Atbildes, kuras tu meklē
Aspazija (dz. Elza Rozenberga)

Dzejniece (1865 – 1943)

Literatūra par Aspaziju

Akmene Ilze. Joprojām noslēpumainā Aspazija : [par dzejn. (1865-1943) velt. sarīkojumu Raiņa Lit. un vēst. muzejā] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1999, 19.marts), 14.lpp.

Akmene Ilze. [Dzejnieces] Aspazijas [1865-1943] 130.dzimšanas diena : [par Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja rīkotajiem pasākumiem] // Izglītība un Kultūra. — (1995, 23.marts), 23.lpp.

Alksnītis Ivars. Katram ir savs Rainis : [par Raiņa un Aspazijas memor. vasarnīcas Majoros (Jūrmala) rekonstrukcijas projektu (aut. Viktors Jansons)] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1999, 16.aug.), 14.lpp.

Arāja Dita. Aspazija palīdz atgriezties dzīvē : [par sieviešu invalīdu asoc.] // Diena. — ISSN 1407-1290. — (1999, 22.febr.), 6.lpp.

Āre Gunita. Rainis gaida savu Aspaziju : [par Vaska figūru muzeju] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1997, 29.okt.), [1.]lpp.

Asare Maira. Aspazija — vēl neapjaustā : [par dzejn. (1865-1943) 131.dz.d. veltītu zin. konf. Raiņa Lit.un mākslas vēst. muzejā] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1996, 26.marts).

Aspazija Ņujorkā : [par iecerēto Aspazijas lugas “Ragana” iestudējumu]. — Paraksts : K.A. // Laiks (Ņujorka). — (2000, 8.apr.), 5.lpp.

Aspazijas ēna Raiņa ēnā : [par mītiem un faktiem par dzejniekiem Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) : literātu diskusija] / Saulcerīte Viese, Inese Zandere, Pauls Bankovskis, Guna Kalniņa // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.211 (2004, 10.sept.), 14.lpp.

Atlāce Zane. Raini atceras tikai reizi gadā : [sakarā ar dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) mājas Baznīcas ielā (Rīga) apsaimniekošanas problēmām] / Zane Atlāce // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.176 (2004, 10.sept.), [1.], 6.lpp.

Bankovskis Pauls. Divas šķirtas pasaules. Tu un es : [par literatūrzinātnieces Saulcerītes Vieses romānu “Mūžīgie spārni : stāstījums par Aspazijas dzīvi” (Rīga : Jaunā Daugava) par dzejnieci Aspaziju (1865-1943)] / Pauls Bankovskis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.223 (2004, 24.sept.), 15.lpp.

Beinaroviča Baiba. Sidraba šķidrauts — kaislību un simbolu drāma : [Jura Karlsona balets “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas Latvijas Nac. operā : horeogr. Kšistofs Pastors] // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2000, 11.maijs), 10.lpp.

Berelis Guntis. Vispatiesākās aplamības par Aspaziju : [īst. v. Elza Rozenberga (1865-1943)] // Diena — ISSN 1407-1290. — (1997, 15.sept.), 10.lpp.

Bērsone Genovefa. Neaiziešana no Aspazijas : [par dzejn. (1865-1943) veltītu zin. konf. “Aspazijai 132”] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1997, 15.marts).

Bērsons Ilgonis. Bars, “brīvība” un sievietes : no cikla “Rakstnieku soļi divos lūzumgados (1940-1941); Divas (?) sejas. Desmit runas un dziesmas”. — Saturs : 1941.gada martā; 1941.gada aprīlis // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2000, 30.aug.). — 6.-7.lpp. — Turp. Sākums : (2000, 17.febr.).

Bisenieks Valdis. “Augstums ar dziļumu : Es un tu” : tas ir aizraujošs stāsts par dzejn., kas līdzīga sarkanai komētai : [par itāl. žurn. un rakstn. Kjāras Makoni dzejn. Aspazijai (1865-1943) velt. grām. “Sarkanā komēta” (“La cometa rossa”)] / Valdis Bisenieks; ar red. priekšv. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.38 (2002, 8.marts), 23.lpp.

Bondare Inese. Aspazijas [1865-1943] dzeja un neoplatonisma idejas : līdzīgais un atšķirīgais // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. — Nr.2 (1996, 50.sēj.), 72.-77.lpp. — (Humanitārās zinātnes A daļa).

Briedis Ēriks. Sabiedrības “krējuma” sirdslietas : [par Latvijas sabiedrībā populāru cilvēku privāto dzīvi 20.gs. sāk.] / Ēriks Briedis // Privātā Dzīve. — ISSN 1407-4311. — Nr.19 (2002, 14./20.maijs), 26.-27.lpp.

Burbe Daiga. Aspazijas un Raiņa draudzene Dora Švīkule : [par ārsti (1884-1974)] - Bibliogr. : 14 nos. // Latvijas Ārstu Žurnāls. — Nr.3 (1999), 55.-57.lpp.

Burbe Daiga. Aspazijas 75 gadu jubileja : 1943.gada 16.martā // Grāmatu Apskats. — Nr.8 (1995), 30.-31., 33.lpp.

Ceplis Rimands. “Kalāču” saime 1942.gadā un Aspazijas rokraksts : [par Rakstniecības, teātra un mūz. muzeja jaunieguvumiem] / Rimands Ceplis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2003), 228. - 229.lpp.

Ceplis Rimands. Muzejs = komunikācija : [par dzejniecei Aspazijai (1865-1943) velt. pasākumu Rakstniecības, teātra un mūz. muzejā fliālē Raiņa un Aspazijas mājā] / Rimands Ceplis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 216.-217.lpp.

Ceplis Rimands. Dāvana Aspazijai : [par dzejn. [1865-1943] velt. pasākumu Aspazijas mājā Rīgā] // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2001, 22.marts), 15.lpp.

Ciemīte Kristīne. Rīt — pirmizrāde “Sidraba šķidrauts” : [komp. Jura Karlsona balets “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas motīviem Latvijas Nac. operā : horeogr. Kšištofs Pastors (Nīderlande)] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (2000, 18.apr.), 18.lpp.

Eņģele Māra. Autentiskums un interpretācija Raiņa vasarnīcā : [sakarā ar V.Jansona māksl. koncepciju Raiņa un Aspazijas vasarnīcas pārveidei Jūrmalā] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1998, 12./19.nov.), 4.lpp.

Es būšu tavas rokas mazākais pirkstiņš... : [rakstn. Antonijas Lūkinas (pseid. Ivande Kaija), Aspazijas un Raiņa vēstuļu kompozīcija] / Antonija Lūkina, Aspazija, Rainis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.7 (1997), 162.-188.lpp. — Turp. seko.

Gailītis Viestarts. Caur Aspaziju par sevi : [par itāliešu žurnālisti, grām. par dzejniekiem Aspaziju (1865-1943) un Raini (1865-1929) “Sarkanā komēta” (Rīga : Karogs) aut. Kjāru Makoni] / Viestarts Gailītis ; tekstā stāsta K.Makoni // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.165 (2004, 19.jūl.), 10.lpp.

Gaižiūnas Silvestras. Šimtasis Baltoskandijos akademijos projektas : [“Ziemassvētki ar Aspaziju un Jāni Poruku” : Panevēža (Lietuva)] / Silvestras Gaižiūnas. — Lietuviešu // Metai. — Vilnius. — ISSN 0134-3211. — Nr.3 (2002), 156.-157.lpp.

Gaižūns Silvestrs. Cik veidolu renesansei? Aspazijas variants : [par renesanses estētikas izpausmēm dzejnieces (1865-1943) daiļradē : pēc priekšlasījuma Aspazijas (1865-1943) 139.dz.d. velt. zin. lasījumos Raiņa un Aspazijas mājā] / Silvestrs Gaižūns ; ar red. priekšv. “Lietuviešu pētnieka redzeslokā — arī latviešu literatūra” // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.64 (2004, 23.apr.), B8.lpp.

Gribača-Valtere Vera. Ja pašapliecināšanās, tad jāuzdrīkstas : [par Aspazijas drāmai “Sidraba šķidrauts” velt. Aijas Magones veidoto izstādi “Naktī skatos meteoru” Raiņa un Aspazijas muzejā Majoros] / Vera Gribača-Valtere // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — Nr.29 (2002, 3./9.aug.), 6., 8.lpp.

Grīnuma Gundega. Aspazijai un Rainim nekur nav jāsteidzas : [sakarā ar zin. konf. “Aspazija un Rainis 2004” Misiņa bibliotēkā Rīgā] / Gundega Grīnuma // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.204 (2004, 2.sept.), 15.lpp.

Grīnuma Gundega. Rainisks akcents nerainiskā ikdienā : [par Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas inst. rīkoto zin. konf. “Aspazija un Rainis 2004” Misiņa bibliotēkā] / Gundega Grīnuma // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.210 (2004, 9.sept.), 12.lpp.

Grīnuma Gundega. Zinātnieku dialogs ar Aspaziju un Raini : [par gaidāmo konf. “Aktualitātes Aspazijas un Raiņa pētniecībā” Misiņa bibliotēkā] / Gundega Grīnuma // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.212 (2003, 11.sept.), 17.lpp.

Grīnuma Gundega. Kādas laimīgas tikšanās hronika : [sakarā ar itāļu žurn. un rakstn. Kjāras Makoni dzejn. Aspazijai (1865-1943) velt. grām. “La cometa rossa” iznākšanu] / Gundega Grīnuma. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.64 (2002, 16.marts), 14.lpp.

Grīnuma Gundega. “Mēs arī zem pelniem kvēlosim...” : [par rakstn. Ivandes Kaijas (1876-1942), Aspazijas (1865-1943) un Raiņa (1965-1929) saraksti (1914.IX-1920.IV)] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2001), 175.-183.lpp.

Grīnuma Gundega. “Gaidu ar lielu ziņkārību, kāds nu tas “stūrītis” iznāks...” : [Par Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja jauniegūto izd-bas “Dzirciemnieki” tehn. vad. Jēkaba Iniņberga (1877-1925) arhīva mater. — Raiņa un Aspazijas rokr.] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (1995), 192.-196.lpp.

Grīnuma Gundega. Meklējumu prieks : [Par dzejn. Aspazijas (1865-1943) saiknēm ar Talsiem veltītu konkursu “Aspazija un Talsi” : Sakarā ar dzejn. 130.dz.d.] // Izglītība un Kultūra. — (1995, 6.jūl.), 20.lpp.

Grīnvalds Dainis. Pieradīsim pie sensācijām! : Rainis un Aspazija mūsdienīgā skatījumā // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1997, 20.marts), 8.lpp.

Grīva Dace. Aspazijas dzeja un mūzika : [par Aspazijas mājas — muzeja (Jūrmala) pētniecisko darbu : sakarā ar dzejnieces (1865-1943) 139.dz.d.] / Dace Grīva // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.55 (2004, 18.marts), 16.lpp. — (Piel. “Jūrmala”, Nr.11 ).

Grīva Dace. Aspazijas mājas ēkai šogad aprit 100 gadu : [par muzeja 100.gadadienai velt. zin. konf. Jūrmalā] / Dace Grīva ; tekstā stāsta muzeja vad. Diāna Josta // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.211 (2003, 30.okt.), 17.-18.lpp. — (Piel. “Jūrmala”, Nr.44 ).

Grīvalds Dainis. “Faustam” tikai simts : [Par “Fausta dienu” velt. Aspazijas (1865-1943) un Raiņa (1865-1929) J.V.Gētes “Fausts” tulk. latv. val. 100.gadad. atklāšanu Smiļģa muzejā] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1997, 11.sept.), 6.lpp.

Grūtups G. “Daukšas” neizputēs : [par dzejn. Aspazijas (1865-1943) dzimtajām mājām Jelgavas raj. Zaļenieku pag.] // Lauku Avīze. — (1997, 6.jūn.), 28.lpp.

Gulēna Māra. “Atriebēja” : Baņutas Rubesas iestudētā Aspazijas luga Rīgā un Toronto // Laiks (ASV). — (1991, 22.maijs), 3.lpp.

Hartmanis Aldis. Kas notiek Aspazijas muzejmājā? : [Jūrmalā] // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — (1998, 21./27.nov.), 4.lpp.

Hausmanis Viktors. Rudenī — kopā ar Raini : [par konf. “Aktualitātes Aspazijas un Raiņa pētniecībā”] / Viktors Hausmanis // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — Nr.39 (2003, 11./17.okt.), 7.lpp.

Ikstena Nora. Vienīgā patiesība : [par dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) dzīvi Kastanjolas trimdā (Šveice)] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.223 (2004, 24.sept.), 15.lpp.

Indrika Marta. Vai mums vajadzīgs Rainis? : [sakarā ar LR Fin. min. ierosinājumu nojaukt dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) memor. mājas ēku Baznīcas ielā Rīgā] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1999, 1.dec.), 13.lpp. — Turp. Sākums : (1999, 30.nov).

Indrika Marta. Grib nojaukt Raiņa un Aspazijas māju : [sakarā ar LR Fin. min. ieteikumu nojaukt Raiņa un Aspazijas muzeja ēku Baznīcas ielā 30] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1999, 29.nov.), 6.lpp.

Indrika Marta. Vai mums vajadzīgs Rainis? : [sakarā ar LR Fin. min. ierosinājumu nojaukt dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) memor. mājas ēku Baznīcas ielā Rīgā] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1999, 30.nov.), 18.lpp. — Turp. seko.

Īvāns Dainis. Rainis mīt trimdā : [par dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) trimdas vietām Šveicē] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1996, 5./12.sept.), 8.-9.lpp.

Ivāns Dainis. Kaķisms : [par dzejn. Aspazijai velt. izst. “Kaķisms latviešu literatūrā” Aspazijas memoriālajā vasarnīcā Majoros] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1996, 28.martā/4.apr.), 4.lpp.

Īvāns Dainis. Jubilejas ir verstes stabi uz kapu... : [Sakarā ar dzejn. Aspazijas 130.dz.d. veltītajiem pasākumiem : 1865-1943] // Neatkarīgā Cīņa. — (1995, 17.marts).

Īvāns Dainis. Stāsts par bezpajumtnieku Raini : [Sakarā ar Raiņa un Aspazijas nama (Baznīcas ielā 20) mantinieku prasību pret Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeju] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1995, 26.okt.), (Piel. “Literatūra. Māksla. Mēs”, Nr. 31).

Jablovska Gaida. “Nemiers pamatā visai dzīvei...” : [par Raiņa un Aspazijas memoriālo dzīvokli Rīgā, Baznīcas ielā 30] // Laiks (Ņujorka). — (2000, 27.maijs), 4.lpp.

Jansons Andris. Teātri godina rakstniekus : [sakarā ar dzejn. Aspazijas [1865-1943] 131. dz.d. un rakstn. Miervalda Birzes grām. “13 mēneši” prezentāciju Dailes teātrī] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1996, 18.marts), 17.lpp.

Jansons Andris. Pretenzijas uz Nobeļa prēmiju literatūrā : [rež., scenārista un scenogr. Viktora Jansona veidotā izrāde “Vientuļās vakariņas” Dailes teātrī pēc Raiņa un Aspazijas darbiem] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1995, 25.okt.), 16.lpp.

Jundze Arno. Vai itāļi piesavinājušies Aspaziju? : [par itāļu žurnālistes Kjāras Makoni grām. par Aspaziju (1865-1943) un Raini (1865-1929) “Sarkanā komēta” (Rīga : Karogs)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.141 (2004, 18.jūn.), 10.lpp.

Jundze Arno. Jaunas grāmatas par latviešu literatūru : [par grām. “Aspazija un Rainis šodienas skatījumā” (Rīga : Zinātne) un “Latviešu rakstnieku portreti. Laika spoguļzīmes” (Rīga : Zinātne)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.185 (2004, 11.aug.), 10.lpp.

Jundze Arno. Aspazijai — 135 : [par dzejn. (1865-1943) 135.dz.d. atzīmēšanu Rīgā] // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2000, 23.marts), 14.lpp.

“Kad meklē dvēseli, tad agri ej no rīta” : dzejn. [Aspazijas (1865-1943)] dzimšanas dienas sarīkojumā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā : [raksti]. - Saturs : “Es nespētu izgudrot tādu sievieti kā Aspazija” : par [itāl. žurn., rakstn.] Kjāras Makoni [grām.] “Sarkano komētu” tulk. T.Lisekas stāstījumā / Tamāra Liseka. Aspazija uz tribīnes : [par dzejn. oratores talantu : Dr. philol. ref.] / Saulcerīte Viese. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.43 (2002, 19.marts), 8.lpp.

Kaija Ivande. Ivandes Kaijas [1876-1942], Aspazijas [1865-1943] un Raiņa [1965-1929] sarakste (1914.IX-1920.IV) / Ivande Kaija, Aspazija, Rainis — Koment. : 50 ier. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2001), 183.-202.lpp.

Kalniņa Guna. Lai atraisītos, pēta Aspaziju : [par {Macconi, Chiara.}grāmatu “Sarkanā komēta” : kādas tikšanās hronika [par Aspaziju]] / Kjāra Makoni ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. — Rīga : Karogs, 2004. — 157, [1] lpp. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.156 (2004, 8.jūl.), 17.lpp.

Kanča Mārīte. Šķidrautā tītā tautas dzīve : [komp. Jura Karlsona balets “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas motīviem Latvijas Nac. operā] // Jaunā Avīze. — (2000, 18.apr.), 5.lpp.

Kārkliņa Inta. Komēta Latvijā un Itālijā : [par itāļu žurnālistes Kjāras Makoni grām. par dzejnieci Aspazijas (1865-1943) “Sarkanā komēta” (tulk. Dace Meiere) : sakarā ar aut. piedalīšanos grām. atvēršanas svētkos Rīgā] / Inta Kārkliņa // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.8 (2004, aug.), 214.-217.lpp.

Karlsons Juris. Izjūta, kā laimei pieskaroties... : [sakarā ar komp. Jura Karlsona baleta “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas motīviem pirmizrādi Latvijas Nac. operā : saruna ar J.Karlsonu] / pierakst. Ieviņa Liepiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (2000, 13.apr.), 13.lpp.

Kince Velga. Literatūrpētnieku rudens raža : [par Ievas Kalniņas sast. rakstu krāj. “Latviešu rakstnieku portreti. Laika spoguļzīmes” (Rīga : Zinātne) un Gundegas Grīnumas sast. rakstu krāj. “Aspazijas un Rainis šodienas skatījumā”] (Rīga : Zinātne)] / Velga Kince // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.144 (2004, 10.sept.), B8.lpp.

Kince Velga. Gara tuvībā ar Aspaziju un Raini : divi brāļi Birkerti — paši divi jubilāri // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — (2001, 12.sept.), 4.lpp.

Krastiņa Mirdza. Aspazijas atcere Stokholmā [24.janvārī] / Mirdza Krastiņa // Brīvā Latvija Londona. — ISSN 0934-6759. — Nr.5 (2004, 7./13.febr.), 2.lpp.

Kreituse Ilga. Šī saldā nodevības garša : [par dzejn., sabiedr. darbin. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) attiecībām ar LSDSP] / Ē.Oša zīm. // Lauku Avīze. — (2000, 21.okt.), 6.lpp. — (Mājas viesis).

Krūmiņš Guntis. Zinātniskajā konferencē : [Par dzejn. Aspazijas 130.dz.d. (1865-1943) veltīto konf. Jelgavas zinātn. b-kā] // Zemgales Ziņas. — (1995, 14.marts).

Kūla Nora. Simtgade, ko var svinēt trīs gadus : Ugunsstabs un “Sarkanās puķes” — Aspazijas piemiņas sarīkojums Bostonā // Laiks (Ņujorka). — (1997, 22.febr.), 4.lpp.

Kursīte Janīna. Zalkša simbolika Aspazijas teiku drāmā “Zalkša līgava” - Bibliogr. : 20 nos. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.4 (1999), 138.-145.lpp.

Kursīte Janīna. Žalčio simbolika latviu, poete.s Aspazijos (1865-1943) dramoje “Žalčio nuotaka” - Bibliogr. : 8 nos. — Kopsav. angļu - Lietuviešu. // Liaudies kultūra (Vilnius). — Nr.2 (1999), 36.-38.lpp.

Kusiņa Linda. Aspazija atgriežas Māmuļā : [par Saulcerītes Vieses grām. “Mūžīgie spārni” atvēršanu Rīgas Latviešu biedrības namā] / Linda Kusiņa ; tekstā stāsta S.Viese // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.255 (2004, 18.sept.), 29.lpp.

Kuzmina Ilze. Raiņa un Aspazijas otrā dzimtene : [ceļoj. piez. par Lugāno (Šveice)] / Ilze Kuzmina // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.182 (2002, 21.nov.), 24.lpp.

Lāce Aija. Aspazijas laiks : [par dzejn. (1865-1943) dz.d. velt. pasākumu Aspazijas un Raiņa muzejmājā Baznīcas ielā Rīgā] / Aija Lāce // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407- 4664. — Nr.12 (2002, 21.marts), 14.lpp.

Lāce Aija. Aspazijas pavasaris šogad : [Par dzejn. (1865-1943) velt. konf. “Aspazijai 133” Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1998, 19./25.marts), 14.lpp.

Lagzdiņa Irēna. Ir izdedzis laiks : [par aizlūguma koncertu “Miera ceļš” Sv. Pētera baznīcā Rīgā, Konf. “Aspazija un Rainis” Misiņa bibliotēkā u.c.] / Irēna Lagzdiņa. — (Jaunumi Latvijas kultūrā) // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — Nr.37 (2004, 18./24.sept.), 7.lpp.

Lagzdina Vineta. Latvian Ballet drama premieres : [Jura Karlsona balets “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p.nos. lugas Latvijas Nac. operā] // The Baltic Times. — (2000, 11./17.maijs), 7.lpp.

Landorfa Sandra. Aspazijas audžumeita [Virēna Rozenberga] un testaments : [Dzejn. (1865-1943)] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1998, 31.marts), 17.lpp.

Liepiņa Ieviņa. Mūža gaisma šķidrauta krokās : [sakarā ar Jura Karlsona baleta “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas motīviem gaidāmo pirmizrādi Latvijas Nac. operā] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (2000, 19.apr.), 16.lpp.

Liparte Evija. Marts — Aspazijas mēnesis : [par dzejnieces (1865-1943) atceres pasākumiem] / Evija Liparte // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.4 (2004, apr.), 218.-220.lpp.

Lūkina Antonija. “Mīļais tāļais draugs! : Rīga, 15/III 1911” : [Rakstn. vēstule Rainim un Aspazijai] / Mater. sagat. Gundega Grīnuma // Neatkarīgā Cīņa. — (1995, 18.marts), 6.lpp. — (Piel. “Tālrāde. Tāldzirde”).

Lūkina Antonija. (Kaija Ivande). “Mīļais tāļais draugs! : Rīga, 15/ 1911” : [Rakstn. vēstule Rainim un Aspazijai] / Mater. sagat. Gundega Grīnuma // Neatkarīgā Cīņa. — (1995, 18.marts), 6.lpp. — (Piel. “Tālrāde. Tāldzirde”).

Lūsiņa Inese. Simbolu drāma bez vārdiem : [komp. Jura Karlsona balets “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas motīviem Latvijas Nac. operā : horeogr. Kšištofs Pastors (Nīderlande)] // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 22.apr.), 14.lpp.

Lūsiņa Inese. Mūsdienas Sidraba šķidrautā : [komp. Jura Karlsona balets “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas motīviem Latvijas Nac. operā : horeogr. Kšištofs Pastors (Nīderlande)] / tekstā stāsta J.Karlsons, K.Pastors, diriģents Normunds Šnē, scenogr. Andris Freibergs, gaismu māksl. Deivids Hārvijs (Lielbritānija), baleta solistes Egle Špokaite (Lietuva) un Inese Dumpe // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 18.apr.), 13.lpp.

Lūsiņa Inese. Jura Karlsona Lielā diena : [par komp. : sakarā ar J.Karlsona baleta “Sidraba šķidrauts” pēc Aspazijas t.p. nos. lugas motīviem pirmizrādi Latvijas Nac. operā : horeogr. Kšištofs Pastors (Nīderlande)] / tekstā stāsta J.Karlsons // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 22.apr.), 16.lpp.

Magone Aija. “Kad tumsas tinums attinas, Pa Visumu bez apstājas Rit darbošanās klusa...” : citi mūsu pērles nemeklēs, jo neprot mūsu valodu : [par dzejnieces Aspazijas (1865-1943) darbu tulk. svešval. : Raiņa un Aspazijas Jūrmalas vasarnīcas muzeja spec. ref. Aspazijas dzimšanas dienai velt. zin. lasījumos Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Rīgā] / Aija Magone ; ar Ainas Rozenieces priekšv. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.51 (2003, 2.apr.), 13.lpp.

Magone Tamāra. Raiņa un Aspazijas gaismas lokā : [Par Raiņa un Aspazijas Fonda darbību] // Latvijas Zeme. — (1995, 10.janv.), 10.lpp.

Makoni Kjāra. Pasaules amatniece Kjāra Makoni : [par grām. par dzejnieci Aspaziju (1865-1943) “Sarkanā komēta” iznākšanu latviešu val. : saruna ar grām. aut., itāļu žurnālisti] / Kjāra Makoni ; pierakst. Aija Kaukule // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.29 (2004, 30.jūl./6.aug.), 12.lpp.

Mārtuža Eva. Aspazija : gaidīta un sagaidīta renesanse : [sakarā ar grām. par dzejnieci (1865-1943) iznākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta grām. aut., rakstniece Saulcerīte Viese // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.282 (2004, 15.okt.), 14.lpp. — (Mājas viesis).

Mārtuža Eva. “Es šķitos zināms jums kā tuviem radiem” : [par dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) figūrām Vaska figūru muzejā] // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — (2000, 16.sept.), 11.lpp. — (Mājas viesis).

Matīsa Vita. Ceļā uz Forumu Lugano 2006 : [par gatavošanos forumam Raiņa un Aspazijas trimdas (1906-1920) vietā Šveicē : saruna ar foruma izpilddirekcijas vad. Latvijā] / Vita Matīsa ; pierakst. Aija Lulle // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.22 (2002, 1./8.nov.), 8.lpp.

Medne Antra. Aspazijas 135.dzimšanas dienu gaidot : [par Aspazijas māju Dubultos] // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — (2000, 4./10.marts), 10.lpp.

Medne Antra. Kaķis Aspazijas mājā [Dubultos : : par izst. “Kaķis”] // Laiks (Ņujorka). — (1998, 28.marts), 4.lpp.

Medne Antra. Aspazija un viņas 12 bronzas kaķi : [par ziedojumu vākšanas akciju Aspazijas muzeja uzturēšanai Jūrmalā] // Izglītība un Kultūra. — (1998, 2.apr.), 24.lpp.

Medne Antra. Kultūrvides sakoptībai : [par akciju “Kaķu stabs” dzejn. Aspazijas mājas restaurēšanai Jūrmalā] // Bizness & Baltija. — (1998, 31.marts), 23.lpp.

Medne Antra. Kaķi Aspazijas mājā : [Par izstādi “Kaķi” Dubultos] // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — (1998, 21./27.marts), 7.lpp.

Meškova Sandra. Two mothers of Latvian literature : Aspazija and Anna Brigadere / Sandra Meškova // Journal of Baltic Studies (Vancouver). — ISSN 0162-9778. — Vol.34, Nr.3 (2003, Fall), 276.-297.lpp.

Misiņa Māra. Un ja nu Aspazija arī klausās : [sakarā ar Aspazijas prēmijas piešķiršanu dzejn. Annai Rancānei] / tekstā stāsta A.Rancāne // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 22.marts), 16.lpp.

Nagle Gunita. Aspazijas lugas izdotas angliski : [sakarā ar Aspazijas lugu “Ragana” un “Sidraba šķidrauts” mākslas zinātnieces Astrīdas Stānkes tulkojuma angļu val. izdošanu grām. “Aspazija. Ragana. The Silver Veil”] / Gunita Nagle // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.284 (2003, 4.dec.), 16.lpp.

Naumanis Normunds. Daile un patiesība. Bet lai... : [Scen. aut., rež. un scenogr. Viktora Jansona veidotā izrāde “Vientuļās vakariņas” pēc Raiņa un Aspazijas darbiem Latv. Dailes teātrī] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1995, 9.nov.). — (Piel. "Literatūra. Māksla. Mēs").

Neiburga Andra. Pasaki man, ko tu ēd... : [par Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) dzīvi trimdā Šveicē] / Andra Neiburga // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.254 (2004, 30.okt.), 14.lpp.

Oša Nikelīna. Par viņiem, ar viņiem : [par literatūrzin. rakstu krāj. “Aspazija un Rainis šodienas skatījumā” (Rīga : Zinātne)] / Nikelīna Oša // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.8 (2004, aug.), 218.-219.lpp.

Ošiņš Ivars. Esmu meitene nebēdne... : [par dzejnieci Aspaziju (īst.v. Elza Rozenberga : 1865-1943)] / Ivars Ošiņš ; pēc bibliotekāres Ineses Gailes inform. // Sieviete. — ISSN 0868-4715. — Nr.7 (2003, jūl.), 34.-37.lpp.

Palu Selga. Kāds, kuram rūpēja Latvijas labklājība : [par Raiņa un Aspazijas kluba dalībn. sanāksmi, veltītu kooperācijas dibinātājam un sabiedr. darbin. Vilim Siliņam (1874-1935)] // Izglītība un Kultūra. — (1996, 14.nov.), 23.lpp.

Paparde Inga. Dzimšanas dienā Raiņa un Aspazijas namā viesojas bērni : [par pasākumu Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1996, 12.sept.).

Puķe Ieva. Sūtnis no Kastanjolas : [par Raiņa un Aspazijas muzeja Kastanjolā (Šveice) vad. Antonio Žilī] // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 2.okt.), 14.lpp.

Rancāne L. Sākusies Jasmuižas muzeja sezona : [par izst. “Kad mīlā divas dvēseles par vienu būtni kļūst” velt. dzejn. Rainim (1865-1929) un Aspazijai (1865-1943) un stud. “Rēzeknes apriņķa podnieki” keramikas cepļa izdedzināšanu Raiņa muzejā “Jasmuiža” (Preiļu raj.)] / L.Rancāne // Novadnieks. — Nr.40 (2002, 29.maijs), 4.lpp.

Raups Edvīns. Sakām Kastaņola, domājam — Rainis. Domājam Lugāno, sakām — Aspazija : [par Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja darbin. braucienu uz Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) trimdas vietu Šveicē] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (2001, 2.jūl.), 10.lpp.

Rīga un Lugano sadarbosies, godinot dzejniekus : [sakarā ar Rīgas Domes un Lugāno pils. (Šveice) parakstīto vienošanos par sadarbību Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) daiļrades popularizēšanā] // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 5.dec.), 19.lpp.

Rozeniece Aina. Itāļu žurnāliste ceļā pie Aspazijas un sevis pašas : [par Kjāras Makoni grām. “Sarkanā komētā” (apg. “Karogs” klajā laišanas svētkiem] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.118 (2004, 28.jūl.), B8.lpp.

Rozeniece Aina. Ar mīlestības spārniem : [par dzejniecei Aspazijai velt. Saulcerītes Vieses biogr. grām. “Mūžīgie spārni” (Rīga : Jaunā Daugava) atvēršanas svētkiem Rīgas Latviešu biedrības namā] / Aina Rozeniece ; tekstā S.Vieses uzruna sarīkojumā // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.149 (2004, 21.sept.), B8.lpp.

Rozeniece Aina. Sidraba šķidrauta nezūdošā burvju vara : [par dzejnieces Aspazijas (1865-1943) daiļrades pētniecēm — tulk., rakstnieci Astrīdu Stānki un literatūrzinātnieci Saulcerīti Viesi : sakarā ar Aspazijas lugu “Ragana. The Silver Veil” izd. angļu val. (Rīga : Pils, 2003) A.Stānkes tulk.] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta A.Stānke // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.4 (2004, 9.janv.), B8.lpp.

[Sakarā ar dzejnieces Aspazijas (1865-1943) 130.dzimšanas dienu] : [Raksti] — Saturs : “Aspazija ir alternatīva mūsu laikam” / Saulcerīte Viese ; Piemiņā un ļaužu valodās : [Par Aspazijas muzeju Jelgavas raj. Zaļenieku pag. “Daukšās”] / Vaira Dobele-Zīrupe ; Pierakst. Ilze Trumpe // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (1995), 227.-234.lpp.

Sekste Inguna. Aspazija un Rainis 2004 : [par gadskārtējo t.p. nos. zin. konf. Latvijas Akad. bibliotēkas Misiņa nod.] / Inguna Sekste // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2004, okt.), 216.-218.lpp.

Sidraba šķidrauts : [sakarā ar Jura Karlsona t.p. nos. baleta pēc Aspazijas lugas motīviem iestud. Latvijas Nac. operā / Kšištofs Pastors, Egle Špokaite, Andrejs Rumjancevs, Viktorija Jansone, Ringolds Žigis, Andris Freibergs // Māksla Plus. — Nr.3 (2000), [16.]-19.lpp.

Sila B. Aspazijas gads : [par Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) memoriālo muzeju Rīgā, Baznīcas ielā 30] / B.Sila // Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.20 (2003, 15./22.maijs), 3.lpp.

Sila B. Pie Aspazijas Dubultos : [par dzejn. Aspazijas (1865-1943) māju-muzeju Dubultos (Jūrmala)] / B.Sila // Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.49 (2002, 5./12.dec.), 3.lpp.

Skujiņš Zigmunds. Aspazijas noslēpumi : [par jaun. pētīj. dzejn. (1865-1943) biogr.] // Rīgas Laiks. — Nr.6 (1999), 10.-11.lpp.

Skujiņš Zigmunds. Aspazijas [131.] dzimšanas diena Rīgas Kamerteātrī : [Pēc Jāņa Kalniņa romāna “Rainis” motīviem veidotais iestud. “Rainis un Aspazija”] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1996, 18.marts).

Skujiņš Zigmunds. Dzejkalpojums [Latvijas] Dailes teātra mazajā zālē jeb Cilvēcisko kaislību poēzija : [Rež., scenārista un scenogr. Viktora Jansona veidotā izrāde “Vientuļās vakariņas” pēc Raiņa un Aspazijas darbiem] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1995, 26.okt.).

Šmite Anita. “Viņa sargeņģelis” : [Par t.p. nos. pasākumu ciklu par ievērojamu kult. un sabiedr. darbin. sievām Raiņa un Aspazijas memoriālajā vasarnīcā Majoros (Jūrmala)] // Izglītība un Kultūra. — (1997, 3.jūl.), 6.lpp.

Stahnke Astrida. “Ragana” Ņujorkā : [par Aspazijas dzejas drāmas iestudējumu Ņujorkas “DISIR” teātrī / Andreja Jansona mūzika // Laiks (Ņujorka). — (2000, 3.jūn.), 4.lpp.

Terzena D. Vai Rainim un Aspazijai būs vieta Rīgā? : [par namīpašumu Baznīcas ielā 30] // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — (1996, 26.nov.), 4.lpp.

Terzena D. Aspazijas “Daukšas”, piedodiet! : [Par dzejn. Aspazijas (1867-1943) dzimtajām mājām — muzeju Jelgavas raj. Zaļenieku pag.] // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — (1994, 8.jūl.), 24.lpp.

Tiļļa Andris. Māja, kur nelūst sirds : [par dzejnieces Aspazijas (1865-1943) vasarnīcu muzeju Dubultos (Jūrmala)] / Andris Tiļļa // Latvijas Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.6 (2003, 5.dec.), [18.]lpp. — (Mājas viesis).

Tivums Eriks. Aspazijas drāma — dejā un mūzikā : [Latvijas] Nac. operā — Jura Karlsona balets “Sidraba šķidrauts” // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — (2000, 2.jūn.), 17.lpp.

Valtere Maira. Muzeju pavasaris : [par Francijas Kultūras un komunikāciju min. rīkoto t.p. nos. starptaut. akciju : sakarā ar Raiņa un Aspazijas mājas muzeja Rīgā un J.Akuratera muzeja piedalīšanos tajā] / Maira Valtere, Gaida Jablovska // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2003), 213.-214.lpp.

Vasiļjeva Inese. Zeķturi un spārni : [par Kjāras Makoni grām. “Sarkanā komēta : kādas tikšanās hronika” (Rīga : Karogs, 2004)]. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.25 (2004, 2./9.jūl.), 9.lpp.

Viese S. Mūžam mainīgā jūtu pasaule : [par dzejn. Aspaziju (1865-1943) un Raini (1865-1929)] / tekstā fragm. no dzejn. vēstulēm // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — (1999, 13.marts), 20.lpp. — (Iel. “Mums, sievietēm”, Nr.10).

Viese S. Dzimtene kā vēl nepiepildītu nākotnes ideālu zeme : Aspazijai — 130 : [Par dzejn. (1865-1943) krāj. “Kaisītas rozes” (1936)] // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — (1995, 17.marts), 25.lpp.

Viese Saulcerīte. “Man tikai degt un sadegt — dzīvība...” : [saruna ar grām. “Mūžīgie spārni” par dzejnieci Aspaziju (1865-1943) aut.] / Saulcerīte Viese ; pierakst. Ieva Raiskuma // Ieva. — ISSN 1407-2033. — Nr.40 (2004, 6.okt.), 10.-13.lpp.

Viese Saulcerīte. Jānis Čakste kā Aspazijas pirmais redaktors : [par dzejnieces Aspazijas (1865-1943) sadarbību ar politiķa Jāņa Čakstes (1859-1927) vadīto laikr. “Tēvija” 19.gs. 80.g. b. Jelgavā] / Saulcerīte Viese // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.39 (2004, 11.marts), B8.lpp.

Viese Saulcerīte. Dzīve pārvērtās dzejā : [literatūrvēsturnieces pārdomas par dzejnieci Aspaziju (1865-1943)] / Saulcerīte Viese // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.260 (2004, 6.nov.), 15.lpp.

Viese Saulcerīte. Stāstījums par lidojuma izjūtu : [sakarā ar romāna “Aspazija. Mūžīgie spārni” iznākšanu : saruna ar rakstnieci, literatūrzinātnieci] / Saulcerīte Viese ; pierakst. Ilze Zveja // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.213 (2004, 13.sept.), 14.lpp.

Viese Saulcerīte. Ak, puķes ir un būs kā bija : visskaistākā zemes poēzija! : šodien aprit 60 g. kopš dzejnieces, Tēvzemes balvas laureātes Aspazijas [1865-1943] aiziešanas mūžībā : [grām. manuskripta nod. “Mūžīgie spārni”] / Saulcerīte Viese ; ar Ainas Rozenieces priekšv. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.155 (2003, 5.nov.), 5.lpp.

Viese Saulcerīte. Es un Tu jeb Mūžīgā pretruna : [fragm. no topošās grām. “Spārni. Aspazijas dzīve”] / Saulcerīte Viese // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2003), 193.-208.lpp.

Viese Saulcerīte. Arī vectēvs maina savu ādu : [par dzejn. Aspazijas (1865-1943) vectēvu Dāvīdu Freimani : sakarā ar pētīj. par dzejn. dzimšanas gadu] / Saulcerīte Viese // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (2002), 202.-207.lpp.

Viese Saulcerīte. Rainis un Aspazija jaunrades un sadzīves grūtībās : [par dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) dzīves apstākļiem Pleskavas trimdā 1898.g. : Dr. philol. ref. zin. konf. “Aktualitātes Raiņa pētniecībā” Rīgā] / Saulcerīte Viese // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.131 (2002, 13.sept.), 11.lpp.

Viese Saulcerīte. Jānis Asars un Aspazija : [par literatūrkritiķa (1877-1908) un dzejn. (1865-1943) sadarbību] / Saulcerīte Viese // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.12 (2002, 21.marts), 6.lpp.

Viese Saulcerīte. Ar apziņu : “reiz iedegšu es visas savas krāsas” : Tālās noskaņas - Raiņa dzejā un vēstulēs Aspazijai ;ar red. priekšv. “Par jaunāko Aspazijas personības un daiļrades pētniecībā” // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — (2001, 23.marts), 26.lpp.

Viese Saulcerīte. Aspazijas pēdējā draudzene Anna Stunda : [no dzejn. (1865-1943) biogr.] // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2001, 15.marts), 3.lpp.

Viese Saulcerīte. Aspazija un Eiropas kultūra : [ref. dzejn. 135.dz.d. (1865-1943) atceres sarīkojumā Jelgavas raj. Zaļeniekos] ; ar Ainas Rozenieces priekšv. “Mūžības simboli arvien tie paši mirdz — gaiša saule un silta sirds” // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — (2000, 24.marts), 8.lpp.

Viese Saulcerīte. Kā Aspazija [1865-1943] raksturo Raiņa [1865-1929] personību : [par dzejn. lit. mantojumu] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1998, 1./7.okt.), 13.lpp.

Viese Saulcerīte. Māsas Stundas un Aspazija : [Par dzejn. Aspazijas (1865-1943) pēdējiem mūža gadiem : Pēc Annas Stundas (mirusi 1986.g.) un Alīses Stundas-Oses (mirusi 1982.g.) atmiņām] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (1997), 176.-191.lpp.

Viese Saulcerīte. Aspazijas studiju diena : [par Baltoskandijas akad. rīkoto semināru “Faustiskās dvēseles ceļi baltu literatūrās” : Sakarā ar Aspazijas (1865-1943) un Raiņa (1865-1929) apmešanās uz dzīvi Panevēžā (Lietuva) un J.V.Gētes “Fausts” tulk. latv. val. 100.gadad.] // Literatūra. Māksla. Mēs. — (1997, 8./15.maijs), 12.lpp.

Viese Saulcerīte. “Faustiskās tēmas Aspazijas jaunības daiļradē” : [ref. dzejn. Aspazijas (1865-1943) daiļradei veltītajā konf. Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā : saīs.] // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — (1997, 29.marts).

Viese Saulcerīte. Dzejnieces dzimta : Eseja Aspazijas mātes [Grietas Rozenbergas] piemiņai // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (1996), 180.-198.lpp.

Viese Saulcerīte. Aspazija [1865-1943] un Pēteris Stučka [1865-1932] : [par dzejn. un kult. un polit. darbin. uzskatu pretrunām] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (1995), 183.-191.lpp.

Vītola Ilze. Aspazija pāri laikmetiem : [par dzejn. (1865-1943) velt. dok. f. “Aspazija” (rež. Rodrigo Rikards) uzņemšanu] / Ilze Vītola ; tekstā stāsta scenārija aut. Gaida Jablovska, tulk. Astrīda Stanke, rež. Rodrigo Rikards // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.143 (2002, 13.sept.), 8.lpp. — (Mājas viesis).

Zālītis Jānis. Latviešu Komisarževska... Aspazija : [par akt. un dzejn. Birutas Skujenieces (1888-1931) draudzību un saraksti ar Latvijā dzimušo matemātiķi Rūdolfu Gangnusu : sakarā ar krievu dzejn. Jevgeņija Jevtušenko autobiogr. grām. “Vilka pase”] / Jānis Zālītis // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.14 (2002, 4.apr.), 7.lpp.

Zālītis Jānis. Kur pazuduši Aspazijas bērni? : [par jaun. pētīj. dzejn. Aspazijas (1865-1943) biogr. : sakarā ar Z.Skujiņa rakstu “Aspazijas bērni” žurnālā “Rīgas Laiks”, Nr.6 (1999) // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2001, 18.janv.), 3.lpp.

Zariņa Inga. Desmit gadi Raiņa un Aspazijas mūzejam : [par sarīkojumu ciklu “Stāsti par Aspaziju”] / Inga Zariņa // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934-6759. — Nr.14 (2003, 5./11.apr.), 9.lpp.

Ziemele Aivija. Aktualitātes Aspazijas un Raiņa pētniecībā : [par t.p. nos. Latvijas Universitātes Lit., folk. un mākslas inst. rīkoto zin. konf.] / Aivija Ziemele // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2003), 224.lpp.

Zveja Ilze. Desmit gadi par Aspaziju : [sakarā ar zin. lasījumiem “Stāsti par Aspaziju” Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30] / Ilze Zveja ; tekstā stāsta Rakstniecības, teātra un mūz. muzeja direktora vietn. Gaida Jablovska // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.60 (2003, 12.marts), 10.lpp.

Zveja Ilze. Aspazijai nav apaļa jubileja : [par dzejn. (1865-1943) 132.dz.d. velt. pasākumiem] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1997, 12.marts).