Atbildes, kuras tu meklē

Konans Doils Arturs

Angļu rakstnieks (1859-1930)

Artura Konana Doila darbi

Grāmatas

Doils Arturs Konans. Baiļu ieleja ; Šerloka Holmsa piezīmju grāmatiņa / Arturs Konans Doils ; tulk. Ģirts Balodis, Ingrīda Pandare. - Rīga : Iljus, 1998. - 334, [1] lpp.

Doils Arturs Konans. Baiļu ieleja : vēl nezināmi Šerloka Holmsa varoņdarbi / Arturs Konans Doils ; [no angļu val. tulk. Guntars Jēgeris]. - Rīga : [Māksla, 1993]. - 110 lpp.

Doils Arturs Konans. Bāskervilu suns / Arturs Konans Doils ; [no angļu val. tulk. Anna Bauga ; māksl. Viesturs Grants]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 184 lpp. : il. - (Sikspārnis!).

Doils Arturs Konans. Bāskervilu suns : stāsts / Arturs Konans Doils ; no angļu val. tulk. Anna Bauga ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Liesma, 1995. - 189, [1] lpp.

Doils Arturs Konans. Bāskervilu suns ; Baiļu ieleja / Arturs Konans Doils ; [no angļu val. tulk. Anna Bauga un Guntars Jēgeris]. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 438, [2] lpp.

Doils Arturs Konans. Brigadiera Žerāra varoņdarbi ; Pulkveža Žerāra brīnišķīgie piedzīvojumi : romāni / Arturs Konans Doils ; [no angļu val. tulk. : J.Riekstiņš, S.Brice ; māksl. Arvīds Būmanis ; vāku zīm. Andris Lamsters]. - 2.izd. - Rīga : Sprīdītis, [1990]. - 349, [2] lpp. : il.

Doils Arturs Konans. Etīde purpura toņos / Arturs Konans Doils ; [no angļu val. tulk. Anna Bauga]. - Rīga : Tapals, 2000. - 358, [2] lpp.

Doils Arturs Konans. Etīde purpura toņos ; Četru zīme /; [no angļu val. tulk. Anna Bauga un Una Jaunslaviete]. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 331, [2] lpp.

Doils Arturs Konans. Klūmberas noslēpums : [romāns] / Arturs Konans Doils. - Rīga : [Krūklis], 1992. - 151, [1] lpp.

Doils Arturs Konans. Marakota bezdibenis / Arturs Konans Doils ; [no angļu val. tulk.: Ruta Runce]. - 2.izd. - Rīga : Liesma, 1989. - 346, [3] lpp. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi).

Doils Arturs Konans. Marakota bezdibenis : [romāni] / Arturs Konans Doils ; [il. I.Zvagūzis]. - Rīga : Liesma, 1970. - 491 lpp. : il. - (Fantastikas pasaule).

Doils Arturs Konans. Stāsti / Arturs Konans Doils ; tulk. Velga Opule, Haralds Šēnkhnehts ... [u.c.]. - Rīga : Tapals, 1997. - 270, [2] lpp. - (Kriminālliteratūras klasika ; 3).

Doils Arturs Konans. Šerloka Holmsa arhīvs / Arturs Konans Doils ; tulk. Dina Plandere ; red. Una Jaunslaviete ; māksl. Aelita Jurjāne. - Rīga : Tapals, 1998. - 277, [2] lpp.

Doils Arturs Konans. Šerloka Holmsa piedzīvojumi / Arturs Konans Doils ; adapt. Malvīne G. Fogele ; no angļu val. tulk. Andris Vilsons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 240 lpp. - (Ilustrēta klasika ; 3).

Doils Arturs Konans. Viņa atvadu sveiciens / Arturs Konans Doils ; tulk. Haralds Šēnknehts ; māksl. Aelita Jurjāne. - Rīga : Tapals, 1998. - 276, [1] lpp.

Literatūra par Arturu Konanu Doilu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Augstkalna Maija. Britu kiča šarms : [par angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) detektīvstāstu varoņa Šerloka Holmsa muzeju Beikerstrītā 221b Londonā] / Maija Augstkalna // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.6 (2005/[2006], dec./janv.), 76.-77.lpp.

Bormane Anita. Šerloka pasaulē : [par angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) radītā literārā tēla Šerloka Holmsa zin. izpēti, iespējamajiem prototipiem dzīvē un atveidojumu kinomākslā] / Anita Bormane // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.327 (2007, 30.nov.), [32.]-33.lpp. : ģīm. - (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Jundze Arno. Elementāri, Vatson! : [par angļu rakstnieku Arturu Konanu Doilu (1859-1930) un viņa romāniem par Šerloku Holmsu] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.287 (2007, 8.dec.), 17.lpp.

Kusiņa Linda. Arturs Konans Doils. "Etīde purpura toņos. Četru zīme" : [sakarā ar angļu rakstnieka (1859-1930) grām. latviešu val. (Rīga : Valters un Rapa) klajā nākšanu] / Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.92 (2008, 4.apr.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Mukāne Inguna. Šerloka Holmsa radītājs ticēja fejām : [par angļu ārstu, rakstnieku, spirituālisma propagandētāju Arturu Konanu Doilu (1859-1930)] / Inguna Mukāne ; tekstā fragm. no A.K.Doila vēstulēm, maga Harija Hudini (1874-1926) atmiņām, grām. "Jaunā atklāsme" (1918.g.) // Leģendas. - ISSN 1691-421X. - Nr.3 (2007, sept.), 20.-31.lpp. : ģīm.

Silarāja Skaidrīte. Šerloka Holmsa autors dzīvē un fantāzijā : [par angļu rakstnieku Arturu Konanu Doilu (1859-1930)] / Skaidrīte Silarāja // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.44 (2006, 31.okt./6.nov.), 4.-6.lpp. : ģīm.

Svece Artis. Bet, Holms, kā jums tas izdevās? : literārās realitātes vēsture : [par angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) stāstu studijām grām. "Jaunais anotētais Šerloks Holmss" ("The New Annotated Sherlock Holmes") 3.sēj. (red., koment. un rakstu aut. Leslijs Klingers)] / Artis Svece // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 136.-141.lpp.

Šerloks Holmss Latvijas teātrī

Judina Dace. Mājās pārnākšana. Holmsam zem rokas... : [komp. Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūzikls "Cits Šerloks Holmss" pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) darbu motīviem Dailes teātrī (rež. Andris Bērziņš)] / Dace Judina // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.238 (2006, 11.dec.), 12.lpp.

Kaukule Aija. Cita Daile, cits Šerloks Holmss : [komp. Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūzikls "Cits Šerloks Holmss" pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) darbu motīviem Dailes teātrī (rež. Andris Bērziņš)] / Aija Kaukule // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.332 (2006, 8.dec.), 24.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

[Komponista Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūzikls "Cits Šerloks Holmss" pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) darbu motīviem Dailes teātrī (rež. Andris Bērziņš)] : [raksti] // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.1 (2007, febr./marts), 24.-25.lpp. - Saturs: Sākas XX gadsimts / Līga Ulberte ; Pasaka pieaugušajiem : [saruna ar rež.] / Andris Bērziņš ; pierakst. Linda Ģībiete.

Mamaja Evita. Par talantiem un pustalantiem : [komp. Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūzikls "Cits Šerloks Holmss" pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) darbu motīviem Dailes teātrī (rež. Andris Bērziņš)] / Evita Mamaja // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.6 (2007, 8.janv.), 11.lpp.

Radzobe Silvija. Post Šerloks Holmss : [komp. Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūzikls "Cits Šerloks Holmss" pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) darbu motīviem Dailes teātrī (rež. Andris Bērziņš)] / Silvija Radzobe // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.48 (2006, 15./22.dec.), 5.lpp.

Siliņš Jānis. Gandrīz "Cits Šerloks Holmss" : [muzikāla izrāde pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) stāstu motīviem Dailes teātrī (rež. Andris Bērziņš)] / Jānis Siliņš // Teātra Vēstnesis. - ISSN 0235-7909. - Nr.1 (2007), [70.]-74.lpp.

Šaitere Tekla. Vecais, labais anglis : [par Dailes teātra atklāšanu pēc rekonstrukcijas ar komp. Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūziklu "Cits Šerloks Holmss" (rež. Andris Bērziņš) pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) darbu motīviem] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta aktieris Pēteris Liepiņš, rež. Kārlis Auškāps // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.280 (2006, 4.dec.), 12.lpp. : ģīm.

Verhoustinska Henrieta. Second Holmss : [komp. Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūzikls "Cits Šerloks Holmss" pēc angļu rakstnieka Artura Konana Doila (1859-1930) darbu motīviem Dailes teātrī (rež. Andris Bērziņš)] / Henrieta Verhoustinska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.284 (2006, 8.dec.), 10.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.48).