Atbildes, kuras tu meklē
Aivars Eduards

Dzejnieks (dz.1956)

Eduarda Aivara darbi

Grāmatas

Aivars Eduards. Es pagāju : dzeja / Eduards Aivars. — Rīga : Preses nams, 2001. — 103 lpp.

Aivars Eduards. Vasaras sniegs : [dzejoļi, 1997-1999] / Eduards Aivars. — Rīga : Atēna, 1999. — 75, [3] lpp. : portr.

Aivars Eduards. Ainava kliedz : dzejoļi / Eduards Aivars ; Andris Zēgners : foto. — Rīga : RaKa, 1996. — 141 lpp., [6] lp. il.

Aivars Eduards. Jā : dzejoļi / Eduards Aivars ; Ievas Rupenheites zīm. ; aut. vāka rokraksts — [Rīga] : RaKa, 1996. — 41 lpp. : il.

Aivars Eduards. Dejas : dzejoļi 1982.-1988. / Eduards Aivars. — Rīga : Liesma, 1991. — 68, [1] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aivars Eduards. Pielūdzējas un laikabiedri : [eseja] / Eduards Aivars ; ar Edvīna Raupa iev. "Dzejas dienas. Studentu darbi" // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.34 (2005, 9./16.sept.), 5.lpp.

Aivars Eduards. "Bet mums vēl padauzīties..." : [Vizmai Belševicai] / Eduards Aivars // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.30 (2005, 12./19.aug.), 2.lpp.

Aivars Eduards. Skerco : Vinifredam : [velt. Vinifredam Kraučim] / Eduards Aivars // Kurzemes Vārds. — ISSN 1407-8902. — Nr.215 (2005, 14.sept.), [1.]lpp. — (Piel. "Satikšanās literatūrā").

Aivars Eduards. Rudens sesija / Eduards Aivars ; ar Edvīna Raupa iev. — Saturs : "priekštelpā cilvēks klepo..." ; Autobiogrāfija ; Īrijas ķirsis ; "lietus dedzina balodi..." ; Lasot piecus igauņu nosacīti jaunos dzejniekus : "ja paņemsi Dievu komandā..." : kivisildnikam ; "man vienmēr kategoriski gribas..." : Jirgenam Rostem ; "ā, tu biji venēriskajā slimnīcā..." : fs ; "Latvijā ir speciāli apmācītas aukles..." : Kristīnai Ehinai ; "igauņiem arī patīk ķīnieši..." : Contram ; Vasaras prāts ; "Tu neesi knauzers..." ; Zilais ledus ; Lai būtu miers ; Atzīšanās ; Uzplatās muguras ; Vecumu atšķirības ; "Gausi viršu ziedi uz Padega bronzas kurpēm..." ; Pagānu skrējiens ; Pārejas periods ; "Lēdij, jums pakrūte pilna ar skumjām..." ; Pēdējās filmas sākums ; Sieviete tirgū ; "Es nupat tavā dzejā iebridu..." : Amandai ; Kāda angļu rakstniece ; "Tas jaunais čigāns, kas izsitās..." ; Peripetijas ; Rā un urā! ; Dievs ir aizbēdzis ; "Kā tev iet?...". // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.44 (2004, 12./26.nov.), 6.lpp.

Aivars Eduards. "Asinīm arī ir jāpaguļ..." / Eduards Aivars ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.34 (2004, 3./10.sept.), 7.lpp.

Aivars Eduards. Gals un slinkums / Eduards Aivars. — Saturs : Ilmārs Blumbergs ; Kamēr nāve dzer alu ; Beslana ; 25.kadrs ; Peldēt / nepeldēt ; Dzejnieks savvaļā ; Voldemārs Matvejs ; Weekend / Weak End ; Nemirstības sākums ; Vanesa nāk no upes ; Vecais Verters ; "viņš pagriezās jautāt..." ; "Tumsā ēdu mandarīnus..." ; "Apskaužu to jaunekli melnā..." ; Nelaime ; "Puisītis un meitenīte..." ; Svētdiena ; "Divas leitietes ņipri guļ uz vēdera..." ; "Viņš gribēja izvairīties..." ; Bez izsaukuma zīmēm ; Vecā klade ; Kalnrūpniecība. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2004, okt.), 74.-84.lpp.

Aivars Eduards. Autumn — labs angļu vārds / Eduards Aivars ; ar Edvīna Raupa iev.. — Saturs : "Kastanis, kastaņa, kastanim..." ; Maija Einfelde raksta simfoniju ; "Es neizbraucu ar laivu..." ; "Laulātie draugi ; Aizņemšanās ; "Es pazīstu vīru, kuram nepatīk..." ; "Milzu sviestmaizes krīt..." ; "Āvu, āvu baltas kājas..." ; "Vientulība..." ; "Ak, mīļie alkšņi, jūs no bērzu dzimtas..." ; "Dzīve tek..." ; Fantastika a priori ; Uz AB dambja ; Jāzeps. Mūsdienas ; "Viņš runā vienreiz dienā... "; Ziedu pļava : Imantam Ziedonim ; Masu skats ; "Džezmeņi katrs savā vietā..." ; "septiņos no rīta redzu..." ; Sirdsskaitļi ; "Vai drīkstu skūpstīt Jūsu delnas virspusi..." ; "es tevi ienīstu par tavu labo sirdi..." ; Mantojums ; Verdzība ; ...tas pats Mēness ; Sarežģīti ; Ar sombrero ; "Vakara migla..." ; Saruna naktī ; Rīta joki ; "Redaktors ar dzejnieku sasit kopā galvas..." // Forums. — ISSN 1407-9925. - Nr.42 (2003, 17./24.okt.), 4.lpp.

Aivars Eduards. Verdzība / Eduards Aivars // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.74 (2003, 28.marts), 10.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Aivars Eduards. No nebūtiskā visbūtiskākais ir futbols : [par futbolu] / Aivars Eipurs // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.5 (2003, maijs), 68.-73.lpp.

Aivars Eduards. Marmora grāvis ; Zinātnieks / Eduards Aivars // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.301 (2002, 27.dec.), 10.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Aivars Eduards. Neredzot kino šedervus : [saruna ar dzejn.] / Eduards Aivars ; pierakst. Kristīne Sadovska // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. - Nr.223 (2002, 24.sept.), 3.lpp. — (Piel. "Jelgavas rīta avīze" ; Nr.49).

Aivars Eduards. Hobijs — būt dzīvam : [par atveseļošanas no alkoholisma pēc Minesotas progr.] / Aivars Eipurs // Ziemeļblāzma. — Nr.3 (2002, nov.), 2.lpp.

Aivars Eduards. Pēgasa pakavu ieguva ar askētismu : [saruna ar 2002.g. Dzejas balvas ieguvēju, dzejn. (īst.v. Aivars Eipurs)] / Eduards Aivars ; pierakst. Valdis Aleksandrovs // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.220 (2002, 20.sept.), 12.lpp. - (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Aivars Eduards. Atšķirības starp māksliniekiem / Eduards Aivars // Zemgales Ziņas. — ISSN 1407-3889. — Nr.7 (2002, 11.janv.), 8.lpp.

Aivars Eduards. Brieduma pazīme — uzrakstīt dzejoli : [sakarā ar Preses nama balvas saņemšanu par krāj. "Es pagāju" : saruna ar dzejn. (īst.v. Aivars Eipurs)] / Eduards Aivars ; pierakst. Edvīns Raups. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.17 (2002, 21.janv.), 10.lpp.

Aivars Eduards. Es pagāju. — Saturs : Franču leitnanta draugaļa; Vima Vendersa motīvs; Mēs spēlējam bumbu; Laulības līgums; Mana Olstera // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 13.dec.), 5.lpp.

Aivars Eduards. Arī ārpuse : [par Liānas Langas dzejas krāj. "Iepūt taurītē, Skorpion!", Ievas Rupenheites dzejoļu grām. "Vajadzīgo pasvītrot", almanahu "Dzejas diena 2001", latv. dzejnieku dzejas izl. angļu val. "All birds know this"] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 11.okt.), 5.lpp.

Aivars Eduards. Doktora Ādama Milleniuma pieraksti I : Doktora Ādama Milleniuma pieraksti II // Neatkarīgā Rīta Avīze - 2000. - 3.janv. 10.lpp.

Aivars Eduards. Naftas nav, ir intelekts : [par autortiesību aizsardz.] // Rīgas Balss. — (2000, 12.janv.), 2.lpp.

Aivars Eduards. Laiks, kad sasnieg visbaltākais vasaras sniegs : [saruna ar dzejn. E.Aivaru (īst.v. Aivars Eipurs)] / pierakst. Margarita Zieda // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 3.janv.), 10.lpp.

Aivars Eduards. Skatiens turpinās — Repše Gundega. Gadsimta beigu skatiens / red. Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis, 1999. — 269, [2] lpp. // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 13.janv.) 6.lpp.

Aivars Eduards. Literatūrai vēl briesmas nedraud... : [saruna ar dzejn. E.Aivaru (īst.v. Aivars Eipurs)] / pierakst. Agnese Fogelmane // Zemgales Ziņas. — (2000, 21.janv.), 9.lpp.

Aivars Eduards. Ar dzejoļa sasprindzinātu seju : [ar aut. (īst.v. Eduards Aivars Eipurs) iev.] — Saturs : Uzmundrinājums dzejniekiem gados; Tā sākās; Filipa dzejolis; Zem goda; "Vilciens nāk, Limjēri gavilē..."; "Arkādijā bērni baro pīles..."; Laulības līgums; Mana Olstera; "Autobusu pietura "Huligāni"..."; Nelaid mani prom; Franču leitnanta draugaļa; Mēs spēlējam bumbu; Karš un miers : Viktora Peļevina motīvs; Sveiciens no Spartas; Disertācija; Mūsdienu faraoni; Draugi; Dzejoļi par kino; Reklāma; "Dārzā ienāca pavisam švaks dzejolis..."; Kur? // Karogs. — Nr.1 (2000), 113.-124.lpp.

Literatūra par Eduardu Aivaru

Aleksandrovs Valdis. Dzejnieks Eduards Aivars : [par izd. "Preses nams" grām. konkursa laureātu, dzejn., krāj. "Es pagāju" aut. (īst.v. Aivars Eipurs)] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.301 (2001, 22.dec.), 3.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.51).

Grūtups Gaitis. Eduarda Aivara pārdomas dzejas "ķēķī" : [sakarā ar Rakstn. savienības, Kult. fonda un a/s "Preses nams" godalgotā dzej. krāj. "Es pagāju" izdošanu : ar īsām ziņām par dzejn. (īst.v. Aivars Eipurs)] / Gaitis Gūtups // Zemgales Ziņas. — ISSN 1407-3889. – Nr.7 (2002, 11.janv.), 8.lpp.

Grūtups Gaitis. Aivara gājiens labi novērtēts : [par dzejn. Aivaru Eipuru (pseidonīms : Eduards Aivars) : sakarā ar a/s "Preses nams" stipendijas saņemšanu] // Zemgales Ziņas. — (2001, 29.sept.). 4.lpp.

Hānbergs Ēriks. Konkursa Preses nama grāmata uzvarētāji : [par latv. oriģinālliter. konkursa uzvarētājiem Annu Rancāni, Annu Auziņu, Eduardu Aivaru (Aivaru Eipuru), Māru Cielēnu, Pēteri Brūveri, Skaidrīti Gailīti : stāsta konkursa žūrijas līdzpriekšsēd., literatūrkritiķi] / Ēriks Hānbergs, Guntis Berelis, Janīna Kursīte // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 29.sept.), 3.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.39).

Janvāra grāmatu izlase : [par Kelīnas Klānas romānu "Baltā odze", Egīla Ermansona romānu "Mala", Eduarda Aivara dzejoļu krāj. "Vasaras sniegs", Jāņa Einfelda romānu "Veči", Pītera Kalvokoresi grām. "Bībeles enciklopēdiskā vārdnīca"] / Zigmunds Skujiņš, Guntis Berelis, Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 7.febr.), 14.lpp.

Kopā atmest vieglāk : [par alkoholisma ārstēšanu : raksti]. — Saturs : "Alkoholisms atnes visvairāk..." / Aivars Eipurs. "Jaunizveidotās alkohola atkarības..." : [saruna ar alkohola atkarības ārstēšanas progr. "Alba" vad. ārstu psihoterapeitu] / Gints Garlejs ; pierakst. Inta Brikere // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.7 (2003, 11.janv.), [7.]lpp. — (Iel. "Mājas vizīte" ; Nr.6).

Līvena Laima. Bet tauta saka : raksti sev — Aivars Eduards. Vasaras sniegs : dzejoļi, 1997-1999. — [Rīga] : Atēna, 1999. — 75, [2] lpp. // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, - 20.apr.), 7.lpp.

Lulle Aija. Ieguldījums latviešu literatūras izaugsmē : [par oriģināllit. konkursa ""Preses nama" grāmata" uzvarētāju Annas Auziņas, Annas Rancānes, Māras Cielēnas, Pētera Brūvera, Skaidrītes Gailītes un Eduarda Aivara godināšanu Valsts Mākslas muzejā] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 26.sept.), [1.], 3.lpp.

Raups Edvīns. Daudzi ar bažām vēro, kā... : [par apgāda "Preses nams" 2001.g. godalgotajām dzejas grām. — Eduarda Aivara "Es pagāju", Annas Rancānes "Svētdiena" un Annas Auziņas "Slēpotājibučojas sniegā"] / Edvīns Raups. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.7 (2002, 9.janv.), 9.lpp.

Sadovska Kristīne. Izprast un pieņemt sevi pašu : [par psihoterapeita Ginta Garleja un alkoholterapeita Aivara Eipura kopīgi izveidotu alkoholatkarības ārstēšanas progr. "Alba"] / Kristīne Sadovska ; tekstā stāsta G.Garlejs // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.223 (2002, 24.sept.), 12.lpp.

Šaitere Tekla. Ainava ar dzejnieku šodien : [par dzejn. Eduardu Aivaru (īst. v. Aivars Eipurs) : sakarā ar Gada dzejas balvas piešķiršanu] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta E.Aivars // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.214 (2002, 13.sept.), 18.lpp.

Traumanis Pēteris. Gada dzejas balva piešķirta Aivaram Eipuram : [par 2001.g. iznākušo krāj. "Es pagāju"] / Pēteris Traumanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.215 (2002, 14.sept.), 10.lpp.

Vējā augošam kokam stipras saknes : [stāsta konkursa "Preses nama grāmata" uzvarētāji dzejn. un prozaiķi] / Anna Rancāne, Eduards Aivars, Anna Auziņa, Māra Cielēna, Pēters Brūveris, Skaidrīte Gailīte // Rīgas Balss. (2001, 24.sept.), 12.-13.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Zirgs, jātnieks, viņa sieva un viņas mīļākais. — Aivars Eduards. Vasaras sniegs : dzejoļi, 1997-1999. — [Rīga] : Atēna, 1999. — 75, [2] lpp. : ģīm. // Karogs. — Nr.6 (2000), 201.-204.lpp.

Zvirgzdiņš Juris. "Iņjaņo pa gaisu sivēns..." : Aivaram Eipuram // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 13.apr.), 5.lpp.

100 atbildes, domājot par ūdensrozēm : [stāsta kultūras un mākslas darbin.] / Inga Gaile, Knuts Skujenieks, Agnese Gaile, Māris Sirmais, Kristīne Kursiša, Aina Matīsa, Eduards Aivars (u.c.) ; ar Ingas Šteimanes iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.21 (2005, 3./10.jūn.), 2.-3.lpp. — (Piel. "Klasisks Kultūras Foruma pielikums").