Atbildes, kuras tu meklē
Ikstena Nora

Rakstniece (dz. 1969)

Noras Ikstenas darbi

Grāmatas

Eiropas idejas Latvijā : populāra Latvijas rakstnieku un domātāju Eiropas antoloģija / sast.: Ainārs Dimants, Dace Lūse, Kārlis Lūsis, Aija Priedīte ; māksl. Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2003. - 262, [1] lpp. - Saturā: Bites dzēliens zābakam / Nora Ikstena.

Ikstena Nora. Amour fou : aplamā mīla 69 pantos / Nora Ikstena ; māksl. Elita Šica-Vāvere. - Rīga : Dienas grāmata, 2009. - 213, [1] lpp.

Ikstena Nora. Dzīves stāsti / Nora Ikstena ; māksl. Māris Sīmansons ; Harija Beķera foto. - Rīga : Atēna, 2004. - 114, [3] lpp.

Ikstena Nora. Dzīves svinēšana / Nora Ikstena ; Māra Sīmansona vāka dizains ; Ilmāra Znotiņa foto. - Rīga : Atēna, [2006]. - 120, [1] lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Dzīves svinēšana / Nora Ikstena ; māksl. Māris Sīmansons. - Rīga : Atēna, [2004]. - 120, [1] lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Dzīves svinēšana : romāns / Nora Ikstena ; māksl. Māris Sīmansons. - [Rīga] : Atēna, [2001]. - 127, [1] lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Dzīves svinēšana / Nora Ikstena ; māksl. Māris Sīmansons. - Rīga : Atēna, [1999]. - 127, [1] lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Esamība ar Regīnu / Nora Ikstena ; Oskara Stalidzāna māksl. noform. - Rīga : Dienas grāmata, 2007. - 163, [2] lpp., [56] lpp. il., ģīm., faks.

Ikstena Nora. Īsproza / Nora Ikstena ; sakārt. Lita Silova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 157, [2] lpp. - (Vajadzīga grāmata).

Ikstena Nora. Jaunavas mācība / Nora Ikstena ; māksl. Māris Sīmansons. - [Rīga] : Atēna, 2001. - 141, [4] lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Maldīgas romances / Nora Ikstena ; māksl. Frančeska Kirke. - Rīga : Jāņa sēta, 1997. - 107, [2] lpp. : il.

Ikstena Nora. Nieki un izpriecas : stāsti / Nora Ikstena ; māksl. Ieva Rupenheite. - Rīga : Karogs, 1995. - 218, [3] lpp. : il., ģīm.

Ikstena Nora. Pārnākšana : grām. par Annu Rūmani-Ķeniņu / Nora Ikstena. - [Rīga] : Garā pupa, [1993]. - 253, [2] lpp., 16 lpp. il., ģīm., faks.

Ikstena Nora. Pasakas ar beigām / Nora Ikstena ; māksl. Anita Kreituse. - Rīga : Pētergailis, [2002]. - 55, [1] lpp., 8 lp. krās. il.

Ikstena Nora. Sīlis spoguļstiklā / Nora Ikstena ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, 2006. - 134, [2] lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Zīdtārpiņa musināšana : Māra Zālīte : mākslas un varas bīstamie sakari / Nora Ikstena ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, 2003. - 183 lpp. : il., ģīm. - (Latvijas laikazīmes).

Latviešu jaunākās prozas izlase, 80.-90.gadi : māc. līdz. / sakārt. Vija Jugāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 215, [2] lpp. - (Skolas bibliotēka. Vajadzīga grāmata). - Saturā: Rūriks / Nora Ikstena.

Māris Čaklais laikabiedru redzējumā / sast., tulk., iev. un koment. aut. Ieva Čaklā ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2004]. - 346, [1] lpp. : zīm. - Saturā: Vienlaik ar vēju, ar stirnu, ar irbi... / Nora Ikstena.

Robežas : Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici = Borders : Rainis and Aspazija between Latvia and Switzerland / Pauls Bankovskis, Vita Matīsa, Baņuta Rubesa, Nora Ikstena. - Rīga : Neputns, 2006. - 223 lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val. - Saturā: Raiņa un Aspazijas biogrāfijas. Laiks. Laiks: divas nedēļas / Pauls Bankovskis ; Vara un patiesība / Vita Matīsa ; Mīla-vīla / Baņuta Rubesa ; Jāzep, tu esi mans prieks : Raiņa atdzimtene, rakstot "Jāzepu un viņa brāļus" / Nora Ikstena.

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2006-2007 / redkol.: Dace Sparāne, Ieva Kolmane, Jānis Oga ; māksl.: Sarmīte Māliņa, Oskars Stalidzāns. - Rīga : Dienas grāmata, 2007. - 157, [2] lpp. - Saturā: Līgava / Nora Ikstena.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ikstena Nora. Besa : divdesmitā gs. mīlasstāsts / Nora Ikstena // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2008, maijs), 27.-81.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Es esmu latviete : [par cilvēka piederību tautai : sakarā ar rakstnieces piedalīšanos latviešu dzejas lasījumos Londonā] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.29 (2006, 3.febr.), 19.lpp.

Ikstena Nora. Ikšķiles labad : [par Ikšķiles (Ogres raj.) attīstības problēmām] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.140 (2006, 17.jūn.), 10.lpp.

Ikstena Nora. In Cod We Trust : [par rakstniecības ceļojumiem : eseja] / Nora Ikstena // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2006, janv.), 75.-77.lpp.

Ikstena Nora. Konstantinovs : [stāsts : ar īsām ziņām par aut.] / Nora Ikstena ; ar Otto Zitmana il. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.161 (2006, 14.jūl.), 12.-13.lpp. : ģīm., il. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.27).

Ikstena Nora. Līgava : [stāsts] / Nora Ikstena // 21.Gadsimts. - ISSN 1691-4678. - Nr.2 (2008, pavasaris), [124.-125.]lpp.

Ikstena Nora. Līgava : [stāsts] / Nora Ikstena // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.10 (2007, 11.maijs), 42.-43.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Marionete vai Dievs : [eseja] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.117 (2009, 22.maijs), 12.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Nacionālais pasūtījums : [par ideoloģisko cenzūru Latvijā] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.263 (2006, 10.nov.), 2.lpp. : ģīm. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.44).

Ikstena Nora. Par sēnēm un vientulību. Regīnai Ezerai : [velt. rakstniecei (1930-2002)] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.5 (2006, 6.janv.), 19.lpp.

Ikstena Nora. Raksts atjaunojas : [rakstniece par harmoniju sevī] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.203 (2007, 31.aug.), 2.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.33).

Ikstena Nora. Sīkas puķes vaiņagā : [par Jāņu svinēšanu : atmiņas] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.141 (2009, 19.jūn.), 12.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Stāsts par Ikšķili ar laimīgām beigām : [par aizsargājama kultūras pieminekļa statusa piešķiršanu Ikšķiles (Ogres raj.) estrādei un kultūras namam] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.272 (2008, 21.nov.), 2.lpp. : ģīm. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.46).

Ikstena Nora. Tomēr es atceros : [par sirds atmiņu] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.179 (2007, 3.aug.), 2.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.29).

Ikstena Nora. Tuvu ir Dievs : [par ciemošanos pie Hickvisi klostera mūkiem Gruzijā] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.89 (2009, 17.apr.), 12.lpp.

Ikstena Nora. Valodas māja : [par Starptaut. Rakstnieku un tulkotāju māju Ventspilī] / Nora Ikstena // Helikons. - Nr.2 (2007, maijs), 62.lpp.

Ikstena Nora. Vamlingbo : [eseja] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.169 (2009, 24.jūl.), 10.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Vidvud, tu esi mans prieks : [par Jāņa Elksnīša un Edgara Krasta grām. "Vidvuda stāsts: mazā cilvēka derība"] / Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.22 (2007, 26.janv.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.4).

Kondrots Sauļus Toms. Mīlestība un rēķini : [saruna ar lietuviešu izcelsmes rakstnieku (ASV)] / Toms Sauļus Kondrots ; pierakst. Nora Ikstena // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.132 (2007, 8.jūn.), 4.-5.lpp. : ģīm. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.21).

Radzobe Zane. Paralēlā dzīve : [par bibliotēku apmeklētāju lasīšanas paradumiem] / Zane Radzobe ; tekstā stāsta Rīgas Centr. bibliotēkas Pieaugušo lit. nod. vad. Īrisa Arāja, rakstniece Nora Ikstena, dzejnieks Māris Salējs, lit. kritiķis Rimands Ceplis ; ar aktrises Dinas Kuples koment. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.10 (2007, 12.janv.), 10.-11.lpp. : ģīm. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.2).

Sodums Dzintars. Dzintars Sodums latviešu valodas darbnīcā : [saruna ar rakstnieku : fragm. no filmu studijas "Deviņi" veidotā mater. dokum. cikla "Rakstnieks tuvplānā" ietvaros] / Dzintars Sodums ; pierakst. Nora Ikstena // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 63.-73.lpp. : ģīm.

Literatūra par Noru Ikstenu

Grāmatas

Jaunākā latviešu literatūra, 2003 un 2004 : rakstu krāj. / dizains: Dainis Banders ; Gunāra Krauzes vāka foto. - Rīga : Garā pupa, 2005. - 106 lpp. - (Rakstnieku sērija). - Saturā: Dzeltena zemes puķīte bezgalībā : [par Noru Ikstenu] / Līva Jēkabsone.

Platforma 3 : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums / sast. un iev. sarakst. Jolanta Stauga ; vāka dizains: Arnis Čakstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2007. - 229 lpp. : ģīm., sh. - Saturā: Rakstnieki par mūsdienu latviešu literatūru: Dzintara Soduma sarakste ar Noru Ikstenu / Rimants Ceplis.

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. : il., ģīm., faks. - Saturā: Nora Ikstena (1969) / I.Dubiņa.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bargais Rihards. Tenkas : [miniatūras] / Rihards Bargais // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8 (2007, aug.), 68.-74.lpp. : ģīm. - Saturā: Tenkas par Noru Ikstenu un Nilu Saksu.

Koļeda Romāns. Ikšķiles Ulubele : [par rakstnieces Noras Ikstenas māju Ikšķilē (Ogres raj.)] / Romāns Koļeda ; tekstā stāsta N.Ikstena // Mūsmājas. - ISSN 1407-0995. - Nr.[5] (2009, maijs), [13.]-18.lpp. : ģīm.

Koļeda Romāns. Nora Ikstena: "Kamēr dzīvs, tikmēr dzīvo!" : [par rakstnieci] / Romāns Koļeda ; tekstā stāsta N.Ikstena // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.43 (2007, 25.okt.), 34.-35.lpp. : ģīm.

Sarunas

Ikstena Nora. Mācos nepiederēt : [saruna ar rakstnieci] / Nora Ikstena ; pierakst. Laura Plikša // Marta. - ISSN 1691-1679. - Nr.2 (2007, 12.janv.), 12.-15.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Nevar iegūt mieru, izvairoties no dzīves : [saruna ar rakstnieci] / Nora Ikstena ; pierakst. Māra Vilde // Lilit. - ISSN 1691-2012. - Nr.8 (2008, aug.), [8.]-12., 14., 16., 18.-19.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Nora Ikstena to sviestu vairs negrib : [saruna ar rakstnieci] / Nora Ikstena ; pierakst. Ivars Kleins // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.43 (2007, 24.okt.), 10.-13.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Nora kāpj Mozus kalnā : [par privāto dzīvi : saruna ar rakstnieci] / Nora Ikstena ; pierakst. Ivars Kleins // Una. - ISSN 1407-2165. - Nr.4 (2009, apr.), 4.-10.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Tālāk par priekšnamu : [par rakstniecei Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. grām. "Esamība ar Regīnu" tapšanu : stāsta grām. aut., rakstniece] / Nora Ikstena ; pierakst. Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.287 (2007, 8.dec.), 18.lpp. : ģīm.

Ikstena Nora. Valodas un pieredzes piedzīvojumi : [par grām. "Esamība ar Regīnu" par rakstnieci Regīnu Ezeru (1930-2002) tapšanu : saruna ar grām. aut.] / Nora Ikstena ; pierakst. Anda Kubuliņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.4 (2008, 25.janv./1.febr.), 8.lpp. : ģīm.

Recenzijas

Adamaite Undīne. Aizpļāpātais klusums : [par izrādi "Amariļi" (rež. Ināra Slucka) pēc rakstnieces Noras Ikstenas stāstu motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī] / Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.251 (2007, 26.okt.), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.41).

Bražinskis Rihards. Pliķis realitātei sejā : [par Noras Ikstenas grām. "Sīlis spoguļstiklā"] / Rihards Bražinskis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2006, okt.), 163.-164.lpp.

Ceplis Rimands. Ezera atmasko Ikstenu : [sakarā ar Noras Ikstenas grām. "Esamība ar Regīnu" par rakstnieci Regīnu Ezeru (1930-2002) klajā nākšanu] / Rimands Ceplis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.3 (2008, 4.janv.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.1).

Ceplis Rimands. Ikstenas fiziolofija : [par rakstnieces Noras Ikstenas grām. "Amour fou jeb Aplamā mīla 69 pantos"] / Rimands Ceplis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.111 (2009, 15.maijs), 15.lpp.

Ceplis Rimands. Slejas dzimšana no ikdienības : [par rakstnieces Noras Ikstenas grām. "Sīlis spoguļstiklā"] / Rimands Ceplis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.167 (2006, 21.jūl.), 10.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.28).

Eglāja-Kristsone Eva. Itin nekas nav viennozīmīgs : [par rakstniecei Regīnai Ezerai (1930-2002) veltīto Noras Ikstenas darbu "Esamība ar Regīnu"] / Eva Eglāja-Kristsone // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.4 (2008, 25.janv./1.febr.), 8.lpp.

Eize Valija. Regīnas Ezeras sudraba bura : [par rakstniecei Regīnai Ezerai (1930-2002) veltīto Noras Ikstenas darbu "Esamība ar Regīnu"] / Valija Eize ; pēc Latvijas Universitātes doc. Neldas Celmiņas inform. // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.25 (2008, 17./24.jūn.), 12.-13.lpp. : ģīm.

Jundze Arno. Stāsts par karalieni Regīnu : [par rakstniecei Regīnai Ezerai (1930-2002) veltīto Noras Ikstenas darbu "Esamība ar Regīnu"] / Arno Jundze ; tekstā R.Ezeras izteikumi // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.56 (2008, 6.marts), 14.lpp. : ģīm.

Kalniņa Guna. Desmit mīlas definīcijas : [par rakstnieces Noras Ikstenas darbu "Amour fou jeb Aplamā mīla 69 pantos"] / Guna Kalniņa // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.117 (2009, 22.maijs), 16.lpp.

Kaukule Aija. Dzīves stāsti dzīvo dzīvi teātrī : [izrāde "Amariļļi" pēc rakstnieces Noras Ikstenas stāstu krāj. "Dzīves stāsti" motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Ināra Slucka)] / Aija Kaukule ; tekstā stāsta I.Slucka // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.306 (2007, 9.nov.), 23.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Kusiņa Linda. Nora Ikstena "Esamība ar Regīnu" : [sakarā ar biogr. grām. par rakstnieci Regīnu Ezeru (1930-2002) klajā nākšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā fragm. no grām. // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.10 (2008, 11.janv.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Kusiņa Linda. Nora Ikstena "Sīlis spoguļstiklā" : [sakarā ar grām. klajā nākšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā stāsta grām. red. un iev. aut. Gundega Blumberga // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.195 (2006, 21.jūl.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Millere Anna. Fū, tikai mīlestība! Jeb Iesākumā bija sperma : [par rakstnieces Noras Ikstenas darbu "Amour fou jeb Aplamā mīla 69 pantos"] / Anna Millere // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2009, jūl.), 172.-175.lpp.

Muktupāvela Laima. Dzīves krāšņajos rituālos pie Ezeras un Pelēča : [par rakstniecei Regīnai Ezerai (1930-2002) veltīto Noras Ikstenas darbu "Esamība ar Regīnu"] / Laima Muktupāvela // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.9 (2008, 11.janv.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.2).

Siksna Aina. Rakstnieces refleksijas : [par Noras Ikstenas eseju krāj. "Sīlis spoguļstiklā"] / Aina Siksna // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.3 (2008, sept.), 59.-60.lpp.

Silova Lita. Balsu skaitīšana : [par rakstniecei Regīnai Ezerai (1930-2002) veltīto Noras Ikstenas darbu "Esamība ar Regīnu"] / Lita Silova // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2008, maijs), 143.-145.lpp.

Skulte Ilva. (Nei)ROZE : [par rakstnieces Noras Ikstenas darbu "Amour fou jeb Aplamā mīla 69 pantos"] / Ilva Skulte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.20 (2009, 29.maijs/5.jūn.), 8.lpp.

Ulberte Līga. Vārdi ir tikai čaumalas : [izrāde "Amariļļi" pēc rakstnieces Noras Ikstenas stāstu krāj. "Dzīves stāsti" motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Ināra Slucka)] / Līga Ulberte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.43 (2007, 2./9.nov.), 12.lpp.

Veltījumi

Remass Rainis. Ūdenszāles un mokas : dzeja un atdzeja / Rainis Remass ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Nordik, 2001. - 166, [1] lpp. - Saturā: veltījums [Norai] Ikstenai.