Atbildes, kuras tu meklē
Vecgrāvis Viesturs

literatūrzinātnieks (dzimis 12.03.1948)

Viestura Vecgrāvja darbi

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bičole Baiba. Dzejoļi / Baiba Bičole ; ar Viestura Vecgrāvja priekšv. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8 (2007, aug.), 28.-39.lpp. : ģīm.

Eipurs Aivars. No talanta neizbēgt : [saruna ar dzejnieku : sakarā ar 50.dz.d.] / Aivars Eipurs ; pierakst. Viesturs Vecgrāvis // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.10 (2006, 10./17.marts), 7.lpp.

Elsiņa Inese. Talcinieki poš "Sesku" apkārtni : [par talku rakstnieces un literatūrzinātnieces Saulcerītes Vieses (1932-2004) mājās Vestienas pagastā (Madonas raj.)] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta dzīvesbiedrs Arnolds Viesis, literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.55 (2007, 15.maijs), 4.lpp. : ģīm.

Gāle Rita. Pārāk ilgi mēs neesam varējuši būt kopā : [saruna ar dzejnieci : sakarā ar 80.dz.d.] / Rita Gāle ; pierakst. Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2005, sept.), 127.-133.lpp.

Liepiņa Anita. Kolbergs - proza, kas ātri kustas : [par Andra Kolberga romāna "Meklējiet sievieti" tulk. angļu val. : saruna ar tulk.] / Anita Liepiņa ; pierakst. Viesturs Vecgrāvis // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.47 (2004, 10./17.dec.), 12.lpp. - T.p. laikr. "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai" Nr.288 (2004, 10.dec.), 13.lpp.

Meistere Daina. Trīs dienas ar dzeju, prozu, folkloru un mitoloģiju : [par 12.Starptaut. Zin. konf. "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" un semināru "Dzeja un laikmets: par un pret" Liepājas Pedagoģijas akad.] / Daina Meistere ; tekstā stāsta Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēd. Ieva Kolmane, dzejnieks Juris Kronbergs, literatūrzinātnieki Anda Kubuliņa, Viesturs Vecgrāvis, Valdis Ķikāns // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.57 (2006, 8.marts), 13.lpp.

Pītliks Jarko. Prāgas dadaists : [fragm. no biogr. romāna par čehu rakstnieku Jaroslavu Hašeku] / Jarko Pītliks ; no čehu val. tulk. Vinifreds Kraučis ; ar Viestura Vecgrāvja iev. // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.19 (2004, 14./21.maijs), 6.-7.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Ainai Zemdegai aizejot veļu takās : [rakstnieces (1924-2006 : Kanāda) piemiņai] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 205.-206.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Arī klasiķi ir tikai cilvēki : [par latviešu rakstnieku privātajām dzīvēm : saruna ar literatūrzinātnieku, grām. apgāda "Jaunā Daugava" vad.] / Viesturs Vecgrāvis ; pierakst. Māris Zanders // Nedēļa. - ISSN 1691-0524. - Nr.41 (2004, 7.okt.), 36.-40.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Cienījamā Anda Kubuliņa! : [sakarā ar A.Kubuliņas rakstu par dzejnieka Friča Dziesmas daiļradei velt. konf. Ventspils augstskolā "Mantojums un mūsdienas" laikr. Nr.36 (2006, 22./29.sept.)] / Viesturs Vecgrāvis ; ar A.K. "Atbilde" // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.38 (2006, 6./13.okt.), 3.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Dzejas formulās tvertā pasaule un ne tikai... : [par dzejnieci Veltu Sniķeri : sakarā ar 85.dz.d.] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 163.-164.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Gaidu nenovēršamība : [par dzejnieci, prozaiķi Ainu Zemdegu (1924-2006) : ar īsām ziņām par aut.] / Viesturs Vecgrāvis ; tekstā dzejnieces dzejolis "Pēdējā atgriešanās" // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 52.gadagāj., Nr.3 (2007, sept.), 14.-15.lpp. : il.

Vecgrāvis Viesturs. Gunara Saliņa dzeja - jaunais skatījums uz jauno realitāti: daži akcenti poētiskajā portretā / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2006, jūl.), 114.-119.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Jurim Georgam Šleieram mūžībā aizejot : [grāmatizd. (1917-2005) piemiņai] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2005, jūn.), 205.-206.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Juris Georgs Šleiers : [grāmatizd. (1917-2005) piemiņai] / Viesturs Vecgrāvis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.115 (2005, 18.maijs), 11.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Kaislas temperatūras dzejnieks : [par Gunāru Saliņu : sakarā ar 80.dz.d.] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2004, apr.), 210.-212.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Kārļa Skalbes lirika latviešu neoromantisma kontekstā : [par dzejnieka (1879-1945) daiļradi : sakarā ar 125.dz.d.] / Viesturs Vecgrāvis // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.43 (2004, 5./12.nov.), 8.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Latviešu jaun(neo)romantisms - problēmas un eventuālie pētniecības virzieni / Viesturs Vecgrāvis. // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils universitāte. - ISSN 1407-9607. - ISBN 9984-29-010-7. - 9.[laid.] (2006), [30.]-36.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Literārā apvērsuma mēģinājums 1949.gadā? : kur un kā sākās trimdas latviešu modernisms / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2004, dec.), 151.-159.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Mēs varam tikai ar spītu... : [dzejnieka Andreja Irbes (1924-2004) piemiņai] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2004, febr.), 235.-238.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Mīlot dzīvības skaistumu un neatkārtojamību... : [par rakstnieci Ainu Zemdegu : sakarā ar 80.dz.d.] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8 (2004, aug.), 209.-210.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Rakstnieki ir sapieri jeb Jāņa Poruka literatūrkritiskie raksti : [par dzejnieka (1871-1911) literatūrkritiskajiem uzskatiem] / Viesturs Vecgrāvis ; ar Andas Kubuliņas iev. "Gudro sarunas" // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.23 (2007, 15./22.jūn.), 5.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Romantiskais postmodernists Eduards Aivars jeb Kā tas sader kopā... : literārā portreta skice / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2006, marts), 123.-129.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Romantiski atturīgā seksualitāte jeb Kas jauns parādījās divdesmito gadu sieviešu lirikā? / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2007, febr.), 97.-101.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Sveicot tautieti tālajā Toronto : [par rakstnieci Ingrīdu Vīksnu : sakarā ar 85.dz.d.] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2005, marts), 176.-177.lpp.

Vecgrāvis Viesturs. Telpa un laiks jeb Dzejnieka portreta skicējums : [par trimdas dzejnieka Linarda Tauna (1922-1963 : ASV) dzeju] / Viesturs Vecgrāvis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2007, maijs), 117.-121.lpp.

Literatūra par Viesturu Vecgrāvi

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Zeibots Andris. Izrāde Perseja vairogs cīņā ar Gorgonu Medūzu : [par Aivars Eduards. Jauns medus : dzejoļu krāj. / Eduards Aivars ; rakstu par E.Aivara dzeju aut. Viesturs Vecgrāvis, Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Nordik, 2006. - 254, [1] lpp. : ģīm.] / Andris Zeibots. - // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.45 (2006, 24.nov./1.dec.), 8.lpp.

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts