Atbildes, kuras tu meklē
Pasternaks Boriss

krievu rakstnieks (1890-1960)

Borisa Pasternaka darbi

Grāmatas

Aizpuriete Amanda. Nākamais autobuss : dzejoļi (1985-1988) ; Atdzejojumi / Amanda Aizpuriete ; Mārtiņa Zelmeņa fotokolāžas. - Rīga : Liesma, 1990. - 173 lpp. : il. - Saturā atdz.: Boriss Pasternaks.

Ivaska Astrīde. Dzeja un atdzeja / Astrīde Ivaska ; Ivara Ivaska il. ; māksl. Normunds Pucis. - Rīga : Pētergailis, [2007]. - 447, [1] lpp. : il. - Saturā: Atdzejojumi no krievu valodas: Boriss Pasternaks, Osips Mandelštams, Anna Ahmatova.

Pasternaks Boriss. Doktors Živago / Boriss Pasternaks ; no krievu val. tulk. Eižens Rauhvargers ; atdz. Jānis Sirmbārdis ; Arņa Zariņa vāka grafiskais noform. - Rīga : Jumava, 2007. - 557, [2] lpp. - (Zelta klasika).

Pasternaks Boriss. Doktors Živago / Boriss Pasternaks ; no krievu val. tulk. Eižens Rauhvargers ; vārsmas atdz. Jānis Sirmbārdis ; [māksl. Agata Muze]. - [Rīga] : Jumava, [2002]. - 575, [1] lpp.

Pasternaks Boriss. Doktors Živago / Boriss Pasternaks ; no krievu val. tulk. Eižens Rauhvargers ; atdz. Jānis Sirmbārdis ; māksl. Uldis Sosnovskis. - Rīga : Jumava, 1995. - 492, [3] lpp.

Literatūra par Borisu Pasternaku

Grāmatas

100 ievērojamākie rakstnieki / sast. Edvīns Spriņģis ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2007]. - 275, [1] lpp. : ģīm. - Saturā: Boriss Pasternaks.

100 mūsu laikmeta rakstnieki / no vācu val. tulk. Lora Viļķina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 222, [2] lpp. : ģīm. - Saturā: Boriss Pasternaks.

Laiki un domas : Nobela prēmijas laureāti literatūrā par pasauli un sevi, 1901-2002 / sast. Andris Rijnieks ; māksl. Aivars Sprūdžs. - Rīga : Rasa, 2003. - 223, [1] lpp. - Saturā: Boriss Pasternaks.

Rainis un Gēte : "Fausta" tulkojuma simtgade = Rainis und Goethe : zum hundertjährigen Jubiläum der "Faust" - Übersetzung / sast. Gundega Grīnuma ; tulk.: Heide Lidija Šmite, Aleksandrs Šmits, Velta Vikmane ; māksl. Dina Dzelme. - [Rīga] : Nordik, 1999. - 298, [1] lpp. - Saturā: Gētes "Fausts" Raiņa, Brjusova un Pasternaka tulkojumā / Aleksandrs Šmits (Alexander Schmidt).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Losevs Ļevs. Piedzēries Ļeņins, pliks Staļins, pārbijies Hruščovs : [krievu rakstnieka atmiņas par rakstnieku Mihailu Zoščenko (1895-1958), literatūrzinātnieku Borisu Eihenbaumu (1886-1959), rakstnieku un literatūrzinātnieku Viktoru Šklovski (1893-1984), rakstnieku Borisu Pasternaku (1890-1960), rakstnieku Aleksandru Punčonoku, dziedātāju Polu Robsonu (1898-1976), dzejnieku Robertu Frostu (1874-1963), politiķi Ņikitu Hruščovu (1894-1971), dzejnieci Annu Ahmatovu (1889-1966), politiķi Josifu Staļinu (1879-1953) : no grām. "Meandrs"] / Ļevs Losevs ; tulk. I.Z. // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.1 (2003, janv.), 66.-71.lpp.

Meiers Jānis. Boriss Pasternaks : [par krievu rakstnieka (1890-1960) attiecībām ar gleznotāju Jevgeņiju Lurjē, pianista Henrika Neihauza dzīvesbiedri Zinaidu un žurn. "Jaunā pasaule" Jauno literātu nod. red. Olgu Ivinsku] / Jānis Meiers // Vakara Ziņas. - ISSN 1691-2284. - Nr.6 (2006, 10.febr.), 34.-35.lpp.

Pasternaks Jevgēņijs. Kā, vai tad viņš arī ir skaists? : [saruna ar krievu rakstnieka Borisa Pasternaka (1890-1960) dēlu J.Pasternaku] / Jevģēnijs Pasternaks ; pierakst. Uldis Tīrons // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.11 (2001), 26.-32., 34.-35.lpp.

Peipiņa Anna. Piecas leģendas, lasāmas vakarā pirms Valentīndienas : [par leģendāru personību mīlasstāstiem] / Anna Peipiņa // Santa. - ISSN 1407-1584. - Nr.2 (2003, febr.), 68.-71.lpp. - Saturā: Boriss Pasternaks un Marina Cvetajeva : [par krievu rakstnieku (1890-1960) un dzejnieci (1892-1941)].

Skulte Ilva. Valoda : pārdomas doktora Živago garā : [par krievu rakstnieka Borisa Pasternaka (1890-1960) romānu "Doktors Živago" (Rīga : Jumava, 2002)] / Ilva Skulte // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.53 (2002, 4.marts), 10.lpp.

Tīrons Uldis. Patiesības banalitāte : [par krievu rakstnieka Borisa Pasternaka (1890-1960) romānu "Doktors Živago" (Rīga : Jumava, 2002)] / Uldis Tīrons // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.48 (2002, 26.febr.), 21.lpp.

Veltījumi

Tauriņš Edvīns. Rindas ar Borisa Pasternaka motīvu / Edvīns Tauriņš // Kurzemnieks. - ISSN 1407-9755. - Nr.105 (2006, 9.sept.), [2.]lpp. - (Piel. "8. Kurzemes dzejas diena").

Zavjalovs Sergejs. Dzejoļi / Sergejs Zavjalovs ; no krievu val. atdz. Pēters Brūveris // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2008, febr.), 35.-41.lpp. : ģīm. - Saturā: veltījums Borisam Pasternakam.