Atbildes, kuras tu meklē
Siliņš Edgars Imants

Fiziķis (1927-1998)

Edgara Imanta Siliņa darbi

Grāmatas

Siliņš Edgars. Lielopatiesību meklējumi : esejas / Edgars Siliņš ; [zin. red. Jāzeps Eiduss ;māksl. Māra Rikmane]. - Rīga : Jumava, 1999. - 509, [1] lpp., [27] lp. il. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Siliņš EdgarsImants. Dabas fraktāļu ģeometrija : [par jauno ģeometrijas nozari : fragm. nogrām. "Lielo patiesību meklējumi"] / Edgars Imants Siliņš // Terra. -ISSN 1407-7191. - Nr.10 (2002, okt.), 17.-19.lpp. : zīm.

Siliņš EdgarsImants. Einšteins: "Vai Dievam bija kāda izvēles iespēja Pasaulesradīšanā?" : [fragm. no grām. "Lielo patiesību meklējumi"] /Imants Edgars Siliņš // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - (1999, 14.jūl.)7.lpp. - Nob. Sāk.: 8.jūl. ar nos. "Mūžīgais un mirklīgais ; Akmens unzieda metaforas".

Siliņš EdgarsImants. Intuīcija un jaunrade : [fragm. no eseju grām. "Lielo patiesībumeklējumi" (Rīga : Jumava, 1999)] / Edgars Imants Siliņš // Terra. - ISSN1407-7191. - Nr.2 (2004, marts/apr.), 18.-20.lpp. : zīm.

Siliņš EdgarsImants. Kārtība, kas dzimst no haosa : [fragm. no zinātn. (1927-1998) grām."Lielo patiesību meklējumi" (1999)] / Imants Edgars Siliņš // Terra.- ISSN 1407-7191. - Nr.11 (2001, nov.) ; Nr.12 (2001, dec.), 10.-12.lpp. : sh.,zīm. - Turp. Sāk.: Nr.5. - Bibliogr.: 12.lpp.

Siliņš EdgarsImants. Lielo Patiesību meklējot : [par racionālo un iracionālo : stāstafiziķis] / Imants Edgars Siliņš ; pierakst. Ināra Kaija// Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.3 (1998), 10.lpp.

Siliņš EdgarsImants. Materiālā pasaule nav vienīgā pasaule : [fragm no akad. (1927-1998)eseju grām. "Lielo patiesību meklējot"] / Imants Edgars Siliņš ;mater. sagat. un iev. "Viņš bija kluss, bet viņu nevarēja nepamanīt"aut. Ināra Kaija // Mistērija. - ISSN1407-4230. - Nr.1 (1998), [6.-7.]lpp. - Turp. seko.

Siliņš EdgarsImants. Mūžīgais un mirklīgais ; Akmens un zieda metaforas : [fragm.no grām."Lielo patiesību meklējumi"] / Imants Edgars Siliņš // LatvijasVēstnesis. - ISSN 1407-0391. - (1999, 8.jūl.), 4.lpp.

Siliņš EdgarsImants. Viena patiesība - Lielās Patiesības puse vai daļa : par pasaulesradīšanu, Dievu, likteni, filozofiju, atvērtu un slēgtu sabiedrību : [fragm. nogrām. "Lielo patiesību meklējumi" (1999)] / Edgars Imants Siliņš ;publ. sagat. P.Karlsons // Laiks - Ņujorka. - Nr.50 (2003, 20./26.dec.),30.-31.lpp.

Siliņš EdgarsImants. Vizuālie paradoksi : [fragm. no grām. "Lielo patiesībumeklējumi"] / Imants Edgars Siliņš // Skola un Ģimene. - Nr.1/2 (2000),12.-13.lpp. - Turp. seko.

Siliņš EdgarsImants. Zemes ķīmiskās un bioloģiskās evolūcijas scenārijs : [fragm. no grām."Lielo patiesību meklējumi"] / Imants Edgars Siliņš // Terra. - ISSN1407-7191. - [Nr.5] (2001), 14.-16.lpp. sh. - Turp. seko.

Siliņš EdgarsImants. Zemes ķīmiskās un bioloģiskās evolūcijas scenārijs : [fragm. no zinātn.(1927-1998) grām. "Lielo patiesību meklējumi" (1999)] ; Kārtība, kasdzimst no haosa / Imants Edgars Siliņš // Terra. - ISSN 1407-7191. - (2001,sept.), 29.-31.lpp. zīm. ; (2001, okt.), 10.-12.lpp. sh., zīm. - Turp. Sāk.:Nr.5.

Literatūra par Edgaru ImantuSiliņu

Grāmatas

Akadēmiķis Edgars Imants Siliņš mūsu atmiņās / [redkol.: Lidija Taure (atb.red.), Inta Muzikante, Mārtiņš Rutkis]. - Rīga : Latvijas akadēmiskābibliotēka, 2002. - 367, [1] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Āboliņa Dzintra.Rīgā veidos jaunas piemiņas zīmes : [sakarā ar piemiņas zīmju veidošanu māksl.Niklāvam Strunkem un ZA akad., prof. EdgaramImantam Siliņam] / Dzintra Āboliņa // Diena.- ISSN 1407-1290. - (2000, 16.dec.), 9.lpp.

Akadēmiķis Edgars Imants Siliņš : (21.03.1927.-26.05.1998.)// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Sociālās un humanitārās zinātnes. A daļa.- ISSN 1407-0081. - 52.sēj., Nr.3 (1998), 112.lpp. - Saturs: "Aizsaulēpēkšņi aizgājis...". Latvijas Zinātņu akadēmijas vadībai / Žaks Simons.

Akadēmiķis Edgars Imants Siliņš : [fiziķis :1927-1998 : nekrologs] // Diena. - ISSN1407-1290. - (1998, 29.maijs), 14.lpp. - Paraksti: Latvijas ZA, Fizikālāsenerģētikas inst.

Atmiņai parLielajām Patiesībām : [par piemiņas zīmes atklāšanu Latvijas Zinātņu akad.Fizikālās enerģētikas inst. fiziķim EdgaramImantam Siliņam (1927-1998)] / I.T. // Zinātnes Vēstnesis. - ISSN1407-1479. - Nr.13 (2004, 12.jūl.), 2.lpp.

Balklavs Arturs.Patiesības meklējumos : [par SiliņšEdgars Imants. Lielo patiesību meklējumi : esejas par ideju un paradigmuvēsturi no senķīniešu Dao filozofijas... / zin. red. Jāzeps Eiduss. - Rīga :Jumava, 1999. - 509, [2] lpp., 56 lpp. krās. il.] / Arturs Balklavs // ZvaigžņotāDebess. - ISSN 0135-129X. - (2000, pavasaris), 66.-70.lpp.

Bankovskis Pauls.Ļaunā zinātne : [par Edgara ImantaSiliņa grām. "Lielo patiesību meklējumi"] / Pauls Bankovskis // RīgasLaiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.9 (1999), 40.-41.lpp.

Berelis Guntis.Tauriņa spārna vēziens izraisa vētru : [par Siliņš Edgars Imants. Lielo patiesību meklējumi : esejas par idejuun paradigmu vēsturi no senķīniešu Dao filozofijas / zin. red. Jāzeps Eiduss. -Rīga : Jumava, 1999. - 509, [2] lpp., 56 lpp. krās. il. : il., ģīm., tab.] /Guntis Berelis // Diena. - ISSN 1407-1290. -(1999, 21.jūl.), 11.lpp.

Buiķis Andris. Kuršir patiesāks - Kopernika vai Ptolemeja pasaules modelis? : [par Siliņš Edgars Imants. Lielo patiesībumeklējumi : esejas par ideju un paradigmu vēsturi no senķīniešu Dao filozofijas/ zin. red. Jāzeps Eiduss. - Rīga : Jumava, 1999. - 509, [2] lpp., 56 lpp.krās. il. : il., ģīm., tab.] / Andris Buiķis // Literatūra un Māksla Latvijā. -ISSN 1407-4664. - (1999, 19.aug.), 6.lpp.

Buiķis Andris. "LielāPatiesība ir Patiesība, kuras pretmets arī ir liela Patiesība" : [par Siliņš Edgars Imants. Lielo patiesībumeklējumi : esejas par ideju un paradigmu vēsturi no senķīniešu Dao filozofijas/ zin. red. Jāzeps Eiduss. - Rīga : Jumava, 1999. - 509, [2] lpp., 56 lpp.krās. il. : il., ģīm., tab.] / Andris Buiķis // Grāmatu Apskats. - Nr.8 (1999),8 17.-18.lpp.

Eiduss Jāzeps. Grāmatastarp Lielajām patiesībām : [sakarā ar EdgaraImanta Siliņa grām. "Lielo patiesību meklējumi" iznākšanu] /Jāzeps Eiduss // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - (1999, 8.jūl.), [1.],4.lpp.

Fiziķis Edgars Imants Siliņš : [1927-1998 :nekrologs] // Tehnikas Apskats. - ISSN 0381-5366. - Nr.133 (1998), 46.-47.lpp.- Paraksts: Latvijas ZA Fizikālās enerģētikas inst.

GeidmanisDainis. Lasīsim grāmatu par patiesības meklējumiem : [par Edgara Imanta Siliņa grām. "Lielo patiesību meklējumi"] /Dainis Geidmanis // DatorPasaule. - ISSN 1407-4893. - Nr.[8] (1999),47.-48.lpp.

Grunte Māra. CeļvedisLielās Patiesības meklējumos : [par EdgaraImanta Siliņa grām. "Lielo patiesību meklējumi"] / Māra Grunte //Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - (1999, 1.jūl.), 20.-21.lpp.

In memoriam.Akadēmiķis Edgars Imants Siliņš :[fiziķis (1927-1998) : nekrologs] // Zinātnes Vēstnesis. - ISSN 1407-1479. -(1998, 8.jūn.), 4.lpp.

Izcilā fiziķa Edgara Imanta Siliņa grāmatas["Lielo patiesību meklējot"] prezentācija // Izglītība un Kultūra. -ISSN 1407-4036. - (1999, 22.jūn.), 12.lpp.

Kolmane Ieva. Parpatiesību, tekstu, meitu un kleitu : [par EdgaraImanta Siliņa grām. "Lielo patiesību meklējumi"] / Ieva Kolmane// Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (1999), 196.-202.lpp.

Lejnieks J. Piemiņaszīme Teikā : [par tēlnieku Zigrīdas Rapas un Jura Rapas veidoto piemineklifiziķim un filozofam Edgarm ImantamSiliņam (1927-1998)] / J.Lejnieks // Latvijas Architektūra. - ISSN1407-4923. - [Nr.]4 (2004), 123.lpp.

Ozoliņa Gunita.Augstrozē tapis piemineklis akadēmiķim EdgaramImantam Siliņam : [par pieminekli fiziķim (1927-1998)] / Gunita Ozoliņa ;tekstā stāsta tēlnieks Juris Rapa // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.113(2003, 30.sept.), 5.lpp.

Rusmanis Sigurds.Viņi dzimuši Līgatnes pagastā : [par ievērojamiem cilvēkiem (Cēsu raj.)] /Sigurds Rusmanis // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.117 (2003, 29.jūl.), 3.lpp. -(Piel. "Novadnieks"). - Turp. Sāk.: Nr.27 (2003, 18.febr.).

Siliņš Edgars. Simbioze.Piemēram, ziediem ir vajadzīgas bites vai tauriņi : [saruna ar zinātn., fiziķi E.Siliņu] / Edagars Siliņš ; AndraBuiķa iev. ; mater sagat. Andris Buiķis, Imants Ziedonis // Jaunā Avīze. -(1997, 29.nov.), 12.-13.lpp. - (Piel. "Jā").

Sproģis Andris.Pasaule ir lielāka - pāri laikam un telpai : iznākusi fiziķa akad. prof. Edgara Imanta Siliņa eseju grām."Lielo patiesību meklējumi" / Andris Sproģis ; tekstā Latvijas ZAviceprezidenta Jura Ekmaņa un prezidenta Jāņa Stradiņa uzruna grām. atvēršanassvētkos // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - (1999, 30.jūn.), 5.lpp.

Tālberga Ilga. Atmiņaipar Lielajām Patiesībām : [par piemiņas zīmes atklāšanu akadēmiķim Edgaram Imantam Siliņam (1927-1998) pieLatvijas Zinātņu akad. Fizikālās enerģētikas inst. ieejas] / Ilga Tālberga // LatvijasVēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.105 (2004, 6.jūl.), B 4.lpp.

Vasaras grāmatuizlase : [par Zigmunda Skujiņa romānu "Miesas krāsas domino", Edgara Imanta Siliņa grām. "Lielopatiesību meklējumi", Pētera Brūvera dzejoļu krāj. "Ziedi zaudētājiem!",Jurgas Ivanauskaites romānu "Agnijas maģija", Endrjū Mortona grām."Monikas stāsts"] / Nora Ikstena, Irbe Treile, Jānis Rokpelnis,Guntis Berelis, Raimonds Briedis // Diena. -ISSN 1407-1290. - (1999, 6.jūl.), 14.lpp. - T.p. ž. "Grāmatu Apskats"Nr. 8.

VīksnaDzintra. "Daudziem pēdējā laikā..." : [par Akadēmiķis Edgars Imants Siliņš mūsu atmiņās :[atmiņu krāj.]. - Rīga : Fizikālās enerģētikas inst. : Latvijas Akadēmiskābibliotēka, 2002. - 367, [1] lpp., [1] lp. ģīm. : il., ģīm., faks.] / DzintraVīksna // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - [Nr.]2(2003), 185.-187.lpp.