Atbildes, kuras tu meklē
Cibuļs Juris

publicists, tulkotājs (1951)

Jura Cibuļa darbi

Grāmatas

Cibuļs Juris. Brīnumainā valodu pasaule / Juris Cibuļs. - [Rīga] : Raudava, 2004. - 194 lpp.

Cibuļs Juris. Latgaliešu ābeces, 1768-2008 / Juris Cibuļs. - Rīga : Zinātne, 2009. - 169, [3] lpp., [16] lpp.

Cibuļs Juris. Purlovas grāmata / Juris Cibuļs. - Rīga : Autorizd., 2011. - 342 lpp.

Cibuļs Juris. Vasals! : latgaliešu valodas pašmācība / Juris Cibuļs, Lidija Leikuma. - [Rīga] : N.I.M.S., 2003. - 115 lpp.

Etniskums Eiropā : sociālpolitiskie un kultūras procesi : starpt. zinātn. konf., 2007.g. 24.-26.maijs / Rēzeknes Augstskola (Latvija), Ādama Mickeviča Universitāte (Polija), Vītauta Dižā Universitāte (Lietuva), Milānas Universitāte (Itālija) ; sast. Sanita Lazdiņa - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. - 296 lpp. - Saturā: Latgaļu ābece gadsimtu gaitā / Juris Cibuļs.

No skaņas un burta līdz tekstam un korpusam : sinhronija un diahronija : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 135.dzimšanas dienas atceres starpt. zinātn. konf. mater. / LU Latviešu valodas inst. - Rīga : LU Latviešu valodas inst., 2008. - 50, [1] lpp. - Saturā: Latgaļu ābece gadsimtu gaitā / Juris Cibuļs.

Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100 : 1.storptautyskuo latgalistikys konfereņce, Sanktpīterburga, 2008.g. 19.-20.sept. : referatu tezis. - Sanktpīterburga : Sanktpīterburgys Valsts universitatis Filologejis i muokslu fakultate, 2008. - 44 lpp. - Saturā: Latgaliešu ābeces - latgaliešu valodas gramatikas un pareizrakstības atspoguļotājas / Juris Cibuļs.

Valodas Austrumlatvijā : pētījuma dati un rezultāti : Via Latgalica humanitāro zinātņu žurnāla pielikums / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009. - 466 lpp. -Saturā: Latvieši un latgalieši : viens likums - viena taisnība visiem / Juris Cibuļs.

Valodas politika un sociolingvistiskie jautājumi : starpt. zinātn. konf. "Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā" (2004.g. 20.-23.maijs) mater. : drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei un latgaliešu pirmās iespiestās grāmatas "Evangelia toto anno" divsimtpiecdesmitgadei veltīts izd. / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2004. - 161 lpp. - Saturā: Latgaļu valoda starp izglītības un valodu politikas dzirnakmeņiem / Juris Cibuļs.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Cibuļs Juris. Briežu tauta - uiļta : [par tautu Sahalīnā (Krievija) un tās tradīcijām] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.352 (2008, 27.dec.), 45.lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Hidžras : [par seksuālo minoritāti Indijā] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.203 (2009, 31.jūl.), [39.]lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Ieskats latgaliešu ābecēs lietotajā rakstībā : [referāts 1.Starptautiskajā Latgalistikas konfer. "Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100" Sanktpēterburgā (Krievija)] / Juris Cibuļs // Via Latgalica Latgalistikys kongresu materiali. - ISSN 1691-5569. - Nr.1, Ontona Skryndys latgalīšu gramatikai 100 (2009), 17.-[30.]lpp.

Cibuļs Juris. Kas ir pomaki? : [par slāvu tautu Balkānu reģionā Eiropas dienvidos] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.39 (2008, 8.febr.), [47.]lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Kā basku valodā sauc ganu? : [par Basku zemi un val. mūsdienu Spānijā] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.74 (2008, 14.marts), 47.lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. No pārpratuma līdz atklājumam : [par papuasu tautas val. īpatnībām] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.93 (2008, 4.apr.), [47.]lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Otrā maize : [par kartupeļu audzēšanu un ēšanu senatnē un mūsdienās] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.221 (2009, 21.aug.), 39.lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Pičančačara valodā skaita līdz trīs : [par Austrālijas aborigēnu kultūru un val.] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.250 (2008, 12.sept.), 47.lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Runājošais koks : [par Lieldienu salu iedzīvotāju seno rakstības veidu] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - Nr.60 (2008, 29.febr.), 47.lpp. - ISSN 1691-1229. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Sieviešu valoda : [par val. diferenciāciju pēc dzimumiem un vecuma] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.194 (2008, 18.jūl.), [47.]lpp. - (Mājas viesis).

Cibuļs Juris. Zirgu dvēseles ķērāji : [par kumandiešu tautu Altaja republikā (Krievija)] / Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.8 (2009, 9.janv.), 47.lpp. - (Mājas viesis).

Rancāne Anna. Pasaule miniatūrā : [sakarā ar ābeču kolekcionāra Jura Cibuļa grām. "Latgaliešu ābeces" klajā nākšanu] / Anna Rancāne ; tekstā stāsta J.Cibuļs // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.143 (2009, 22.jūn.), 10.lpp.

Toņu valodas : [par val. īpatnībām un niansēm Ķīnā] / mater. sagat. Juris Cibuļs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.187 (2008, 11.jūl.), [47.]lpp. - (Mājas viesis).

Zaķe Kristīne. Ogres muzejā - 500 ābeču izstāde : [par Jura Cibuļa ābeču kolekciju] / Kristīne Zaķe ; tekstā stāsta J.Cibuļs // Ogres Vēstis. - ISSN 1691-2454. - Nr.102 (2008, 2.sept.), [1.]lpp.

Literatūra par Juri Cibuļu

Grāmatas

Bankavs Andrejs. Valodniecība Latvijā : fakti un biogrāfijas : encikl. / Andrejs Bankavs, Ilga Jansone. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2010 - 326 lpp. - Saturā par: Juris Cibuļs.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Jundze Arno. Pētījums par latgaliešu ābecēm : [sakarā ar Jura Cibuļa grām. "Latgaliešu ābeces" klajā nākšanu] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.118 (2009, 23.maijs), 17.lpp.

Upeniece Maija. Līdz 27.februārim - Jura Cibuļa pasaules ābeču kolekcijas izstāde Rēzeknē : [par izstādi Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē] / Maija Upeniece // Vietējā. - ISSN 1407-950X. - Nr.5 (2011, 4.febr.), 3.lpp.

Upeniece Maija. Rainis jautā: "Kas visu izteic bez mēles?" Juris Cibuļs atbild: "Ābeces!" : [sakarā ar filologa un pasniedzēja ābeču kolekcijas izstādi Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē] / Maija Upeniece // Katōļu Dzeive - ISSN 1407-6020. - Nr.3 (2011, marts), 33.-35.lpp.

Upeniece Maija. Par pasaules ābecēm : [par Jura Cibuļa pasaules ābeču kolekcijas izstādi Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē] / Maija Upeniece // Rēzeknes Vēstis. - ISSN 1407-9488. - Nr.14 (2011, 3.febr.), 9.lpp.