Atbildes, kuras tu meklē
Dinere Cecīlija

Rakstniece (1919-1996)

Cecīlijas Dineres darbi

Grāmatas

Četri gadalaiki : dzejoļi bērniem / sakārt. Anna Ļisicina ; māksl. Juris Petraškevičs. - Rīga : Sprīdītis, 1999. - 319, [1] lpp. : il. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Dinere Cecīlija. Atbalsis : dzejoļi / Cecīlija Dinere. - Rīga : LVI, 1960. - 83 lpp.

Dinere Cecīlija. Cilvēks no Šeherezādes : romāns / Cecīlija Dinere ; [il. L.Būmane]. - Rīga : Liesma, 1971. - 183 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Degošais pīlādzis : lirika un satīra / Cecīlija Dinere ; il. U.Prēdelis. - Rīga : LVI, 1957. - 127 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Es dzīvoju pasaulē : stāsts / Cecīlija Dinere ; [il. J.Kīns]. - Rīga : LVI, 1963. - 105 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Fricis Gailis : poēma / Cecīlija Dinere. - Rīga : LVI, 1954. - 51 lpp.

Dinere Cecīlija. Gliemežnīca : gandrīz fant. stāsts. / Cecīlija Dinere ; [māksl. L.Dinere]. - Rīga : Liesma, 1979. - 102 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Iedomu pilsēta : dzeja / Cecīlija Dinere. - Rīga : Liesma, 1979. - 111 lpp.

Dinere Cecīlija. Kā vizbulīte uzvarēja ziemu : pasakas / Cecīlija Dinere ; il. Z.Kampars]. - Rīga : LVI, 1959. - 31 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Mazais bruņinieks : [stāstiņi] / Cecīlija Dinere ; il. P.Šēnhofs]. - Rīga : Liesma, 1974. - 96 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Meiteņu divkauja : [romāns] / Cecīlija Dinere ; [il. L.Dinere]. - Rīga : Liesma, 1972.- 209 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Neredzamie tilti : dzeja / Cecīlija Dinere. - Rīga : Liesma, 1973. - 94 lpp.

Dinere Cecīlija. Pasakiet ko labu : stāsts / Cecīlija Dinere ; [il. I.Helmuts]. - Rīga : Liesma, 1965. - 196 lpp.

Dinere Cecīlija. Pieneņu ceļš : [dzeja] / Cecīlija Dinere. - Rīga : Liesma, 1965. - 75 lpp.

Dinere Cecīlija. Poēma par gliemezīti : veltījums Robertam / Cecīlija Dinere ; māksl. L.Dinere. - Rīga : Liesma, 1982. - 23 lpp. - (Bitīte).

Dinere Cecīlija. Pretrunas : [dzeja] / Cecīlija Dinere. - Rīga : Liesma, 1969. - 101 lpp.

Dinere Cecīlija. Savai mīļai māmiņai : [dzeja] / Cecīlija Dinere ; il. P.Šēnhofs]. - Rīga : LVI, 1959. - 20 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Spoguļi : stāsti / Cecīlija Dinere. - Rīga : Liesma, 1972. - 193 lpp.

Dinere Cecīlija. Ugunsputna medības : romāns / Cecīlija Dinere. - Rīga : Liesma, 1976. - 431 lpp.

Dinere Cecīlija. Upe šalc un šalc ; Starts : [stāsti] / Cecīlija Dinere ; [R.Ādmīdiņa priekšv. ; māksl. L.Dinere]. - Rīga : Liesma, 1979. - 357 lpp. : il.

Dinere Cecīlija. Vaga uz Nekurieni : dzeja / Cecīlija Dinere; [māksl. Lilija Dinere-Siliņa]. - Rīga : Liesma, 1990. - 301 lpp. : il.

Dziesma par Rolandu : senfranču eposs : Oksfordas variants / no franču val. atdz. Cecīlija Dinere ; [Skaidrītes Sirsones iev.]. - Rīga : Zvaigzne, 1992. - 133, [2] lpp. - (Skolas bibliotēka).

Dzimtas koka zaros : dzejoļi bērniem / sakārt. Anna Ļisicina ; māksl. Ilze Dambe. - [Rīga] : Rasa, 2000. - 191, [1] lpp. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Es mīlu Latgali : dzejas izlase / sast. Anna Ļisicina, Anna Rancāne ; māksl. Māra Ozola ; fotogr.: Aleksandrs Lebeds, Arturs Dubrovskis. - Rīga : SolVita, 2002. - 238, [1] lpp. : krās. il. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Kamenes : latv. epigr. / [sakārt. un iev. sarakst. Alberts Ločmelis ; māksl. Ilmārs Blumbergs]. - Rīga : Liesma, 1987. - 294, [8] lpp. : il. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Latviešu mīlas lirikas antoloģija : dzejnieces un mīlestība. / sast. Amanda Aizpuriete ; māksl. Lilija Dinere un Andris Bergmanis. - 1.sēj.: Plīvurdeja un Bezdibenis. - Rīga : Jumava, 1999. - 309, [2] lpp. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Lielā Ziemassvētku skaitāmgrāmata : eglītes vakaru repertuārs / sast. Jāzeps Osmanis ; māksl. Gunārs Krollis. - Rīga : Annele, [2000]. - 366, [1] lpp. : il. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Mātei : latv. dzejn. veltījumi / sast. Zaiga Lasenberga ; māksl. Dainis Lapsa ; Imanta Prēdeļa krāsu foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 79 lpp. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Mātei : lirika / sakārt. Zaiga Lasenberga ; māksl Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 87, [1] lpp. : il. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Tu sapņoji būt brīva : fr. dzejas izl. no Bodlēra līdz... = Poemes choisis depuis Baudelaire a... / sakārt. un priekšv. aut. Astra Skrābane ; māksl. Juris Petraškevičs. - Rīga : Garā pupa, 1995. - 204 lpp. : il. - Aut. un atdz. vidū: Cecīlija Dinere.

Tu un es pie eglītes : Ziemassvētku skaitāmgrāmata mazajiem un lielajiem / sast. Ilze Puriņa, Jāzeps Osmanis ; Margaritas Stārastes zīm. - Rīga : Annele, 2006. - 351, [1] lpp. : il. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Vijons Fransuā. Dzeja / Fransuā Vijons ; no franču val. atdz., [priekšv. un koment. sarakst.] Cecīlija Dinere ; māksl. Lilija Dinere. - Rīga : Liesma, 1987. - 171, [3] lpp. : krās. il.

Ziemassvētku noskaņai : [dzejoļu krāj.] / sast. Asja Ziediņa ; vākam izmantots fragm. no J.Rozentāla gleznas "Lutera ģimenes Ziemassvētki". - Rīga : Rasa, 2005. - 159, [1] lpp. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Zvaniņš skan : [Ziemassvētku dzejoļi]. - [Rīga] : Zītars, 2001. - 39, [1] lpp. : zīm. - Aut. vidū: Cecīlija Dinere.

Literatūra par Cecīliju Dineri

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Cecīlija Dinere : 1919.25.12.-1996.18.07. : [dzejn. piemiņai] / Paraksts: Tava meita Lilija // Literatūra. Māksla. Mēs. - Nr.33 (1996, 15./22.aug.), 13.lpp.

Gontmahers Grigorijs. Cecīlijas Dineres dzimšanas dienas atcerei : [par dzejnieces (1919-1996) pēdējiem dzīves gadiem : saruna ar Krāslavas žurnālistu] / Grigorijs Gontmahers ; pierakst. Elvīra Škutāne // Vietējā. - ISSN 1407-950X. - Nr.53 (2004, 30.dec.), 10.lpp.

Gontmahers Grigorijs. Cecīlijas [Dineres] laime un traģēdija : [par dzejn. (1919-1996) : sakarā ar 80.dz.d.] / Grigorijs Gontmahers // Ezerzeme. - Nr.99 (1999, 24.dec.), 6.lpp.

Veltījumi

Artavs Valdis. Lustīga dzīvošana : dažādu gadu satīra un humors / Valdis Artavs; [māksl. Ēriks Ošs]. - Rīga : Liesma, 1988. - 190 lpp. : il. - Saturā: veltījums Cecīlijai Dinerei.

Balodis Andrejs. Rudens sērmūkšļi : izlase / Andrejs Balodis ; [māksl. M.Dragūne]. - Rīga : Liesma, 1988. - 252 lpp., 16 lpp. il. : ģīm., faks., il. - Saturā: veltījums Cecīlijai Dinerei ar mazdēliņu Robertiņu.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2009