Atbildes, kuras tu meklē
2007.12. Kalendārs bibliotēkām

1.XII Pasaules AIDS diena

1.XII Aktierim Jurim Kalniņam - 55 (1952)

1.XII Literatūrzinātniecei, folkloristei, psiholoģei, politiķei, bij. Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai - 70 (1937). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī ; "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī

1.XII Dzejniekam, publicistam Modrim Zihmanim - 80 (1927)

2.XII Pirmā Advente

2.XII Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

2.XII Satīriķei, tulkotājai Maijai Kudapai - 70 (1937)

2.XII Pedagogam, publicistam, rakstniekam Eduardam Šmugajam - 100 (1907-1986)

3.XII Aktrisei, režisorei, dramaturģei Ventai Vecumniecei - 80 (1927)

4.XII Etnogrāfam, publicistam, pedagogam Ivanam Zavoloko - 110 (1897-1984)

4.XII Rakstniekam, literatūras zinātniekam, kritiķim Andrejam Upītim - 130 (1877-1970). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī

5.XII Juristam, žurnālistam, politiķim, sabiedriskam darbiniekam Jānim Škaparam - 80 (1927)

5.XII Zoologam, ģenētiķim Jānim Lūsim - 110 (1897-1979)

5.XII Poļu politiķim, militārajam darbiniekam Juzefam Pilsudskim - 140 (1867-1935)

6.XII Rakstniecei Zintai Aistarai - 50 (1957)

6.XII Diriģentam, komponistam Atim Kauliņam - 140 (1867-1944)

6.XII Vācu tautības latviešu literātam Kristofam Harderam - 260 (1747-1818)

7.XII Rakstniecei Evai Rubenei - 45 (1962)

7.XII Aktierim Uldim Norenbergam - 60 (1947)

8.XII Dzejniecei, māksliniecei Marijai Urnežus - 100 (1907-2003)

8.XII Dzejniekam, tulkotājam Jānim Rātminderam - 195 (1812-1880)

10.XII Gleznotājam, ilustratoram Aleksandram Stankevičam - 75 (1932). Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī

10.XII Franču komponistam Sezāram Frankam - 185 (1822-1890)

12.XII Dzejniekam, žurnālistam Viktoram Avotiņam- 60 (1947) . Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī

13.XII Rakstniekam, tulkotājam Jānim Vainovskim - 120 (1887-1969)

13.XII Literātam Aleksandram Dāvidam - 140 (1867-1922)

13.XII Vācu dzejniekam Heinriham Heinem - 210 (1797-1856)

15.XII Vēsturniekam, arheologam Jurim Urtānam - 55 (1952). Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī

15.XII Fotovēsturniekam Pēterim Korsakam - 70 (1937)

15.XII Atdzejotājam, literatūrkritiķim, dzejniekam Rainim Remasam (īst. v. Rainis Krautmanis) - 70 (1937-2001)

15.XII Aktierim Harijam Liepiņam - 80 (1927-1998). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī ; "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī

15.XII Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai - 110 (1897-1978) . Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī ; Latviešu trimdas rakstnieki : bibliogr. rād. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1996. 2.d.

17.XII Dzejniekam Pēterim Jurciņam - 75 (1932-2004)

17.XII Literatūrzinātniecei, kritiķei Benitai Smilktiņai - 75 (1932)

17.XII Dzejniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Ivaram Ivaskam - 80 (1927-1992)

17.XII Čehu gleznotājam, grafiķim Josefam Ladam - 120 (1887-1957)

18.XII Amerikāņu kinorežisoram Stīvenam Spīlbergam - 60 (1947)

18.XII Skolotājam, literātam Teodoram Grasim - 100 (1907-1968)

20.XII Komponistam Arturam Maskatam - 50 (1957)

20.XII Rakstniekam Bruno Saulītim - 85 (1922-1970)

20.XII Skolotājam, žurnālistam, rakstniekam Jurim Kalniņam - 160 (1847-1919)

21.XII Vācu rakstniekam Heinriham Bellam - 90 (1917-1985)

22.XII Mākslas zinātniecei, rakstniecei, politiķei Sandrai Kalnietei - 55 (1952). Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī

22.XII Rakstniekam Aivaram Kalvem (īst. v. Daimonis Kalve) - 70 (1937-1994)

22.XII Krievu rakstniekam Eduardam Uspenskim - 70 (1937)

22.XII Šveiciešu gleznotājam Žanam Etjēnam Liotāram - 305 (1702-1789)

24.XII Ziemassvētku vakars

24.XII Dzejniekam Jānim Ziemeļniekam (īst. v. Jānis Krauklis) - 110 (1897-1930). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī

24.XII Publicistam, politiķim Vladislavam Rubulim - 120 (1887-1937)

25.XII Pirmie Ziemassvētki

25.XII Žurnālistam, rakstniekam Jūlijam Lācim - 115 (1892-1941)

26.XII Otrie Ziemassvētki

26.XII Parapsihologam Kārlim Osim - 110 (1917-1997)

27.XII Dzejniekam, tulkotājam Edvīnam Raupam (īst. v. Edvīns Struka) - 45 (1962)

27.XII Valodniekam, tulkotājam Ernestam Blesem - 115 (1892-1964)

27.XII Franču ķīmiķim, mikrobioloģijas un imunoloģijas pamatlicējam Luijam Pastēram - 185 (1822-1895)

29.XII Aktrisei Indrai Briķei - 50 (1957)

31.XII Vecgada vakars

31.XII Angļu aktierim Entonijam Hopkinsam - 70 (1937)

31.XII Komponistam, mūzikas kritiķim Jānim Cīrulim - 110 (1897-1962)

31.XII Rakstniekam Zeiboltu Jēkabam (arī Jēkabam Zeiboltam) - 140 (1867-1924). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī