : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.124 (2002, 30.maijs), 14.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dabas atpazīšana : [par Jāņa Baltvilka dzejoļu krāj. "Saule met loku" : dzejn. saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.230 (2002, 2.okt.), 12.lpp.

Aizpuriete Amanda. Zvirgzdiņa mistērijas : [par Jura Zvirgzdiņa stāstu grām. "Rīgas sapņugrāmata" : dzejn. saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.249 (2002, 24.okt.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. "Es nenovecošu..." : [par lietuv. dzejn. Judītes Vaičūnaites (1937-2001) dzejoļu krāj. "Zemei pieskaroties" (atdz. Hermanis Marģers Majevskis : 1951-2001) atvēršanas svētkiem LU Filol. fak. aulā (sept.) un Latvijas un Lietuvas Valsts prezidentu Vairas Vīķes-Freibergas un Valda Adamkus piedalīšanos] / Amanda Aizpuriete // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2002), 217.-218.lpp.

Aizpuriete Amanda. Lavīna, kas gāžas tukšumā : [par grām. izdevn. piedāvājumu, lasītāju izvēli un pirktspēju] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.108 (2002, 11.maijs), 11.lpp.

Aizpuriete Amanda. To tu pavaicā vētrai / Amanda Aizpuriete. — Saturs : "Glāsts apsvilina ādu..." ; "Pirms divdesmit gadiem mēs dejojām sniegputenī..." ; "Mēs bijām ceļabiedri - atceries?..." ; "Smieklīga atzīšanās : man tevis trūkst..." : Džonim ; "Pāri liesmu slieksnim spodram..." ; "Mēs apšaujam dziedošos putnus..." ; "Tā mēs salīdzināmies, likdami..." ; "Ja sapnī ieraugi mūsu salu - stūrē projām!..." ; "Garāmejot ielūkojos acīs..." ; "Vecie jūras laupītāji nīkst liedagā..." ; "Alus upes medus krastos...". // Karogs. — ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2002), 90.-96.lpp.

Aizpuriete Amanda. Divtūkstošo gadu runa : [par iespaidiem Starptaut. dzejas fest. Stokholmā] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.287 (2002, 9.dec.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Vēstules no Berlīnes (I) : [par lit. lasījumiem un diskus. Berlīnē] / Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. - Nr.99 (2002, 29.apr.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Cik paliek pāri no vienas nesen beigušās dzīves? : [par dzejn. Jurim Kunnosam (1948-1999) velt. izst. Aspazijas mājā Dubultos (Jūrmala)] / Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.28 (2002, 13./20.dec.), [1.]lpp.

Aizpuriete Amanda. Lidojums uz vietas. Lidojums vēsturē : [par igauņu rakstn. Jāna Krosa romānu "Lidojums uz vietas" : dzejn. saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.65 (2002, 18.marts), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Darels katrai ģimenei : [par angļu zool. un rakstn. Džeralda Darela grām. "Plekstes filejas", "Mātes izprecināšana" un "Saskarsme ar dzīvniekiem" : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 11.jūl.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Kas ņems tavu vainadziņu : [par kopdzīvi bez laulības : saruna ar dzejn. A.Aizpurieti, dziedātāju O.Rajecku, māksl. A.Heinrihsoni / Amanda Aizpuriete, Olga Rajecka, Anna Heinrihsone // Sievietes Pasaule. — Nr.7 (2001), 6.-7.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dzejoļa viļņošanās : [par Klāva Elsberga prēmijas laureāta Marta Pujāta dzejoļu krāj. "Tuk tuk par sevi" : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 2.febr.), 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Nakts saule nav mēness : [par Guntara Godiņa dzejoļu grām. "Nakts saule" (Rīga : Nordik, 2000) : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 5.marts) 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Apgaismība tumšā romānā : [par zviedru rakstn. Torgnija Lindgrēna romānu "Gaisma" (Rīga : Daugava, 2000) Solveigas Elsbergas tulk. : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 3.janv.), 9.lpp.

Aizpuriete Amanda. Ja budelēšanos sajauc ar līgošanu! : [par Ilzes Graudiņas romānu "Bēgošais krasts" (Rīga : Karogs)] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 22.jūn.), 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Daži dzejoļi naksnīgiem sienāžiem : [par Uģa Vektera (1968-1994) dzejas grām. "Parks naksnīgiem sienāžiem" : saruna ar grām. sast. A.Aizpurieti] / pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 20.jūn.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Mīlestības pārpilna dzejniece : [par Montas Kromas grām. "Dzeja" : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 19.febr.), 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dāvana sev pašam dzimšanas dienā : [par Zigmunda Skujiņa prozas grām. "Siržu zagļa uznāciens" : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.302 (2001, 24.dec.), 10.lpp.

Aizpuriete Amanda. Grieķijā violeti zied asfodeles : [par iespaidiem UNESCO rīkotajos Vispasaules dzejas dienu pasākumos Grieķijā] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 12.apr.), 5.lpp.

Aizpuriete Amanda. Iežogotā dzīve / Amanda Aizpuriete // Karogs. — Nr.9 (2001), 104.-106.lpp.

Aizpuriete Amanda. Viņpus piedošanas - Saturs : "Uz beigām tas kļūst tik vienkārši..."; "Pirms templi nodedzinās, pirms..."; "Cildenie marmora putekļi..."; "Netici maniem vārdiem..."; "Sviedri, kas garšo pēc nāves..."; "Pieradinātais mēnessputns..."; "Ass ir tavs maigums -- kā neskūts vaigs..."; "Mūsu strūklakā sasviesta dārgākā nauda..."; "Par biežu tiku rakstījusi : beigas..."; "Pēdējā dzejolī..." / Amanda Aizpuriete // Karogs. — Nr.9 (2001), 98.-103.lpp.

Aizpuriete Amanda. Ēdoles mistērija / Amanda Aizpuriete // Vides Vēstis. — Nr.9 (2001), 28.lpp.

Aizpuriete Amanda. Man patiešām patīk : [sakarā ar romāna "Nakts peldētāja" iznākšanu : saruna ar rakstn. A.Aizpurieti un žurn. A.Bergmani] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 8.jūl.), 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Vasara vilcienā : [atmiņas] / Amanda Aizpuriete // Rīgas Laiks. — Nr.8 (2000), 46.-50.lpp.

Aizpuriete Amanda. "Bābeles nomalē lietus līst..." : [no dzejoļu krāj. "Bābeles nomalē"] / Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 30.marts), 5.lpp.

Aizpuriete Amanda. Lai dzejnieks nepaliek bez puķēm : [par Dzejas dienām Latvijā : dzejn. A.Aizpurietes un dzejn., žurn. A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. (2000, 11.sept.), 13.lpp.

Aizpuriete Amanda. Lilija Dinere — Saulrieta priesteriene : [par glezn. darbu izst. Ivonnas Veihertes galerijā (Rīga)] / Amanda Aizpuriete // Diena. — (2000, 24.marts), 14.lpp.

Aizpuriete Amanda. Kas jauns Maskavā? : [par piedalīšanos "P.E.N." kluba kongr. Maskavā / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 10.jūn.), 6.-7.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.23).

Aizpuriete Amanda. Vai mēs esam malā stāvētāji : [par vācu rakstn., Nobela prēmijas lit. laureātu Ginteru Grassu : sakarā ar tikšanos Krievu Drāmas teātrī Viļņā] / Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 12.okt.), 14.lpp.

Aizpuriete Amanda. Drīxt nolasīt : dzejn. Juris Kunnoss [1948-1999] — XX gs. lielais X / Amanda Aizpuriete // Rīgas Laiks. — Nr.2 (2000), 44.-47.lpp.

Aizpuriete Amanda. Literatūras ekspresis 2000 : [par rakstn. un dzejn. ceļoj. ar vilcienu pa Eiropas valstīm] // Vides Vēstis. — Nr.8 (2000), 38.lpp.

Aizpuriete Amanda. Septiņi dzejoļi par jūras tuvumu — Saturs : 1."Sezona beigusies, tiesa, bet viļņi nav izmiruši..."; 2."Tur kāpās..."; 3."Lai tālu peldētu, jūra jau bija par aukstu..."; 4."Atdod mani atpakaļ jūrai..."; 5."Kurā no dzīvēm tas bija..."; 6."Kaija meitenē pārdzims..."; 7."Ko es varu pavēstīt jaunu..." / Amanda Aizpuriete // Vides Vēstis. — Nr.9 (2000), 39.lpp.

Aizpuriete Amanda. Vai mēs esam malā stāvētāji : [par vācu rakstn., Nobela prēmijas lit. laureātu Ginteru Grassu : sakarā ar tikšanos Krievu Drāmas teātrī Viļņā] / Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000), 12.okt. 14.lpp.

Uz Eiropu — cauri Eiropai : [sakarā ar starptaut. lit. projektu "Literatūras Ekspresis Eiropa 2000" un iestāšanos Eiropas Savienībā : raksti] / pierakst. Andrejs Krauliņš — Saturs : Literatūras Ekspresis 2000 -- unikāls projekts : [stāsta projekta Latvijas koordinatore] / Beata Paškevica. Kāpēc mēs baidāmies? : [saruna ar dzejn.] / Amanda Aizpuriete. Es un ES [Eiropas Savienība] : [stāsta rakstn.] / Roalds Dobrovenskis. No stipra tēva un jaunas mātes : [saruna ar dzejn.] / Māris Čaklais // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 30.marts), 4.-6.lpp.

Amandas Aizpurietes tulkojumi un atdzejojumi

Ahmatova Anna. Melnais gredzens : darbu izlase = Черное кольцо : избранные сочиненяе / Anna Ahmatova ; no kr. val. atdzej. [un priekšv. sarakst.] Amanda Aizpuriete. — Rīga : Atēna, 2003. — 220, [1] lpp.

Apdaiks Džons. Īstvikas raganas : [romāns] / Džons Apdaiks ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete ; māksl. Linda Lūse. — Rīga : Jumava, 1998. — 335, [1] lpp.

Bašnela Kandeisa. Sekss un lielpilsēta / Kandeisa Bašnela ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Valters un Rapa, [2002]. — 311 lpp.

Ficdžeralds Frānsiss Skots. Lieliskais Getsbijs : romāns / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; [no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : AGB, 2004. — 216 lpp. ; 21 cm.

Hauptmane Gabija. Meklēju impotentu vīrieti : [romāns] / Gabija Hauptmane ; [no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete ; māksl. Uldis Sosnovskis]. — Rīga : Jumava, 1999. — 434, [1] lpp.

Hellere Eva. Atriebība vispirms, izpriecas pēc tam : romāns / Eva Hellere ; no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. — 269, [1] lpp.

Horovics Džordans. Bagātais Ričs : filmas romanizējums / Džordans Horovics ; pēc Toma S. Pārkera un Džima Dženneveina scenārija ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Juventa, 1996. — 156, [1] lpp., [4] lp.il.

Jemecs Dmitrijs. Taņa Grotere un burvju kontrabass / Dmitrijs Jemecs ; [no krievu val. tulk. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : Kontinents, 2002. — 348, [1] lpp.

Jemecs Dmitrijs. Taņa Grotere un izgaistošais stāvs / Dmitrija Jemecs ; [no krievu val. tulk. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : Kontinents, 2003. — 329, [1] lpp.

Kafka Francs. Process / Francs Kafka ; no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete ; [māksl. Kaspars Rekmanis ; pēcv. sarakstījis Viesturs Vecgrāvis]. — Rīga : Daugava, 1999. — 214, [2] lpp.

Kellija Kitija. Karaliskā ģimene / Kitija Kellija ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete, Jānis Cekuls. — Rīga : Jumava, 2000. — 465, [1] lpp., [24] lpp. il.

Keruaks Džeks. Dharmas blandoņas : romāns / Džeks Keruaks ; [no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : AGB, 2005. — 247 lpp.

Kīzijs Kens. Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu : romāns / Kens Kīzijs ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Jumava, 1997. — 308, [1] lpp.

Kubelka Zuzanna. Korsete pušu / Zuzanna Kubelka ; no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Zvaigzne ABC, c2004. — 397, [1] lpp.

Kubelka Zuzanna. Pils iemītniece meklē princi : romāns / Zuzanna Kubelka ; no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. — 319, [1] lpp.

Kubelka Zuzanna. Kundze būs mājās vēlāk : [romāns] / Zuzanna Kubelka ; no vācu val. tulk. Jānis Ramba un Amanda Aizpuriete. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. — 381, [1] lpp.

Kušnere Elena. Tomass Vārsmotājs : Romance / Elena Kušnere ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete ; māksl. Arta un Jānis Jaunarāji ; pēcv. aut. Imants Belogrīvs. — Rīga : Hekate, 1997. — 316, [1] lpp.

Kutzē Dž.M. Negods : romāns / Dž. M. Kutzē ; [no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : AGB, 2003. — 224 lpp.

Labajam draugam / no angļu val. tulk. un papild. Amanda Aizpuriete ; sast. Helēna Ekslija. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. — [26] lpp. : il.

Lī Reičela. Liktenīgā izvēle : [romāns] / Reičela Lī ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete ; māksl. Andris Lamsters. — Rīga : Asja, 1997. — 301, [1] lpp

Maklīns Alisters. Baltās nāves trase : romāns / Alisters Maklīns ; tulk. Amanda Aizpuriete. — [Rīga] : Dzītars, 1996. — 237, [2] lpp.

Ondatje Maikls. Angļu pacients : [romāns] / Maikls Ondatje ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete ; māksl. Linda Lūse. — Rīga : Jumava, 1997. — 260, [1] lpp.

Priecīgus Ziemassvētkus! / angļu izd. sakārt. Helēna Ekslija ; no angļu val. tulk. un latv. izd. papild. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. — [28] lpp. : il.

Redklifa Moda. Baltijas stāsti : Armitstedu dzimta laikmetu griežos = A Baltic story / Moda Redklifa ; tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Rīgas Dome, Rīgas 800 gadu pasākumu nod., 1997. — 146, [6] lpp. : il.

Svorthouts Glendons. Ieknieb man, es laikam sapņoju... : [romāns] / Glendons Svorthauts ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Sprīdītis, 1996. — 286, [1] lpp.

Torntone Elizabete. Mīlēt var divreiz : [romāns] / Elizabete Torntone ; [no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga, Amanda Aizpuriete ; māksl. Vilnis Didrihsons. — Rīga : Asja, 1999. — 342 lpp.

Vaieta Reičela. Rožu ieliņas blūzs : [romāns] / Reičela Vaieta ; no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Jumava, 1995. — 126,[1] lpp.

Volers Džeims Roberts. Madisonas apgabala tilti ;Tūkstoš lielceļu / Roberts Džeimss Volers ; [no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : Jumava, 2003. — 315, [1] lpp.

Vulfa Virdžīnija. Orlando / Virdžīnija Vulfa ; [no angļu val. tulk., pēcv. sarakst. Amanda Aizpuriete]. — Rīga : Hekate, 2001. — 284, [2] lpp.

Ziemassvētku stāstu grāmata / no angļu val. tulk. Amanda Aizpuriete. — [Rīga] : Juventa, 1995. — 127 lpp. : il.

Ahmatova Anna. Tumšo plīvuru pirksti žņaudz stīvi..." ; "Mīļais beidz manu vēstuli burzīt..." ; "Visi pļēguri mēs, palaistuves..." ; Maija sniegs ; Daudziem ; Pasaka par melno gredzenu ; Buramvārdi ; "Tumšajām dvēselēm promlidot grūtāk..." ; Pēdējā roze : [ar īsām ziņām par aut.] / Anna Ahmatova ; atdzej. Amanda Aizpuriete // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 41.-49.lpp.

Bīhners Georgs Lencs : [noveles fragm. : velt. Jākobam Mihaelam Reinholdam Lencam] / iev. sarakst. un tulk. no vācu val. Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 6.sept.) 10.lpp.

Brauns Folkers. Māksla / Folkers Brauns ; no vācu val. atdz. Amanda Aizpuriete // Vides Vēstis. — Nr.8 (2000), 39.lpp.

Bultere Roda. Šetlendiešu valoda : [aut. — radošās nometnes Šetlendas salās (Lielbritānija) dalībniece] / Roda Bultere ; no angļu val. atdzej. Amanda Aizpuriete ; ar Edvīna Raupa un A.Aizpurietes iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.27 (2005, 22./29.jūl.), 6.lpp.

Cvetajeva Marina. "Cits akmens radīts vai mālus jaucot..." / Marina Cvetajeva ; no krievu val. atdz. Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000), 5.okt. 16.lpp.

Cvetajeva Marina. "Cits akmens radīts vai mālus jaucot..." / Marina Cvetajeva ; no krievu val. atdz. Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000), 5.okt. 16.lpp.

Dračs Ivans. Sieviete un jūra : Brīnumputna atriebība / Ivans Dračs ; no ukr. val. atdz. Amanda Aizpuriete // Karogs. — Nr.1 (2000), 130.-135.lpp.

Drēznere Ulrika. Atvadas ; "Tā droši vien ir ziemeļnieku krīze, posts ar sieviešu kājām..." : [ar īsām ziņām par aut.] / Ulrika Drēznere ; no vācu val. atdzej. Amanda Aizpuriete ; ar red. iev. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2003), 100.-101.lpp.

Drēznere Ulrika. tu man naktī : (krievu cepumi) ; "kāds iedeva man uguni..." ; Ar karstumu krūšukurvī / Ulrika Drēznere ; iev. sarakst. un atdzej. Amanda Aizpuriete // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.34 (2003, 22./29.aug.), 4.lpp.

Džeimsons Alans. Atgriešanās ; Kalnmaliešos : [aut. — radošās nometnes Šetlendas salās (Lielbritānija) dalībnieks] / Alans Džeimsons ; no angļu val. atdzej. Amanda Aizpuriete ; ar Edvīna Raupa un A.Aizpurietes iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.27 (2005, 22./29.jūl.), 6.lpp.

Everisto Bernardīne. Fragments no romāna dzejā "Lara" / Bernardīne Everisto ; no angļu val. atdz. Amanda Aizpuriete // Vides Vēstis. — Nr.8 (2000), 39.lpp.

Heins Manfrēds Pēters. Pamestības / Manfrēds Pēters Heins ; atdz. un iev. aut. Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 22.jūn.), 13.lpp.

Hille Ulrika Marija. Ej karotāj ; Mans dzejolis ir mans augums : [ar īsām ziņām par aut.] / Ulrika Marija Hille ; no vācu val. atdzej. Amanda Aizpuriete // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2005, sept.), 55.-56.lpp.

Hope Felicita. Svētceļnieki / Felicita Hope ; tulk. un iev. sarakst. Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 8.nov.), 7.lpp.

Karašoli Adels. Pēdu jaukšana ; Divas sievietes / Adels Karašoli ; atdz. un priekšv. sarakst. Amanda Aizpuriete // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.220 (2002, 20.sept.), 12.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Kolbe Uve. Ar aizlīmētām acīm es paliku ticēdams... / Uve Kolbe ; no vācu val. atdz. un iev. aut. Amanda Aizpuriete. – Saturs : Sapnis; Vienkārša runa; Agrā krēsla; Esmu audzināts pasaules uzskata vārdā // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 8.marts), 3.lpp.

Krīgers Mihaels. Slepkavība, kuru izdarītu jebkurš : [fragm. no romāna "Čelliste" / Mihaels Krīgers ; tulk. Amanda Aizpuriete // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 24.maijs), 6.lpp.

Mamčiča Oļesja. "Paldies Tev, Dievs, ka lemts man šeitan dzimt ; "Klusi stāv kalngalos..." : [ar īsām ziņām par aut.] / Oļesja Mančiča ; no ukraiņu val. atdzej. Amanda Aizpuriete ; ar red. iev. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2003), 98.-99.lpp.

Mamčiča Oļesja. Sv. Elizabetes slimnīcā / Oļesja Mamčiča ; atdzej. Amanda Aizpuriete ; ar Māra Salēja iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.36 (2003, 5./12.sept.), 4.lpp.

Smita Patrīcija. "Vai dzejoļi var mūs ievainot? tā viņi vaicā, pirms..." / Patrīcija Smita ; no angļu val. atdz. Amanda Aizpuriete // Vides Vēstis. — Nr.8 (2000), 39.lpp.

Šulce Ingo. Simple Storys : [romāna fragm.] / Ingo Šulce ; no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.25 (2002, 22./29.nov.), 4.lpp.

Trākls Georgs. Psalms : velt. Karlam Krausam ; Romance naktij ; Vakarzeme : Elzai Laskerei-Šīlerei / Georgs Trākls ; atdzej. Amanda Aizpuriete ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.42 (2005, 4./11.nov.), 6.lpp.

Trākls Georgs. Heliāns ; Miegs ; Novakarē ; Vakara negaiss ; Ceļinieks ; Ciemats mežmalā : Karlam Minniham ; Rudenī ; Romance naktij ; Kaspara Hauzera dziesma : Besijai Losai ; Piedzimšana : [ar īsām ziņām par aut.] / Georgs Trākls ; no vācu val. atdz. Amanda Aizpuriete // Luna. — ISBN 9984-679-86-1. — Nr.8 ([2002]), 11.-20.lpp.

Sarunas ar Amandu Aizpurieti

Aizpuriete Amanda. Atdzejots klātbūtnes valodā : [saruna ar dzejnieci un atdzej. : sakarā ar radošo nometni Šetlendas salās (Lielbritānija)] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Edvīns Raups // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.27 (2005, 22./29.jūl.), 12.lpp.

Aizpuriete Amanda. Dzejniece melnā : [saruna ar dzejnieci] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Solvita Velde // Una. — ISSN 1407-2165. — Nr.1 (2005, janv.), 14.-[19.]lpp.

Aizpuriete Amanda. Amandas Aizpurietes priekšpavasaris : [saruna ar dzejnieci] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Dace Judina // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.44 (2004, 3.marts), 11.lpp.

Aizpuriete Amanda. Amandas Aizpurietes trīskāršie svētki : [saruna ar dzejnieci : sakarā ar balvas "Gada balva literatūrā 2003" saņemšanu un dzejoļu krāj. "Vēstuļu vējš" iznākšanu] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Una Griškeviča // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.77 (2004, 31.marts), 6.lpp.

Aizpuriete Amanda. Būšu laba vecvecmāmiņa : [par bērnu audzināšanu : saruna ar dzejnieci] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.108 (2003, 10.maijs), 8.-10.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.19).

Aizpuriete Amanda. Amanda Aizpuriete atmiņas par mīlestību noglabājusi atvilknē : [saruna ar dzejnieci un tulk.] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Liene Biezā // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.81 (2003, 5.apr.), 6.-7.lpp.

Aizpuriete Amanda. Bābeles nomalē : [par literāro darbību un privāto dzīvi : saruna ar dzejn.] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Māris Čaklais // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.175 (2003, 9.sept.), 16.lpp. — (Iel. "Personas" ; Nr.39 ).

Aizpuriete Amanda. Skaistā sieviete — dzeja : [par dzīvi un radošo darbu : saruna ar dzejnieci] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Laima Muktupāvela // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 12.-27.lpp.

Aizpuriete Amanda. Tā gluži nav amatniecība : [saruna ar latviešu dzejnieci un atdzej.] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Māris Salējs // Luna. — ISBN 9984-679-86-1. — Nr.9 ([2002]), 15.-16.lpp.

Aizpuriete Amanda. Man tīk pelēks atmaidzinājums : [saruna ar dzejn. A.Aizpurieti] / pierakst. Dace Žogota // Zintnieks. — Nr.1 (2001, janv.) 14.-15.lpp.

Aizpuriete Amanda. Sārtu baložu bars nolaidies Raiņa muzejā : [sakarā ar dzejn. Amandas Aizpurietes un glezn. Aijas Zariņas bukleta "Sārtu baložu bars" prezentāciju Raiņa un Aspazijas muzejā : saruna ar A.Aipurieti] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Mārtiņš Eglītis // Domas. — (2000, 14./20.janv.), 18.lpp.

Aizpuriete Amanda. "Literatūrā vajadzīga stūrgalvība" : [saruna ar dzejn., tulk. un prozaiķi, "Literatūras ekspreša "Eiropa 2000"" dalībn. A.Aizpurieti] / mater. sagat. Dina Poriņa // Kurzemnieks. — (2000, 14.sept.), 5.lpp.

Literatūra par Amandu Aizpurieti

Aleksandrovs Valdis. Noslēdzies pasākumu cikls Gētes institūtā : [par dzejn. Amandas Aizpurietes dalību liter. pasākumā] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 29.nov.), 4.lpp.

Aleksandrovs Valdis. "Nakts peldētāja no ekspreša" : [par Amandas Aizpurietes t.p. nos. grām. prezentāciju Rīgā] / Valdis Aleksandrovs ; tekstā stāsta dzejn. A.Aizpuriete // Latvijas Dzelzceļnieks. — (2000, 14.jūl.), 14.lpp.

Amanda Aizpuriete : [par dzejnieci : biogr. uzziņa] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 64.lpp.

Āboliņa Anita. Amanda Aizpuriete savu jubileju atzīmē "Noasā" : [dzejn.] // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — (2001, 29.marts), 6.lpp.

Balode Ingmāra. Deja, logs un nepļauta gaisma. Tumsa : [par Amandas Aizpurietes dzejas krāj. : apcere] / Ingmāra Balode // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 50.-54.lpp.

Bariss Arnolds. Erotiskās literatūras lasījumi galerijā "Noass" : [par Arnolda Skrastiņa erotiski kinētisko skulptūru izstādi un Amandas Aizpurietes org. lasījumiem] / Arnolds Bariss // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2003), 218.-219.lpp.

Bekmanis Zigmunds. Smalko pasauļu saplūsme : [sakarā ar dzejnieces Amandas Aizpurietes krāj. "Krēsla tevi mīl" klajā nākšanu] / Zigmunds Bekmanis ; tekstā stāsta tulk. Milena Makarova, dzejniece Ludmila Azarova, A.Aizpuriete // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.204 (2005, 30.jūl.), 28.lpp. — (Iel. "Kultūrzīmes").

Berelis Guntis. Amanda Aizpuriete : [par dzejnieci] / Guntis Berelis ; tulk. Rihards Kalniņš. — Bibliogr. norādes parindēs. // Latvian Literature. — ISSN 1407-9267. — [Nr.]5 (2004), [20.]-23.lpp.

Brice Silvija. 67.Vispasaules PEN kongress Maskavā : [sakarā ar Latv. PEN centra delegātu Amandas Aizpurietes un Silvijas Brices piedalīšanos kongr.] / Silvija Brice // Karogs. — Nr.7 (2000), 235.-238.lpp.

Brūvere Indra. Sapnis (p)ar Amandu : [par dzejnieci Amandu Aizpurieti : eseja] / Indra Brūvere, Zane Brūvere // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 60.-61.lpp.

Čaklā Inta. Bezdibenis un drusku arī peldbaseins — Latviešu mīlas lirikas antoloģija / sast. Amanda Aizpuriete. : 1.sēj. : Plīvurdeja un Bezdibenis. — Rīga : Jumava, 1999. — 309, [2] lpp. // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000), 29.jūn. 6.lpp.

Ciemīte Kristīne. "Literatūras ekspreis Eiropa 2000" — nu jau atmiņās : [par dzejn. Māra Čaklā un Amandas Aizpurietes piedalīšanos "Literatūras ekspresī Eiropa 2000"] / Kristīne Ciemīte ; tekstā stāsta M.Čaklais, A.Aizpuriete // Rīgas Balss. — (2000), 17.aug. 18.lpp.

Dreika Dagnija. Ir rakstītājs, ir problēma... : atklāta atbilde Amandas Aizpurietes atklātajai vēstulei // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 5.jūl.), 2.lpp.

In memoriam : [dzejnieces Vizmas Belševicas (1931-2005) piemiņai : raksti] — Saturs: Privāti es Vizmu Belševicu nepazinu / Liāna Langa. Pagaisa grūtums / Aivars Eipurs. Neatņem man spēku tevi mīlēt, Dzīve... / Nora Ikstena. Karaliene / Knuts Skujenieks. Spīdola ar ģeniālu sirdi / Imants Auziņš. Vēl jau esam tepat / Vitauts Ļūdēns. Vizma Belševica / Anda Kubuliņa. Mana un mūsu rūpe / Edvīns Raups. Iespēja pateikt / Amanda Aizpuriete. Lietotāja modelis / Inga Šteimane. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.30 (2005, 12./19.aug.), 2.-3.lpp.

Jansone Inguna. Īsais romāns par Amandas Aizpurietes romānu... — Aizpuriete Amanda. Nakts peldētāja : romāns, veltīts Jurim Kunnosam. — Rīga : Daugava, 2000 (SIA "Apgāds Jāņa sēta"). — 108, [2] lpp. : ģīm. // Karogs. — Nr.9 (2000), 216.-219.lpp.

Judina Dace. Amanda aicina uz dzejas čigāniju : [par dzejnieces Amandas Aizpurietes rīkoto sarīkojumu "Dzejas vasaras" SIA "AB dambis" un galerijā "Noass"] / Dace Judina // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.135 (2004, 15.jūl.), 19.lpp.

Kalna Baiba. 46 dienās apkārt Eiropai : [par "Literatūras ekspreša Eiropa 2000" dalībn. Amandas Aizpurietes un Māra Čaklā t.p. nos. pasākumu] / Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. — (2000, 24.aug.), 39.lpp.

Kanča Mārīte. Rīga — ceļojuma vidus : [par starptaut. projektu "Literatūras ekspresis Eiropa 2000"] / Mārīte Kanča ; tekstā stāsta lit. Tomass Volfarts, Māris Čaklais, Amanda Aizpuriete, Roalds Dobrovenskis // Jaunā Avīze. — (2000, 30.jūn.), 5.lpp.

Kārkls Kārlis. Trīs no Latvijas Eiropas grāmatā : [par dzejn. Amandas Aizpurietes, Māra Čaklā un krievu rakstn. Roalda Dobrovenska eseju publ. grām. "Eiropas ekspresis. Literāra ceļojumgrāmata"] / Kārlis Kārkls. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2002), 220.lpp.

Kuplais Ingus. Čigānu baroneses uznāciens : [par dzejnieces Amandas Aizpurietes rīkoto sarīkojumu "Dzejas vasaras" SIA "AB dambis" un galerijā "Noass"] / Ingus Kuplais // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. - Nr.165 (2004, 19.jūl.), 6.lpp.

Ķikāns Valdis. Agresīvā Sarkangalvīte un nabaga vilciņš — Latviešu mīlas lirikas antoloģija : 1.sēj. : Plīvurdeja un Bezdibenis / sast. Amanda Aizpuriete. — Rīga : Jumava, 1999. — 309, [2] lpp. // Karogs. — Nr.12 (2000), 173.-178.lpp.

Lasmanis Mārtiņš. Ko darīt ar vārdiem? : [par dzejniecēm Māru Zālīti un Amandu Aizpurieti] / Mārtiņš Lasmanis // Jaunā Gaita. — Toronto. — Nr.220 (2000), 32.-34.lpp. il.

Leiškalne Anda. Dzejniece Aizpuriete atbalsta piketētājus : [par piketu Ukrainas demokrātijas aizstāvībai : sakarā ar valsts prezidenta vēlēšanu rezultātiem] / Anda Leiškalne ; tekstā stāsta dzejniece Amanda Aizpuriete // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.279 (2004, 29.nov.), 2.lpp.

Literatūras kritiķi vērtē un iesaka izlasīt : [par Airisas Mērdokas romānu "Melnais princis", Amandas Aizpurietes romānu "Nakts peldētāja", Gunas Zeltiņas grām. "Vienā karuselī ar Ģirtu Jakovļevu", Paula Bankovska romānu "Padomju Latvijas sieviete", Māra Ruka grām. "Latviešu seksualitātes vēsture"] / Gundega Repše, Inese Zandere, Irbe Treile, Guntis Berelis // Jaunā Avīze. — (2000, 15.aug.), 5.lpp.

Melgalve Ieva. Nemirstīgā / Ieva Melgalve. — {Aizpuriete, Amanda.} Viršu debesīs : dzeja / Amanda Aizpuriete ; pēcv. aut. Ruta Veidemane. — Rīga : Jumava, 2003. — 103, [1] lpp. : ģīm. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.13 (2004, 16.janv.), 10.lpp.

Mikāne Vija. No topošās grāmatas "Modeļstundas" : [par dzejnieci Amandu Aizpurieti : sakarā ar skulptūras "Dzejniece" veidošanu] / Vija Mikāne // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 62.-64.lpp.

Neibarts Aivars. mūžības līdzskrējējs gatavais / Aivars Neibarts ; ar Amandas Aizpurietes iev. par aut. (1939-2001). — Saturs: "es..." ; "gājputni..." ; "aizdrasē aizvirpuļo aizspokojas..." ; "dzīvestība kā..." ; "tikai..." ; "acīmredzamais akmenis iraid..." ; "grūti un sirdīgi es..." ; "nogurst rokas kā..." ; "ar..." ; "es..." ; "sāpe..." ; "es neprotu..." ; "es nesu savu..." ; "nāve nomirst un...". // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2003), 152.-162.lpp.

Nevis ambīcijas, bet teksts : [par redaktora darbu : stāsta rakstnieki, tulk. un literatūrzinātniece] / Andris Kolbergs, Ēriks Hānbergs, Dagnija Dreika, Talrids Rullis, Janīna Kursīte, Amanda Aizpuriete ; pierakst. Arno Jundze // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.31 (2004, 13./20.aug.), 5.lpp.

"Pašā septembra sākumā..." : [par Vācijas izd. "Rowohlt" izdoto Amandas Aizpurietes dzejoļu krāj. "Babylonischer Kiez" Manfrēda Pētera Heina atdz.] — Paraksts: A.B. // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000), 7.sept. 14.lpp.

Petrovs Andris. Vakari domāti atpūtai : [par dzejn. Amandu Aizpurieti] / Andris Petrovs // Jaunā Avīze. — (2000, 20.sept.), 8.lpp.

Rozeniece Aina. Par tiltiem, kas vieno cilvēkus, tautas un kultūras : [gada balvas lit. piešķiršanu Inesei Zanderei, Zigmundam Skujiņam, Amandai Aizpurietei, Dagnijai Dreikai, Mārai Cielēnai, Ingai Ābelei, Ludmilai Azarovai, Manfrēdam Pēteram Heinam] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.49 (2004, 30.marts), B8.lpp.

Salējs Māris. Balss Bābeles nomalē : [par Amandas Aizpurietes dzejoļu krāj. "Bābeles nomalē"] / Māris Salējs // Vides Vēstis. — Nr.9 (2000), 38.lpp.

Strazdiņa Sandra. [Amanda] Aizpuriete tulkojusi grāmatu par Anglijas karaļnamu : [par Kitijas Kellijas grām. "Karaliskā ģimene"] / Sandra Strazdiņa // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — (2000, 9.aug.), 6.lpp.

Tiļļa Andris. Viņš mani piekrāpa, rīt man būs mīļākais! : [par austriešu rakstnieci Zuzannu Kubelku] / Andris Tiļļa ; tekstā stāsta Latvijas Akad. bibliotēkas direktore Venta Kocere, dzejniece Amanda Aizpuriete // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.259 (2005, 23.sept.), 26.lpp. — (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Vecgrāvis Viesturs. Vai Bābeles nomale ir neizbēgama? — Aizpuriete Amanda. Bābeles nomalē : dzeja. — Rīga : Enigma, 1999. — 93 lpp. // Karogs. — Nr.3 (2000), 188.-193.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Dzejas dienu balva tiek Amandai Aizpurietei / Kārlis Vērdiņš // Rīgas Balss. — (2000, 15.sept.), 18.lpp.

Zirnis Egīls. Peldētāja vilcienā : [par dzejn. Amandu Aizpurieti : sakarā ar piedalīšanos starptaut. projektā "Literatūras ekspresis Eiropa 2000"] / Egīls Zirnis // Diena. — (2000, 1.jūl.), 14.lpp.