Atbildes, kuras tu meklē
Skalbe Kārlis

Rakstnieks (1879-1945)

Literatūra par K. Skalbi

Adamaite Undīne. 2,5 km iztēlei : [par Latvijas Kultūras akad. Moderno deju horeogrāfijas nod. stud. Santas Grīnfeldes diplomdarbu "Bendes meitiņa" pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem] / Undīne Adamaite ; tekstā stāsta S.Grīnfelde // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.25 (2004, 30.janv.), 24.-25.lpp. — (Piel. "Izklaide").

Adamaite Undīne. Istabā, kur snauž bites : [par izrādi "Jaunā teātra aktieri stāsta Kārļa Skalbes pasakas" Jaunajā Rīgas teātrī]. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.300 (2001, 21.dec.), 11.lpp. — (Piel. "Izklaide").

Agare Sindija. [Gaujienas ģimnāzijas skolnieces literārs cikls, veltīts Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dzimšanas dienai] // Daugavas Vanagu Mēnešraksts (Toronto). — 1999. — Nr. 5. — 28.-38.lpp.

Alksnītis Ivars. Aktieru pasakainā Ziemassvētku dāvana : [Kārļa Skalbes pasaku vakari Jaunajā Rīgas teātrī] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.251 (2001, 21.dec.), 21.lpp. — (Piel. "Atpūta").

Arāja Dita. [Vilis] Krištopans radio runā Skalbes vārdiem : [Sakarā ar Kārļa Skalbes pasaku "Kaķīša dzirnavas" radiolasījumu politiķu izpildījumā] // Diena. — 1998. — 24.dec. — 3.lpp.

Augstkalna Maija. Memoriālo muzeju valdzinājums : [par Brāļu Kaudzīšu memor. muzeju "Kalna Kaibēni", Kārļa Skalbes memor. muzeju "Saulrieti" Vecpiebalgas pag., op. "Baņuta" muzeju Skrāģu krogā Zosēnu pag. (Cēsu raj.), Rūdolfa Blaumaņa memor. muzeju "Braki" Ērgļu pag. (Madonas raj.)] / Maija Augstkalna // Māksla Plus. — ISSN 1407-1886. — Nr.5 (2002, okt./nov.), 16.-17.lpp.

Austriņš Antons. Pasaku ķēniņš : [Kārlim Skalbem (1879-1945)] // Kurmītis. — 1999. — Nr.10 (okt.). — 5.lpp.

Bankovskis Pēteris. Skalbes gads kā putniņš uz zara : [sakarā ar rakstnieka Kārļa Skalbes (1879-1945) 125.dz.d. un kopoto rakstu "Mūža raksti" 3.sēj. iznākšanu (Rīga : Elpa, 2003)] / Pēteris Bankovskis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.31 (2004, 6.febr.), 15.lpp.

Bērsons Ilgonis. Ieklausīsimies Kārļa Skalbes vārdos : [sakarā ar rakstn. (1879-1945) 120.dz.d.] / tekstā Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vēstījums K.Skalbes 120.gadskārtas piemiņas sarīkojuma dalībn. // Izglītība un Kultūra. — 1999. — 11.nov. — 14.lpp.

Bērsons Ilgonis. Iesim pie Kārļa Skalbes : [sakarā ar rakstn. (1879-1945) velt. sarīkojumu Latvijas Nac. teātrī "Kārlim Skalbem - 120"] // Diena. — 1999. — 6.nov. — 14.lpp.

Bērsons Ilgonis. Pieminēsim Kārli Skalbi! : [sakarā ar rakstn. Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dz.d. atceres pasākumu Latvijas Nac. teātrī] // Jaunā Avīze. — 1999. — 4.nov. — 3.lpp.

Bērsons Ilgonis. Reiz dzīvoja Kārlis Skalbe, ...un reiz būs viss Skalbe :[sakarā ar rakstn. 120.dz.d. (1879-1945)] // Literatūra un Māksla Latvijā. — 1999. — 4.nov. —8.lpp.

Bērsons Ilgonis. Trešajā sējumā — jaunības gadi :[ par rakstnieka Kārļa Skalbes "Mūža rakstu" 3.sēj. (Rīga : Elpa, 2003)] / Ilgonis Bērsons // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.30 (2004, 25.febr.), B8.lpp.

Brīdaka Lija. Kārlim Skalbem (120.dzimšanas dienā) : [ dzeja] // Brīvā Latvija (Londona). — 1999. — 13./19.nov. — 15.lpp.

Brūvere Ilona. Labirintu zīmes sapņu kolizejā : [Kārļa Skalbes "Pasaka par Vērdiņu" Daugavpils teātrī : rež. Harijs Petrockis] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — 2000. — 31.okt. — 13.lpp.

Cērmane Ita. Liepājas teātrī ienāk Skalbes kaķītis : [par lugas "Kaķīša dzirnavas" pirmizrādi Liepājas teātrī pēc Kārļa Skalbes (1879-1945) pasakas motīviem (rež. Ivars Lūsis)] / Ita Cērmane // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.266 (2003, 13.nov.), 5.lpp.

Čaklais Māris. Kaķīša atgriešanās : [K.Skalbem velt. eseja] // Brīvā Latvija (Londona). — 1999. — 20./26.nov. — 1.lpp.

Čaks Aleksandrs. Mākslinieks un vijoļu burvis : [tēlojumi : no ž. "Atpūta" un laikr. "Jaunākās Ziņas" 1939.g. numuriem] ; Kārlis Skalbe stāsta ; ar Valda Rūmnieka iev. // Karogs. — 2001. — Nr.10. — 31.- 44.lpp.

Dripe Jānis. Vairākas atgriešanās un pārvērtības : [dzejn. Kārļa Skalbes mazdēls] // Māksla Plus. — 1999. — Nr. 1. — 50.-[53.]lpp.

Eglīte Dita. Eglītes Ziemassvētki Jaunajā Rīgas teātrī jeb Kā aktieri lika "runas eksāmenu" :[par dzejn. Kārļa Skalbes pasaku vakariem Jaunajā Rīgas teātrī] / Dita Eglīte. // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-\ 4664. — Nr.3 (2002, 17.janv.), 17.lpp.

Eglītis Andrejs. Nemirstīgie raksti : Kārlim Skalbem // Latvijas Vēstnesis. — 1999. — 10.nov. — 6.lpp.

Erta Ija. Digimonu un pokemonu vietā — "Kaķīša dzirnavas" : [par lugas "Kaķīša dzirnavas" pēc Kārļa Skalbes (1879-1945) pasakas motīviem pirmizrādi Liepājas teātrī (rež. Ivars Lūsis)] / Ija Erta // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.268 (2003, 15.nov.), 10.-11.lpp.

Gaņģe Andra.Vecpiebalgā piemin Kārli Skalbi : [par rakstn. (1879-1945) 120.dz. d. veltīto pasākumu memoriālajā muzejā "Saulrieti" (Cēsu raj.)] / tekstā stāsta muzeja vad. Līva Grudule // Druva. — 1999. — 9.nov. — [1.]lpp.

Gūtmanis Dāvis. Dažādi kaķi teātra dzirnavās : [Ineses Zanderes luga "Kaķīša dzirnaviņas" pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem Liepājas teātrī (rež. Imants Lūsis)] / Dāvis Gūtmanis // Kursas Laiks. — ISSN 1407- 6004. — Nr.137 (2003, 20.nov.), 4.lpp.

Gūža Mirdza. Mūsdienīgais latviešu dvēseles un likteņgaitu tulks : [par rakstn. Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dz.d. veltītu izst. Zentas Mauriņas muzejā Liepājas raj. Grobiņā] // Kursas Laiks. — 1999. — 10.nov. — 4.lpp.

Judina Dace. Latviešu pasaku ķēniņam — 120 : [sakarā ar rakstn. Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dz.d. velt. sarīkojumu Latvijas Nac. teātrī : rež. Valdis Lūriņš] // Rīgas Balss. — 1999. — 5.nov. — 14.lpp.

Judina Dace. Par labestību cilvēcības deficīta apstākļos : [par lugas "Kaķīša dzirnavas" pēc Kārļa Skalbes (1879-1945) pasakas motīviem pirmizrādi Liepājas teātrī (rež. Ivars Lūsis)] / Dace Judina // Neatkarīgā Rīta Avīze.— ISSN 1407-3463. — Nr.267 (2003, 14.nov.), 7.lpp. — (Piel. "Atpūta. TV". A daļa ; Nr.24 ).

Kalna Baiba. "Skatuvē" rāda jaunāko Rūtentāla Kustību teātra izrādi : [par Latvijas Kultūras akad. Moderno deju horeogrāfijas nod. stud. Santas Grīnfeldes diplomdarbu "Bendes meitiņa" pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem] / Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407 - 4036. — Nr.4 (2004, 29.janv.), 8.lpp.

Kilevica Linda. Mūsdienīga pasaka Daugavpils teātrī : [mūzikls "Pasaka par vērdiņu" pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem Daugavpils teātrī : rež. Harijs Petrockis] // Latgales Laiks. — 2000. — 20.okt. — 10.lpp.

Kince Velga. Tīrākais un daiļākais, ko devis Latvijas gars : 7.nov. Kārlim Skalbem — 120 ; ar red. priekšv. // Latvijas Vēstnesis. — 1999. — 5.nov.— 5.lpp.

Knābe Baiba. Kaķītis iemurrā Ziemassvētkus : [Kārļa Skalbes pasaka "Kaķīša dzirnavas" Rīgas Lutera draudzes jauniešu dram. (rež. Jānis Cepurītis)] / Baiba Knābe // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.245 (2002, 17.dec.), 14.lpp.

Knābe Baiba. Trīs ķēniņi, trīs burvji, trīs filozofi : [par pasaku autoriem : dāņu rakstn. Hansu Kristianu Andersenu (1805-1875), vācu rakstn. Hermani Hesi (1877-1962), latv. rakstn. Kārli Skalbi (1879-1945)] / Baiba Knābe. — Kopsav. angļu, krievu un vācu val. // Vārds. — ISSN 1407-7094. — Nr.1 (2002), 48.-50.lpp.

Kronbergs Tālivaldis. Pirmais prezidents : [LR pirmajam Valsts prezidentam Jānim Čakstem [1859-1927] -140 / tekstā fragm. no Kārļa Skalbes grām. "Mazās piezīmes" // Skola un Ģimene — 1999. — Nr. 7/8. — 12.-13.lpp.

Ķirškalne Adīna. Kaļu rotas Latvijai... : dzejn. Kārļa Skalbes (1879-1945) piemiņai // Mežaparks. — 1999. — 6.laid. — 3.lpp.

Ķirškalne Adīna. Sirds bagātība nesarūs... : [sakarā ar rakstn. Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dz.d.] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — 1999. — 4.nov. [1.]lpp. — (Piel. "Hedvigas kundzes avīze" Nr. 43).

Ķirškalne Adīna. Tev aizdedzinām sveci : dzejn. un Pasaku ķēniņa Kārļa Skalbes (1879-1945) piemiņai // Druva. — 1999. — 19.okt. 3.lpp. — (Piel. "Novadnieks").

Lagzdiņa Irēna. Dižajam pasaku ķēniņam :[sakarā ar Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dz.d.] // Brīvā Latvija. (Londona). — 1999. — 13./19.nov. — 15.lpp.

Legzdiņš, Roberts. Kārlis Skalbe Mežaparkā : (no dzejn. znota Roberta Legzdiņa atmiņām) // Mežaparks. — 1999. — 6.laid. [1.]lpp.

Lejnieks Jānis. Vāgners un rettungsweg : Rīgas vēsturiskais centrs. Personību un notikumu pēdas : [sakarā ar Rīgas pilsētvides atspoguļojumu Aleksandra Čaka (1901-1950), Augusta Deglava (1862-1922), Kārļa Skalbes (1879-1945) u.c. rakstnieku darbos] / Jānis Lejnieks // Māksla Plus. — ISSN 140-1886. — Nr.5 (2003, okt./nov.), 34.-38.lpp.

Lielmanis Jānis. Lai vairojas prieks! : [par Rīgas Lutera draudzes jauniešu iestudēto Kārļa Skalbes lugu "Kaķīša dzirnaviņas" ekumēniskā projekta "Iepriecini" ietvaros] / Jānis Lielmanis // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964. — Nr.46 (2002, 14.dec.), 3.lpp.

Muižniece-Liepiņa Sarma. Kārlis Skalbe Bostonā : [rakstnieka 120.dz.d. daudzinājums ASV] // Laiks (Ņujorka). — 2000. — 1.janv. — 5.lpp.

Naumanis Normunds. Skalbes Ziemsvētku skola : [par labdarības pasākumu "JRT aktieri stāsta Kārļa Skalbes pasakas" Jaunajā Rīgas teātrī (rež. Aina Matīsa)] / Normunds Naumanis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.3 (2002, 4.janv.), 11.lpp.

Naumanis Normunds. Vai jūs pazīstat Skalbi? : [par izrādi "Jaunā Rīgas teātra aktieri stāsta Skalbes pasakas" pēc rakstn. Kārļa Skalbes pasaku motīviem Jaunajā Rīgas teātrī : rež. Alvis Hermanis]. // Diena. — ISSN 1407- 1290. — Nr.299 (2001, 20.dec.), 17.lpp.

Ošiņš Ivars. Latviešu pirmais pulkvedis — Oskars Kalpaks : [par Latvijas brīvības cīņām 1918.-1919.g.] / Ivars Ošiņš ; tekstā Latvju Karavīru nacionālās savienības vad. Aleksandra Plensnera (1892-1984), karavīru Jāņa Ķīseļa, Arvīda Krīpena, dzejnieka Kārļa Skalbes (1879-1945) atmiņas // Ieva. — ISSN 1407-2033. — Nr.9 (2004, 3.marts), [23.], 25.lpp.

Pujēna Sarmīte. Ne digemoni, ne pokemoni, bet Kaķītis Miltu Malējs : [rakstnieka Kārļa Skalbes pasakas "Kaķīša dzirnavas" dramatizējums Liepājas teātrī (rež. Ivars Lūsis)] / Sarmīte Pujēna // Kurzemes Vārds. — ISSN 1407- 8902. — Nr.266 (2003, 13.nov.), 6.lpp.

Putniņš Alfreds. Epitāfijas. — Saturs : "Mēs esam šķembas..."; Burtniekam : A.Pumpuram; Tautasdziesma : Kr.Baronam 150; Kurbads : A.Lerhim-Puškaitim; Zelts : R.Blaumanim; Dziesminieks; Dvēseles logatā : J.Porukam; In memoriam; Melangoliskais valsis : pie E.Dārziņa kapa; Sapnis : Fr.Bārdam; Akrostihs : A.Brigaderei; Requiem aeternum : Vilim Plūdonim; Vasara : J.Akurateram; Mirdzošais tilts : Aspazijai; Ziemeļzeme : Kārlim Skalbem; Skaidrība : Ed.Virzam; Mantojums : Leonīdam Breikšam; Apašs : A.Čakam // Karogs. — 1999. — Nr. 7. — 35.-48.lpp.

Raita Santa. Muzikāla pasaka pieaugušajiem : [Kārļa Skalbes "Pasaka par vērdiņu" dram. Daugavpils teātrī : rež. Harijs Petrockis] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — 2000. — 24.okt. — 16.lpp.

Rozeniece Aina. "Es dzirdu savas domas, kas gaismas soļiem iet" : Mežaparkā pie nama Jura Mātera ielā 9 piektdien, 14.apr., tika atklāta dzejn. Kārļa Skalbes (1879-1945) un viņa dzīvesbiedres tulk. Lizetes Skalbes (1886-1972) piemiņas plāksne // Latvijas Vēstnesis. — 2000. — 18.apr. — 21.lpp.

Rudomina Ludmila. Kristīgās mācības integrācija mācību procesā : [par kristīgo māc. un Bībeles principu integrāciju lit. stundās] / Ludmila Rudomina, Inga Linde ; tekstā citāti no rakstnieku Annas Brigaderes (1861-1933), Kārļa Skalbes (1879-1945), Jāņa Poruka (1871-1911) darbiem // Skolotājs. — ISSN 1407 -1045. — Nr.6 (2002), 56.- 60.lpp. : sh., tab.

Rumberga Julieta. Pavasaris, saule un Kārlis Skalbe : [par K.Skalbes 125.dz.d. velt. sarīkojumu Grandrapidu Latviešu biedrībā : ASV] / Julieta Rumberga // Laiks.(Ņujorka). — Nr.23 (2004, 12./18.jūn.), 22.lpp.

Ruskule Iveta. Tradicionālais un tā loma Kārļa Skalbes pasaku tēlu semantikā // Karogs. — 1999. — Nr. 11. — 129.-149.lpp.

Silkalns Eduards. Kārlis Skalbe jaunās drēbēs : K.Skalbe. Mūža raksti. 1.sēj. Ilgoņa Bērsona sastādījums, biogr. un koment. Apgāds "Elpa", 2001 / Eduards Silkalns // Laiks (Ņujorka). — Nr.28 (2002, 20./26.jūl.), 5.lpp.

Skujenieks Knuts. Saules stars, ūdens un rudzu maize : domājot par Skalbi un mums // Literatūra un Māksla Latvijā. — 1999. — 4.nov. — [1.]lpp.

Tarziers Harijs. Korista atmiņas par K.Skalbes dzejoli "Mocekļi" : [par notikumiem 1942.g.] // Laiks.(Ņujorka). — 2000. — 10.jūn. — 1.lpp.

Treijs Rihards. Kad Saeimā runāja latviski, krieviski un vāciski : [par Latvijas brīvvalsts laiku] / tekstā fragm. no Darba partijas dep. Pētera Zālītes, politiķa un rakstn. Kārļa Skalbes uzstāšanās // Lauku Avīze. — 001. — 13.dec. 6.lpp.

Valtere Maira. "Skaņa meklē balta strauta" : [sakarā ar rakstn. Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dz.d.] // Dziesmusvētki.— 1999. — Nr.12. — 20.lpp.

Vecpiebalgas muzejos : [Cēsu raj. : raksti] - Saturs : 2003.gads A.Austriņa muzejā : [par rakstnieka (1884-1934) muzeju "Kaikaši"] / Maruta Cīrule. "Saulrietu" vasara 2003 : [par rakstnieka Kārļa Skalbes (1879-1945) muzeju] / Līva Grudule // Vecpiebalgas Ziņas. — Nr.1 (2004, janv.), 6.lpp.

Verhoustinska Henrieta. Kur ģimenēm pulcēties : [rakstnieka Kārļa Skalbes pasaka "Kaķīša dzirnavas" (rež. Ivars Lūsis) Liepājas teātrī, dzejnieka Ojāra Vācieša bērnu dzejas kompozīcija "Sasiesim astes" (rež. Valdis Lūriņš) Latvijas Nacionālajā teātrī, krievu rakstnieka Grigorija Ostera stāsti "Cilvēks ar brīnišķīgu akcentu" (rež. Vladimirs Petrovs) Rīgas Krievu drāmas teātrī] / Henrieta Verhoustinska // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.262 (2003, 7.nov.), 22.-23.lpp. — (Piel. "Izklaide").

Vējāns Andris. Rudzupuķes pasaku ķēniņam : [sakarā ar rakstn. Kārļa Skalbes (1879-1945) 120.dz.d.] // Lauku Avīze – 1999. - 6.nov. 7.lpp. — (Mājas viesis ).

Viegliņa Gina. Kārļa Skalbes "Saulrietos" : "Tur krēslainā mežā..." // Staburags. — 2001. — 11.janv. — 9.lpp.

Viese Saulcerīte. Ilgonis Bērsons turpina lielu kultūrvēsturisku darbu :[par Kārļa Skalbes "Mūža rakstu" 2.sēj. (Rīga : Elpa, 2002)] / Saulcerīte Viese // Brīvā Latvija — Londona. — ISSN 0934-6759. — Nr.6 (2003, 8./14.febr.), 9.lpp.

Viese Saulcerīte. Tikšanās netiekoties : [sakarā ar rakstn. Kārļa Skalbes 120.dz.d. (1879-1945)] // Literatūra un Māksla Latvijā. — 1999. — 4.nov. — 6.lpp.

Volkinšteine Zane. Stāsts bez teksta : [izrāde "Bendes meitiņa" pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem Anša Rūtentāla kustību teātrī] / Kaspars Zaviļeiskis ; tekstā stāsta izrādes scenogrāfs Dzintars Krūmiņš // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.15 (2004, 16.janv.), 17.lpp. — (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.7).

Vucina Gunta. Daugavpilī tapusi Pasaka par vērdiņu : [Kārļa Skalbes "Pasakas par vērdiņu" dramatiz. Daugavpils teātrī : rež. Harijs Petrockis] // Dienas Bizness. — 2000. — 25.okt. — 3.lpp.

Zālītis Herberts. Pieminot sirds, saules un Latvijas dzejnieku : Kārļa Skalbes [1879-1945] 120 gadu atcere // Brīvā Latvija. (Londona). — 2000. — 15./21.apr. — 2., 7.lpp.

Zveja Ilze. Atklāj piemiņas plāksni Kārlim Skalbem : [Rīgā, Mežparkā, Jura Mātera ielā 9] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — 2000. — 17.apr. — 13.lpp.

Žīgure Anna. Kaķpēdiņas Mežaparkā : [sakarā ar piemiņas plāksnes dzejn. Kārlim Skalbem (1879-1945) un tulk. Lizetei Skalbei (1886-1972) atklāšanu Mežaparkā] // Rīgas Balss. — 2000. — 14.apr. — 2.lpp.