Atbildes, kuras tu meklē
Bārda Fricis

Dzejnieks (1880-1919)

Friča Bārdas darbi

Bārda Fricis. Dzejas izlase. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2004].

Bārda Fricis. Atgriešanās : dzeja. — Rīga : Jumava, 2003.

Bārda Fricis. Dzīvīte, dzīvīte ... — Rīga : Avots, 2003.

Bārda Fricis. Dzīvīte, dzīvīte, — šūpojos tevī... : [dzeja]. — Rīga : Rīgas Paraugtipogrāfija, [199-].

Bārda Fricis. Ansītis puisītis un vectētiņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 1998.

Bārda Fricis. Brīnumi : krāsaini dzejoļi. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 1998.

Bārda Fricis. Dzejas izlase : māc. līdz. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1997.

Bārda Fricis. Atgriešanās : [dzejas krāj.]. — Rīga : Jumava, 1997.

Bārda Fricis. Lietus vīriņš : [dzejoļi]. — Rīga : RPT, 1994.

Bārda Fricis. Raksti divos sējumos. — Rīga : Liesma, 1990-1992.

Literatūra par Frici Bārdu

Brodele Ada. Liktenīgais sludinājums : [par dzejn. Friča Bārdas (1880-1919) un Paulīnes Bārdas (1890-1983) saraksti] // Es Tevi Meklēju. — Nr.8 (1998), 1.lpp.

Daiņa Īrisa. Pa dzejnieka noieto ceļu : [par dzejn. Friča Bārdas (1880-1919) 120.dz.d. velt. pasākumu Bārdu memor. muzejā “Rumbiņi” Pociemā (Limbažu raj.)] // Auseklis. — (2000, 25.janv.), 4.lpp.

Daiņa Īrisa. Un taka neaizaug : [par Dzejas dienu sarīkojumu dzejn. Friča Bārdas dzimtas muzejā Pociema “Rumbiņos” (Limbažu raj.)] // Auseklis. — (1998, 26.sept.), 7.lpp.

Dejus Sanita. Fricim Bārdam — 120 : [par piemiņas pasākumu velt. dzejn. (1880-1919) 120.dz.d. Z.Mauriņas muzejā Grobiņā (Liepājas raj.)] ] / tekstā stāsta muzeja lit. spec. Mirdza Gūža // Kurzemes Expresis. — (2000, 14.febr.), 2.lpp.

Delle Vilma. Samezglotie mūža meti : [rakstn. atmiņas par vīru Jēkabu Delli / Tekstā fragm. no dzejn. Friča Bārdas (1880-1919) vēst. J.Dellem] ; Mater. sagat. Mērija Kārkliņa // Ziņas. — Nr.8 (1994), (Piel. “Literārās ziņas” Nr.1).

Eihvalds Vilnis. Romantiskā lūkojuma paradoksi : [sakarā ar dzejn. Friča Bārdas 115.dz.d. : 1880-1919] // Grāmatu Apskats. — Nr.2 (1995), 22.-24.lpp.

Eihvalds Vilnis. Romantiskā lūkojuma paradoksi : [sakarā ar dzejn. Friča Bārdas 115.dz.d. : 1880-1919] // Grāmatu Apskats. — Nr.2 (1995), 22.-24.lpp.

Grēviņa-Dziļuma Marta. Visa pasaule zied... : [par dārza tēmu Friča Bārdas dzejā] / Marta Grēviņa-Dziļuma ; il. Gundega Muzikante. // Dārza Pasaule. — ISSN 1407-5172. — Nr.2 (2002), 36.-37.lpp. : il.

Hofmanis Ilgvars. Nosargāt : [veltījums Fricim Bārdam] // Rosme. — Nr.9 (1991), 11.lpp.

Jagere Austra. Aizgājušie mūži turpina dzīvot : [par Limbažu raj. Umurgas kapos apglabātajiem ievērojamiem cilvēkiem, tajā skaitā — Frici Bārdu] // Auseklis. — (1997, 5.jūl.), 5.lpp.

Kreics Jānis. Skolā ar dzejnieka vārdu : [sakarā ar dzejn. Friča Bārdas (1880-1919) 120.dz.d. velt. pasākumiem Pociema pamatsk. projekta “Par skaidru un tīru valodu” ietvaros (Limbažu raj.) / Jānis Kreics, Edīte Melne, Baiba Vītola // Auseklis. — (2000, 18.janv.), 6.lpp.

Lāce Aija. Fricis Bārda — balts kā bijība : [sakarā ar dzejas izl. “Atgriešanās” iznākšanai veltītu sarīkojumu Raiņa Lit. muzejā] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1997, 30.maijs).

Lapsa Vito. “Es nereāls esmu un gribu tāds būt...” : [sakarā ar dzejn. Friča Bārdas 115. dz.d. : 1880-1919] // Rūjienas Vēstnesis.— (1995, 27.janv.).

Māre Guna. “Jumavai” sava grāmatnīca : [sakarā ar apgāda “Jumava” grāmatnīcas atvēršanu un Friča Bārdas grām. “Atgriešanās” prezentāciju] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1997, 12/19.jūn.), 12.lpp.

Mauriņa Zenta. Pavasara dvēsele : [dzejn.] Friča Bārdas piemiņai (25.janv. 1880 - 13.martā 1919); ar Īrisas Daiņas iev. // Auseklis. — (1993, 11.sept.), 4.lpp.

Mazarkevics O. Jāsakopj Friča Bārdas dzimtas kapi un jāatjauno Jāņa Norviļa tēva dzirnavas : [lūgumi pēc materiālas palīdzības] // Latvija Amerikā (Toronto). — (1996, 10.aug.), 8.lpp.

Melne Edīte. Mans mūžs — kā zvaigžņu mirgojums... : [par Friča Bārdas 120. dz. d. veltīto janv. mēn. Friča Bārdas Pociema pamatsk. (Limbažu raj.)] // Laiks (Ņujorka). — (2000, 26.febr.), 4.lpp.

Melne Edīte. “Man gribas būt zilajā ziediņā. Un ziedēt” : [par Pociema pamatsk. kolektīva sadarbību ar Friča Bārdas dzimtas māju “Rumbiņi” muzeju] // Auseklis. —(1997, 15.maijs), 5.lpp.

Melne Edīte. Atvērts jauns muzejs : [par dzejn. Antona (1891-1981), Friča (1880-1919) un Paulīnas (1890-1983) Bārdu dzimtas muzeju “Rumbiņi” (Limbažu raj.)] // Latvijas Zeme. — (1993, 20.jūl.), 4.lpp.

Oša Nikelīne. Cilvēkiem un muzejiem : [par pirmo Vislatvijas memoriālo muzeju darbin. nometni Bārdu dzimtas memoriālajā muzejā “Rumbiņi” (Limbažu raj.)] / Nikelīne Oša // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2003), 217.- 218.lpp.

Paegle Laila.Piektklasnieki iepazīst Friča Bārdas dzeju : [par dzejn. (1889-1919) daiļradei un 120.dz.d. velt. pasākumu Limbažu bērnu bibl.] // Auseklis. — (2000, 8.febr.), 4.lpp.

Paegle Laila. Pociema skola vēlas saukties Friča Bārdas vārdā : [Limbažu raj.] // Auseklis. — (1996, 28.dec.).

Ruskule Iveta. Zemes dēla atgriešanās : [par dzejn. Friča Bārdas (1880-1919) un Paulīnas Bārdas (1890-1983) daiļradi] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1997, 12/19.jūn.), 7.lpp.

Sila B. Pociemā pie Bārdām : [par dzejnieka Friča Bārdas (1880-1919) dzimtas mājām “Rumbiņi” (Limbažu raj.)] / B.Sila // Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.18 (2004, 29.apr./6.maijs), 17.lpp.

Vējāns Andris. “Aiz zvaigžņu dūmakām debesis veras vaļām” : Friča Bārdas dzejas un cilvēka pasaulē — no zaļa asna līdz kosmosam // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — (2000, 26.janv.), 6.lpp.

Vējāns Andris. Zvaigžņu atspulgi dzejā un vēstulēs : [par dzejn. Frici Bārdu (1880-1919), Paulīnu Bārdu (1890-1983) un Antonu Bārdu (1891-1981)] // Lauku Avīze. — (2000, 22.janv.), 18.lpp. — (Iel. “Mums, sievietēm” Nr.52).

Vērdiņš Kārlis. Trīc taurenīts : [sakarā ar Friča Bārdas (1880-1919) dzejas izlases “Atgriešanās” atkārtotu iznākšanu (Rīga : Jumava) sēr. “Saules zīme”] / Kārlis Vērdiņš // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.137 (2003, 13.jūn.), 16.lpp.

Zeļenko Dzidra. Zemes dēla dziesma : [sakarā ar dzejn. Friča Bārdas 115. dz.d. : 1880-1919] // Kursas Laiks. — (1995, 4.febr.).

Zemes ziedu gūsteknis [Fricis Bārda (1880-1919)] // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — (2000, 4./10.marts), 4.lpp.