Atbildes, kuras tu meklē
Neruda Pablo

čīliešu dzejnieks (1904-1973)

Pablo Nerudas darbi

Grāmatas

Aizrobežu autoru dzejas izlase / [sakārt. D.Ausekle ; U.Ausekļa priekšv.]. - Rīga : Zvaigzne, 1981. - 252 lpp. - (Skolas bibliotēka). - Autoru vidū: Pablo Neruda.

Neruda Pablo. Dzeja / Pablo Neruda ; [sast. G.Ramosa ; no spāņu val. atdz.: E.Plaudis, G.Ramosa, R.Remass, K.Skujenieks ; māksl. A.Stankevičs]. - Rīga : Liesma, 1979. - 105 lpp.

Remass Rainis. Ūdenszāles un mokas : dzeja un atdzeja / Rainis Remass ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Nordik, 2001. - 166, [1] lpp. - Saturā atdz. aut.: Alfons Bertholds, Konstantijs Ildefonss Galčinskis, Veļimirs Hļebņikovs, Fāzils Iskanders, Uļi Kīnkamegs (īst.v. Uldriķis Kāpbergs), Tadeušs Kubjaks, Vladimirs Majakovskis, Pablo Neruda, Roberto Fernandess Retamārs, Nikolajs Rubcovs, Iļja Seļvinskis, Julians Tuvims, Jevgeņijs Vinokurovs.

Literatūra par Pablo Nerudu

Grāmatas

Laiki un domas : Nobela prēmijas laureāti literatūrā par pasauli un sevi, 1901-2002 / sast. Andris Rijnieks ; māksl. Aivars Sprūdžs. - Rīga : Rasa, 2003. - 223, [1] lpp. - Saturā arī par Pablo Nerudu.

100 mūsu laikmeta rakstnieki / no vācu val. tulk. Lora Viļķina ; red. Lolija Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 222, [2] lpp. - Saturā arī par Pablo Nerudu.

Mauriņa Zenta. Manas saknes ir debesīs, 1972-1978 : [raksti 15 sēj., 6.sēj.] / Zenta Mauriņa ; red., personu rād. un koment. aut. Mirdza Gulbe ; iev. un pēcv. sarakst. Irene Mellis ; māksl. Aleksandrs Stankevičs. - Rīga : Daugava, 2001. - 268 lpp. - Saturā: 1975 : Pablo Neruda (51.-52.lpp.).

Dzejas diena / [sast. D.Avotiņa ; H.Blunava akvareļi, A.Tošes fotoreprod.]. - Rīga : Liesma, 1985. - 415 lpp. - Saturā arī par Pablo Nerudu.


Veltījumi

Ahmaduļina Bella. Noslēpums : dzejoļu izlase / Bella Ahmaduļina ; [sast. un priekšv. sarakst. Lija Brīdaka ; no krievu val. atdz.: Daina Avotiņa, Lija Brīdaka, Māris Čaklais, Imants Ziedonis]. - Rīga : Liesma, 1987. - 124, [3] lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Auziņš Imants. Nomodā : dzeja / Imants Auziņš ; [il. V.Mikāne]. - Rīga : Liesma, 1975. - 175 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Čaklais Māris. Cilvēks, uzarta zeme : dzeja / Māris Čaklais ; [il. I.Suta]. - Rīga : Liesma, 1976. - 103 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Čaklais Māris. Uz manām trepēm : dzejoļu izlase, 1961-1977 / Māris Čaklais ; [J.Petera priekšv.]. - Rīga : Liesma, 1979. - 198 lpp. - (Dzeja jaunatnei). - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Lukss Valdis. Strūgala / Valdis Lukss. - Rīga : Liesma, 1975. - 205 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Plaudis Egils. Sudraba māsa, melnā māsa : dzeja / Egils Plaudis ; [A.Būmaņa priekšv. ; māksl. M.Rikmane]. - Rīga : Liesma, 1981. - 271 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Plaudis Egils. Zvani : dzeja, 1978-1979 / Egils Plaudis. - Rīga : Liesma, 1980. - 173 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Plotnieks Jānis. Siena laiks : dzeja / Jānis Plotnieks ; [il. K.Liede]. - Rīga : Liesma, 1975. - 101 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Vanags Jūlijs. Pēdas liedagā : episkas un liriskas vārsmas / Jūlijs Vanags ; [māksl. A.Lubgāne]. - Rīga : Liesma, 1978. - 128 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Ziedonis Imants. Caurvējš : dzeja / Imants Ziedonis ; [il. I.Helmūts]. - Rīga : Liesma, 1975. - 135 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Ziedonis Imants. Ceļmallapas, 1957-1981 : dzeja / Imants Ziedonis. - Rīga : Liesma, 1983. - 406 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dimiters Kaspars. 2005.decembra kopas gabali ; 2005.sākuma gala gabali / Kaspars Dimiters ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.3 (2006, 20./27.janv.), 6.lpp. - Saturs: 2005.decembra kopas gabali: Migla ; Divi punkti ; Mājup ; Divi vairs nekad ; Invalīda roka ; Pablo Neruda ; Revolūcija ; Asinspārliešana ; Vīrusa medūzu mēnesis ; Recošajā saulē ; 2005.sākuma gala gabali: Aka ; Sirmmales laivā ; Fotinas mammas trimdas foto ; Dakteru pikniks.