Atbildes, kuras tu meklē
Kūpers Džeimss Fenimors

amerikāņu rakstnieks (1789-1851)

Džeimsa Fenimora Kūpera darbi

Grāmatas

Kūpers Džeimss Fenimors. Pēdējais mohikānis : romāns / Džeimss Fenimors Kūpers ; no angļu val. tulk.: E.Turkina, R.Koka ; māksl. V.Grants. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 379, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Kūpers Džeimss Fenimors. Pēdējais mohikānis / Džeimss Fenimors Kūpers ; no itāl. val. tulk. Astra Šmite ; Marijas Danēzi adapt. ; Annas Kazālisas līdzdalība teksta sagat. ; Libiko Maražā il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 46, [2] lpp. : il. - (Iepazīsim pasaules klasiku).

Kūpers Džeimss Fenimors. Pēdējais mohikānis : romāns / Džeimss Fenimors Kūpers ; [no angļu val. tulk.: E.Turkina, R.Koka ; māksl. A.Dembo]. - Rīga.: Liesma, 1981. - 279 lpp. : il. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi).

Kūpers Džeimss Fenimors. Prērija / Džeimss Fenimors Kūpers ; māksl. I.Lapiņš. - Rīga : Alvīna, 1995. - 324, [2] lpp.

Kūpers Džeimss Fenimors. Sarkanais pirāts : vēst. romāns / Džeimss Fenimors Kūpers ; tulk. Ojārs Sarma ; māksl. Kristians Šics. - Rīga : Vaga, 1995. - 472 lpp.

Kūpers Džeimss Fenimors. Takuzinis / Džeimss Fenimors Kūpers ; no angļu val. tulk.: Rūta Koka, Jūlijs Aldermanis ; [māksl. Uldis Sosnovskis]. - Rīga : Sprīdītis, [1992]. - 438, [3] lpp.

Kūpers Džeimss Fenimors. Zvērkāvis : romāns / Džeimss Fenimors Kūpers ; no angļu val. tulk. Jūlijs Aldermanis ; dzeju fragm. atdz. Vizma Belševica ; māksl. Guntars Sietiņš. - [Rīga] : Sprīdītis, 2000. - 405, [1] lpp.

Kūpers Džeimss Fenimors. Zvērkāvis / Džeimss Fenimors Kūpers; A.Griguļa priekšv. ; no angļu val. tulk. J.Aldermanis ; dzeju fragm. atdz. V.Belševica ; il. A.Galeviuss]. - 2.izd. - Rīga.: Liesma, 1976. - 439 lpp. : il. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi).

Kūpers Džeimss Fenimors. Zvērkāvis : stāsts / Džeimss Fenimors Kūpers ; [no angļu val. tulk. J.Aldermanis ; dzeju fragm. atdz. V.Belševica ; A.Griguļa priekšv.]. - Rīga : LVI, 1962. - 469 lpp. - (Piedzīvojumi un zinātniskā fantastika).