Atbildes, kuras tu meklē
Šillers Frīdrihs

Vācu rakstnieks (1759-1805)

Frīdriha Šillera darbi

Grāmatas

Es cerēju... : Konstantīna Aizpura atdz. no krievu, poļu, portugāļu, esperanto un vācu val. / māksl. Jānis Svenčs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd., 2000. - 180 lpp. : ģīm. - Atdz. aut vidū: Frīdrihs Šillers.

Klasiskie kriminālstāsti / [sast. Guntis Vītoliņš ; no vācu val. tulk.: Guntis Vītoliņš, Pēteris Brants, Silvija Brice, Maiga Lejiete ; māksl. Aivars Sprūdžs]. - Rīga : Liesma, 1988. - 365, [2] lpp. - Saturā: Noziedznieks zuduša goda dēļ : patiesa vēst. aina / Frīdrihs Šillers.

Šillers Frīdrihs. Laupītāji : luga 5 cēl. / Frīdrihs Šillers ; tulk. Ērika Lūse. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 117, [1] lpp. : ģīm. - (Vajadzīga grāmata).

Šillers Frīdrihs. Laupītāji : luga 5 cēl. / Frīdrihs Šillers ; [no vācu val. tulk. E.Lūse ; il. V.Grants]. - Rīga : Liesma, 1975. - 215 lpp. : il.

Šillers Frīdrihs. Vilhelms Tells : drāma 5 cēl. / Frīdrihs Šillers ; tulk. Rainis ; māksl. Uldis Gulbis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 135, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata).

Šillers Frīdrihs. Vilhelms Tells : drāma 5 cēl. / Frīdrihs Šillers ; [no vācu val. tulk. J.Rainis ; il. V.Grants]. - Rīga : Liesma, 1973. - 207 lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Šillers Frīdrihs. Oda priekam : [fragm : Eiropas Savienības himna] / Frīdrihs Šillers ; atdz. Valdis Bisenieks // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.101 (2004, 30.apr.), [1.]lpp.

Šillers Frīdrihs. Par cilvēka estētisko audzināšanu : 15.vēstule / Frīdrihs Šillers ; no vācu val. tulk. Igors Šuvajevs // Kentaurs XXI. - ISSN 1019-5351. - Nr.26 (2001, dec.), 25.-28.lpp.

Literatūra par Frīdrihu Šilleru

Grāmatas

100 ievērojamākie rakstnieki / sast. Edvīns Spriņģis ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2007]. - 275, [1] lpp. : ģīm. - Saturā: Frīdrihs Šillers.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dūmiņa Līvija. Izrāde ar antikvāru vērtību : [par vācu rakstnieka Frīdriha Šillera (1759-1805) lugas "Laupītāji" latviešu neatkarīgās teātra trupas "United Intimacy" un vācu "Theaterhaus Weimar" kopiestud. gaidāmo pirmizrādi Andrejsalā : sakarā ar pirmo latviešu teātra izrādi Dikļos 1818.g. un lugas tulk., rokrakstu lit. aut. Jāņa Peitāna (1801-1859) atceri] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.103 (2007, 5.maijs), 11.lpp.

Kince Velga. Odu priekam dziedam latviski : [par Eiropas Savienības himnas teksta (aut. - vācu rakstnieks Frīdrihs Šillers (1759-1805)) tulk. latv. val.] / Velga Kince // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.84 (2004, 27.maijs), B8.lpp.

Kince Velga. "Visi ļaudis kļūs nu brāļi, Kad tavs spārns tiem pāri slīd" : [par Eiropas Savienības himnas "Oda priekam" (Ludviga van Bēthovena mūz., Frīdriha Šillera v.) vēsturi] / Velga Kince // Kultūrvēstis. - ISSN 1407-9925. - Nr.5 (2004, maijs), 4.lpp.

Liepiņa Ieviņa. Miljonu apskāvienos : [par Eiropas Savienības himnas, vācu komp. Ludviga van Bēthovena Devītās simfonijas un tās fināla - vācu rakstnieka Frīdriha Šillera "Odas priekam" tapšanu] / Ieviņa Liepiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.220 (2003, 20.sept.), 4.-5.lpp. - (Piel. "Mēs" ; Nr.38).

Meiers Jānis. Literatūras "gūsteknis" Frīdrihs Šillers : [par vācu rakstnieku (1759-1805)] / Jānis Meiers // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.220 (2006, 10./11.nov.), 21.lpp. : ģīm.

Par ES himnu [Ludviga van Bēthovena Devītās simfonijas noslēguma daļu - Frīdriha Šillera "Odu priekam"] // Laiks (Ņujorka). - Nr.20 (2004, 22./28.maijs), 4.lpp.

Sedlenieks Andis. Neīstais Frīdrihs Šillers : [par vācu rakstnieka (1759-1805) un viņa laikabiedru mirstīgo atlieku patiesās piederības noskaidrošanu mūsdienās] / Andis Sedlenieks // Vakara Ziņas. - ISSN 1691-2284. - Nr.20 (2008, 23.maijs), 38.-39.lpp. : ģīm.

Sprūde Viesturs. 1818.gada 16.jūlijs : [par vācu rakstnieka Frīdriha Šillera (1759-1805) lugas "Laupītāji" iestud. (rež. Jānis Peitāns) Dikļu muižā (Valmieras raj.)] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.191 (2008, 16.jūl.), 2.lpp.

Tiļļa Andris. Prieks, kas pieder visiem : par Eiropas Savienības himnu : [par himnas rašanos (Ludviga van Bēthovena mūz., Frīdriha Šillera v.)] / Andris Tiļļa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.119 (2004, 30.apr.), 10.lpp. - (Mājas viesis).

Trenča Inese. Tolerances grožos : [vācu rakstnieka Frīdriha Šillera (1759-1805) luga "Laupītāji" neatkarīgajā teātrī "United Intimacy" (rež. Janeks Millers)] / Inese Trenča // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.127 (2007, 2.jūn.), 12.lpp.

Zieda Margarita. Šillera Vudstoka Berlīnē : [par vācu rakstnieka Frīdriha Šillera (1759-1805) triloģijas "Vallenšteins" iestud. (rež. Pēters Šteins)] / Margarita Zieda // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.161 (2007, 13.jūl.), 3.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.26).