Atbildes, kuras tu meklē
Valdemārs Krišjānis

Publicists, sabiedriskais darbinieks (1825-1891)

Krišjāņa Valdemāra darbi

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Valdemārs Krišjānis. Kaunīgie latvieši : [pārdomas par latv. nac. identitāti : publ. saīs.] / Krišjānis Valdemārs // Lauku Avīze. — (2000, 2.dec.), 12.lpp. — (Mājas viesis).

Valdemārs, Krišjānis. Latviešu nākotne krievu un vāciešu starpā : [pārdomas par latv. nac. identitāti : publ. saīs.] / Krišjānis Valdemārs // Lauku Avīze. — (2000, 2.dec.), 12.-13.lpp. — (Mājas viesis).

Literatūra par Krišjāni Valdemāru

Vairāk gaismas : stāsts par Krišjāņa Valdemāra dzīvi / [izd. apkop. Līvija Kovaļčuka]. — [Dižstende] : A. Pelēča lasītava, 2003. — 61 lpp. : il.

Āķis Aivars. Krišjānis Valdemārs — izcils tautsaimnieks : [par sabiedrisko darbin., publicistu, Ainažu jūrskolas dibinātāju (1825-1891)] / Aivars Āķis // Auseklis. — ISSN 1691-0141. — Nr.60 (2004, 29.maijs), 6.lpp.

Ar Ziemeļu Palmīras svētību un garu : [par Latvijas Zinātņu akad., Valsts mākslas muzeja un P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja kopsēdi "Pēterburga un Latvija kultūrvēsturisko sakaru skatījumā" : raksti] / ar Ainas Rozenieces priekšv. "Apzinoties latviešu nacionālās kultūrvēstures avotus Sanktpēterburgā". — Saturs : Latviešu inteliģence Pēterburgā. Atsevišķās piezīmēs : [par Pēterburgas Jēzus luterāņu baznīcas latviešu draudzi un tās rātes priekšsēd., latviešu lit. un preses cenzoru Mārtiņu Remiķi (1845-1921) : Rakstniecības, teātra un mūz. muzeja spec. ref.] / Aldis Upmalis. Pēterburga un Latvijas arheoloģija : [Latvijas Zinātņu akad. akadēmiķa ref.] / Ēvalds Mugurēvičs. Pēterburgas Mākslas akadēmija, dāvinājumā Rīgas pilsētai : [par krievu māksl. gleznu dāvinājumu Rīgas pils. gleznu galerijai 1884.g. : Valsts mākslas muzeja direktores ref.] / Māra Lāce. Pēterburgas Mākslas akadēmija kā latviešu profesionālās mākslas šūpulis : [Valsts mākslas muzeja spec. ref.] / Aija Brasliņa. Pēterburga latviešu folklorā un latviešu folklorai : [Folk. krātuves arhīva vad. ref.] / Māra Vīksna. Krišjānis Valdemārs, Pēterburga un latviešu kuģniecības sākumi : [par sabiedrisko darbin., publicistu (1825-1891) : žurn. "Akadēmiskā Dzīve" galv. red. ref.] / Gints Šīmanis. — Bibliogr. : Nr.63 (2003, 25.apr.), 15.lpp. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.56 (2003, 10.apr.), 14.lpp. ; Nr.57 (2003, 11.apr.), 10.lpp. ; Nr.62 (2003, 24.apr.), 8.lpp. ; Nr.63 (2003, 25.apr.), 15.lpp. — Turp. seko.

Bīrons Anatolijs. Krišjānis Valdemārs (1825-1891) : dzīve, kas veltīta tautai : [sakarā ar sabiedriskā darbinieka, publicista 180.dz.d.] / Anatolijs Bīrons. — Bibliogr. un koment. : 66.-67.lpp. — Kopsav. angļu val. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. — ISSN 1025-8906. — Nr.2 (2005), [52.]-67.lpp.

Brūvere Maija. Ir Valdgalē Krišjānis Valdemārs un dzejnieku vesels bars : [par Līvijas Kovaļčukas veidotās kultūras un sabiedriskajam darbin. Krišjānim Valdemāram (1825-1891) velt. grām. "Vairāk gaismas" un Valdgales pagasta (Talsu raj). iedzīvotāju dzejas izlases "Mantojums" atvēršanas svētkiem K.Valdemāra dzimtajās mājās "Vecjunkuros" (Talsu raj.) : sakarā ar Dzejas dienām] / Maija Brūvere // Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.107 (2003, 16.sept.), 3.lpp.

Brūvere Maija. Ciemu diena Vecjunkuros pie Krišjāņa Valdemāra : [sakarā ar piemiņas vietas atklāšanu sabiedr. darbin. (1825-1891) Talsu raj.] / Maija Brūvere // Talsu Vēstis. — Nr.110 (2002, 21.sept.), 4.lpp.

Ēdoles cilvēki senāk un tagad. Portretu skices : [Kuldīgas raj. : raksti] / mater. sagat. Maija Dziesma — Saturs : Izpumpē Baltijas jūru un māca bērniem rakstīt : [par sabiedr. darbin., publicistu Krišjāni Valdemāru (1825-1891)]; Guļ uz stikliem ar orķestri uz krūtīm : [par bokseri Frici Biksi]; Bēru atmiņas par uzticamajiem kalpotājiem : [par Ēdoles muižas pēdējā īpašn. dēla Ulriha fon Bēra grām. "Ēdole un Bēru stūris Kurzemē"]; Lai bērniem aizraujas elpa : [par Ēdoles pamatsk. vēst. skolot. un skolas muzeja dib. Mirdzu Tauriņu] // Kurzemnieks. — (2000, 8.febr.), 5.lpp.

Gintere Uļa. Nesaplociet, svētīgu darbu strādādami : [par polit. un saimn. darbin. Krišjāni Valdemāru : sakarā ar 175.dz.d.] / Uļa Gintere // Kurzemes Vārds. — (2000, 6.dec.), 8.lpp.

Hauka Evija. Krišjānis Valdemārs un Saules saliņas : [par pieminekļa atklāšanu Latvijas kuģn. pamatlicējam (1825-1891), strūklaku "Saules laiviņas", atpūtas pilsētiņas bērniem atklāšanu : sakarā ar Ventspils 710 g. jub.] / Evija Hauka // Kurzemnieks. — (2000, 5.aug.), 7.lpp.

Infantjevs Boriss. Mazpazīstamas epizodes Krišjāņa Valdemāra dzīvē : [par kult. un sabiedr. darbin. (1825-1891) ieguldījumu latv. etnogr. un folkloristikas attīstībā]. — Bibliogr. : 24 nos. / Boriss Infantjevs // Letonica. — Nr.1 (2000), 146.-152.lpp.

Kļaviņš Andris. Krišjāņa Valdemāra ienākšana Ventmalā : šodien, 28.jūl., Ventspilī tiek atklāts piemineklis Krišjānim Valdemāram / Andris Kļaviņš // Latvijas Vēstnesis. — (2000, 28.jūl.), [1.], 13.lpp.

Krēsliņš Uldis. Kurzemes, īpaši Dundagas, zemnieku izceļošana uz Krieviju : [par kurzemnieku masveida izceļošanu uz Krieviju 1865.g. un tās katastrofālajām sekām : sakarā ar kurzemnieka, jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra (1825-1891) aicinājumu : vēstures zinātņu DR. pētījums] / Uldis Krēsliņš // Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.74 (2005, 30.jūn.), 6.lpp.

Lembergs Aivars. Fotogrāfija laikrakstā Diena ir apkaunojoša : [sakarā ar Jāņa Tropa rakstā "Krišjānis Valdemārs, latvietis, pierakstās Ventspilī" 28.jūl. publ. fotogr.] / Aivars Lembergs // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 2.aug.), 2.lpp.

Ozoliņš Aivars. Ventspils Valdemārs : [sakarā ar Jāņa Tropa rakstu "Krišjānis Valdemārs, latvietis, pierakstās Ventspilī" laikr. 28.jūl.] / Aivars Ozoliņš // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 8.aug.), 2.lpp.

Puķe Ieva. Vieta blakus Valdemāram brīva : [par māksl. Miervaldi Poli un viņa veidoto pieminekli sabiedr. darbin., publicistam Krišjānim Valdemāram (1825-1891) Ventspilī : sakarā ar Ventspils 710 g. velt. pils. svētkiem] / Ieva Puķe // Diena. — ISSN 1407-1290. (2000, 5.aug.), 14.lpp.

Robalde Mārīte. Krišjānim Valdemāram — 175 gadi : [par tautsaimn., sabiedr. darbin., publicistu Krišjāni Valdemāru (1825-1891)] // Talsu Vēstis. — (2000, 2.dec.), 4.lpp.

Septiņi vēji ver Ventspils vārtus, Septiņi gadsimti Ventspili ceļ : ned., no 28.jūl. līdz 5.aug., Ventspils svin savas pils. svētkus — 710.gadskārtu : [runas, raksti] — Saturs : "Mana mīļā pilsēta..."; "Šodien mēs sākam..." : [pils. Domes priekšsēd. uzruna pieņešanā Ventspils Biznesa centrā]; "Augsti godātie viesi..." [pils. Domes priekšsēd. uzruna pieminekļa Krišjānim Valdemāram (1825-1891) atklāšanā] / Aivars Lembergs. "Vispirms gribu sirnīgi..." : [Latvijas ZA prezidenta uzruna pieminekļa Krišjānim Valdemāram (1825-1891) atklāšanā] / Jānis Stradiņš. Šodienas un bijušie ventspilnieki un viesi ar vēlējumiem / Rihards Pīks, Aigars Kalvītis, Andris Ārgalis, Jānis Stradiņš, Raimonds Pauls, Jānis Paukštello, Harijs Spanovskis. Ventspils paldies saviem cilvēkiem — ar balvām // Latvijas Vēstnesis. — (2000, 1.aug.), [1.], 5.lpp.

Treijs Rihards. Latvietis : [par valsts un sabiedrisko darbin., publicistu, laikr. "Pēterburgas Avīzes" un Ainažu (Limbažu raj.) jūrskolas dibinātāju, jaunlatvieti Krišjāni Valdemāru (1825-1891)] / Rihards Treijs // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.122 (2005, 6.maijs), 8.-9.lpp. — (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Trops Jānis. Krišjānis Valdemārs, latvietis, pierakstās Ventspilī : [par māksl. Miervalža Poļa veidotā pieminekļa jaunlatv. kustības dalībn. un jūrskolu dibināšanas iniciatoram atklāšanu : sakarā ar pilsētas 710.gadad. svinībām] / Jānis Trops // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 28.jūl.) [1.], 3.lpp.

Vadziņš Voldemārs. Godina Krišjāni Valdemāru : [1825-1891] / Voldemārs Vadziņš // Talsu Vēstis. — (2000, 30.nov.), [1.]lpp.

Voite Silvija. Zils ar zeltu sudrabā : [par tautsaimn. un sabiedriskajam darbin. Krišjānim Valdemāram (1825-1891) piederējušās Bībeles dāvinājumu Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam] / Silvija Voite // Māksla Plus. — ISSN 1407-1886. — Nr.2 (2005, apr./maijs), 48.lpp.

Voroņins Vsevolods. Lielkņazs Konstantīns Nikolajevičs un Krišjānis Valdemārs — Krievijas jūras flotes rekrūšu sistēmas atcelšanas iniciatori : (19.gs. 50.g. b. - 60.g. sāk.) / Vsevolods Voroņins. — Bibliogr. : 20.lpp. — Kopsav. vācu val. // Latvijas Arhīvi. — ISSN 1407-2270. — Nr.3 (2002), [13.]-20.lpp.

Zelče Vita. "Darīšu it visu, ko sirdsapziņa tik skaidri pavēl" : [par tautsaimn., sabiedr. darbin., publicistu Krišjāni Valdemāru (1825-1891)] / Vita Zelče // Lauku Avīze. — (2000, 2.dec.), 12.-13.lpp. — (Mājas viesis).

Zeļenko Dzidra. Kaisa idejas kā zelta graudus : [par sabiedr. darbin., publicistu Krišjāni Valdemāru (1825-1891) : sakarā ar 175.dz.d.] / Dzidra Zeļenko // Kursas Laiks. — (2000, 9.dec.) 10.lpp.