Atbildes, kuras tu meklē
Plakātkalendārs 2021. gada 1. pusgadam
Plakātkalendārs 2021. gada 2. pusgadam
2021. gada Kalendārs bibliotēkām

JANVĀRIS

1. Jaungada diena

1. aktrisei Alisei Brehmanei - 135 (1886-1981)

1. māksliniecei, novadpētniecei Laimdotai Junkarai - 70 (1951)

4. vēsturniekam, arheologam Vladislavam Urtānam - 100 (1921-1989)

5. šveiciešu rakstniekam Frīdriham Dirrenmatam - 100 (1921-1990)

5. teātra režisoram un pedagogam Arkādijam Kacam - 90 (1931)

6. rakstniekam, žurnālistam Jānim Kārkliņam - 130 (1891-1975)

6. fotogrāfam Atim Ieviņam - 75 (1946)

6. literatūrkritiķei Intai Čaklajai - 80 (1941-2016)

6. pareizticīgo garīdzniekam Jānim Pommeram - 145 (1876-1934)

7. aktrisei Jūlijai Skaidrītei - 150 (1871-1942)

8. aktierim Arnim Līcītim - 75 (1946)

9. aktrisei Annai Putniņai - 50 (1971)

10. diriģentam Staņislavam Brokam - 95 (1926-1977)

10. skolotājai, režisorei Ainai Avenai - 95 (1926-2011)

11. arhitektam Andrim Kronbergam - 70 (1951)

11. fiziķim Mārcim Auziņam - 65 (1956)

11. dzejniekam, kultūras darbiniekam, bibliotekāram, arhivāram Fricim Dziesmam - 115 (1906-2004)

12. aktierim Jānim Skanim - 70 (1951)

12. komponistam Raimondam Paulam - 85 (1936)

12. amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam - 145 (1876-1916)

13. rakstniekam Jānim Akurateram - 145 (1876-1937)

13. etnogrāfam, pirmajam latviešu kartogrāfam Matīsam Siliņam - 160 (1861-1942)

13. komponistam, diriģentam Ringoldam Orem - 90 (1931-1968)

13. dzejniekam un literatūrzinātniekam Mārim Salējam - 50 (1971)

13. rakstniecei Ievai Melgalvei - 40 (1981)

14. literatūras vēsturniecei, muzeju darbiniecei Andrai Konstei - 65 (1956)

14. angļu rakstniekam Hjū Loftingam - 135 (1886-1947)

15. folkloristam, literatūrzinātniekam Pēterim Birkertam - 140 (1881-1956)

16. rakstniekam Doku Atim - 160 (1861-1903)

17. kinorežisoram, scenāristam Hercam Frankam- 95 (1926-2013)

17. ārstam, medicīnas vēsturniekam Paulam Stradiņam - 125 (1896-1958)

18. mūziķim un komponistam Raimondam Macatam - 60 (1961)

19. komponistam un diriģentam Alnim Zaķim - 90 (1931-2012)

20. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

20. amerikāņu kinorežisoram Deividam Linčam - 75 (1946)

21. spāņu operdziedātājam Plasido Domingo - 80 (1941)

22. igauņu dzejniekam un prozaiķim Jānam Kaplinskim - 80 (1941)

22. angļu filozofam Frānsisam Bēkonam - 460 (1561-1626)

23. žurnālistam, sabiedriskajam darbiniekam Bernhardam Dīriķim - 190 (1831-1892)

23. lietuviešu izcelsmes amerikāņu baltu tautu senvēstures un mitoloģijas pētniecei, arheoloģei un antropoloģei Marijai Gimbutienei - 100 (1921-1994)

24. skolotājam, rakstniekam, tulkotājam Ernestam Dinsbergam - 205 (1816-1902)

25. literatūrvēsturniekam Arnoldam Būmanim - 90 (1931 - 1982)

25. satīriķim Pēterim Ēterim - 110 (1911 - 1998)

26. Latvijas Republikas starptautiskās (de iure) atzīšanas dienai - 100 (1921)

26. aktierim, Dailes teātra direktoram Jurim Žagaram - 60 (1961)

27. austriešu komponistam Volfgangam Amadejam Mocartam - 265 (1756-1791)

28. keramiķim Pēterim Martinsonam - 90 (1931-2013)

28. dramaturgam, teātra darbiniekam Jānim Jēpem-Baldzēnam - 130 (1891 - 1958)

28. aktrisei Guntai Virkavai - 70 (1951)

29. rakstniekam Valdim Indrupam - 85 (1936)

29. franču rakstniekam Romēnam Rolānam - 155 (1866-1944)

29. dzejniecei un tulkotājai Ingmārai Balodei - 40 (1981)

29. tulkotājai Silvijai Ģibietei - 75 (1946)

30. scenāristam, kinorežisoram Tālivaldim Margēvičam - 75 (1946)

30. teātra un kino režisoram, Dailes teātra mākslinieciskajam vadītājam Viesturam Kairišam - 50 (1971)

31. itāļu izcelsmes amerikāņu operas tenoram Mario Lancam - 100 (1921-1959)


FEBRUĀRIS

1. režisoram Dzintaram Dreibergam - 40 (1981)

1. pirmajam Krievijas prezidentam Borisam Jeļcinam - 90 (1931-2007)

4. aktierim, režisoram Valdim Lūriņam - 70 (1951)

4. komponistei un vijolniecei Anitrai Tumševicai - 50 (1971)

7. etnogrāfam un literātam Mikum Skruzītim - 160 (1861-1905)

8. keramiķei, gleznotājai Megnei Irēnai- 100(1921-2006)

8. kinorežisoram, scenāristam, rakstniekam Aivaram Freimanim - 85 (1936-2018)

8. rakstniekam Gunaram Janovskim - 105 (1916-2000)

8. rakstniekam, mācītājam, sabiedriskam darbiniekam Andrievam Niedram - 150 (1871-1942)

8. instalāciju māksliniekam Oļegam Tilbergam - 65 (1956)

9. publicistam Albertam Pleišam - 100 (1921-1990)

9. dzejniekam Jānim Grotam - 120 (1901-1968)

9. valodniekam Jānim Lojam - 125 (1896-1969)

10. komponistei, pianistei Elgai Igenbergai - 100 (1921-2003)

10. klarnetistam, valsts darbiniekam Intam Dālderim - 50 (1971)

10. gleznotājam Larim Strunkem - 90 (1931-2020)

13. rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 80 (1941)

14. rakstniekam, aktierim, režisoram Ārijam Geikinam - 85 (1936-2008)

16. pedagoģei, literatūrzinātniecei Tamārai Fominai - 105 (1916-1995)

16. prozaiķim Raimondam Pormalim - 95 (1926-2012)

16. Lietuvas Republikas Neatkarības diena

17. dzejniekam Pēterim Iklavam - 110 (1911-1986)

17. aktrisei Dzintrai Klētniecei - 75 (1946-2016)

19. pirms 160 gadiem (1861) Latgalē atcēla dzimtbūšanu

19. gleznotājam autodidaktam Malceniekam Nikolajam - 105(1916-1988)

19. rakstniekam, teātra vēsturniekam Valtam Grēviņam - 100 (1921-1961)

19. kultūras darbiniekam, publicistam Voldemāram Kalpiņam - 105 (1916-1995)

19. vijolniecei Baibai Skridei - 40 (1981)

19. gleznotājai un mākslas zinātniecei Sigitai Daugulei - 50 (1971)

20. Latvijas armijas virspavēlniekam ģenerālim Jānim Balodim - 140 (1881-1965)

21. Starptautiskā dzimtās valodas diena

22. komponistam, diriģentam, pedagogam Pāvulam Jurjānam - 155 (1866-1948)

23. filmu producentam Vilnim Kalnaellim - 60 (1961)

23. biologam, botāniķim Paulam Galeniekam - 130 (1891-1962)

24. Igaunijas Republikas Neatkarības diena

25. franču gleznotājam Pjēram Ogistam Renuāram - 180 (1841-1919)

25. dramaturģei, režisorei Baņutai Rubesai - 65 (1956)

26 . dzejniekam Olafam Stumbram - 90 (1931-1996)

28. rakstniekam Andrim Jakubānam - 80 (1941-2008)


MARTS

1. Lietuvas Republikas prezidentei (2009-2019) Daļai Grībauskaitei - 65 (1956)

2. kinoscenāristam Alvim Lapiņam - 75 (1946)

2. dzejniekam Viktoram Līvzemniekam - 85 (1936-2015)

2. aktierim un dramaturgam Ērikam Vilsonam - 65 (1956)

2. krievu politiskajam darbiniekam, PSRS prezidentam (15.03.1990.-25.12.1991.) Mihailam Gorbačovam - 90 (1931)

3. dzejniekam Uldim Leinertam - 85 (1936-1969)

3. aktierim, režisoram Robertam Ligeram- 90 (1931-2013)

4. vācu tautības latviešu valodniekam, etnogrāfam Augustam Bīlenšteinam - 195 (1826-1907)

6. tulkotājai Tamārai Vilsonei - 100 (1921-2000)

6. literātei Annai Stundai - 125 (1896-1986)

7. māksliniecei, dzejniecei Rūtai Mežavilkai - 50 (1971)

7. tēlniekam Augustam Francam Folcam - 170 (1851-1926)

7. admirālim, Latvijas Karaflotes pēdējam komandierim (1931-1940) Teodoram Spādem - 130 (1891-1970)

8. Starptautiskā sieviešu diena

8. režisoram Dž. Dž. Džilindžeram - 55 (1966)

10. dizaineram, grafiķim, instalāciju māksliniekam Ojāram Pētersonam - 65 (1956)

10. ķīmiķim Gustavam Vanagam - 130 (1891-1965)

11. grāmatzinātniekam, bibliotekāram Ojāram Zanderam - 90 (1931-2018)

13. dzejniekam Eduardam Aivaram (īst. v. Aivars Eipurs) - 65 (1956)

14. literātam, sabiedriskajam darbiniekam Pēterim Alunānam - 200 (1821-1903)

17. metālmāksliniecei Līvijai Andrjukaitītei - 85 (1936-2000)

17. baltvācu politiķim, juristam, žurnālistam Paulam Šīmanim - 145 (1876-1944)

17. krievu gleznotājam Mihailam Vrubelam - 165 (1856-1910)

18. gleznotājam Janim Rozentālam - 155 (1866-1916)

21. rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem - 100 (1921-2000)

22. rakstniekam un literatūrzinātniekam Valteram Nollendorfam - 90 (1931)

22. rakstniekam, pedagogam Eduardam Freimanim - 100 (1921-2005)

23. arhitektei Zaigai Gailei - 70 (1951)

24. tirgotājam, grāmatizdevējam un žurnālistam Henrijam Visendorfam - 160 (1861-1916)

25. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25. grāmatzinātniekam, bibliotekāram Aleksejam Apīnim - 95 (1926-2004)

26. aktrisei Rasmai Garnei - 80 (1941)

26. aktierim Jānim Paukštello - 70 (1951)

26. literatūrzinātniecei un tulkotājai Sigmai Ankravai - 70 (1951)

27. teātra darbiniekam, dramaturgam un tulkotājam Jēkabam Duburam - 155 (1866-1916)

28. dzejniecei Amandai Aizpurietei - 65 (1956)

28. peruāņu dramaturgam, politiķim, Nobela prēmijas laureātam Horhem Mario Pedro Vargasam Losam - 85 (1936)

29. diriģentam, komponistam Jurim Vaivodam - 55 (1966)

30. mākslas zinātniekam, publicistam Kristapam Eliasam - 135 (1886-1963)

30. britu rakstniekam Džonam Faulzam - 95 (1926-2005)

30. spāņu gleznotājam Fransisko Hosē Goijam - 275 (1746-1828)

31. tēlniecei Leai Davidovai-Medenei - 100 (1921-1986)

31. franču filozofam, zinātniekam Renē Dekartam - 425 (1596-1650)


APRĪLIS

1. aktierim Artūram Filipsonam - 115 (1906-1950)

1. rakstniekam Jānim Veselim - 125 (1896-1962)

2. Lielā Piektdiena

2. Starptautiskā bērnu grāmatu diena

2. militārajam darbiniekam Kārlim Gopperam - 145 (1876-1941)

2. teātra kritiķei un teātra zinātniecei Edītei Tišheizerei - 65 (1956)

3. literatūrzinātniekam, rakstniekam Antonam Birkertam - 145 (1876-1971)

4. Pirmās Lieldienas

5. Otrās Lieldienas

6. rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam Ernestam Birzniekam-Upītim - 150 (1871-1960)

6. rakstniekam, mācītājam, sabiedriskajam darbiniekam Jurim Neikenam - 195 (1826-1868)

6. aktrisei Lolitai Caukai - 75 (1946)

8. aktrisei Astrīdai Kairišai - 80 (1941-2021)

8. dzejniecei Ievai Rozei - 50 (1971-1991

8. filozofam un rakstniekam Andrim Rubenim - 70 (1951-2017)

9. rakstniekam Jānim Ezeriņam - 130 (1891-1924)

9. franču dzejniekam Šarlam Bodlēram - 200 (1821-1867)

10. scenogrāfam, dizaingrafiķim, gleznotājam Aleksandram Bussem - 65 (1956)

12. aktierim Imantam Skrastiņam - 80 (1941-2019)

13. īru rakstniekam, dramaturgam Semjuelam Beketam - 115 (1906-1989)

14. pianistam, mūzikas pedagogam un mūzikas kritiķim Imantam Zemzarim - 70 (1951)

15. aktierim, režisoram Aleksim Mierlaukam - 155 (1866-1943)

16. komponistam Pēterim Vaskam - 75 (1946)

16. komponistam, folkloristam, pedagogam Jēkabam Graubiņam - 135 (1886-1961)

17. rakstniekam, tulkotājam, teātra darbiniekam Teodoram Lejas-Krūmiņam - 150 (1871-1947)

20. rakstniekam, žurnālistam Eduardam Cālītim - 140 (1881-1947)

20. dzejniekam, žurnālistam Harijam Heisleram - 95 (1926-1985)

20. aktierim Kasparam Zvīgulim - 40 (1981)

21. filozofei Maijai Kūlei - 70 (1951)

22. Starptautiskā Zemes diena

22. komponistam, ērģelniekam un pianistam Aivaram Kalējam - 70 (1951)

23. Pasaules grāmatu un autortiesību diena

23. tēlniekam Kārlim Jansonam - 125 (1896-1986)

23. modes dizaineram Gintam Budem - 50 (1971)

24. literatūrzinātniekam, valodniekam, ārstam Alfrēdam Gāteram - 100 (1921-1986)

24. gleznotājam Jāzepam Grosvaldam - 130 (1891-1920)

25. dzejniekam Hermanim Majevskim - 70 (1951-2001)

26. komponistam Agrim Engelmanim - 85 (1936-2011)

27. Latgales kongresa diena

27. dzejniecei, publicistei Andai Līcei - 80 (1941)

28. literatūrzinātniecei Anitai Rožkalnei - 65 (1956)

28. dzejniecei, teātra darbiniecei, māksliniecei Sniedzei Ruņģei - 70 (1951)

28. gleznotājam, grafiķim, scenogrāfam Romanam Sutam - 125 (1896-1944)

30. dāņu kinorežisoram un scenāristam Larsam fon Trīram - 65 (1956)


MAIJS

1. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

1. Darba svētki

1. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā

1. režisoram un žurnālistam Dmitrijam Petrenko - 40 (1981)

2. rakstniecei, tulkotājai Dagnijai Dreikai - 70 (1951)

2. aktierim, režisoram Intam Burānam - 80 (1941-2008)

3. Pasaules preses brīvības diena

4. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

5. aktierim, režisoram Osvaldam Glāzniekam - 130 (1891-1947)

5. dzejniecei Elzai Ķezberei - 110 (1911-2011)

5. poļu rakstniekam Henrikam Senkevičam - 175 (1846-1916)

6. austriešu psihiatram, psihoanalīzes pamatlicējam Zigmundam Freidam - 165 (1856-1939)

7. indiešu rakstniekam Rabindranatam Tagorem - 160 (1861-1941)

8. Mātes diena

8. Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

8. itāliešu kinorežisoram Roberto Rosellīni - 115 (1906-1977)

9. Eiropas diena

11. dzejniecei un rakstniecei Laimdotai Sēlei - 70 (1951)

11. dzejniekam Alfrēdam Krūklim - 100 (1921-2003)

14. botāniķim, pedagogam Jānim Ilsteram - 170 (1851-1889)

15. Starptautiskā ģimenes diena

15. aktierim Tālivaldim Lasmanim - 60 (1961)

15. pedagogam, rakstniekam Voldemāram Zelmenim - 110 (1911-2006)

15. žurnālistam, diplomātam Emīlam Dēliņam - 100 (1921-2004)

19. dārzkopim, selekcionāram Pēterim Upītim - 125 (1896-1976)

20. tēlniecei Līvijai Rezevskai - 95 (1926-2004)

21. aktierim un režisoram Oļģertam Šalkonim - 90 (1931-2018)

21. krievu fiziķim, disidentam un cilvēktiesību aktīvistam, Nobela Miera prēmijas laureātam (1975) Andrejam Saharovam - 100 (1921-1989)

21. vācu renesanses laikmeta gleznotājam un mākslas teorētiķim Albrehtam Dīreram - 550 (1471 - 1528)

23. Vasarsvētki

23. aktierim Gunāram Cilinskim - 90 (1931-1992)

23. kino režisoram un scenāristam Varim Krūmiņam - 90 (1931-2004)

24. amerikāņu mūziķim Bobam Dilanam - 80 (1941)

26. komponistam Imantam Kalniņam - 80 (1941)

27. aktierim Uldim Vazdikam - 80 (1941-2006)

28. karikatūristam Ernestam Rirdānam (Rirdancis) - 120 (1901-1954)

29. dzejniecei Baibai Bičolei - 90 (1931)

30. dzejniecei Vizmai Belševicai - 90 (1931- 2005)

30. franču izcelsmes krievu juvelierim Karlam Faberžē - 175 (1846-1920)

30. rakstniekam, literatūrkritiķim Indriķim Laubem - 180 (1841-1889)
30. komponistam Kārlim Martinovskim - 135 (1886-1968)


JŪNIJS

1. aktierim Jānim Kuplajam - 80 (1941-2015)

1. amerikāņu aktrisei Merilinai Monro - 95 (1926-1962)

4. horeogrāfam Jānim Purviņam - 50 (1971)

5. Pasaules vides diena

6. literatūrzinātniekam, bibliogrāfam, rakstniekam Valdemāram Ancītim - 100(1921-2006)

6. franču dramaturgam Pjēram Korneijam - 415 (1606-1684)

7. rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 90 (1931-1997)

7. folkloristei, filoloģei Vilmai Greblei - 115 (1906-1991)

8. aktrisei Ņinai Leimanei - 100 (1921-1999)

9. literatūrvēsturniecei Līvijai Volkovai - 90 (1931)

9. mūziķei, folkloristei, grupas Iļģi dibinātājai Ilgai Reizniecei - 65 (1956)

10. komponistam Romualdam Jermakam - 90 (1931)

11. aktrisei Andai Zaicei - 80 (1941)

11. literatūrzinātniekam, kritiķim, dzejniekam Ilgonim Bērsonam - 90 (1931)

12. dzejniekam Antonam Bārdam - 130 (1891-1981)

14. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

15. pirms 100 gadiem Satversmes sapulce apstiprināja Riharda Zariņa zīmēto LR lielo valsts ģerboni.

15. dzejniekam Egilam Plaudim - 90 (1931-1987)

17. Latvijas Republikas okupācijas diena

17. fiziķim Jānim Lielpēterim - 90 (1931-2009)

19. literatūrkritiķei Vijai Jugānei - 80 (1941)

21. rakstniekam Augustam Baltpurviņam - 150 (1871-1930)

21. "Silmaču" brīvdabas estrādei un brīvdabas uzvedumam "Skroderdienas Silmačos" - 35(1986)

22. Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)

22. politiķim, sabiedriskajam darbiniekam Marģerim Skujeniekam - 135 (1886-1941)

22. angļu rakstniekam Henrijam Raideram Hegardam - 165 (1856-1925)

23. Līgo diena

23. dzejniecei Tirzmalietei - 145 (1876-1942)

23. tekstilmāksliniecei Lilitai Postažai - 80 (1941-2011)

24. Jāņu diena

24. militārajam darbiniekam Kristapam Krišam Upelniekam - 130 (1891-1944)

26. pirms 300 gadiem Rīgā pēc Pētera I pavēles tika iekārtots pirmais publiskais parks, tagad Viesturdārzs (1721)

26. režisorei, skatuves mākslas teorētiķei Zanei Kreicbergai - 50 (1971)

28. dzejniecei Veltai Kaltiņai - 90 (1931)

28. pedagogam, publicistam, dzejniekam Kārlim Dēķenam - 155 (1866-1942)

29. dzejniecei Ingai Gailei - 45 (1976)

30. komponistam, diriģentam, ērģelniekam Paulam Dambim - 85 (1936)

30. poļu-amerikāņu dzejniekam, esejistam Česlavam Milošam - 110 (1911-2004)


JŪLIJS

1. vācu filozofam Gotfrīdam Vilhelmam Leibnicam – 375 (1646-1716)

1. režisorei un producentei Inārai Kolmanei – 60 (1961)

2. rakstniekam, literatūrkritiķim Guntim Berelim – 60 (1961)

2. folkloristei Jadvigai Darbiniecei – 85 (1936)

4. publicistei, kritiķei, izdevējai Mārai Caunei – 90 (1941–2010)

5. literātam, skolotājam, muzeju darbiniekam Jānim Grestem – 145 (1876–1951)

5. dabas un laika zīmju pazinējam, sabiedriskajam un kultūras darbiniekam Vilim Bukšam - 65 (1956)

6. amerikāņu kinoaktierim, režisoram Silvestram Stallonem – 75 (1946)

7. dzejniecei Ilzei Bindei – 80 (1941–2021)

8. franču dzejniekam Žanam de Lafontēnam – 400 (1621–1695)

10. franču rakstniekam Marselam Prustam – 150 (1871–1922)

11. kordiriģentam Edgaram Račevskim – 85 (1936)

13. aktrisei Akvelīnai Līvmanei – 70 (1951)

15. holandiešu gleznotājam Rembrantam – 415 (1606–1669)

15. tekstilmāksliniekam Atim Lūsim – 70 (1951)

16. scenogrāfam Jānim Muncim – 135 (1886–1955)

17. dziedātājam un politiķim Naurim Puntulim – 60 (1961)

18. angļu rakstniekam Viljamam Tekerijam – 210 (1811–1863)

18. pirmajam amerikāņu astronautam Džonam Glenam – 100 (1921–2016)

18. rakstniekam, tulkotājam Harijam Gāliņam – 90 (1931–1983)

18. arhitektei Ausmai Skujiņai – 90 (1931–2015)

18. teātra un kino režisorei, fotogrāfei un dramaturģei Kristai Burānei – 50 (1971)

19. dziedātājam, rakstniekam Marisam Vētram – 120 (1901–1965)

20. bibliotekārei Lidijai Dunsdorfai – 115 (1906–2005)

20. tekstilmāksliniekam Rūdolfam Heimrātam – 95 (1926–1992)

20. rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 80 (1941)

21. aktierim Ivo Martinsonam – 40 (1981)

25. režisorei Felicitai Ertnerei – 130 (1891–1975)

25. tēlniecei Aleksandrai Briedei – 120 (1901–1992)

26. īru rakstniekam, dramaturgam Bernardam Šovam – 165 (1856–1950)

26. tiesībzinātniekam, politiķim Konstantīnam Čakstem – 120 (1901–1945)

27. baletdejotājam, kinoaktierim Mārim Liepam – 85 (1936–1989)

29. mākslas vēsturniekam, gleznotājam Imantam Lancmanim – 80 (1941)

31. vācbaltiešu izcelsmes Latvijas dabas pētniekam Nikolajam Heinriham fon Tranzē – 135 (1886–1969)


AUGUSTS

1. arheoloģei Annai Zariņai – 100 (1921–2015)

1. franču modes māksliniekam Īvam Senlorānam – 85 (1936–2008)

1. aktrisei Līgai Liepiņai – 75 (1946)

2. fiziķim, pedagogam Mārim Jansonam – 85 (1936–1997)

2. aktierim Uldim Anžem – 50 (1971)

4. amerikāņu džeza dziedātājam Lūisam Ārmstrongam – 120 (1901–1971)

4. rakstniecei, tulkotājai Rudītei Kalpiņai – 55 (1966)

5. ekonomistam un politiķim Valdim Dombrovskim – 50 (1971)

6. grafiķim Aleksandram Dembo – 90 (1931–1999)

7. garīdzniekam, sabiedriskajam darbiniekam Kārlim Irbem – 160 (1861–1934)

7. dzejniecei Astrīdei Ivaskai – 95 (1926–2015)

9. režisoram, aktierim Oļģertam Kroderam – 100 (1921–2012)

9. dzejniekam, tulkotājam Jurim Kronbergam – 75 (1946–2020)

10. žurnālistei, dzejniecei Jeļenai Arbuzovai - 75 (1946-1991)

11. Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena

12. Starptautiskā jaunatnes diena

12. Latvijas Valsts prezidentam (1927–1930) Gustavam Zemgalam – 150 (1871–1939)

12. mūziķim Aigaram Grāveram – 60 (1961)

13. grāmatizdevējam Ernstam Plātesam – 200 (1821–1887)

15. folkloristei Ritai Drīzulei – 100 (1921–2017)

16. kordiriģentam Imantam Kokaram – 100 (1921–2011)

16. aktrisei Mirdzai Martinsonei – 70 (1951)

16. aktierim Valdim Liepiņam – 55 (1966–2017)

17. kordiriģentam Gido Kokaram – 100 (1921–2017)

20.Igaunijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena (1991)

21. Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas diena (1991)

23.Staļinisma un nacisma upuru atceres diena

23.Baltijas ceļa gadadiena

23. mūziķim, grupas Credo dibinātājam Valdim Skujiņam – 70 (1951)

24. rakstniekam, režisoram Voldemāram Pūcem – 115 (1906–1981)

24. kinorežisorei Lūcijai Ločmelei – 70 (1951)

25. aktierim Ivaram Stoninam – 50 (1971)

27. ukraiņu dzejniekam, domātājam Ivanam Franko – 165 (1856–1916)

27. amerikāņu rakstniekam Teodoram Dreizeram – 150 (1871–1945)

28. rakstniekam Viktoram Lagzdiņam – 85 (1926–2008)

28. folkloristam Dāvim Ozoliņam – 165 (1856–1916)

28. krievu aktierim, režisoram Mihailam Čehovam – 130 (1891–1955)

29. arhitektam Jānim Lejniekam – 70 (1951)

30. skolotājam, literatūrkritiķim, publicistam Jurim Caunītim – 195 (1826–1861)

30. angļu fiziķim, kodolfizikas pamatlicējam Ernestam Rezerfordam – 150 (1871–1937)

30. komponistam, muzikologam Oļģertam Grāvītim – 95 (1926–2015)


SEPTEMBRIS

1.Zinību diena

2. gleznotājam Jānim Pauļukam – 115 (1906–1984)

2. rakstniekam Roaldam Dobrovenskim – 85 (1936)

5. dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam – 85 (1936)

6. angļu zinātniekam, atoma teorijas pamatlicējam Džonam Daltonam – 255 (1766–1844)

7. scenogrāfam, gleznotājam, grafiķim Kurtam Fridrihsonam – 110 (1911–1991)

7. komponistam Romualdam Kalsonam – 85 (1936)

8. čehu komponistam Antonīnam Dvoržākam – 180 (1841–1904)

8. aktrisei Ludmilai Špīlbergai – 135 (1886–1947)

10. izdevējai, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei Emīlijai Benjamiņai – 140 (1881–1941)

12. izdevējam, aktierim Jānim Brigaderam – 165 (1856–1936)

14. folkloristam, literatūrzinātniekam Borisam Infantjevam – 100 (1921–2009)

14. Latvijas Jaunā teātra institūta direktorei un festivāla Homo Novus rīkotājai Gundegai Laiviņai – 45 (1976)

16. operdziedātājai Elīnai Garančai – 45 (1976)

17. komponistam Mārtiņam Braunam – 70 (1951)

18. biologam, ornitologam Jānim Vīksnem – 85 (1936–2015)

18. gleznotājam Pēterim Kundziņam – 135 (1886–1958)

19. angļu rakstniekam Viljamam Goldingam – 110 (1911–1993)

21. aktierim, dziedātājam Rūdolfam Bērziņam – 140 (1881–1949)

21. aktierim Aivaram Bogdanovičam – 80 (1941)

22. dzejniekam Andrejam Pumpuram – 180 (1841–1902)

22. dzejniekam, žurnālistam Pēterim Blauam – 165 (1856–1930)

22. aktrisei Regīnai Razumai – 70 (1951)

22. Baltu vienības diena

24. amerikāņu rakstniekam Frānsisam Skotam Ficdžeraldam – 125 (1896–1940)

24. gleznotājam Ārijam Skridem – 115 (1906–1987)

25. vācu tautības latviešu literātam, mācītājam Kārlim Gothardam Elferfeldam – 265 (1756–1819)

25. krievu komponistam Dmitrijam Šostakovičam – 115 (1906–1975)

25. dziedātājam un dziesmu autoram, grupas Menuets solistam Adrianam Kukuvasam – 70 (1951)

26. Eiropas Valodu diena

26. teātra kritiķei Andai Burtniecei – 90 (1931)

26. filozofam, dabaszinātniekam, juristam Johanam Melhioram Gotlībam Bēzekem – 275 (1746–1802)

26. režisoram Jānim Streičam – 85 (1936)

28. dizaingrafiķim, plakātistam Gunāram Kirkem – 95 (1926–1993)

29. komponistam un trompetistam Gunāram Freidenfeldam – 80 (1941)

30. dzejniekam, tulkotājam, žurnālistam Lapas Mārtiņam – 175 (1846–1909)

30. komponistam Andrejam Jurjānam – 165 (1856–1922)


OKTOBRIS

1. rakstniecei Annai Brigaderei – 160 (1861-1933)

1. izdevējam, publicistam, tulkotājam Jānim Šķirmantam - 115 (1906-1992)

2. dzejniekam Edvardam Treimanim-Zvārgulim - 155 (1866-1950)

2. režisoram, aktierim Uģim Brikmanim - 65 (1956)

2. arhitektam, uzņēmējam Uldim Pīlēnam - 65 (1956)

5. fotogrāfam Egonam Spurim - 90 (1931-1990)

5. koktēlniekam Arturam Bērniekam - 135 (1886-1964)

6. rakstniekam, literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam - 70 (1951)

8. gleznotājam, grafiķim Kārlim Padegam - 110 (1911-1940)

9. farmaceitam, dabaszinātniekam Dāvidam Hieronīmam Grindelim - 245 (1776-1836)

9. komponistam, diriģentam Jānim Ivanovam - 115 (1906-1983)

10. Stendei - 733

13. rakstniekam Jānim Porukam - 150 (1871-1911)

13. rakstniecei Ivandei Kaijai - 145 (1876-1942)

13. rakstniekam, gleznotājam Raimondam Staprānam - 95 (1926)

13. rakstniecei Mārai Svīrei - 85 (1936)

14. dzejniekam, publicistam Ontonam Skrindam - 140 (1881-1918)

14. rakstniekam Anšlavam Eglītim - 115 (1906-1993)

15. franču filozofam, vēsturniekam Mišelam Fuko - 95 (1926-1984)

18. akadēmiķim Aleksandram Mālmeisteram - 110 (1911-1996)

18. mūziķim Arnim Mednim - 60 (1961)

19. režisorei, teātra pedagoģei Annai Lācei - 130 (1891-1979)

21. aktierim Hermanim Vazdikam - 115 (1906-1994)

21. mākslas zinātniekam Dainim Bruģim - 65 (1956)

22. cilvēktiesību aizstāvim Gunāram Astram - 90 (1931-1988)

22. Klintaines (agrāk Stukmaņu) bibliotēkai - 125 (1896)

23. rakstniekam, aktierim Arvedam Mihelsonam - 135 (1886-1961)

24.ANO diena; Pasaules informācijas attīstības diena; Starptautiskā skolu bibliotēku diena

24. operdziedātājai, vokālajai pedagoģei Malvīnei Vīgnerei-Grīnbergai - 150 (1871-1949)

25. spāņu izcelsmes franču gleznotājam Pablo Pikaso - 140 (1881-1973)

25. garīdzniekam, publicistam, sabiedriskajam darbiniekam Jāzepam Rancānam - 135 (1886-1969)

25. franču aktrisei Annijai Žirardo - 90 (1931-2011)

25. rakstniekam Harijam Gulbim - 95 (1926-2019)

27. literātam Aleksandram Čakam - 120 (1901-1950)

27. ērģelniekam Tālivaldim Deksnim - 75 (1946-2018)

28. literatūrzinātniekam, valodniekam Krišjānim Ancītim - 110 (1911-1963)

30. franču dzejniekam Polam Valerī - 150 (1871-1945)

30. dzejniekam, izdevējam Uldim Auseklim - 80 (1941)


NOVEMBRIS

1. dzejniekam, folkloristam Fricim Brīvzemniekam – 175 (1846–1907)

3. Lietuvas prezidentam (1998–2009) Valdam Adamkum – 95 (1926)

3. aktrisei Elitai Kļaviņai – 55 (1966)

4. rakstniecei Dainai Avotiņai – 95 (1926)

4. fiziķim, pedagogam, politiķim Jurim Zaķim – 85 (1936–2017)

8. pianistei Ilzei Graubiņai – 80 (1941–2001)

8. grafiķei Baņutai Ancānei – 80 (1941)

9. komponistam, diriģentam Leonīdam Vīgneram – 115 (1906–2001)

9. rakstniekam Mārtiņam Kalndruvam – 105 (1916–1992)

9. šahistam Mihailam Tālam – 85 (1936–1992)

10. aktrisei Ausmai Kantānei – 80 (1941)

11. Lāčplēša diena

11. Mārtiņdiena

11. krievu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim – 200 (1821–1881)

12. arhitektam, kultūrvēsturniekam Vaidelotim Apsītim – 100 (1921–2007)

12. rakstniekam Ērikam Kūlim – 80 (1941)

12. māksliniekam Edgaram Folkam – 70 (1951)

12. dzejniekam, žurnālistam Jānim Baltausam – 60 (1961–2000)

13. gleznotājam Kārlim Teodoram Hūnam – 190 (1831–1877)

14. lietuviešu prozaiķei, esejistei, dramaturģei un māksliniecei Jurgai Ivanauskaitei – 60 (1961–2007)

18. Latvijas Republikas proklamēšanas diena (1918)

18. aktrisei Helgai Dancbergai – 80 (1941–2019)

18. vācu rakstniekam Klausam Mannam – 115 (1906–1949)

19. vācu komponistam, diriģentam Karlam Marijai fon Vēberam – 235 (1786–1826)

19. žurnālistei Ilzei Jaunalksnei–Rēderei – 45 (1976)

19. ārstam, terminologam Ilmāram Lazovskim − 90 (1931–2003)

20. lietuviešu teātra režisoram Eimuntam Ņekrošus – 70 (1951–2018)

22. rakstniekam Jonāsam Miesniekam – 125 (1896–1975)

23. vēsturniekam, pedagogam Augustam Tentelim – 145 (1876–1942)

23. režisoram, aktierim Eduardam Smiļģim – 135 (1886–1966)

24. vēsturniekam, grāmatniecības vēstures pētniekam Jānim Straubergam – 135 (1886–1952)

24. pedagogam, filologam Mārtiņam Bruņeniekam – 155 (1866–1950)

26. lībiešu kultūras darbiniekam Jānim Princim – 225 (1796–1868)

29. aktrisei, dziedātājai Annai Ludiņai – 115 (1906–1998)

29. rakstniekam, publicistam Arnoldam Auziņam – 90 (1931)

30. tēlniekam Teodoram Zaļkalnam – 145 (1876–1972)

30. ērģelniecei Ivetai Apkalnai – 45 (1976)


Chapter 4

DECEMBRIS

1. aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Jūlijam Bebrišam – 90 (1931–1993)

1. amerikāņu rakstniekam Reksam Stautam – 135 (1886–1975)

2. aktierim, režisoram Ģirtam Ēcim – 50 (1971)

2.itāliešu modes māksliniekam Džanni Versačem75 (1946–1997)

3. grāmatizdevējam Robertam Krūklītim115 (1906–2008)

3. skolotājai, literātei Antoņinai Ločmelei (Santa Mežābele) - 80 (1941)

5. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

5. franču dziedātājai Patrīcijai Kāsai – 55 (1966)

5. aktrisei Esmeraldai Ermalei65 (1956)

6. literatūras un teātra zinātniekam Viktoram Hausmanim90 (1931)

8. publicistam, valodniekam Kasparam Biezbārdim215 (1806–1886)

8.literatūrkritiķei, teoloģei Skaidrītei Gūtmanei –80 (1941)

9. literatūrzinātniekam, kritiķim Gunāram Bīberam 90 (1931)

9. žurnālistam, dzejniekam Egīlam Zirnim65 (1956)

9. fiziķim, politiķim Eināram Repšem 65 (1961)

10. krievu dzejniekam Nikolajam Ņekrasovam – 200 (1821–1878)

12. krievu rakstniekam, vēsturniekam Nikolajam Karamzinam255 (1766–1826)

12. fotogrāfam, izdevējam Mārtiņam Bucleram 155 (1866–1944)

12. franču rakstniekam Gistavam Flobēram – 200(1821–1880)

13. publicistam, literatūrkritiķim, tulkotājam Jānim Jankavam – 135 (1886–1918)

13. rakstniekam, literatūrkritiķim, pedagogam Kārlim Dziļlejam – 130 (1891–1963)

14. operdziedātājam Egilam Siliņam – 60 (1961)

16. rakstniekam Edvardam Vulfam135 (1886–1919)

16. satīriķei, māksliniecei Mirdzai Ramanei– 100 (1921–1996)

17. gleznotājam Ģirtam Muižniekam65 (1956)

18. amerikāņu režisoram Stīvenam Spīlbergam 75 (1946)

19. gleznotājam Kārlim Neilim115 (19061991)

20. diriģentam, komponistam Jānim Kaijakam90 (1931–2021)

20. garīdzniekam, rakstniekam, sabiedriskajam darbiniekam Jurim Rubenim 60 (1961)

20. teātra un literatūras kritiķei Paulai Jēgerei–Freimanei135 (1886–1975)

21.gleznotājam Fridriham Miltam 120 (1906–1993)

21. uzņēmējam, sabiedriskajam darbiniekam Brunim Rubesam90 (1926–2009)

22. Latvijas Valsts prezidentam (1930–1936) Albertam Kviesim140 (1881–1944)

24. Ziemassvētku vakars

24. amerikāņu rakstniekam Džeimsam Hedlijam Čeizam110 (1906–1985)

25. Pirmie Ziemassvētki

25. rakstniekam Zigmundam Skujiņam 95 (1926)

26. Otrie Ziemassvētki

30. mūziķim, komponistam Ingum Baušķeniekam65 (1956)

31. Vecgada diena