Atbildes, kuras tu meklē
Krēsliņš Jānis

dzejnieks (dz. 1924)

Jāņa Krēsliņa darbi

Grāmatas

Citā gaismā : latviešu dzeja Rietumu pasaulē, 1945-1990 : dzejas antoloģija / sast. Mārtiņš Lasmanis. - 2.izd. - Rīga : Nordik, 2005. - 218, [4] lpp. - Aut. skaitā: Jānis Krēsliņš.

Citā gaismā : latviešu dzeja Rietumu pasaulē, 1945-1990 : dzejas antoloģija / sast. Mārtiņš Lasmanis. - Rīga : Preses nams, 1999. - 223, [1] lpp. - Aut. lokā: Jānis Krēsliņš.

Eiropas idejas Latvijā : populāra Latvijas rakstnieku un domātāju Eiropas antoloģija / sast.: Ainārs Dimants, Dace Lūse, Kārlis Lūsis, Aija Priedīte. - Rīga : Pētergailis, 2003. - 262, [1] lpp. - Saturā: Mīti par latviešu un Latvijas vēsturi un piezīmes par tā dēvēto Latvijas tēla jautājumu / Jānis Krēsliņš (sen.).

"Elles ķēķis" : [izlase] / sakārt. un priekšv. sarakst. Maija Kalniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 178, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata). - Izlasē apkopoti pēc Otrā pasaules kara Ņujorkā nonākušo literātu Linarda Tauna, Gunara Saliņa, Jāņa Krēsliņa, Roberta Mūka, Baibas Bičoles, Ritas Gāles, Ainas Kraujietes, Mudītes Austriņas un Ritas Liepas darbi.

Krēsliņš Jānis. Raksti / Jānis Krēsliņš ; sast., priekšv. un koment. aut. Dace Lūse. - Rīga : Valters un Rapa, 2004-2008. - 3 sēj. - Saturs: 1.sēj.: Ceļi un neceļi; 2.sēj.: Vēstures vārtos; 3.sēj.: Laikmeta liecības.

Skujiņš Zigmunds. Raksti : 2.sēj. : Trīs naktis un piecas dienas; Izšķirošie mirkļi / Zigmunds Skujiņš. - Rīga : Mansards, 2005. - 533, [1] lpp. - Saturā: Piezīmes un atsauksmes par Z.Skujiņa 1.sējumu: Jānis Krēsliņš, Velta Sniķere, Pauls Bankovskis, Arno Jundze, Guntis Berelis.

Zemdega Aina. Raksti : 2.sēj. / Aina Zemdega ; sast., ievadapceres un bibliogr. aut. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2009. - 398, [1] lpp. - Saturs: Apceres, recenzijas un intervijas / Jānis Andrups, Aija Bjornsone, Ints Cīrulis, Gunārs Irbe, Jānis Klīdzējs, Jānis Krēsliņš, Jāzeps Lelis, Rita Liepa, Gundars Pļavkalns, Jānis Rokpelnis, Māris Salējs, Gunars Saliņš, Nora Valtere, Pāvils Vasariņš, Ruta Veidemane, Guntis Zariņš.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dažos vārdos : [par orģinālliteratūru, latviešu izd. citvalodās, filmām, mūziku, teātra izrādēm, vēsturi u.c.] / publ. sagat. Biruta Sūrmane, Sigma Ankrava, Jānis Krēsliņš (sen.), Rolfs Ekmanis // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 46.-54., 55.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Ar skaistumu dzīvē man jāieiet Un drusku ar vientiesību (E.Ādamsons) : [par dzejnieka Erika Ādamsona (1907-1946) daiļradi : saruna ar dzejnieku un vēsturnieku (ASV)] / Jānis Krēsliņš (sen.) ; pierakst. Anda Kubuliņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.23 (2007, 15./22.jūn.), 12.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Eriks Ādamsons (1907-1946) : Jānis Krēsliņš sen. atbild literatūrzinātniecei Andai Kubuliņai / Jānis Krēsliņš (sen.) ; pierakst. Anda Kubuliņa // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 32.-34.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Ilmārs Rumpēters "Istabā" : [par mākslinieka personālizstādi galerijā "Istaba" Rīgā] / Jānis Krēsliņš ; tekstā Raimonda Kalēja izteikumi // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.4 (2008, dec.), 47.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Kritušie jāpiemin kapsētās : [par 16.martu - Latviešu leģiona atceres dienu] / Jānis Krēsliņš // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.12 (2009, 21./27.marts), 8.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.12 (2009, 21./27.marts.), 14.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Latvijas grāmatas izstādē Ņujorkā : ["Graphic modernism from the Baltic to the Balkans, 1910-1935" Ņujorkas publiskajā bibliotēkā] / Jānis Krēsliņš (sen.) // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 40.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Lullinas kundzenei ; Ezra Paunda 81.canto fragmenti ; Ernests Dovsons par Horācija vārdiem : [dzeja : ar īsām ziņām par aut.] / Jānis Krēsliņš // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.4 (2008, dec.), 2.-3.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Nemierīgais kurzemnieks : [par dzejnieku, publicistu Kazimiru Ulrihu Bēlendorfu (1775-1825)] / Jānis Krēsliņš (sen.) // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 21.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Par cesvainieti Lencu : vēstule no Ņujorkas : [par Latvijā dzimušo vācu rakstnieku Jakobu Mihaelu Lencu (1751-1792)] / Jānis Krēsliņš // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.4 (2008, dec.), 27.-28.lpp.

Krēsliņš Jānis (sen.). Valodnieks un bibliogrāfs Benjamiņš Jēgers : [ar īsām ziņām par autoru] / Jānis Krēsliņš (sen.) // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 54.gadagāj., Nr.1 (2009, marts), 29.-30., 31.lpp.

Literatūra par Jāni Krēsliņu

Grāmatas

Literatūra un kultūra : process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krāj. / galv. red. Maija Burima ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. - Daugavpils : Saule, 2006. - 359 lpp. - Saturā: "Elles ķēķis" un tā intelektuālis Jānis Krēsliņš / Dace Lūse.

Mālpils : [krājums] / teksta aut. Viktorija Kalniņa ; priekšv. sarakst. Edīte Priekule. - Mālpils : Mālpils pagasta padome, 2005. - 576 lpp. - Saturā: Jānis Krēsliņš [par].

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Lagzdiņa Irēna. Vēsture un šodiena : [par Jāņa Krēsliņa (sen.) grām. "Raksti" 2.sēj. (Rīga : Valters un Rapa, 2006), Rūdolfa Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos" (Rīga : Nordik, 2006), Olgas Lisovskas dzejas krāj. "Pārlidojums" (Rīga : Tapals, 2006), Elvitas Rukas ekspedīciju aprakstu grām. "Sirsnīgie suņi" (Rīga : Dienas grāmata, 2006), Rutku Tēva grām. "Galantērijas un pikantērijas" (Rīga : Zinātne, 2006), Ilgas Reiznieces "Rokasgrāmata folkloras mācīšanā" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2006)] / Irēna Lagzdiņa // Brīvā Latvija (Londona). ISSN 0934-6759. - Nr.33 (2006, 12./18.aug.), 7.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.33 (2006, 12./18.aug.), 13.lpp.