Atbildes, kuras tu meklē
2013.09. Kalendārs bibliotēkām

1.IX

Zinību diena; Pasaules miera diena

1.IX

tulkotājai, dzejniecei Solveigai Elsbergai - 75 (1938)

1.IX

teātra un literatūrkritiķim Jurim Pabērzam - 95 (1918-2003)

2.IX

vācbaltu ķīmiķim Vilhelmam Ostvaldam - 160 (1853-1932)

4.IX

rakstniecei Benitai Veisbergai - 85 (1928)

4.IX

garīdzniekam Pāvilam Bečam - 100 (1913-1994)

4.IX

franču rakstniekam Fransuā Renē de Šatobriānam - 245 (1768-1848)

5.IX

rakstniekam Francim Škodam - 105 (1908-1988)

5.IX

rakstniekam, žurnālistam, tulkotājam Vitoldam Žībelim - 110 (1903-1973)

5.IX

itāļu filozofam, dzejniekam, politiskam darbiniekam Tommazo Kampanellam- 445 (1568-1639)

6.IX

scenogrāfam, grafiķim, gleznotājam Ilmāram Blumbergam - 70 (1943)

9.IX

krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam - 185 (1828-1910)

10.IX

vācu izcelsmes modes māksliniekam Karlam Lāgerfeldam - 80 (1933)

10.IX

dzejniekam Gaiķu Mārim - 40 (1973)

12.IX

mūziķim, rakstniekam Eduardam Ramatam - 125 (1888-1983)

13.IX

baletdejotājai Jūlijai Gurvičai - 40 (1973)

15.IX

dzejniecei Inesei Zanderei - 55 (1958)

15.IX

rakstniekam Valdemāram Kroderam - 90 (1923)

15.IX

komponistam Indulim Kalniņam - 95 (1918-1986)

15.IX

franču rakstniekam Fransuā de Larošfuko - 400 (1613-1680)

16.IX

literātei Hermīnei Zālītei - 155 (1858-1932)

17.IX

režisoram, skatuves mākslas pedagogam Aleksandram Leimanim - 100 (1913-1990)

19.IX

somu rakstniekam Mika Valtari - 105 (1908-1979)

20.IX

rakstniekam Arvim Grodam - 80 (1933-2005)

20.IX

rakstniekam Vilim Veldrem - 105 (1908-1940)

21.IX

aktrisei, dzejniecei Birutai Skujeniecei - 125 (1888-1931)

22.IX

Baltu vienības diena

23.IX

rakstniecei Olgai Bundzeniecei - 90 (1923)

23.IX

žurnālistam, tulkotājam, grāmatizdevējam, leksikogrāfam, pirmās universālās latviešu enciklopēdijas "Konversācijas vārdnīca" izdevējam Jēkabam Dravniekam (arī Jēkabam Draviņ-Dravniekam) - 155 (1858-1927)

24.IX

dzejniekam Pēterim Silam - 105 (1908-1953)

26.IX

Valodu diena Eiropā

26.IX

amerikāņu komponistam Džordžam Gēršvinam - 115 (1898-1937)

26.IX

dzejniecei, rakstniecei Andrai Manfeldei - 40 (1973)

26.IX

angļu dzejniekam, literatūrkritiķim Tomasam Stērnam Eljotam - 125 (1888-1965)

27.IX

Pasaules tūrisma diena

27.IX

franču rakstniekam Prospēram Merimē - 210 (1803-1870)

29.IX

Miķeļdiena

29.IX

tulkotājai Mudītei Treimanei - 65 (1948)

29.IX

poļu politiķim Leham Valensam - 70 (1943)

29.IX

rakstniekam, žurnālistam Vincentam Mickānam - 100 (1913-1942)

29.IX

rakstniecei Paulai Balodei - 125 (1888-1949)

30.IX

diriģentam Paulam Pēterim Jozuum - 140 (1873-1937)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2013