Atbildes, kuras tu meklē
Čakste Jānis

pirmais Latvijas Valsts prezidents (1859-1927)

Jāņa Čakstes darbi

Grāmatas

Čakste Jānis. Taisnība vienmēr uzvarēs : atziņas, runas, dokumenti, raksti, vēstules / Jānis Čakste ; sast. Ainārs Dimants ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Jumava, 1999. - 196 lpp., [12] lpp. il., ģīm.

Literatūra par Jāni Čaksti

Grāmatas

Ancītis Valdemārs. Senču kalendārs 1998. un turpmākiem gadiem : 7.gadagāj. / Valdemārs Ancītis ; red. Valdis Bajārs ; māksl. Aina Karlsone. - [Saldus] : Signe, 1997. - 223, [1] lpp. - Saturā par: Jāni Čaksti.

Birziņa L. LU profesori Jānis Čakste (1859-1927), Konstantīns Čakste (1901-1945) / L.Birziņa ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1996. - 19, [1] lpp. - (No Latvijas tiesiskās domas attīstības vēstures XX gs. 20.-40.gadi).

Laika grāmata 1999 / sast. Adīna Augenberga. - Rīga : Vaidelote, 1998. - 301, [1] lpp. : zīm., tab. - Saturā par: Jāni Čaksti.

Latvijas pirmais Valsts prezidents Jānis Čakste : [il. piemiņas rakstu krāj. / Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas fonds ; Raimonda Iņķa iev. ; māksl. I.Lapiņš]. - Saīs. izd. - Rīga : Avots, 1993. - 171 lpp., [8] lpp. il., ģīm.

100 ievērojamākie politiķi / sast. Edvīns Spriņģis ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2005]. - 341, [1] lpp. : ģīm. - Saturā: Čakste Jānis.

100 Latvijas personību / tekstu aut. un sast. Pēteris Apinis ; zin. red. un iev. aut. Jānis Stradiņš ; māksl. Guntars Sietiņš. - Rīga : Nacionālais apg., 2006. - 227 lpp. - Saturā: Jānis Čakste.

Šūberte Janīna. Jānis Čakste un Jelgava / Janīna Šūberte. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apg., 2006. - 150, [1] lpp., [2] lp. krās. il.

Treijs Rihards. Prezidenti : Latvijas Valsts un Ministru prezidenti (1918-1940) / Rihards Treijs ; māksl. Zbigņevs Beinarovičs ; vāka foto Juris Krūmiņš. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. - 272 lpp. : il., ģīm. - (Latvijas Vēstneša bibliotēka). - Saturā par: Jāni Čaksti.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ābele V. Mēs nebijām varoņi, mēs nebijām cīnītāji : [par jauniešu patriotismu un svecīšu nolikšanu pie Latvijas Valsts bij. prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) kapa 1963.g. 18.nov. : atmiņas] / V.Ābele // Tukuma Ziņotājs. - ISSN 1691-1113. - Nr.90 (2008, 15.nov.), 7.lpp.

Bartaševics Rolands. Valsts prezidents jelgavnieks Jānis Čakste : [1859-1927] / Rolands Bartaševics // Nedēļa Jelgavā. - ISSN 1691-4627. - Nr.29 (2008, 17.sept.), 10.lpp. : ģīm.

Bormane Anita. Prezidentu "zīlēšanas" starpkaru Latvijā : [par Latvijas Valsts prezidentu Jāņa Čakstes (1859-1927), Gustava Zemgala (1871-1939), Alberta Kvieša (1881-1944), Kārļa Ulmaņa (1877-1942), Gunta Ulmaņa un Vairas Vīķes-Freibergas ievēlēšanu un politiskās darbības uzsākšanu] / Anita Bormane ; tekstā fragm. un zīm. no laikr. "Brīvā Zeme", "Jaunākās Ziņas" un žurn. "Svari" // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.147 (2007, 1.jūn.), 34.-36.lpp. : zīm. - (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Freimane Ineta. Par Latvijas nākotni domājot : [par Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) dzimtas mājām "Auči" Sidrabenes pagastā (Jelgavas raj.)] / Ineta Freimane // Lauku Biznesa Laikraksts. - ISSN 1691-2381. - Nr.45 (2007, 17.nov.), 18.lpp. : ģīm.

Grūtups Gaitis. Atzīmē Čakstes jubileju : [par pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) atceres pasākumu Jelgavā] / Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta J.Čakstes mazmeitas Intas Čakstes dzīvesbiedrs Valerijans Dadžāns // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.178 (2008, 16.sept.), 3.lpp.

Grūtups Gaitis. Daudzi ceļi ved uz Aučiem : [par tikšanos ar pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) mazdēla Jāņa Konstantīna Čakstes atraitni Ilgu Čaksti prezidenta dzimtajās mājās "Auči" Sidrabenes pagastā (Jelgavas raj.)] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.206 (2008, 24.okt.), 8.lpp. : ģīm.

Grūtups Gaitis. Merķeļa grāmatas atgriešanās Aučos : [par pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) meitas Aldonas un znota ģenerāļa Vernera Tepfera ģimenes bibliotēkas likteni] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.142 (2006, 28.jūl.), 7.lpp. - (Iel. "Kultūra").

Kārkliņš Kristaps. Vēstures stunda pie Čakstes : [par pasākumu skolēniem pie pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) pieminekļa Otrajos Meža kapos] / Kristaps Kārkliņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.268 (2008, 15.nov.), 9.lpp.

Krauja Vita. Čakstes dzimtas atgriešanās : [par pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) dzimtas locekļiem un atjaunoto 1901.g. celto ēku "Valdemāra rezidence" Rīgā] / Vita Krauja ; tekstā stāsta J.Čakstes mazmazbērni Kārlis Čakste, Kristīne Čakste // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.181 (2007, 6.jūl.), [16.]-19.lpp. : ģīm. - (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Langenfelde Kristīne. Piemin Valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti : [par pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) godināšanu pie pieminekļa Jelgavā (14.sept.)] / Kristīne Langenfelde // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.215 (2006, 15.sept.), [1.], 3.lpp.

Latvijas pirmais prezidents : [par Jāni Čaksti (1859-1927) un viņa dzimtas mājām "Auči" Sidrabenes pagastā (Jelgavas raj.)] // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.39 (2008, 23./29.sept.), 22.lpp. : ģīm.

Margēviča Agnese. No Čakstes līdz Ulmanim, no demokrātijas līdz autoritārismam : [par Latvijas Valsts prezidentiem Jāni Čaksti (1922-1927), Gustavu Zemgalu (1927-1930), Albertu Kviesi (1930-1936), Kārli Ulmani (1936-1940) : sakarā ar LR proklamēšanas 90.gadadienu] / Agnese Margēviča // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.269 (2008, 17.nov.), 3.lpp. : ģīm.

Miķelsone Līga. Tiekas ar prezidentu : [par Saldus raj. jauniešu piedalīšanos eseju konkursa "Latvija un Jānis Čakste" noslēguma pasākumā Latvijas Kara muzejā] / Līga Miķelsone // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.134 (2008, 20.nov.), 7.lpp. - (Iel. "Mikslis").

Nesagraujams neatkarības simbols : [par restaurētā bij. Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) pieminekļa atklāšanu Otrajos Meža kapos] // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.314 (2008, 15.nov.), 6.lpp.

Par konkursu "Latvija un Jānis Čakste" un Valsts prezidenta tikšanos ar Jāņa Čakstes dzimtas pārstāvjiem : [par Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera piedalīšanos konkursa "Latvija un Jānis Čakste" noslēguma pasākumā Latvijas Kara muzejā un tikšanos ar pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) dzimtas locekļiem un konkursa dalībniekiem] / tekstā V.Zatlera uzruna pasākumā // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.175 (2008, 11.nov.), 68.lpp. : ģīm.

Pieci vēlētie un viens nelegālis : [par Latvijas Valsts prezidentiem Jāni Čaksti (1859-1927), Gustavu Zemgalu (1871-1939), Albertu Kviesi (1881-1944), Kārli Ulmani (1877 -1942), Gunti Ulmani un Vairu Vīķi-Freibergu] / Egīls Zirnis, Pauls Raudseps, Sanita Jemberga, Aivars Stranga // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.156 (2007, 7.jūl.), 16.-17.lpp. : ģīm. - (Piel. "SestDiena").

Pļavnieks Māris. Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes baltajā ēnā : [par vēsturisko personību (1859-1927)] / Māris Pļavnieks ; tekstā saruna ar Zviedrijā dzīvojošo J.Čakstes mazmeitu Aiju Čaksti // Sieviete. - ISSN 0868-4715. - Nr.7 (2006, jūl./aug.), 28.-31.lpp. : ģīm.

Puķītis Māris. Prezidenta pēctecis : [par pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) dzimtu un mazmazdēla Aleksandra Čakstes ierīkoto viesnīcu "Valdemārs" Rīgā] / Māris Puķītis ; tekstā stāsta A.Čakste // Kas Jauns. - ISSN 1691-2764. - Nr.47 (2008, 17./24.nov.), 34.-[39.]lpp. : ģīm.

Skudra Mārīte. Skolēnus izglīto pie Čakstes pieminekļa : [par pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) restaurētā pieminekļa atklāšanu Otrajos Meža kapos] / Mārīte Skudra ; tekstā stāsta Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Rīgas domes priekšsēd. Jānis Birks, Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēd. Helmī Stalte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.45 (2008, 21./28.nov.), 3.lpp. : ģīm.

Sprūde Viesturs. Izsludina eseju konkursu par Jāni Čaksti : [par gaidāmo Latvijas Kara muzeja organizēto Latvijas Republikas 90.gadadienai un latviešu politiķim (1859-1927) velt. eseju konkursu 9.-12.klašu skolēniem "Latvija un Jānis Čakste"] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.237 (2008, 30.aug.), 6.lpp.

Sprūde Viesturs. 1927.gada 14.martā : [par bij. Latvijas Valsts prezidentu Jāni Čaksti (1859-1927) : sakarā ar nāves 80.gadadienu] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.72 (2007, 14.marts), 2.lpp. : ģīm.

Uzsver Čakstes lomu Latvijas jauniešu patriotisma audzināšanā : [par svinīgiem pasākumiem pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) piemiņai] / tekstā stāsta Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.43 (2008, 13.nov.), 15.lpp. : ģīm.

Zviedris Mārtiņš. Jelgavnieks Jānis Čakste : [par Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja spec. Janīnas Šūbertes grām. "Jānis Čakste un Jelgava" par pirmo Latvijas Valsts prezidentu (1859-1927)] / Mārtiņš Zviedris // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.99 (2006, 26.maijs), [5.]lpp. : ģīm. - (Iel. "Kultūra").