Atbildes, kuras tu meklē
2008.09. Kalendārs bibliotēkām

1.IX Pasaules miera diena; Zinību diena

1.IX tulkotājai, dzejniecei Solveigai Elsbergai - 70 (1938)

1.IX teātra un literatūrkritiķim Jurim Pabērzam - 90 (1918-2003)

2.IX vācbaltu ķīmiķim Vilhelmam Ostvaldam - 155 (1853-1932)

4.IX rakstniecei Benitai Veisbergai - 80 (1928)

4.IX garīdzniekam Pāvilam Bečam - 95 (1913-1944)

4.IX franču rakstniekam Fransuā Renē de Šatobriānam - 240 (1768-1848)

5.IX rakstniekam Francim Škodam - 100 (1908-1988)

5.IX rakstniekam, žurnālistam, tulkotājam Vitoldam Žībelim - 105 (1903-1973)

5.IX itāļu filozofam, dzejniekam, politiskam darbiniekam Tommazo Kampanellam - 440 (1568-1639)

6.IX scenogrāfam, grafiķim, gleznotājam Ilmāram Blumbergam - 65 (1943)

9.IX krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam - 180 (1828-1910)

10.IX vācu izcelsmes modes māksliniekam Karlam Lāgerfeldam - 70 (1938)

12.IX mūziķim, rakstniekam Eduardam Ramatam - 120 (1888-1983)

15.IX dzejniecei Inesei Zanderei - 50 (1958)

15.IX rakstniekam Valdemāram Kroderam - 85 (1923)

15.IX komponistam Indulim Kalniņam - 90 (1918-1986)

15.IX franču rakstniekam Fransuā de Larošfuko - 395 (1613-1680)

16.IX literātei Hermīnei Zālītei - 150 (1858-1932)

17.IX režisoram, skatuves mākslas pedagogam Aleksandram Leimanim - 95 (1913-1990)

19.IX somu rakstniekam Mika Valtari - 100 (1908-1979)

20.IX rakstniekam Arvim Grodam - 75 (1933)

20.IX rakstniekam Vilim Veldrem - 100 (1908-1940) Bibliogrāfija: "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1998.gada III ceturksnī

21.IX aktrisei, dzejniecei Birutai Skujeniecei - 120 (1888-1931)

22.IX Baltu vienības diena

23.IX rakstniecei Olgai Bundzeniecei - 85 (1923)

23.IX žurnālistam, tulkotājam, grāmatizdevējam Jēkabam Dravniekam - 150 (1858-1927)

24.IX dzejniekam Pēterim Silam - 100 (1908-1953)

26.IX Valodu diena Eiropā

26.IX amerikāņu komponistam Džordžam Gēršvinam - 110 (1898-1937)

26.IX angļu dzejniekam, literatūrkritiķim Tomasam Stērnam Eljotam - 120 (1888-1965)

27.IX Pasaules tūrisma diena

27.IX franču rakstniekam Prospēram Merimē - 205 (1803-1870)

29.IX Miķeļdiena

29.IX tulkotājai Mudītei Treimanei - 60 (1948)

29.IX poļu politiķim Leham Valensam - 65 (1943)

29.IX rakstniekam, žurnālistam Vincentam Mickānam - 95 (1913-1942)

29.IX rakstniecei Paulai Balodei - 120 (1888-1949)

30.IX diriģentam Paulam Pēterim Jozuum - 135 (1873-1937) Bibliogrāfija: "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1998.gada III ceturksnī

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008