Atbildes, kuras tu meklē
Po Edgars Alans

amerikāņu rakstnieks (1809-1849)

Edgara Alana Po darbi

Grāmatas

Po Edgars Alans. Nejaušību eņģelis : stāsti / Edgars Alans Po ; [no angļu val. tulk. Indra Aumale ... [u.c.] ; sast. Kaspars Poikāns]. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 492, [2] lpp.

Po Edgars Alans. Nodevīgā sirds : īsprozas izlase / Edgars Allans Po ; [no angļu val. tulk. Vizma Belševica, Helma Lapiņa, Indra Aumale ; vārsmas atdzej. Austra Aumale]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 471 lpp. - (Zelta klasika).

Po Edgars Alans. Nodevīgā sirds : stāstu izlase / Edgars Alans Po ; [no angļu val. tulk. Vizma Belševica ... [u.c.] ; māksl. M.Ozoliņš]. - Rīga : Zvaigzne, 1988. - 414, [1] lpp. : il., portr.

Po Edgars Alans. Noslēpumu un šausmu stāsti / Edgars Alans Po ; adapt. Mārdžorija P. Kaca ; no angļu val. tulk. Maija Garkeviča ; [il. Pablo Marcos Studios]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 238, [1] lpp. : il. - (Ilustrēta klasika ; 1).

Po Edgars Alans. Stāstu izlase / Edgars [Alans] Po ; [no angļu val. tulk. un priekšv. sarakst. Vizma Belševica ; māksl. Marģers Vītoliņš]. - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1960. - 195 lpp. : il.

Po Edgars Alans. Zelta vabole : [stāsti] / Edgars Alans Po ; no angļu val. tulk. Vizma Belševica. - Rīga : Burtnieks, 1996. - 244, [5] lpp.

Literatūra par Edgaru Alanu Po

Grāmatas

Mārlovs Stīvens. Bāka pasaules malā : romāns / Stīvens Mārlovs ; [no angļu val. tulk. Maija Cīrule ; māksl. Elīza Vanadziņa]. - Rīga : AGB, 2000. - 365 lpp. - (Laikmeta atspulgs).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Berelis Guntis. Pārāk daudz Edgara Po : [par Mārlovs Stīvens. Bāka pasaules malā : romāns / no angļu val. tulk. Maija Cīrule. - Rīga : AGB, 2000. - 365 lpp.: ģīm.] / Guntis Berelis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.75 (2000, 29.marts), 12.lpp.

Bernāts Andris. Šausmu meistars Edgars Po : [par amer. rakstn. (1809-1849)] / Andris Bernāts // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.27 (2004, 6./12.jūl.), 44.-[45.]lpp.

Dreika Dagnija. Trīs rozes un pudele "Martell" : [par amer. rakstn. Edgaru Alanu Po (1809-1849)] / Dagnija Dreika // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.8 (2004, aug.), 41.-43.lpp.

Džonss Džonatans. Ideālas mājas meklējumos. Edgars Po un modernisms : [par mājas interjera atspoguļojumu amer. rakstn. (1809-1849) daiļradē] / Džonatans Džonss ; [no angļu val.] tulk. Dita Deruma ; Henrietas Švānes iev. // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.6 (2001, dec./janv.), 56.-59.lpp.

Freibergs Viktors. Bāka Edgara Po ielas galā : [par amer. rakstn. Edgaram Alanam Po (1809-1849) velt. Stīvena Mārlova biogr. romānu "Bāka pasaules malā"] Viktors Freibergs // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.92 (2000, 18.apr.), 13.lpp.

Jansone Inguna. Šausmu meistars un latviešu literatūra : [par amer. rakstn. Edgaru Alanu Po (1809-1849)] / Inguna Jansone // Grāmata. - Nr.11 (1990), 41.-44.lpp.

Jansone Inguna. Tauriņa saplosīšana : [miniatūra раr amer. rakstn. Edgaru Alanu Po (1809-1849)] / Inguna Jansone // Grāmata. - Nr.11 (1990), 40.-41.lpp.

Jasmīns Austris. Neizskaidrojamas lietas ar Edgaru Alanu Po : [par amer. rakstn. (1809-1849) kapa vietu Amerikā] / Austris Jasmīns // Jaunā Avīze. - ISSN 1407-2378. - Nr.8 (2004, 27.febr./4.marts), 36.lpp.

Jundze Arno. Once upon a midnight dreary...* : [par amer. rakstn. Edgara Alana Po (1809-1849) izdotajiem darbiem latviešu val.] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.66 (2008, 18.marts), 15.lpp.

Jundze Arno. Trakais Edgars un latviešu prozas trakums pēc Edgara Po : [par amer. rakstn. (1809-1849) ietekmi latv. lit.] // Literatūra un Māksla Latvijā. - Nr.6 (2001, 8.febr.), 6.lpp.

Jundze Arno. Vai bailes ir lētas? : [par amer. rakstn. Edgara Alana Po (1809-1849) un viņa sekotāju daiļradi] / Arno Jundze // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.16 (2004, 16./23.apr.), 4.-5.lpp.

Melgalve Ieva. Po, kurš uzvarēja nāvi : [par amer. rakstn. Edgaru Alanu Po (1809-1849)] / Ieva Melgalve // Una. - ISSN 1407-2165. - Nr.6 (2003, jūn.), 66.-69.lpp.

Petrovs Andris. Edgara Alana Po neskaidrie nāves apstākļi : [par amer. rakstn. (1809-1849)] / Andris Petrovs // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.99 (2003, 29.apr.), 12.lpp.

Sprūde Viesturs. 1841.gada 20.aprīlī : [par amer. rakstn. Edgara Alana Po (1809-1849) sarakstīto pasaulē pirmo detektīvstāstu "Slepkavība Morgielā"] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.107 (2006, 20.apr.), 2.lpp. : ģīm.