Atbildes, kuras tu meklē
Dobrovenskis Roalds

Rakstnieks, tulkotājs (dz. 1936)

Roalda Dobrovenska darbi

Grāmatas

Dobrovenskis Roalds. Alķīmiķis jeb komponista Aleksandra Borodina dzīve / Roalds Dobrovenskis ; no krievu val. tulk. Dina Nātiņa. — Rīga : Liesma, 1987. — 475, [1] lpp., [24] lpp. il.

Dobrovenskis Roalds. Magnus, dāņu princis : hronika / Roalds Dobrovenskis ; [no krievu val. tulk. Talrids Rullis]. — Rīga : Jumava, 2004. — 556, [1] lpp.

Dobrovenskis Roalds. Rainis un viņa brāļi :viena dzejnieka septiņas dzīves / Roalds Dobrovenskis ; [no krievu val. tulk. Valentīna Eisule]. — [Rīga] : Jumava, 2005. — 618, [1] lpp.

Dobrovenskis Roalds. Rainis un viņa brāļi :viena dzejnieka septiņas dzīves / Roalds Dobrovenskis ; [no krievu val. tulk. Valentīna Eisule ; māksl. Ilmārs Blumbergs]. — Rīga : Karogs, 1999. — 655 lpp. : portr.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dobrovenskis Roalds. Gandrīz memuāri : [stāsta fragm. : ar īsām ziņām par aut.] / Roalds Dobrovenskis // Diena (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.13). — ISSN 1407-1290. — Nr.77 (2006, 31.marts), 12.-14.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Mūsu Nord Weg : [par ceļojumu uz Norvēģiju] / Roalds Dobrovenskis // Dienas Bizness (Piel. "Impulss" ; Nr.10). — ISSN 1407-2041. — Nr.216 (2005, 7.nov.), 30.-31.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Rīdzinieki plašā kontekstā : [par grām. "Освобожденный Улисс. Современная русская поэзия за пределами России" (Москва : Новое литературное обозрение, 2004)] / Roalds Dobrovenskis ; no krievu val. tulk. Guntis Berelis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.7 (2005, jūl.), 150.-154.lpp.

Dobrovenskis Roalds. S točnostju do naoborot : [sakarā ar Ilmāra Zvirgzda rakstu "Roaldkrancs Dobrovenšterns" žurn. Nr.12 (2004, dec.) par grām. "Magnus, dāņu princis"] / Roalds Dobrovenskis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2005, febr.), 135.-141.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Te jautājumus uzdodu es! : [krievu rakstnieka] autointervija / Roalds Dobrovenskis ; no krievu val. tulk. Talrids Rullis // Karogs. – ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2003, nov.), 10.-29.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Tuvības sajūta : [tulk. Valentīnas Eisules (1930-2002) piemiņai] / Roalds Dobrovenskis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2002, maijs), 236.-237.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Vīrietis un sieviete : [par dzejniekiem Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) : sakarā ar Saulcerītes Vieses grām. "Mūžīgie spārni : stāstījums par Aspazijas dzīvi" (Rīga : Jaunā Daugava)] / Roalds Dobrovenskis ; no krievu val. tulk. Guntis Berelis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2004, nov.), 181.-185.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Žēl tās uguns... : [rakstnieka, tulk. un bibliogrāfa Jurija Abizova (1921-2006) piemiņai] / Roalds Dobrovenskis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.8 (2006, aug.), 205.-206.lpp.

Literatūra par Roaldu Dobrovenski

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ceplis Rimands. Patiesība un fantāzija romānā par vēsturi : [sakarā ar rakstnieka Roalda Dobrovenska romāna "Magnus, dāņu princis" izd. (Rīga : Jumava) latviešu val. (tulk. Talrids Rullis)] / Rimands Ceplis // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.170 (2004, 27.okt.), B 8.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Asins krāsa karogā : [par 1905.g. revolūcijas raksturu un pretrunām : saruna ar rakstnieku, filozofu un vēsturnieku] / Roalds Dobrovenskis, Edgars Mucenieks, Aivars Stranga ; mater. sagat. Eduards Liniņš // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.1 (2005, 7./14.janv.), 4., 7.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Bez melnbaltām pasakām : [par vēsturnieku darbu : saruna ar rakstnieku, Latvijas Okupācijas muzeja pētnieku, Latvijas Universitātes prof.] / Roalds Dobrovenskis, Uldis Neiburgs, Aivars Stranga ; pierakst. Artis Svece // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.131 (2003, 6.jūn.), 14.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Dāņu prinča pēctecis, vēstures huligāns : [saruna ar rakstnieku, grām. "Magnuss, Dāņu princis" aut. : sakarā ar tikšanos ar Cēsu iedzīvotājiem] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Andris Vanadziņš // Druva. — ISSN 1691-0400. — Nr.12 (2005, 22.janv.), 5.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Dīķu ielas Dons Kihots : [saruna ar krievu rakstnieku un tulk.] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Didzis Meļķis // Latvijas Luterānis. — ISSN 1407-5067. — Nr.7 (2006, jūl.), 13.-15.lpp. : ģīm.

Dobrovenskis Roalds. Dobrovenska pastaiga cauri gadsimtiem : [saruna ar rakstnieku : sakarā ar grām. "Magnuss, dāņu princis" iznākšanu] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Dace Judina // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.207 (2004, 25.okt.), 14.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Dzīvās mūzikas laiks : [par mūziku : saruna ar rakstn.] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Orests Silabriedis // Mūzikas Saule. — ISSN 1407-6969. — Nr.1/2 (2002, apr.), [4.]-9.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Lai bez valodas dzīve būtu neērta : [saruna ar rakstn.] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Māra Svīre // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.51 (2002, 2.apr.), 7.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Nesatrūd tikai gars : [saruna ar krievu rakstnieku] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Tekla Šaitere // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.196 (2003, 23.aug.), [11.]lpp.

Dobrovenskis Roalds. Par Magnusu aizmirsto : [par topošo vēst. romānu "Magnuss, dāņu princis" : saruna ar rakstn.] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Alvils Elksnis // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.19 (2002, 11./18.okt.), 8.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Rakstnieks un viņa brāļi : [par kultūras un sabiedrības integrācijas procesiem, Latvijai iekļaujoties Eiropas Savienībā : saruna ar rakstnieku] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Guntars Laganovskis // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.8 (2004, 16.janv.), B 2.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Saistīts ar katru uz zemeslodes : [saruna ar rakstnieku un tulk.] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Austra Gaigala // Latvijas Aptieku Avīze. — ISSN 1407-9488. — Nr.2 (2005, nov.), 28.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Spogulis Latvijai : [saruna ar krievu rakstnieku] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze (Piel. "Mēs" ; Nr.28). — ISSN 1407-3463. — Nr.158 (2004, 10.jūl.), 4.-6.lpp.

Dobrovenskis Roalds. Staru kūlis : 11.septembrī Rainim — 140 : [saruna ar krievu rakstnieku, grām. "Rainis un viņa brāļi" aut. : sakarā ar izd. atkārt. klajā nākšanu] / Roalds Dobrovenskis ; pierakst. Vija Beinerte ; tekstā fragm. no grām. // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.245 (2005, 9.sept.), 14.-15.lpp.

Grīna Sanita. Pavasara balvu raža : [par Latvijas Rakstnieku savienības un Valsts kultūrkapitāla fonda un uzņēmēja Raimonda Gerkena atbalstītās Literatūras gada balvas pasniegšnas ceremoniālu Roaldam Dobrovenskim, Vladam Brazjūnam, Anselam Kaugeram, Jānim Einfeldam, Uldim Bērziņam, Mārai Grudulei, Jurim Zvirgzdiņam Majoru kultūras namā (Jūrmala)] / Sanita Grīna // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.14 (2006, 6.apr.), [1.], 3.lpp.

Griškeviča Una. Roalda Dobrovenska ģimenes leģenda : [par krievu rakstnieka romānu "Magnuss, dāņu princis"] / Una Griškeviča ; tekstā stāsta R.Dobrovenskis // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.86 (2004, 13.apr.), 7.lpp.

Hermanis Voldemārs. Kultūras elite saņem akadēmiskos diplomus : [par Latvijas ZA jaunievēlētajiem akad. goda loc. Turaidas muzejrezervāta direkt. Annu Jurkāni, krievu rakstn. Roaldu Dobrovenski, Latvijas Mākslas akad. rekt. Jāni Andri Osi un mācītāju Juri Rubeni] / Voldemārs Hermanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.295 (2002, 18.dec.), [1.], 3.lpp.

Judina Dace. Cauri pieciem gadsimtiem : [sakarā ar rakstnieka Roalda Dobrovenska grām. "Magnus, dāņu princis" izd. (Rīga : Jumava) latviešu val. (tulk. Talrids Rullis)] / Dace Judina // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.227 (2004, 23.nov.), 16.lpp.

Judina Dace. Roalds Dobrovenskis : "Mans laiks ir ilgs laiks..." : [par krievu rakstnieku] / Dace Judina ; tekstā stāsta R.Dobrovenskis // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.233 (2003, 2.dec.), 13.lpp.

Jundze Arno. Dobrovenska pārsteigums : [par krievu rakstnieka Roalda Dobrovenska romānu "Magnus, dāņu princis" (Rīga : Jumava)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.264 (2004, 11.nov.), 14.lpp.

Kalniņa Guna. Sagaidiet dāņu princi Magnu : [par krievu rakstnieka Roalda Dobrovenska romānu "Magnus, dāņu princis" (Rīga : Jumava)] / Guna Kalniņa // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.243 (2004, 18.okt.), 11.lpp.

Kaltiņa Velta. Savvaļas dārzs : [par savu dārzu : dzejnieces un rakstnieka saruna] / Velta Kaltiņa, Roalds Dobrovenskis // Vides Vēstis. — ISSN 1407-2939. — Nr.1 (2005, janv.), 44.-45.lpp.

Kaltiņa Velta. Starp rindām : [par krievu rakstnieku Roaldu Dobrovenski, romāna "Rainis un viņa brāļi" aut. : eseja] / Velta Kaltiņa // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2003, nov.), 82.-84.lpp.

Kļaviņš Kaspars. Magnus, dāņu princis : klišeju vienība un cīņa / Kaspars Kļaviņš // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2005, febr.), 142.-147.lpp.

Krūmiņa Linda. "Neprofesionālie" zinātnieki : [par Latvijas ZA jaunajiem goda loc.] / Linda Krūmiņa // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.201 (2002, 19.dec.), 9.lpp.

Meļķis Didzis. Gandrīz viss Dobrovenskis : [sakarā ar krievu rakstnieka Roalda Dobrovenska romāna "Magnus, dāņu princis" iznākšanu latviešu val. (Rīga : Jumava)] / Didzis Meļķis // Latvijas Luterānis. — ISSN 1407-5067. — Nr.10 (2004, nov.), 27.lpp.

Petrovs Andris. Rakstnieks Roalds Dobrovenskis neuzspļāva Josifam Staļinam : [par rakstniekiem dzīvesbiedriem R.Dobrovenski un Veltu Kaltiņu] / Andris Petrovs ; tekstā stāsta R.Dobrovenskis, V.Kaltiņa // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.47 (2003, 25.febr.), 6.-7.lpp.

Roalds Dobrovenskis : [par krievu rakstnieku : biogr. uzziņa] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2003, nov.), 90.lpp.

Šaitere Tekla. Dāņu princis ieradies Latvijā : [par krievu rakstnieku Roaldu Dobrovenski : sakarā ar romāna "Magnus, dāņu princis" iznākšanu latviešu val. (Rīga : Jumava)] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta R.Dobrovenskis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.241 (2004, 15.okt.), 24.lpp.

Semjonova Ella. Tikšanās ar dinozauru : [par krievu rakstnieku Roaldu Dobrovenski] / Ella Semjonova ; tekstā stāsta R.Dobrovenskis // Siguldas Avīze. — Nr.8 (2002, nov.), 10.-11.lpp.

Tālberga Ilga. Akadēmiskā atzinība : [par diplomu pasniegšanu jaunievēlētajiem Latvijas ZA goda loc. — muzeju spec. Annai Jurkānei, rakstn. Roaldam Dobrovenskim, māksl. Jānim Andrim Osim, teol. Dr. theol. Jurim Rubenim, LU prof. Dr. habil. hist. Inesim Feldmanim] / Ilga Tālberga ; tekstā stāsta Latvijas ZA prezidents prof. Jānis Stradiņš // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.51/52 (2002, 21.dec.), 16.lpp.

Tālberga Ilga. Ar atzinību Latvijas gara kopējiem : [par Latvijas ZA goda locekļa diplomu pasniegšanu muzeju spec. Annai Jurkānei, rakstn. Roaldam Dobrovenskim, māksl. Jānim Andrim Osim un teol. Jurim Rubenim] / Ilga Tālberga ; tekstā Latvijas ZA prezidenta Jāņa Stradiņa uzruna // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.186 (2002, 19.dec.), [1.], 15.lpp.

Trumsiņa Iveta. Pa savu ceļu uz Raini : [par dzejnieka Raiņa (1865-1929) personības atklāsmi Roalda Dobrovenska romānā "Rainis un viņa brāļi" : ar īsām ziņām par aut.] / Vineta Trumsiņa // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2003, nov.), 85.-89.lpp.

Zīle Monika. Dvēseļu bezdibenīgā dzīle : [par rakstnieka Roalda Dobrovenska romānu "Magnus, dāņu princis"] / Monika Zīle // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.290 (2004, 23.okt.), 22.lpp.

Zvirgzds Ilmārs. Roaldkrancs Dobrovenšterns / Ilmārs Zvirgzds // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2004, dec.), 183.-185.lpp.