Atbildes, kuras tu meklē
Plaudis Egils

Dzejnieks (1931-1987)

Egila Plauža darbi

Grāmatas

Ripo mēness mandarīns : [grāmatās nepublicētā dzeja] / Egils Plaudis ; [Knuta Skujenieka priekšv. ; sast. Inta Čaklā ; māksl. Antra Auziņa]. — Rīga : Kantri nams, 2001. — 206, [1] lpp. : portr.

Pašu mājas princesei : [dzeja] / Egils Plaudis ; Knuta Skujenieka sakārt. — Rīga : Likteņstāsti, 1997. — 65, [1] lpp. : portr. — (50 mīlas dzejoļi).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

"Atstājiet man gabaliņu debess..." / Egils Plaudis // Saskarsme. — ISSN 1407-7620. — Nr.41 (2005, 10./16.okt.), 10.lpp.

Putni / Egils Plaudis // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 14.jūn.) 14.lpp.

Labais lietuvēns : iecerētās eseju grām. fragm. / Egils Plaudis ; Skaidrītes Plaudes iev. // Karogs. — Nr.6 (2001), 8.-19.lpp.

Tev pieder manas minūtes : pirmpublicējumi. — Saturs: Amazone; Saules šķēps; "Vēl mirgo manī zvīņu spožums spīvs..."; "Vai redzi to ripu debesīs?..."; Vēl viena ābele; "Manas bohēmas dvēsele..."; "Tik uz mirkli..."; "Pulkstenis skaita stundas..."; Ūdenskritums; "Ne jau mežā, vien tīmeklītī..."; "Trīsdesmit sudraba grašu..."; "Eju ar misiņa ragu..."; "Melna kafija. Zvaigžņu bulta..."; "Dzīvot tēlos tik ilgi..."; "Man liekas, dzejnieks rožu krūms..."; "Tava dvēsele dziļi grimst..."; "Tai vasarā, kad rozes liesmoja..."; "Kam nāku es ar krešu dvesmu..."; "Pēc citas vēros debesīs..."; Mūsu vārds; "Tu nokriti no mana zara..."; "Un turpinās vēl ķiršu laiks..."; "Kāds vīrs ar roku paceltu stāv tribīnē..."; "Melojot stīgas žūst..."; "Tup fantastiska pilsēta..."; "Visa dzīve bija gaidīšana..." / Egils Plaudis // Karogs. — Nr.6 (2001),. 20.-37.lpp.

Piedod par visu lieko : [dzejn. un atdz. (1931-1987) vēstules kino un teātra kritiķei Maijai Augstkalnai]. — Saturs: 1949.g. (mūsu ērā) 25.janv.; Ikšķilē 5.jūl.; 1951.g. 29.janv.; Rīgā 7.III; [bez datuma] / Egils Plaudis // Karogs. — Nr.6 (2001). - 51.-55.lpp.

Vai vēl tiksimies rožu valstī? : 1980.-1987.g. rakstīti dzejoļi ;"Un es iekāpu melnā laivā..." / mater. sagat. Skaidrīte Plaude // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 3.aug.) 3.lpp.

Literatūra par Egilu Plaudi

Augstkalna Maija. Egila literārais salons : [par dzejn. un atdz. Egilu Plaudi (1931-1987)] / Maija Augstkalna // Karogs. — Nr.6 (2001), 46.-50.lpp.

Briedis Ronalds. "Zaļš un tāls un skanīgs sauciens..." / Ronalds Briedis. — Plaudis, Egils. Ripo mēness mandarīns... : grām. nepubl. dzeja / Egils Plaudis ; sast. Inta Čaklā ; priekšv. aut. Knuts Skujenieks. — Rīga : Kantri Nams, SIA, 2001. — 206, [1] lpp. ģīm. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2002), 167.-169.lpp.

Brūveris Pēters. bedre bedre bezdibenis... / Pēteris Brūveris. — Saturs: vērojot mietpilsoņus; "Re, izsmelts kā rudenis..."; Egila Plauža motīvs, I; "bailes nokavēt..."; "pēdējā laiva..." Egila Plauža motīvs, II; "sanāca sīsifi uz savu kongresu..."; "Naktī, sapnī..."; "bedre..."; "kā tu domā brāl..."; "Viens baidās no kentauriem..."; Kartupeļu kaplētāja; Satikšanās Baltinavā; "paslēpties kā zaļai ķirzakai zem zaļas ķirbja lapas..." // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 14.dec.) 3.lpp.

Čaklais Māris. Es dziedu par Pētera gaili : literārās parodijas / Māris Čaklais ; ar Edvīna Raupa iev. par aut. (1940-2003). — Saturs: "Nezin, vai gaiļi maz saprot, ko viņi dara..." : Montai Kromai ; Uzdāvini man tīru gaili : Andrim Bergmanim ; Nezūdošais gailis : Imantam Auziņam ; Atvadīšanās no gaiļa : Hermanim Marģeram Majevskim ; Apsolītais tornis : Olgai Lisovskai ; Mēs tepat pa to zemes virsu : Tālivaldim Treicim ; Mūsu karma : Egilam Plaudim ; Būtu es Pētera gailis : Anatolam Imermanim ; Augusts Rīgā : Jānim Sirmbārdim ; Gaiļa fūga : Laimai Līvenai ; "Paskaties, kā gailis tup tornī..." : Imantam Ziedonim ; Svinīgais solījums viņam, tur augšā : Lijai Brīdakai ; Varavīksne pār gaili : Jānim Peteram. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.23 (2004, 11./18.jūn.), 6.lpp.

Egils Plaudis : [par dzejn. un atdz. (1931-1987) : biogr. uzziņa] // Karogs. — Nr.6 (2001), - 72.lpp.

Ķempels Arvīds. Par dzejniekiem Jāni un Egilu Plaužiem : (atmiņu stāstījuma fragm.) / Arvīds Ķempels // Saldus Zeme. — ISSN 1407-3072. — Nr.97 (2004, 21.aug.), 8.lpp.

Ķikuts Raimonds. Dienas un dēkas : [atmiņas par dzejn. un atdz. Egilu Plaudi (1931-1987)] / Raimonds Ķikuts // Karogs. — Nr.6 (2001), 38.-45.lpp.

Kubuliņa Anda Tēli jau elpo paši / Anda Kubuliņa. — Plaudis Egils. Ripo mēness mandarīns : grām. nepubl. dzeja / sast. Inta Čaklā. — Rīga : Kantrī Nams, 2001. — 206, [1] lpp. // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 27.sept.) 5.lpp.

Kubuliņa Anda. Egila Plauža dzejoļa "Una stella" analīze / Anda Kubuliņa // Karogs. — Nr.6 (2001), 56.-59.lpp.

Lāce Aija. "Par putnu gribu pārvērsties..." : [sakarā ar dzejn. Egila Plauža (1931-1987) nepubl. dzejas izl. "Ripo mēness mandarīns" apgādā "Kantri Nams" : sakarā ar 70.dz.d.] / Aija Lāce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 21.jūn.) 4.lpp.

Par katru dzejoli ir jāmaksā : [par dzejn. un atdz. Egilu Plaudi (1931-1987) : dzejn., literatūrzin. un dzīvesbiedres saruna 2000.g. 16.apr.] / Knuts Skujenieks, Anda Kubuliņa, Māris Melgalvs, Inta Čaklā, Skaidrīte Plaude // Karogs. — Nr.6 (2001), 68.-71.lpp.

Raups Edvīns. Par dzejai pielemtu mūžu... : [par dzejn. un atdz. Egila Plauža (1931-1987) 70.dz.d. velt. sarīkojumu "Eksotiskais putns Egils" Latvijas Rakstnieku savienības namā] / Egils Plaudis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 19.jūn.) 13.lpp.

Remass Rainis. Egils smējās reti : [par dzejn. Egilu Plaudi (1931-1987) : sakarā ar 70.dz.d.] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 14.jūn.), 14.lpp.

Salceviča Ilona. Rudens viesi atceroties jeb Par lietuvēnu Ikšķilē : [par dzejn. Egila Plauža (1931-1987) 70.dz.d. velt. pasākumu Ikšķiles vidussk. (Ogres raj.)] Ilona Salceviča // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 11.okt.), 3.lpp.

Veidemane Ruta. "Zaļš un tāls un skanīgs sauciens..." / Ruta Veidemane. —Plaudis,Egils. Ripo mēness mandarīns... : grām. nepubl. dzeja / Egils Plaudis ; sast. Inta Čaklā ; priekšv. aut. Knuts Skujenieks. —Rīga : Kantri Nams, SIA, 2001. - 206, [1] lpp. ģīm. // Karogs. — ISSN 0132-6295. —Nr.6 (2002), 163.-166.lpp.

Veidemane Ruta. Zvaigžņu balsis pār krāsainu pasauli : Egila Plauža [1931-1987] dzejas sinestēzijas un krāsu simbolika / Ruta Veidemane // Karogs. — Nr.6 (2001), 60.-67.lpp.