Atbildes, kuras tu meklē
Caune Alberts

(rakstnieks, 22.10.1917)

Alberta Caunes darbi

Grāmatas

Caune Alberts. Atvilktnes darbi / Alberts Caune ; māksl. Vents Diškačs. - Vaiņode : aut. izd., [1996]. - 377, [1] lpp. : il., portr.

Caune Alberts. Dialogs ar dabu : tēlojumi / Alberts Caune ; [māksl. Helēna Heinrihsone]. - Rīga : Liesma, 1973. - 167 lpp. - Saturs: Mežinieka piezīmes ; Meklētāja ; Meža pļavā ; Izpostītā mežā ; Grāvmala ; Divas viešņas ; Puduri ; Pieziemelī ; Vēlā pļauja ; Pavasara poēma ; Mana vasara ; Ar cirvi un lāpstu ; Zīlīte sauc ; Zvērupīte ; Nolādētie ; Jaunā zeme.

Caune Alberts. Kur brīnumpuķe zied : sapņojums par dzīvi nepārtrauktā Latvijas valstī / Alberts Caune ; [Saulcerītes Vieses pēcv.]. - Rīga : Sol Vita, 1999. - 277, [1] lpp.

Caune Alberts. Mazliet savdabji : stāsti un tēlojumi / Alberts Caune ; [māksl. Maija Kanneniece]. - Rīga : Liesma, 1977. - 120 lpp. : il. - Saturs: Neticīgais ; Lapiņš Lapiņa dēls ; Zinta ; Smērliņš ; Norās ; Komandējumā.

Caune Alberts. Rietumkursas zaļi zeltainie mājokļi : dzeja : 1960.gada vasaras elpa / Alberts Caune. - Liepāja : LiePA, 2006. - 62 lpp.

Caune Alberts. Sūrums un veldze : tēlojumi / Alberts Caune ; [māksl. Gunārs Kļava]. - Rīga : Liesma, 1983. - 159 lpp. : il. - Saturs: Lietainā vasarā ; Melioratora piezīmes ; Pagaļu raksti ; Kad vīgriezes zied ; Jaunā ziema ; Arnika ; Piejūras zemienē ; Namiņš ; Tekuļi ; Oktobra vakarā ; Pilsētā ; Kārkli un paegļi ; Trakā dienā ; Noskaņa ; Pelēkās ābeles ; Ikdienišķais ap mums ; Rubeņu rīts ; No podziņām līdz milžiem ; Mūžs ; Saules laiks ; Ābeles ; Vēlā veldze.

Caune Alberts. Zemes raksti : tēlojumi un miniatūras / Alberts Caune ; [māksl. M.Rikmane]. - Rīga : Liesma, 1978. - 111 lpp. : il. - Saturs: Uzkalniņā ; Saulesleja ; Ciemošanās ; Nedalāmie ; Gadskārta.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Caune Alberts. Akrostichs : [dzeja : velt. Oļģertam Tālivaldim Aunam] / Alberts Caune // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.25 (2003, 5./11.jūl.), 5.lpp. - T.p. laikr. Laiks (Ņujorka). - Nr.26 (2003, 5./11.jūl.), 11.lpp.

Caune Alberts. Bātas pilskalnā / Alberts Caune // Latviskais Dieva Padoms. - ISSN 1691-1954. - 9.burtn. (2006), 33.-35.lpp.

Caune Alberts. Bātes pilskalnā / Alberts Caune // Latviskais Dieva Padoms. - 2.burtn. (2004), 32.-34.lpp.

Caune Alberts. Brīnumpuķe / Alberts Caune // Lauku Avīze. - (Mājas Viesis). - ISSN 1407-3331. - Nr.16 (2003, 24.janv.), 15.lpp. - T.p. laikr. Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.49 (2003, 29.apr.), 5.lpp.

Caune Alberts. "Cien. Karoga dzejas..." : [sakarā ar žurn. abonēšanas pārtraukšanu : rakstnieka vēstule] / Alberts Caune // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2005, febr.), 206.lpp.

Caune Alberts. Elkuzeme / Alberts Caune // Latviskais Dieva Padoms. - 7.burtn. (2005), 26.-27.lpp.

Caune Alberts. Ernestam Brastiņam / Alberts Caune // Latviskais Dieva Padoms. - 11.burtn. (2006), 34.-35.lpp.

Caune Alberts. Ernestam Brastiņam 110 : [par latv. senatnes pētn., glezn., Dievturu kustības pamatlicēju (1892-1940)] / Alberts Caune // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - Nr.10 (2002, 14./20.marts), 4.lpp.

Caune Alberts. Galveno esmu jau pateicis : [stāsta rakstn. : sakarā ar 85.dz.d.] / Alberts Caune ; pierakst. Dāvis Gūtmanis // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.126 (2002, 24.okt.), 8.lpp.

Caune Alberts. Griezes pilskalnā ; Bātas pilskalnā / Alberts Caune // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.257 (2002, 2.nov.), 13.lpp.

Caune Alberts. Ikdienišķie savādnieki : tēlojums / Alberts Caune // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2002), 122.-125.lpp.

Caune Alberts. Jāņos / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.73 (2002, 22.jūn.), 2.lpp.

Caune Alberts. Labestības lokā : [literatūrzinātnieka, bibliogrāfa un rakstnieka Valdemāra Ancīša (1921-2006) piemiņai] / Alberts Caune // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2007, janv.), 206.lpp.

Caune Alberts. Latvijai / Alberts Caune // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.9 (2004, maijs), 23.lpp. - T.p. laikr. Laiks (Ņujorka). - Nr.6 (2003, 8./14.febr.), 14.lpp. un Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.6 (2003, 8./14.febr.), 8.lpp.

Caune Alberts. Madarām ziedot : [tēlojums] / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.93 (2004, 12.aug.), 12.lpp.

Caune Alberts. Mežābelēs : stāsts / Alberts Caune // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - Nr.1-3 (2004, 8./14.-22./28.janv.), 4.lpp. ; Nr.4 (2004, 29.janv./4.febr.), 4.lpp. ; Nr.5-6 (2004, 5./11., 12./18.febr.), 6.lpp.

Caune Alberts. Mūžam dzīvie / Alberts Caune // Latviskais Dieva Padoms. - 6.burtn. (2005), 23.lpp.

Caune Alberts. Oktobrī : tēlojums / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.126 (2002, 24.okt.), 8.lpp.

Caune Alberts. Piecas pūrvietas : tēlojums / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.35 (2003, 22.marts), 10.lpp. ; Nr.74 (2003, 21.jūn.), 5.lpp. ; Nr.118 (2003, 4.okt.), 10.lpp.

Caune Alberts. Piemīlīgās daudzvārdes : [tēlojums] / Alberts Caune // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.11 (2004, jūn.), 23.lpp.

Caune Alberts. Realitāte un sapnis : [par senatnes pētnieku un Dievturu kustības aizsācēju Ernestu Brastiņu (1892-1942)] / Alberts Caune // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.5 (2003, marts), 6.lpp.

Caune Alberts. Rūdītais skaistums : [tēlojums] / Alberts Caune // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2003), 66.-68.lpp.

Caune Alberts. Sapņi un īstenība : [pārdomas par dzīves garīgajām vērtībām] / Alberts Caune // Lauku Avīze. - (Mājas Viesis). - ISSN 1407-3331. - Nr.16 (2003, 24.janv.), [3.]lpp.

Caune Alberts. Sirdslietas : tēlojums / Alberts Caune // Lauku Avīze. - (Mājas Viesis). - ISSN 1407-3331. - Nr.167 (2002, 25.okt.), 7.lpp.

Caune Alberts. Svešās spalvas : [par vārdu un uzvārdu izcelsmi un latviskošanu] / Alberts Caune // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - [Nr.1] (2006, marts/apr.), 102.-103.lpp.

Caune Alberts. Tepat vien : tēlojums / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.94, (2002, 10.aug.), 7.lpp.

Caune Alberts. Ticība Latvijai / Alberts Caune // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - [Nr.1] (2006, marts/apr.), 5.lpp.

Caune Alberts. Vasarā : tēlojums / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.87 (2005, 26.jūl.), 2.lpp.

Caune Alberts. Vasaras elpa / Alberts Caune // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.16 (2003, aug.), 22.lpp.

Caune Alberts. Vēlā rudenī : tēlojums / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.136 (2005, 17.nov.), 2.lpp.

Caune Alberts. Vēlie ziedi : [tēlojums] / Alberts Caune // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.122 (2004, 19.okt.), 12.lpp.

Caune Alberts. Vienas vasaras elpa / Alberts Caune // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.2 (2004, janv.), 22.lpp.

Caune Alberts. Vienotība : [stāsts] / Alberts Caune // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - Nr.21 (2005, 26.maijs/1.jūn.), 4.lpp.

Literatūra par Albertu Cauni

Grāmatas

Ancītis Valdemārs. Slāpes skan : dzejoļi un fabulas / Valdemārs Ancītis ; [Valda Anaparta priekšv.]. - Saldus : Saldus bibl., 1990. - 126 lpp. : il. - Saturs: Dzeguzes kumoss ; Pasaule dim ; Epitāfijas gulošajiem ; Fabulas Prozā ; Bišu bērni ābelē ; Visi akmeņi zied ; Gaiļa bikses ; Veltījumi: Almai Ābelei, Eleonorai Anapartei, Valdim Anapartam, Pēterim Baronam, Vizmai Belševicai, Ilgonim Bērsonam, Miervaldim Birzem, Leonam Briedim, Albertam Caunem, [Aleksandram Čakam], Mārim Čaklajam, Leai Davidovai-Medenei, Herbertam Dorbem, Kārlim Eglem, Jānim Endzelīnam, Vijai Gunei-Mikānei, Olafam Gūtmanim, Arkādijam Kasinskim, Kārlim Krūzam, Andrejam Ķiģelim, Lūcijai Ķuzānei, Jānim Liepiņam, Mārai Linkaitei, Kārlim Miesniekam, [Aivaram Neibartam], Aleksandram Pelēcim, [Ausmai Pormalei], Rieteklim, Valentīnam Skulmem, Jānim Sudmalim, Jānim Tālem, Veltai Tomai, Jukumam Vācietim, Elzai Zariņai, Arvīdam Žilinskim.

Gūtmanis Olafs. Pēdu puķes : dzeja, 1964-1985 / Olafs Gūtmanis ; [māksl. Inārs Helmuts]. - Rīga : Liesma, 1987. - 245 lpp. : il. - Saturs: No krāj.: Stiprie mezgli, Zilā glūda, Disonanse, Atgriešanās ceļš, Saulgrieži ; Veltījumi: U.B., Albertam Caunem, Aldim Kļaviņam, Mirdzai Ķempei, Miķelim Pankokam, R.M.Rilkem, Paulim Širvim, Veltai Tomai, Egonam Vītolam.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Alberta Caunes sirdslieta - pilskalni : [inform. par A.Caunes grām. "Rietumkursas zaļi zeltainie mājokļi"] // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.32 (2007, 7.febr.), 3.lpp.

Čivžele Dace. Jubilejas gadā : [par rakstn. Albertu Cauni : sakarā ar 85.dz.d.] / Dace Čivžele // Pavards. - ISSN 1407-5105. - Nr.47 (2002, 19.nov.), 2.lpp.

Driķe Nora. Gara spēks slēpnī un brīvībā : [par rakstn. Albertu Cauni : sakarā ar 85.dz.d.] / Nora Driķe ; tekstā stāsta A.Caune // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.248 (2002, 22.okt.), 21.lpp.

Lipša Ineta. Triju zvaigžņu ordeņa jaunie kavalieri / Ineta Lipša ; tekstā stāsta bij. LR vēstnieks Dānijā Aivars Baumanis, akciju sabiedrības "Hansabanka" prezidente Ingrīda Blūma, rakstnieks Alberts Caune ... [u.c.] // Lauku Avīze. - (Iel. "Personas" ; Nr.21). - ISSN 1407-3331. - Nr.82 (2003, 29.apr.), 12.lpp.

Reimanis Kārlis. Albertam Caunem - 85 : [par rakstn.] / Kārlis Reimanis // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - Nr.43 (2002, 31.okt./6.nov.), 4.lpp.

Rietumkursas pilskalni : [par Alberta Caunes grām. "Rietumkursas zaļi zeltainie mājokļi"] // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.18 (2006, sept.), 23.lpp.

Silpurene, mana brīnumpuķe : [par rakstn. Albertu Cauni : sakarā ar 85.dz.d.] / A.K. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2002), 206.lpp.

Štauvers M. Izpalīdzīgs grāmatvedis : [sakarā ar Alberta Caunes 85.dz.d. Monreālā (Kanāda)] / M.Štauvers // Laiks (Ņujorka). - Nr.4 (2006, 21./27.janv.), 20.lpp.

Vanags Imants. Smagais mājupceļš ; Post scriptum : [Albertam Caunem] / Imants Vanags // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.257 (2002, 2.nov.), 13.lpp.