Atbildes, kuras tu meklē
Verns Žils

franču rakstnieks (08.02.1828-24.03.1905)

Žila Verna darbi

Grāmatas

Verns Žils. Astoņdesmit dienās ap zemeslodi / Žils Verns ; tulk. Andrejs Upīts. - Rīga : LVI, 1959. - 194, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumi un zinātniskā fantastika).

Verns Žils. Ceļojums uz zemes centru / Žils Verns ; adaptējis Hovards Švahs ; no angļu val. tulk. Andris Vilsons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. - 238, [1] lpp. : il. - (Ilustrēta klasika ; 6).

Verns Žils. Ceļojums uz Zemes centru : romāns / Žils Verns ; [tulk. Mirdza Ersa ; izmantotas Riū il.] ; Knauķis : romāns / Alfonss Dodē ; [tulk. Jausma Ābrama ; il. Andris Lamsters]. - Rīga : Sprīdītis, 1997. - 558, [1] lpp. : il. - (Sprīdīša bibliotēka ; 15).

Verns Žils. Ceļojums uz Zemes centru : [romāns] / Žils Verns ; no fr. val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja ; māksl. Jānis Jaunarājs. - Rīga : Alberts XII, 1996. - 254, [1] lpp. : il.

Verns Žils. 20 000 ljē pa jūras dzelmi / Žils Verns ; Pola Raita il. ; no angļu val. tulk. Andris Vilsons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 63 lpp. : il. - (Redzeslokā. Klasika). - Romāna pārstāsts, papild. ar il. un citu inform.

Verns Žils. Kapteiņa Granta bērni / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Ēvalds Juhņēvičs ; [Eduāra Riū il.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 702, [1] lpp. il. - (Lasītprieks! ISSN 1407-3730). - Sagatavots pēc 1970.gada izdevuma.

Verns Žils. Kapteiņa Granta bērni : ceļojums apkārt zemeslodei / Žils Verns ; [no franču val. tulk. Ē.Juhņēvičs ; il. Riū]. - Rīga : Liesma, 1970. - 575 lpp. : il.

Verns Žils. Kapteiņa Haterasa piedzīvojumi Ziemeļpolā / Žils Verns ; no franču val. tulk. Mirdza Ersa ; il. N.Kočergins. - Rīga : Liesma, 1971. - 390, [4] lpp. : il. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi).

Verns Žils. Mazais kapteinis / Žils Verns ; tulk. Andrejs Upīts. - Rīga : Liesma, 1965. - 341, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumi un zinātniskā fantastika).

Verns Žils. Melnā Indija / Žils Verns ; tulk. Aija Sīle. - Rīga : Seiva, 1996. - 206, [2] lpp. : il.

Verns Žils. Meteora medības ; Begumas pieci simti miljonu : [romāni] / Žils Verns ; [no franču val. tulk. M.Silmale ; J.Brandisa pēcv. ; māksl. N.Semenihins]. - Rīga : Zinātne, 1979. - 462 lpp. : il. - (Fantastikas pasaule).

Verns Žils. Noslēpumu sala : piedzīvojumu romāns 3 grām. / Žils Verns ; no fr. val. tulk. Andrejs Upīts. - Rīga : Jumava, 1996. - 3 grām.

Verns Žils. Noslēpumu sala / Žils Verns ; no franču val. tulk. Andrejs Upīts ; il. Ž.Ferā. - 2.izd. - Rīga : Liesma, 1978. - 552, [7] lpp. : il. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi).

Verns Žils. Parīze XX gadsimtā / Žils Verns ; no franču val. tulk. Linda Tīdemane ; [māksl. Vjačeslavs Kadigrobs]. - Rīga : Liesma, 1999. - 197, [2] lpp. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi.).

Verns Žils. Piecas nedēļas gaisa balonā : trīs angļu ceļojums Āfrikā / Žils Verns ; no franču val. tulk. Mirdza Ersa ; Riū un Monto il. - Rīga : Liesma, 1981. - 250, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi).

Verns Žils. Zelta vulkāns : [romāns] : oriģinālversija / Žils Verns ; tulk. Gita Grīnberga. - Rīga : Iljus, 1997. - 335 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Verns Žils. Ceļojums uz Zemes centru : [romāna fragm.] / Žils Verns ; no angļu val. tulk. Andris Vilsons // Terra. - ISSN 1407-7191. - Nr.1 (2006, janv./febr.), 41.-43.lpp.

Literatūra par Žilu Vernu

Grāmatas

Andrejevs Kirils. Žils Verns / K.Andrejevs ; [no krievu val. tulk. Ļ.Hiļimonoka]. - Rīga : Liesma, 1973. - 235 lpp. : il., ģīm. - (Ievērojamu cilvēku dzīve).

Borisovs Leonids. Žils Verns : romāns / Leonids Borisovs ; [tulk. A.Ozola-Sakse]. - Rīga : Latvijas Valsts izd., 1958. - 337, [1] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bankovskis Pauls. Garšas valoda : [par ēdienu gatavošanas un pasniegšanas atspoguļošanu lit. darbos] / Pauls Bankovskis ; tekstā fragm. no Čārlza Bukovska grām. "Rupjmaize ar šķinķi", Žila Verna grām. "Piecas nedēļas gaisa balonā", Homēra poēmas "Iliāda", Marģera Zariņa grām. "Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata", Džeroma K.Džeroma grām. "Trīs vīri laivā", Edvarda Virzas poēmas "Straumēni", Airisas Mērdokas grām. "Jūra, jūra" Vladimira Sorokina stāsta "Mans mielasts", Iana Makjuana grām. "Sestdiena", Fransuā Rablē un Antona Čehova darbiem. // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.8 (2007, aug.), 64.-71.lpp. - Bibliogr.: 71.lpp.

Belogrīvs Imants. Zvaigžņu purva bridēji vai Kā latvieši meklēja fantāziju : [par zin. fantastikas žanru latviešu un tulk. lit.] / Imants Belogrīvs // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2004, febr.), 128.-137.lpp. - Bibliogr.: 137.lpp.

Dubļāns Aldis. "Kad es nestrādāju, nejūtos dzīvs" : [par franču rakstniekam Žilam Vernam (1828-1905) velt. izstādi Valkas pils. bibliotēkā] / Sandra Pētersone ; tekstā stāsta bibliotēkas Bērnu lit. nod. vad. Ruta Korpa // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.130 (2006, 7.nov.), 12.lpp.

Kļaviņš Kaspars. Drāma Livonijā senāk un tagad : [par franču piedzīvojumu romānu rakstnieka, zin. fantastikas žanra aizsācēja Žila Verna (1828-1905) 1904.g. publ., Latvijas vēsturei velt. romānu "Drāma Livonijā"] / Kaspars Kļaviņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2007, maijs), 132.-137.lpp. - Bibliogr. un koment.: 137.lpp.

Petrovs Andris. Pagātnes pareģojumi mūsdienu teholoģijās : [par franču rakstnieka, zinātniskās fantastikas žanra pamatlicēja Žila Verna (1828-1905) paredzējumiem] / Aleksandrs Sokolovs // Amulets. - ISSN 1691-1547. - Nr.6 (2005), 46.lpp.

Petrovs Andris. Žils Verns un mūsdienu tehnoloģijas : [par vairāku nākotnes atklājumu aprakstu franču rakstnieka (1828-1905) grām.] / Andris Petrovs ; tekstā Ž.Verna izteikumi // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.86 (2006, 5./6.maijs), 7.lpp. : ģīm.

Tiļļa Andris. Nākotnes redzētājs Žils Verns : [par franču rakstniekam (1828-1905) velt. Francijas Kultūras centra Mediatēkas veidoto ceļojošo izstādi] / Andris Tiļļa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.128 (2006, 12.maijs), 28.-29.lpp. : ģīm. - (Mājas Viesis ; ISSN 1691-0931).

Vaidakovs Juris. Dārgumu meklētāji pielaiko tērpus un iejūtas lomās : [par komp. Raimonda Tiguļa un libreta aut. Kārļa Anitena mūziklu "Robinsona dārgumi" (rež. Voldemārs Šoriņš) pēc Daniēla Defo, Roberta Lūisa Stīvensona un Žila Verna romānu "Bagātību sala" un "Noslēpumu sala" motīviem] / Juris Vaidakovs ; tekstā stāsta V.Šoriņš // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.18 (2006, 2./8.maijs), 26.-27.lpp.

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts