Atbildes, kuras tu meklē
2011.04. Kalendārs bibliotēkām

1.IV aktierim Artūram Filipsonam - 105 (1906-1950)

1.IV rakstniekam Jānim Veselim - 115 (1896-1962)

2.IV Starptautiskā bērnu grāmatu diena

2.IV militārajam darbiniekam Kārlim Gopperam - 135 (1876-1941)

3.IV literatūrzinātniekam, rakstniekam Antonam Birkertam - 135 (1876-1971)

3.IV ķīmiķei Lidijai Liepiņai - 120 (1891-1985)

3.IV amerikāņu aktierim Edijam Mērfijam - 50 (1961)

4.IV dzejniekam Gotfrīdam Ansabergam - 140 (1871-1955)

4.IV aktrisei Maijai Apinei - 50 (1961) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001. gada II ceturksnī

5.IV gleznotājam, pedagogam Hermanim Aplociņam - 120 (1891-1958)

6.IV rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam Ernestam Birzniekam-Upītim - 140 (1871-1960)

6.IV aktrisei Lolitai Caukai - 65 (1946)

6.IV vēsturniekam, arheologam Ēvaldam Mugurēvičam - 80 (1931)

6.IV rakstniekam, mācītājam, sabiedriskajam darbiniekam Jurim Neikenam - 185 (1826-1868)

7.IV Pasaules veselības diena

8.IV aktrisei Astrīdai Kairišai - 70 (1941)

8.IV dzejniecei Ievai Rozei - 40 (1971-1991)

9.IV rakstniekam Jānim Ezeriņam - 120 (1891-1924)

9.IV franču dzejniekam Šarlam Bodlēram - 190 (1821-1867)

10.IV scenogrāfam, dizaingrafiķim, gleznotājam Aleksandram Bussem - 55 (1956)

12.IV aktierim Imantam Skrastiņam - 70 (1941)

12.-13.IV LBB 10.kongress

13.IV īru rakstniekam, dramaturgam Semjuelam Beketam - 105 (1906-1989)

14.IV komponistam, mūzikas kritiķim Imantam Zemzarim - 60 (1951)

15.IV aktierim, režisoram Aleksim Mierlaukam - 145 (1866-1943)

16.IV komponistam Pēterim Vaskam - 65 (1946)

16.IV komponistam, folkloristam, pedagogam Jēkabam Graubiņam - 125 (1886-1961)

17.IV rakstniekam, tulkotājam, teātra darbiniekam Teodoram Lejas-Krūmiņam - 140 (1871-1947)

18.IV rakstniekam Eduardam Salnam - 100 (1911-1997)

18.IV Latvijas derīgo izrakteņu pētniekam Eiženam Rozenšteinam - 125 (1886-1933)

18.-23.IV Bibliotēku nedēļa

19.IV fiziķim Fricim Gulbim - 120 (1891-1956)

19.IV ekonomistam Gundaram Ķeniņam-Kingam - 85 (1926)

20.IV rakstniekam, žurnālistam Eduardam Cālītim - 130 (1881-1947)

20.IV dzejniekam, žurnālistam Harijam Heisleram - 85 (1926-1985)

21.IV filozofei Maijai Kūlei - 60 (1951)

21.IV angļu rakstniecei Šarlotei Brontē - 195 (1816-1855)

22.IV Lielā Piektdiena

22.IV Starptautiskā Zemes diena

22.IV rakstniekam Valdim Tīrmanim -50 (1961)

22.IV literatūrvēsturniekam, bibliogrāfam Jānim Ozolam - 100 (1911-1985)

22.IV Latgales folkloras vācējam Feliksam Boļeslavam Laizānam - 140 (1871-1931)

23.IV Pasaules grāmatu un autortiesību diena

23.IV tēlniekam Kārlim Jansonam - 115 (1896-1986)

24.IV gleznotājam Jāzepam Grosvaldam - 120 (1891-1920)

24.IV literatūrzinātniekam, valodniekam, ārstam Alfrēdam Gāteram - 90 (1921-1986)

24.IV Lieldienas

25.IV dzejniekam Hermanim Majevskim - 60 (1951-2001)

26.IV komponistam Agrim Engelmanim - 75 (1936)

27.IV amerikāņu izgudrotājam Semjuelam Morzem - 220 (1791-1872)

27.IV dzejniecei, publicistei Andai Līcei - 70 (1941)

27.IV krievu komponistam Sergejam Prokofjevam - 120 (1891-1953)

28.IV dzejniecei, teātra darbiniecei, māksliniecei Sniedzei Ruņģei - 60 (1951)

28.IV literatūrzinātniecei Anitai Rožkalnei - 55 (1956)

28.IV gleznotājam, grafiķim, scenogrāfam Romanam Sutam - 115 (1896-1944) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001. gada II ceturksnī

28.IV amerikāņu rakstniecei Hārperai Lī - 85 (1926)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2011