Atbildes, kuras tu meklē
Stāraste Margarita

grafiķe, bērnu rakstniece (1914-2014)

Margaritas Stārastes darbi

Grāmatas

Ādamsons Eriks. Čigānmeitēns Ringla / Eriks Ādamsons ; il. Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 16 lpp. : il.

Artavs Valdis. Labdien, Muri! / Valdis Artavs, Margarita Stāraste. - [Rīga] : Annele, 2006. - [32] lpp. : il.

Bilžu alfabēts / [Margaritas Stārastes zīm. ; sast. Ieva Trezūne]. - Rīga : Jumava, 2005. - 47, [1] lpp. : il.

Bilžu mīklas / [māksl. Margaritas Stārastes zīm. ; sast. Dace Īviņa]. - Rīga : Jumava, 2005. - 47, [1] lpp. : il.

Dūc kukainīši : latviešu tautasdziesmas : [pirmsskolas vecuma bērniem / sast. un il. Margarita Stāraste]. - Rīga : Liesma, 1989. - [32] lpp. : il.

Ērgle Zenta. Labi sēņu māmiņai : Zentas Ērgles pasakas / Zenta Ērgle ; il. Margarita Stāraste. - [Rīga : Annele, 2005]. - 30, [2] lpp. : il.

Es piedzimu māmiņai! / [il. Margarita Stāraste]. - Rīga : SIA "J.L.V.", 2008. - [21] lpp. : il.

Kudapa Maija. Eglīte : trīs ludziņas pēc Tuves Jansones, Margaritas Stārastes un Donalda Biseta darbu motīviem / Maija Kudapa. - Rīga : Preses nams, [1994]. - 77, [2] lpp.

Mini, mini, mīkliņu... / [il. Margarita Stāraste]. - Rīga : Jumava, 2008. - [21] lpp. : il.

Nāc mežā ciemoties! : latviešu tautasdziesmas / sakārt. un il. Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 26, [2] lpp. : il.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Iedomīgais sienāzis / Dzidra Rinkule-Zemzare ; Margaritas Stārastes zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 24 lpp. : il.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Kā Ņauva meklēja draugu : pasaka / Dzidra Rinkule-Zemzare ; māksl. Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 34, [2] lpp. : il.

Rinkule-Zemzare Dzidra. No kā visi izbijās : pasaka / Dzidra Rinkule-Zemzare ; Margaritas Stārastes zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 8 lpp. : il.

Rūķi blēņojas / [māksl. Margaritas Stārastes zīm. ; Vitas Lēnertes graf. noform.]. - Rīga : Jumava, 2008. - 46, [2] lpp. : il.

Runci, runci, vāri putru! : [latviešu tautasdziesmas] / [sakārt. un il. Margarita Stāraste]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - [22] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Draugi un paziņas / Margarita Stāraste ; [Jāzepa Osmaņa teksts]. - [Rīga] : Annele, 2006. - [21] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Dūc kukainīši : latviešu tautasdziesmas / sakārt. un il. Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - [32] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Krāsainā saulīte / Margarita Stāraste. - Rīga : Annele, 2005. - 24 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Krāsainie draugi / Margarita Stāraste ; [Jāzepa Osmaņa teksts]. - [Rīga] : Annele, 2006. - [21] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Kur palicis pīlēns Pēčuks? / Margarita Stāraste. - Rīga : Annele, 2007. - 14, [1] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Lācīša Rūcīša raibā diena : [pasaka] / Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - [26] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Laimes sēkliņa / Margarita Stāraste. - [Rīga] : Annele, 2006. - 32 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Laimes sēkliņa / Margarita Stāraste ; [aut. teksts un zīm.]. - Rīga : Annele, 2002. - 32 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Mazā eglīte / Margarita Stāraste ; aut. teksts un zīm. - Rīga : Annele, 2007. - 29, [3] lpp. : il., notis.

Stāraste Margarita. Pasaka par miedziņu / Margarita Stāraste. - Rīga : Annele, 2001. - 32 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Pasakaini sniegi snieg / Margarita Stāraste ; aut. zīm. - [Rīga] : Annele, 2005. - 32 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Pasaku ābece / teksta un il. aut. Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - [70] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Pelēkais namiņš : pasaka / Margarita Stāraste ; il. aut. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 32 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Pīlēns Pēčuks pošas uz skolu / Margarita Stāraste. - Rīga : Annele, 2008. - 24 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Pintiķu ciems / teksts un zīm. Margarita Stāraste. - Rīga : Annele, 2007. - 63, [1] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Rūķu dēlēns Knīpucis / Margarita Stāraste ; aut. teksts un zīm. - [Rīga] : Annele, 2006. - 32 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Rūķu dēlēns Knīpucis / Margarita Stāraste. - Rīga : Annele, 2003. - 31, [1] lpp. : krās. il.

Stāraste Margarita. Sārtuļa brīnišķīgais ceļojums : pasaka / Margarita Stāraste ; aut. zīm. - Rīga : Sprīdītis, 1999. - [40] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Saulīte / Margarita Stāraste [teksts un zīm.]. - Rīga : Annele, 2004. - 34, [1] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Tince grib mācīties : pasaka / Margarita Stāraste ; il. aut. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 24 lpp. : il.

Stāraste Margarita. Vecmāmiņas acenītes / Margaritas Stārastes teksts un zīm. - Rīga : Annele, 2007. - 23, [1] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Ziemas grāmata / Margaritas Stārastes teksts un zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - [23] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Zili brīnumi zaļā dārzā : pasakas / Margarita Stāraste ; aut. il. - Rīga : Sprīdītis, 1998. - 34, [6] lpp. : il.

Stāraste Margarita. Zīļuks : pasaka / Margarita Stāraste ; il. aut. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - [31] lpp. : il.

Tavi draugi / [il. Margarita Stāraste]. - Rīga : Jumava, 2008. - [21] lpp. : il.

Urdaviņa : gadagrām. bērniem / [sast. Jāzeps Osmanis, Ilze Puriņa ; māksl. Margarita Stāraste]. - Rīga : Annele, 2004. - 129, [1] lpp. : il.

Ziemas prieki / [māksl. Margarita Stāraste ; sast. Nora Liepiņa-Melne]. - Rīga : Jumava, 2006. - 46, [2] lpp. : il.

Ziemassvētki sabraukuši / [il. Margarita Stāraste]. - Rīga : Jumava, 2008. - [21] lpp. : il.

Literatūra par Margaritu Stārasti

Grāmatas

Brīdaka Lija. Mūžs kā pasaka : Margarita Stāraste : apcerējums, vēstules, fotoattēli, bibliogrāfija / Lija Brīdaka. - Rīga : Annele, 2004. - 266, [3] lpp., [32] lpp. iel.

Roze Lolita. Brīnumu aijātā : biogrāfiska pasaka par Margaritu Stārasti / Lolita Roze. - Rīga : V.Belokoņs, 1996. - 263 lpp. - (Viņi dzīvo tā...).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bormane Anita. Mīļuma sniedzēja : [par māksl., bērnu grām. rakstn. Margaritu Stārasti : sakarā ar iekļaušanu grām. "100 Latvijas personību"] / Anita Bormane ; tekstā stāsta M.Stāraste, mazmeita Ieva Erdmane // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.259 (2006, 22.sept.), 16.-19.lpp. : ģīm. - (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Judina Dace. Godina Meža draugus : [sakarā ar meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" Meža drauga godaraksta piešķiršanu bērnu grām. aut. un il. Margaritai Stārastei, arhitektam Pēterim Blūmam un pavāram Mārtiņam Sirmajam] / Dace Judina // Lauku Biznesa Laikraksts. - ISSN 1691-2381. - Nr.2 (2008, 12.janv.), 16.lpp.

Kārkliņš Kristaps. Godina Meža draugus : [par meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem] / Kristaps Kārkliņš ; tekstā stāsta arhitekts Pēteris Blūms, rakstn. un māksl. Margarita Stāraste, pavārs Mārtiņš Sirmais // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.8 (2008, 10.janv.), 9.lpp. : ģīm.

Krekle Maija. Gerrits un Margarita : [par rakstn., grafiķes, bērnu grām. māksl. Margaritas Stārastes un Gerrita Bordeveika attiecībām] / Maija Krekle // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.46 (2005, 14./20.nov.), 3.-6.lpp.

Pare Baiba. Pasaku mežs Vērmanes dārzā : [par māksl. Margaritas Stārastes pasaku tēliem Ziemassvētku noskaņai] / Baiba Pare // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.49 (2006/2007, 22.dec./5.janv.), [1.]lpp.

Spandegs Uģis. Meža draugi - rakstniece, arhitekts un pavārs : [par meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" diplomu pasniegšanu rakstniecei Margaritai Stārastei, arhitektam Pēterim Blūmam, pavāram Mārtiņam Sirmajam un izstādes par tēmu "Čiekurs" atklāšanu izstāžu namā "Noass"] / Uģis Spandegs // Baltijas Koks. - ISSN 1407-6667. - Nr.2 (2008, febr.), 54.-55.lpp. : ģīm.

Stāraste Margarita. "Ļaunie tēli ar mani nedraudzējas" : [saruna ar grafiķi, rakstn.] / Margarita Stāraste ; pierakst. Marta Jansone // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.109 (2005, 24.sept.), 8.lpp.

Stāraste Margarita. Māksliniece Margarita Stāraste zīmē Ziemassvētku pastmarkas : [saruna ar māksl. un rakstn.] / Margarita Stāraste // Pasta Avīze. - Janv. (2005), 30.lpp.