Atbildes, kuras tu meklē
Smiļģis Eduards

Režisors, aktieris (1886-1966)

Literatūra par Eduardu Smiļģi

Grāmatas

20.gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā / zin. red. Silvija Radzobe ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2002. - 911, [1] lpp. - Saturā par: Eduards Smiļģis.

Guļevska Lia. Sūtiet rēķinu uz mājām : biogrāfiska drāma : veltīts Dailes teātra dibinātājam Eduardam Smiļģim / Lia Guļevska ; māksl. Andris Lamsters ; Gunāra Bindes fotogr. - Rīga : Madris, [2009]. - 119 lpp.

Krūze Velta. Daile tura šķērsvilnī / Velta Krūze. - Rīga : Zinātne, 2003. - 251, [1] lpp. - Saturā par: Eduards Smiļģis.

Rotkale Rita. Ar skatienu pāri horizontam : Eduards Smiļģis un aktiermāksla dokumentos un atmiņās / Rita Rotkale, Agra Straupeniece. - Rīga : Liesma, 1986. - 163, [2] lpp.

Rūja Valdis. Kas to Rīgu dimdināja? : no rīdzinieka dienasgrām. / Valdis Rūja. - Rīga : Mācību apg., [2000]. - 222 lpp. - Saturā par: Eduards Smiļģis.

Rūja Valdis. Ozoli vēl Latvijā : no rīdzinieka (kādreizējā "rūvenieša") dienasgrām. / Valdis Rūja. - Rīga : Mācību apg., [2001]. - 188 lpp. - Saturā: Veltījums [Eduardam] Smiļģim.

100 ievērojamākie aktieri / sast. Edvīns Spriņģis ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2006]. - 364, [1] lpp. - Saturā par: Eduards Smiļģis.

100 Latvijas personību / tekstu aut. un sast. Pēteris Apinis ; māksl. Guntars Sietiņš. - Rīga : Nacionālais apg., 2006. - 227 lpp. - Saturā par: Eduards Smiļģis.

Šneidere Mudīte. Eduards Smiļģis. Trejgalv's / Mudīte Šneidere ; [foto: Gunārs Binde, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Jumava, 2010. - 180, [3] lpp.

Tekila. Teātra un kino lasījumi, 2010 : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu gadagrāmata / Latvijas Kultūras akadēmija ; zin. red., sast. un iev. sarakst. Inga Pērkone. - Rīga : Mansards, 2010. - 160, [1] lpp. - Saturā: Eduarda Smiļģa mājas vēsture / Agra Straupeniece ; Eduarda Smiļģa personības aspekti un laikmeta raksturojums trīs vēstulēs / Rita Rotkale.

Vecumniece Venta. Dailes ugunij rada... : par Dailes teātra vecākās paaudzes aktieriem - atmiņas, apceres, sarunas / Venta Vecumniece. - [Rīga] : Priedaines, 2001-2003. - 2 sēj. - Saturā par: Eduards Smiļģis.

Zeltiņa Guna. Teātris Siguldā / Gunas Zeltiņas un Rasmas Rozentāles teksts un apkopojums ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Siguldas novada dome. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2009. - 197, [2] lpp. - Saturā: Eduarda Smiļģa viesošanās Siguldas skolā.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Adamaite Undīne. Biezo triepienu spēks un lamatas : [par Mudītes Šneideres grām. "Eduards Smiļģis. Trejgalv's" (Rīga : Jumava, 2010)] / Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.5, Nr.29 (2011, 4.febr.), 6.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena").

Aprindu hronika : [par ievērojumu cilvēku privāto dzīvi Latvijā 20.gs. 20.-30.g. : raksti] / tekstā fragm. no izd. "Aizkulises" (1925., 1926.g.) ; mater. sagat. Andris Bernāts // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.41-42 (2008, 14./20., 21./27.okt.), 44.-[45.]lpp. ; Nr.43 (2008, 28.okt./3.nov.), 34.-[35.]lpp. - Saturā: Smiļģis plēš rekvizītus : [par Dailes teātra direktoru, rež. un aktieri Eduardu Smiļģi (1886-1966)].

Blaua Līga. No savām mājām viņi neaiziet : [par teātra rež. Eduarda Smiļģa (1886-1966) un rakstnieka Andreja Upīša (1877-1970) gariem] / Līga Blaua ; tekstā stāsta Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītāja Rita Rotkale, Andreja Upīša muzeja vadītāja Inese Liepiņa // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.17 (2009, 14./27.aug.), 26.-27.lpp.

Dzene Lilija. Bet zvaigznes mirdz... : [par Dailes teātra aktrisi Liliju Štengeli (1891-1958), rež. Alfredu Amtmani-Briedīti (1885-1965), Eduardu Smiļģi (1886-1966), direktoru Raini (1865-1929) : sakarā ar teātra 90.gadadienu] / Lilija Dzene ; tekstā fragm. no A.Amtmaņa-Briedīša atmiņām, L.Štengeles un E.Smiļģa sarakstes ; pierakst. Līga Blaua // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.23 (2010, 4./16.nov.), 25.-29.lpp. ; Nr.24 (2010, 17.nov./2.dec.), [24.-27.]lpp.

Guļevska Lia. Lia Guļevska - par Smiļģi un viņa laikabiedriem : [saruna ar žurnālisti : sakarā ar grām. "Sūtiet rēķinu uz mājām" par teātra rež. Eduardu Smiļģi (1886-1966) izdošanu] / Lia Guļevska ; pierakst. Ilze Austruma // Jūrmalas Nedēļa. - ISSN 1691-4015. - Nr.29 (2009, 6./12.aug.), 9.lpp.

Guļevska Lia. Mūža loma - būt par starpnieci : [par bērnību, ģimeni, darba mūžu : stāsta radiožurnāliste, biogrāfiju pētniece : sakarā ar grām. "Sūtiet rēķinu uz mājām" par Dailes teātra dibinātāju, rež. Eduardu Smiļģi (1886-1966) klajā nākšanu] / Lia Guļevska ; pierakst. Līga Rušeniece // Patiesie Stāsti. - ISSN 1691-3892. - Nr.11 (2009, 5.jūn.), 24.-29.lpp.

Guļevska Lia. Sūtiet rēķinu uz mājām : [fragm. no rež. Eduarda Smiļģa (1886-1966) piemiņai velt. t.p. nos. grām. (Rīga : Madris)] / Lia Guļevska // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.11 (2009, 22.maijs/4.apr.), 38.-41.lpp.

Guļevska Lia. Tukšuma laiks paies : [saruna ar radiožurnālisti, biogrāfiju pētnieci : sakarā ar grām. "Sūtiet rēķinu uz mājām" (Rīga : Madris) par Dailes teātra dibinātāju, rež. Eduardu Smiļģi (1886-1966) klajā nākšanu] / Lia Guļevska ; pierakst. Viesturs Avots // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.177 (2009, 6.jūl.), 12.lpp. - (Iel. "Kultūrzīmes").

Ģībiete Linda. Reveranss [Eduarda] Smiļģa tradīcijai : [vācu dramaturga Frīdriha Šillera lugas "Marija Stjuarte" iestudējums (rež. Dž.Dž.Džilindžers) Dailes teātrī] / Linda Ģībiete // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.200 (2010, 15.okt.), 5.lpp. - (Piel. "Nedēļa kabatā").

Kleins Ivars. Eduarda Smiļģa lielā mīkla : [par Dailes teātra dibinātāju, rež. (1886-1966)] / Ivars Kleins ; stāsta Teātra muzeja vadītāja Rita Rotkale, rež. un aktrise Venta Vecumniece ; tekstā E.Smiļģa izteikumi // Leģendas. - ISSN 1691-421X. - Nr.10 (2010, okt.), 60.-[71.]lpp.

Kļaviņa Ilze. Eduarda Smiļģa darbība Jaunajā Rīgas teātrī (1912.-1915.gads) : [par Dailes teātra dibinātāju, rež. (1886-1966)] / Ilze Kļaviņa // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. - ISSN 1407-4729. - 16.laid. (2011), 49.-55.lpp.

Mamaja Evita. Eduards Smiļģis un Dailes teātris : [par Dailes teātra dibinātāju un rež. (1886-1966)] / Evita Mamaja // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.269 (2008, 17.nov.), 20.lpp.

Radzobe Zane. Kurš Dailes teātris ir jūsējais? : [par Dailes teātri un tā rež. Eduardu Smiļģi (1886-1966), Pēteri Pētersonu (1923-1998), Arnoldu Liniņu (1930-1998), Kārli Auškāpu, Mihailu Gruzdovu un Dž.Dž.Džilindžeru : sakarā ar teātra 90.gadadienu] / Zane Radzobe ; tekstā stāsta teātra kritiķi Valda Čakare, Līvija Akurātere, Anda Burtniece, Edīte Tišheizere, Normunds Naumanis [u.c.] // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.254 (2010, 2.nov.), 18.-19.lpp.

Rūja Valdis. Smiļģa mūžības skartie : [dzejnieka, Dailes teātra 2.studijas absolventa atmiņas] / Valdis Rūja // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.6 (2010, marts), 4.lpp.

Sprūde Viesturs. 1920.gada 19.novembrī : [par Dailes teātra atklāšanu ar Raiņa lugas "Indulis un Ārija" iestudējumu (rež. Eduards Smiļģis, Jānis Plūme) : sakarā ar notikuma 90.gadadienu] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze - ISSN 1691-1229. - Nr.224 (2010, 19.nov.), 2.lpp.

Šteinberga Inita. Teātris uz vekseļu kaudzes : [par Dailes teātra dibinātāju, rež. Eduardu Smiļģi (1886-1966) : sakarā ar teātra 90.gadadienu] / Inita Šteinberga ; ar aktrises Ventas Vecumnieces koment. ; tekstā fragm. no laikr. "Aizkulises" (1927.g. 27.maijs) // Lietišķā Diena & Dienas Bizness. - ISSN 1691-3493. - Nr.186 (2010, 26.nov.), 24.-25.lpp.

Tiļļa Andris. Starptautiskā atzinība Dailes teātrim : [par Dailes teātra dibinātāju, rež. Eduardu Smiļģi (1886-1966) un Teātra muzejā eksponēto 1925.g. Parīzē Dailes teātrim piešķirto apbalvojumu] / Andris Tiļļa ; tekstā fragm. no teātra mākslas teorētiķa, dekoratora Jāņa Munča (1886-1955) vēstules (1925.g. 10.apr.) E.Smiļģim ; ar muzeja vadītājas Ritas Rotkales koment. // Mājas Viesis. - ISSN 1691-0931. - Nr.17 (2010, 27.aug./9.sept.), [27.]lpp.