Atbildes, kuras tu meklē
Neiburga Andra

Rakstniece (1957 – 2019)

Andras Neiburgas darbi

Grāmatas

Neiburga Andra.Izbāzti putni un putni būros : stāsti / Andra Neiburga ; [R.Ezeras priekšv.]. -Rīga : Liesma, 1988. - 181, [2] lpp. - (Pirmā grāmata).

Neiburga Andra.Stāsts par Tilli un Suņu vīru / Andra Neiburga ; [māksl. Andris Breže]. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2002]. - 95 lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Neiburga Andra.Stāsts par Tilli un Suņu vīru / Andra Neiburga ; [māksl. Andris Breže]. - Rīga: RaKa, 2001. - 103 lpp. : il. - (Lasāmtaka).

Neiburga Andra.Stum stum : stāsti / Andra Neiburga. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2004. - 246,[2] lpp.

Publikācijas periodiskajosizdevumos

Neiburga Andra.Aklu putnu kāsis : [rakstnieces pārdomas par nāvi] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.271 (2004, 20.nov.),12.lpp.

Neiburga Andra.Atkal par to pašu : [sakarā ar notikušajiem terora aktiem ASV] / Andra Neiburga// Diena. - ISSN 1407-1290. - (2001, 26.sept.),13.lpp.

Neiburga Andra.Aukstais pavasaris : [rakstnieces pārdomas par sociālajām problēmām Latvijā] / AndraNeiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.112(2004, 15.maijs), 14.lpp.

Neiburga Andra.Bauda un brīvība : [par TV rekl. ietekmi uz cilvēka domāšanas veidu un valodu]/ Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- (2000, 18.febr.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Daudz laimes, kritiķi! : [par centra "Saule" audzēkņu izrādi"Daudz laimes, lāci!" (rež. Elīna Cērpa) Jaunajā Rīgas teātrī :sakarā ar rakstu "Latvijas teātru Ābolu ķocis" laikr. Nr.278 (2003,27.nov.)] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- Nr.283 (2003, 3.dec.), 12.lpp.

Neiburga Andra.Draugi : [rakstnieces pārdomas] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.130 (2004, 5.jūn.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Dze-dze-dzejas dienas : [rakstn. pārdomas par Dzejas dienām] / Andra Neiburga //Diena. - ISSN 1407-1290. - (2001, 11.sept.),14.lpp.

Neiburga Andra.El niño : [stāsts] / Andra Neiburga ; ar Ievas Lešinskas iev. // Forums. - ISSN1407-9925. - Nr.18 (2002, 4.okt.), 4.lpp.

Neiburga Andra.Es piedalos tautas apspriešanā : [sakarā ar Vērmanes dārza rekonstrukcijasprojektu] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- (2000, 7.janv.), 10.lpp.

Neiburga Andra.Ērmi : [rakstn. pārdomas] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 21.janv.), 12.lpp.

Neiburga Andra.Garām : [rakstnieces pārdomas] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.36 (2005, 12.febr.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Gaumīgs pasākums : [par gaumes jēdzienu mākslā] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 28.apr.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Ieraksts dienasgrāmatā. Svētdiena : [stāsts] / Andra Neiburga // Karogs. - ISSN0132-6295. - Nr.2 (2005, febr.), 57.-63.lpp.

Neiburga Andra.Kā iet? Normāli? : [pārdomas par filoz. Aleksandra Pjatigorska izteikumiem par"normālu cilvēku"] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 17.marts), 14.lpp.

Neiburga Andra.Kam tas izdevīgi : [par korupcijas iemesliem] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 27.okt.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Kamēr nenosauc vārdā : [tēlojums] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 29.sept.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Kara spēles : [par cilvēku attieksmi pret karu un karošanu] / Andra Neiburga //Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 18.aug.),11.lpp.

Neiburga Andra.Karma : [rakstn. pārdomas : sakarā ar ierosinājumu dibināt Nac. alkoholaapkarošanas padomi] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 15.sept.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Kas tik viss nāk prātā : [par Rīgas veikaliem kā pilsētas seju] / AndraNeiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. -(2000, 19.maijs), 14.lpp.

Neiburga Andra.Ko viņi nāk? : [par gadskārtējiem Prozas lasījumiem Latvijā] / Andra Neiburga //Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.289 (2004,11.dec.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Kritušās lapas kaudzēm / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2001, 31.okt.), 13.lpp.

Neiburga Andra.Laimes / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- Nr.7 (2002, 9.janv.), 13.lpp.

Neiburga Andra.Laiks ir : [rakstnieces pārdomas par laiku] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 4.febr.), 12.lpp.

Neiburga Andra.Malā : [rakstn. pārdomas par attieksmi pret politiku] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 7.apr.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Mēs, cilvēciņi : [rakstn. pārdomas par garīgumu] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2001, 17.okt.), 15.lpp.

Neiburga Andra.Mirkļu zagles labais padoms / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2001, 5.dec.), 17.lpp.

Neiburga Andra.Nauda par skaisto : [rakstn. pārdomas] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 2.jūn.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Pa īstam : [par TV realitātes šoviem] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2001, 14.nov.), 13.lpp.

Neiburga Andra.Par gabaliņiem un rāmjiem / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.30 (2005, 5.febr.), [11.]lpp.

Neiburga Andra.Par ilgu dzīvojam? : [par Eiropas iedzīv. novecošanās probl.] / Andra Neiburga //Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 7.jūl.),11.lpp.

Neiburga Andra.Par ko lai šodien pasmejas? : [pārdomas pēc f. "Varenā Tenenbaumuģimene" (rež. Vess Andersons) noskatīšanās] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.61 (2002, 13.marts),14.lpp.

Neiburga Andra.Pasaules bērni : [sakarā ar Ievas Uplejas rakstu "ANOiesaista pasaules bērnus lēmumu pieņemšanā" laikr. Nr.109 (2002,13.maijs)] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN1407-1290. - Nr.111 (2002, 15.maijs), 15.lpp.

Neiburga Andra.Pēdējā iespēja nogalināt : [sakarā ar Simona Vīzentāla centra nacistiskonoziegumu inform. apkopošanas projektu "Operācija pēdējā iespēja"] / AndraNeiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.164(2002, 17.jūl.), 13.lpp.

Neiburga Andra.Piedziedātas Daugav's abas malas : [par 3.Vidzemes un Zemgales dziedošo senioruansambļu festivālu "Daugav's abas malas" Salaspils kultūras namā(Rīgas raj.)] / Andra Neiburga // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.19(2003, 7.marts), 8.lpp.

Neiburga Andra.Priekā! : [rakstnieces pārdomas par latviešu literatūru] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.142 (2005, 18.jūn.),2.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ;Nr.10).

Neiburga Andra.Sanāca - nesanāca : [par aktierf. "Baiga vasara" : rež. AigarsGrauba] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- (2000, 7.marts), 14.lpp.

Neiburga Andra.Sapņa loģika, Malholandas ceļš : [par amer. mākslas f. "Malholandasceļš" (rež. Deivids Linčs)] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.89 (2002, 17.apr.), 15.lpp.

Neiburga Andra.Sejas : [rakstn. pārdomas] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 13.okt.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Sleja par sleju : [rakstn. viedoklis] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 16.jūn.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Stāstiņi / Andra Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- Nr.73 (2002, 27.marts), 16.lpp.

Neiburga Andra.Stum, stum ; Pie blakus galdiņa : [stāsti] / Andra Neiburga // Karogs. - ISSN 0132-6295.- Nr.12 (2003), 60.-83.lpp.

Neiburga Andra.Talantīgie misteri : [rakstn. pārdomas par masu kult. ietekmi uz kino] / AndraNeiburga // Diena. - ISSN 1407-1290. -(2000, 4.aug.), 12.lpp.

Neiburga Andra.Tumšajos kambaros / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.19 (2002, 23.janv.), 14.lpp.

Neiburga Andra.Uzticība un dūmi : [par rakstn. Donalda E.Vestleika romāna "Dūmi"tulkojumu] / Andra Neiburga // Diena. - ISSN1407-1290. - Nr.216 (2002, 16.sept.), 12.lpp.

Neiburga Andra.Vaina : [par vainas sajūtu] / Andra Neiburga // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2001, 19.dec.), 16.lpp.

Neiburga Andra.Vieta, kuras nav kartē : [iespaidi Slostovkas sādžā Latgalē] / Andra Neiburga //Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 1.sept.),14.lpp.

Literatūra par Andru Neiburgu

Grāmatas

Latviešurakstnieku portreti : 70.-90.gadi : par rakstniekiem un literatūru : rakstukrājums / Jānis Jurkāns, Lelde Stumbre, Pēteris Brūveris, Andra Neiburga, Jānis Einfelds, Guntis Berelis. - Rīga : ZvaigzneABC, [1998]. - 127, [1] lpp. : portr.

Publikācijasperiodiskajos izdevumos

Arāja Dita. LTV7 nesaprot un tāpēc atsakās rādīt Krieva filmu : [sakarāar Latvijas sabiedriskās TV atteikšanos rādīt spēlfilmu "Man patīk, kameitene skumst" (rež. Arvīds Krievs)] / Dita Arāja ; tekstā stāstaA.Krievs, kinokritiķe Dita Rietuma, rakstniece Andra Neiburga ... [u.c.] // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.192 (2005, 18.aug.), [1.]lpp.

Berelis Guntis.Andra Neiburga : [par rakstnieci] / GuntisBerelis ; tulk. Rihards Kalniņš // Latvian Literature. - ISSN 1407-9267. - [Nr.]5(2004), [30.]-32.lpp.

BirzeMiervaldis. Izcili skaidri par Latvijas nelaimēm : [sakarā ar Andras Neiburgas rakstu"Malā" laikr. 7.apr.] / Miervaldis Birze // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 15.apr.), 14.lpp.

Daiņa Īrisa. Šogrāmatu nevar strēbt kā putru vakariņās... : [par rakstnieces Andras Neiburgas jaun. stāstu krāj."Stum, stum" : sakarā ar rakstnieces viesošanos Limbažu Galv.bibliotēkā] / Īrisa Daiņa ; tekstā stāsta A.Neiburga // Auseklis. - ISSN 1691-0141.- Nr.33 (2005, 19.marts), 8.lpp.

Deruma Dita. Generation-L,četras latviešu filmas un melns kaķis... : [par TV filmām "Ipolīts"pēc Leldes Stumbres t.p. nos. lugas un "Naktssargs un veļasmazgātāja"pēc Paula Putniņa t.p. nos. lugas (rež. Jānis Streičs), TV filmu "Suņuvīrs un Tille" pēc Andras Neiburgasstāsta (rež. Dace Slagūne) un spēlfilmu "Sauja ložu" (rež. UnaCelma)] / Dita Deruma // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.1 (2003,febr./marts), 54.-57.lpp.

Egle Ināra. Prezidentevalsts svētkus iecerējusi atšķirīgus : [par LR proklamēšanas 85.gadadienaspasākumiem] / Ināra Egle ; ar LR ārlietu ministres Sandras Kalnietes,starptaut. attiecību ekspertes Vitas Matīsas, rakstnieces Andras Neiburgas ... [u.c.] koment. - 3.lpp. nos. uzrād.: Valstsjubileja - svētki visiem // Diena. - ISSN 1407-1290.- Nr.270 (2003, 17.nov.), [1.], 3.lpp.

Ilgaža Malda. Piedomāpar uzrakstīto vārdu : [par tikšanos ar rakstniekiem Andru Neiburgu un Paulu Bankovski] / Malda Ilgaža ; tekstā stāstaA.Neiburga, P.Bankovskis // Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.39 (2005,5.apr.), 8.lpp.

Jaunas grāmatas""RaKa" lasāmtakā" : [par sēr. izd. Andras Neiburgas grām. "Stāsts par Tilli un suņu vīru" unPaula Putniņa lugām "Gaidīšanas svētki" un "Es savoszābakos"] // Skolotājs. - ISSN 1407-1045. - Nr.3 (2001), 109.lpp.

Jundze Arno. Gandrīzkā fotogrāfijā : [par Andras Neiburgasstāstu krāj. "Stum, stum" (Rīga : Valters un Rapa, 2004)] / ArnoJundze // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.137 (2004, 14.jūn.),14.lpp.

Kalniņa Guna.Veselīgi, kā ēst melnos ikrus : [par NeiburgaAndra. Stum stum : stāsti / Andra Neiburga. - Rīga : Valters un Rapa, 2004.- 246, [2] lpp.] / Guna Kalniņa // Diena. - ISSN1407-1290. - Nr.132 (2004, 8.jūn.), 11.lpp.

KāršenieceSolvita. Melnbaltas bildes ar savādiem ļaudīm : [par Neiburga Andra. Stum stum : stāsti / Andra Neiburga. - Rīga :Valters un Rapa, 2004. - 246, [2] lpp.] / Solvita Kāršeniece // LatvijasVēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.126 (2004, 11.aug.), B 8.lpp.

Kolmane Ieva. Krājumsar ekstrām : [par Neiburga Andra.Stum stum : stāsti / Andra Neiburga. - Rīga : Valters un Rapa, 2004. - 246, [2]lpp.] / Ieva Kolmane // Diena. - ISSN 1407-1290.- Nr.133 (2004, 9.jūn.), 12.lpp.

Kusiņa Linda. Pretrunīgakā dzīve : [sakarā ar Andras Neiburgasgrām. "Stum, stum" klajā nākšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā stāstaA.Neiburga // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.160 (2004, 12.jūn.),22.lpp.

Latvijas teātruĀbolu ķocis : [izrāde "Rondo" pēc Andras Neiburgas tulk. un lokalizētās vācu dram. Artūra Šnicleralugas "Die Reigen" Jaunajā Rīgas teātrī (rež. Baņuta Rubesa) ; krievurakstn. Nikolaja Nosova pasakas "Nezinītis uz Mēness" dram. LatvijasDailes teātrī (rež. Regnārs Vaivars)] / Undīne Adamaite, Valda Čakare, LilijaDzene, Normunds Naumanis, Silvija Radzobe, Henrieta Švāne // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 9.maijs), 13.lpp.

Latvijas teātruĀbolu ķocis : [izrāde "Rondo" pēc Andras Neiburgas tulk. un lokalizētās vācu dram. Artūra Šnicleralugas "Die Reigen" Jaunajā Rīgas teātrī] / Valda Čakare, LilijaDzene, Normunds Naumanis, Silvija Radzobe, Henrieta Švāne, Guna Zeltiņa // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2000, 29.marts), 12.lpp.

Māls Inese. Sarunane no kā. Par būtisko : [par tikšanos ar rakstniekiem Andru Neiburgu un Paulu Bankovski Ventspils Galv. bibliotēkāprojekta "Rakstnieki tuvplānā" ietvaros] / Inese Māls // VentasBalss. - ISSN 1407-9151. - Nr.243 (2005, 16.dec.), 2.lpp.

MillereZeltīte. Rakstniece Andra NeiburgaLimbažos : [par gaidāmo tikšanos ar rakstnieci Limbažu raj. Padomes ēkā] / ZeltīteMillere ; tekstā stāsta Pauls Bankovskis // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.30(2005, 12.marts), 4.lpp.

Neiburga Andra.Ir labi tur, kur es esmu : [saruna ar rakstnieci] / Andra Neiburga ; pierakst. Ieva Raiskuma // Ieva. - ISSN 1407-2033.- Nr.8 (2005, 23.febr.), 10.-13.lpp.

Neiburga Andra."Klusuma alkstu visvairāk" : [saruna ar rakstnieci : sakarā ar stāstukrāj. "Stum, stum" (Rīga : Valters un Rapa) iznākšanu] / Andra Neiburga ; pierakst. Dace Judina //Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.106 (2004, 2.jūn.), 10.-11.lpp.

Neiburga Andra.Laukmala, krēslains mežs, noslēpums : [saruna ar rakstnieci : sakarā ar stāstukrāj. "Stum, stum" (Rīga : Valters un Rapa) iznākšanu] / Andra Neiburga ; pierakst. PaulsBankovskis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.118(2004, 22.maijs), [13.]lpp.

Neiburga Andra.Rakstnieki ne tikai par sevi : [saruna ar rakstniekiem : sakarā ar viesošanosCēsīs] / Andra Neiburga, PaulsBankovskis ; pierakst. Sarmīte Feldmane // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.40(2005, 12.marts), 4.lpp.

Neiburga Andra.Starp banalitātēm laipojot, jeb, latviešu mīti un varoņteikas : [saruna arrakstn. A.Neiburgu] / Andra Neiburga; pierakst. Arta Tone // Una. - ISSN 1407-2165. - Nr.8 (2000, aug.), 10.-12.,14.lpp.

Neiburga Andra.Tā, lai tiešām dzīvotu : [saruna ar rakstnieci : sakarā ar grām. "Stum,stum" (Rīga : Valters un Rapa) iznākšanu] / Andra Neiburga ; pierakst. Inita Saulīte-Zandere // Pastaiga. - ISSN1407-3277. - Nr.6 (2004, jūn.), 48.-53.lpp.

Oša Valensija.Klausāmies Andru Neiburgu un PauluBankovski : [par Kultūras biedrības "Harmonija" biedru tikšanos arrakstniekiem A.Neiburgu un P.Bankovski Cēsīs] / Valensija Oša // Harmonija. -Nr.12 (2005, maijs), 8.lpp.

Putniņa Mirdza.Dzīves ķerras stūmēji : [par rakstnieces AndrasNeiburgas stāstu grām. "Stum, stum"] / Mirdza Putniņa // Druva. -ISSN 1691-0400. - Nr.169 (2004, 30.okt.), 5.lpp.

Rietuma Dita. Katrspar sevi... : [par TV f. "Suņu vīrs un Tille" pēc Andras Neiburgas stāsta "Stāstspar Tilli un Suņu vīru" motīviem (rež. Dace Slagūne)] / Dita Rietuma // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.303 (2002, 28.dec.),13.lpp.

Roze Astra. Dzīvesjēgas u.c. meklējumi : [par AndrasNeiburgas stāstu krāj. "Stum stum" (Rīga : Valters un Rapa,2004)] / Astra Roze // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 50.gadagāj.,Nr.1 (2005, marts), 52.-53.lpp. : il.

Roze Lolita. Žanrs: televīzijas filma : sakarā ar TV f. "Suņu vīrs un Tille" pēc Andras Neiburgas stāsta "Stāstspar Tilli un Suņu vīru" (rež. Dace Slagūne) un "Naktssargs unveļasmazgātāja" pēc Paula Putniņa t.p. nos. lugas motīviem (rež. JānisStreičs) pirmizrādēm] / Lolita Roze ; tekstā stāsta D.Slagūne, J.Streičs // RīgasBalss. - ISSN 1407-3927. - Nr.247 (2002, 19.dec.), 9.lpp.

Rožkalne Anita.Uzdāvinātais laiks : eseja par trīs prozas grām. : [par Gundegas Repšes īsprozu"Ludovika zemes", Noras Ikstenas krāj. "Dzīves stāsti" un Andras Neiburgas stāstu krāj."Stum stum"] / Anita Rožkalne // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8(2004, aug.), 174.-179.lpp.

Rukšāne Dace. Piezīmesuz zaļās burtnīcas malām : [par NeiburgaAndra. Stum stum : stāsti / Andra Neiburga. - Rīga : Valters un Rapa, 2004.- 246, [2] lpp.] / Dace Rukšāne // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8 (2004,aug.), 199.-201.lpp.

Šaitere Tekla. Iemīlējusiesteātrī : [par rakstn. Andru Neiburgu: sakarā ar austr. rakstn. Artūra Šniclera lugas "Der Reigen"tulkošanu un lokalizēšanu izrādei "Rondo" Jaunajā Rīgas teātrī / tekstāstāsta A.Neiburga // Diena. - ISSN 1407-1290.- (2000, 4.apr.), 16.lpp.

Štāle Ieva. Reizēlaimīgs un izmisis : [par TV rež. Daci Slagūni : sakarā ar bērnu videof."Suņu vīrs un Tille" pēc AndrasNeiburgas t.p. nos. stāsta pabeigšanas] / Ieva Štāle ; tekstā stāstaD.Slagūne // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.291 (2002, 13.dec.),12.lpp.

VasiļjevaInese. St-uu-mm, st-uu-mm... : [par NeiburgaAndra. Stum stum : stāsti / Andra Neiburga. - Rīga : Valters un Rapa, 2004.- 246, [2] lpp.] / IneseVasiļjeva // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.26 (2004,9./16.jūl.), 9.lpp.

VitkovskaHarita. Neiburga: "Tie ir zema līmeņa jociņi" : [sakarā arsabiedriskās org. Sabiedrības par atklātību "Delna" vad. RobertaPutņa izteikumiem par LR Saeimas priekšsēd. Ingrīdu Ūdri] / Harita Vitkovska,Ģirts Vikmanis ; tekstā stāsta LR Ārlietu min. Inform. un sabiedrisko attiecībudepart. Preses analīzes nod. vad. Aivars Baumanis, teātra rež. Māra Ķimele,rakstniece Andra Neiburga ... [u.c.]// Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.251 (2005, 30.nov.),3.lpp.

Zaķe Kristīne.Pēc desmit gadiem nāk ar jaunu grāmatu : [par tikšanos ar grām. "Stum,stum" aut., rakstnieci AndruNeiburgu Lielvārdes bibliotēkā (Ogres raj.)] / Kristīne Zaķe ; tekstāstāsta A.Neiburga // Ogres Vēstis. - Nr.185 (2004, 9.dec.), [1.], 3.lpp.

Zveja Ilze. Andras Neiburgas grāmatas prezentācija: [par stāstu krāj. "Stum, stum" atvēršanas svētkiem galerijā"Noass"] / Ilze Zveja // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.121(2004, 26.maijs), 10.lpp.