Atbildes, kuras tu meklē
Ibsens Henriks

norvēģu dramaturgs (20.03.1828-23.05.1906)

Henrika Ibsena darbi

Grāmatas

Ibsens Henriks. Drāmas : Sabiedrības balsti, Leļļu nams, Spoki, Tautas naidnieks, Celtnieks Sūlness, Eijolfiņš / Henriks Ibsens ; [sast. un no norvēģu val tulk. Ieva Celmiņa ; Induļa Zvagūža grafiskā apdare ; priekšv. sarakst. Indulis Stepiņš]. - Rīga : Liesma, 1984. - 509, [4] lpp., [24] lpp. il. : portr. - (Dramaturģijas bibliotēka).

Ibsens Henriks. Heda Gāblere : [luga] / Henriks Ibsens ; no norvēģu val. tulk. Solveiga Elsberga ; il. Viesturs Grants ; [pēcv. aut.: Solveiga Elsberga]. - Rīga : Sprīdītis, 1993. - 244,[1] lpp. : il.

Ibsens Henriks. Izlase / Henriks Ibsens ; daiļdarbi Benedikta Kalnača sast. ; [priekšv. aut. Ilze Kačevska]. - [Rīga] : Norden AB, 2006. - 3 sēj. - Saturs: 1.grām. Helgelannes karotāji ; Terje Vīgens ; Troņa tīkotāji ; Brands ; Pērs Gints ; Vēstules. Komentāri. 2.grām. Leļļu nams ; Spoki ; Mežapīle ; Rosmersholma ; Vēstules. Komentāri. 3.grām. Jūras sieviete ; Heda Gāblere ; Celtnieks Sūlness ; Juns Gābriels Borkmanis ; Kad mēs, mirušie, mostamies. Ibsena portreti / Fransiss Bulls. Vēstules. Komentāri.

Ibsens Henriks. Izlase / Ibsens ; [priekšv. aut. Alīse Elsiņa ; māksl. Vladimirs Veide]. - Rīga : Latvijas Valsts izd., 1956. - 609, [2] lpp. : il. - Saturs: Svētki Solhaugā / tulk. J.Rainis ; Brands / tulk. J.Akuraters ; Pers Gints / tulk. J.Akuraters ; Leļļu nams / tulk. Ieva Celmiņa ; Spoki / tulk. Ieva Celmiņa ; Tautas naidnieks / tulk. Ieva Celmiņa.

Ibsens Henriks. Pērs Gints : dramatiska poēma 5 cēl. : māc. līdz. / Henriks Ibsens. - Rīga Zvaigzne ABC 1996. - 206, [1] lpp. portr. - (Vajadzīga grāmata).

Ibsens Henriks. Pērs Gints : dramatiska poēma piecos cēlienos / H.Ibsens ; [tulk. Jānis Akuraters ; māksl. A.Stankevičs]. - 3.izd. - Rīga : Liesma, 1979. - 199 lpp. : il.

Literatūra par Henriku Ibsenu

Grāmatas

Geijerstams Gustavs af. Laulības komēdija : kādas dzīves romāns / Gustavs af Geijerstams ; tulk. no zviedru val. - [Rīga : a/s "Latvijas Jaunatne", 1992]. - 31 lpp.

Kalnačs Benedikts. Ibsena zīmē / Benedikts Kalnačs ; [Ināras Jēgeres māksl. noformējums]. - Rīga : Zinātne, 2000. - 267, [2] lpp. : il.

Stepiņš Laimonis. Henriks Ibsens latviešu teātrī / Laimonis Stepiņš ; [māksl.: K.Goldmanis, J.Reinbergs]. - Rīga : Liesma, 1978. - 211 lpp., 1 lp. ģīm.

Tērnkvists Ārne. Henriks Ibsens : biogrāfiska apcere / Ārne Tērnkvists ; no zviedru val. tulk. Jolanta Krakope. - [Rīga] : Norden AB, 2006. - 135, [1] lpp. : il.

Viese Saulcerīte. Radīšanas brīnums : esejas un piezīmes / Saulcerīte Viese ; [Jura Krieviņa fotoil.]. - Rīga : Liesma, 1980. - 161, [2] lpp., [5] lp. il., portr. - (Rakstnieki par literatūru). - Saturs: I. Zemes ziedēšana : no dienasgrāmatas ; Vecvecmāmiņas godinājums ; Rīta gaismas pieskāriens : [par J.Jaunsudrabiņu] ; "Uz pelēka krasta, pie pelēkas jūras..." : [par Ģ.Priedi] ; Mirdzas Ķempes piemiņai ; Visintīmākās dziesmas : [par G.Mistrāli] ; II. "Un zini: augstākā ideja..." : no dienasgrāmatas ; "Tas cilveks vienmēr saka patiesību" : [par H.Ibsenu] ; Mūžīgais Fausts : [par T.Mannu] ; "... tikai kustība un dzīvība" : no piez. par Raini ; Pirmslēkta stundā : impresijas par O.Vācieša krāj. "Visāda garuma stundas" ; III. "... un lai ko es arī savā dzīvē darītu ..." : no dienasgrāmatas ; Topošais : (no piez. par I.Ziedoni) ; Bērnības burinieks : [par L.Bērziņu] ; Daži brīži kopā ar Pēteri Upīti ; Interpretētāja : [par E.Bērziņu] ; Lielais radīšanas brīnums! : [par V.Kalnrozi].

Ziemeļu zvaigznājs : Hanss Kristians Andersens, Sahariass Topēliuss, Henriks Ibsens, Bjernstjerne Bjernsons, Aleksis Kivi, Augusts Strindbergs, Hermanis Bangs, Selma Lāgerlēva, Knuts Hamsuns / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; [sast. Inguna Daukste-Silasproģe un Arno Jundze ; aut. Maija Burima ... [u.c.]. - Rīga : Zinātne, 2002. - 386, [3] lpp., [32] lpp. il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Beķeris Kaspars. Ibsens Latvijā : [par t.p. nos. Maijas Burimas monogr., velt. norvēģu dramaturga Henrika Ibsena (1828-1906) lugu iestud. Latvijas teātros] / Kaspars Beķeris ; tekstā stāsta M.Burima, recenzents Benedikts Kalnačs // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.9 (2007, 8.marts), 7.lpp. : ģīm.

Bībers Gunārs. Ibsens. No jauna un pirmoreiz : [par norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena (1828-1906) darbu izlases 1.sēj. "Henriks Ibsens. Izlase" (Rīga : Norden AB) un Ārnes Tērnkvista biogrāfisko grām. "Henriks Ibsens" (Rīga : Norden AB)] / Gunārs Bībers // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.89 (2006, 15.apr.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.15).

Dūmiņa Līvija. Ibsena gadam beidzoties : [par norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam (1828-1906) velt. pasākumiem Rīgā] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.290 (2006, 15.dec.), 9.lpp.

Dūmiņa Līvija. Ibsena pasaulē : [sakarā ar norvēģu dramaturgam (1828-1906) velt. semināru "Dzeja ir dzejnieka redze - Ibsens mūsdienās" Rīgas Latviešu biedrības namā] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.72 (2006, 25.marts), 13.lpp.

Dūmiņa Līvija. Henrika Ibsena darbu Izlase : [par norvēģu rakstnieka darbu tulk. "Izlase" pirmo grām. (Rīga : Norden AB)] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.84 (2006, 8.apr.), 13.lpp.

Elsberga Solveiga. Pavisam nesen : [par norvēģu lit. tulk. pieredzi : sakarā ar norvēģu lit. un rakstniekam Henrikam Ibsenam (1828-1906) velt. dienu Dobelē] / Solveiga Elsberga // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2007, sept.), 151.-161.lpp.

Grīslis Ilvars. Pirmoreiz latviešu tulkojumā izdos H.Ibsena poēmu "Terje Vīgens" : [par gaidāmo poēmas izdošanu apg. "Norden AB" un Henrika Ibsena (1828-1906) piemiņas vakaru Latvijas Kultūras akad. Nordistikas centrā] / Ilvars Grīslis // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.41 (2005, 3.nov.), 17.lpp.

"Henriks Ibsens. Izlase" : [sakarā ar norvēģu dramaturga darbu izlases klajā nākšanu] / tekstā fragm. no H.Ibsena vēstules ; mater. sagat. Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.251 (2006, 15.sept.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Jonāne Egita Terēze. Ibsens satuvina Norvēģiju un Daugavpili : [par Daugavpils universitātes asociētās prof. Maijas Burimas grām. "Ibsens Latvijā" velt. norvēģu rakstniekam Henrikam Ibsenam (1828-1906) atvēršanas svētkiem ar Norvēģijas vēstnieka LR Nilsa Ūlava Stāvas piedalīšanos] / Egita Terēze Jonāne // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.22 (2007, 20.marts), 3.lpp. : ģīm. - T.p. krievu val. laikr. "Латгалес Лайкс" Nr.22 (2007, 20.marts), 2.lpp. : ģīm.

Jurgelāne Liene. Ibsena dienas "K.Sunī" : [sakarā ar norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena (1828-1906) 100.dz.d. velt. Ibsena filmu dienām kinoteātrī "K.Suns"] / Liene Jurgelāne // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.110 (2006, 8.jūn.), 18.lpp.

Kalniņa Daiga. Ibsens kultūrdialogos : [par Daugavpils universitātes Humanitārās fak. Komparatīvistikas inst. rīkoto konf. "Komunikācija kā translatio: Ziemeļvalstu - Baltijas - Krievijas kultūrdialogi", velt. norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena (1828-1906) daiļradei] / Daiga Kalniņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.107 (2006, 10.maijs), 12.lpp.

Kalniņa Daiga. Ibsena nezūdamības likums : [par topošo norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena (1828-1906) izlasi trīs grām. un poēmu "Terje Vīgens" aktiera Jura Strengas lasījumā Latvijas Kultūras akad. Nordistikas centrā : sakarā ar rakstnieka nāves 100.gadadienu 2006.g.] / Daiga Kalniņa ; tekstā stāsta projekta vad., tulk. un izd. Ilze Kačevska, atdzej. Māra Cielēna // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.269 (2005, 17.nov.), 11.lpp.

Kusiņa Linda. Ibsena gads pasaulē sācies! : [sakarā ar norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena (1828-1906) 100.dz.d. velt. pasākumiem Latvijā un pasaulē] / Linda Kusiņa ; tekstā stāsta apgāda "Norden AB" vad. Ilze Kačevska // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.70 (2006, 11.marts), 26.lpp.

Kusiņa Linda. Ibsens: no vienaldzības līdz... : [par Maijas Burimas monogr. "Ibsens Latvijā" atvēršanas svētkiem] / Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.70 (2007, 12.marts), 14.lpp. : ģīm.

Kusiņa Linda. Kad valsti pazīst viena autora dēļ : [par norvēģu dramaturgu Henriku Ibsenu (1828-1906) : sakarā ar 100.dz.d.] / Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.239 (2006, 2.sept.), 24.lpp.

Kusiņa Linda. Latvietis Henriks Ibsens : [sakarā ar grām. sēr. "Acta Ibseniana" rakstu krāj. "Ibsen Reception in Poland and the Baltic Nations" (Rīga : Ibsena izpētes centrs) atvēršanas svētkiem Ziemeļu ministru padomē] / Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.156 (2007, 11.jūn.), 14.lpp.

Liepa Anita. Latviešu zinātniece par Ibsenu : [par Maijas Burimas monogr. "Ibsens Latvijā", velt. norvēģu dramaturga Henrika Ibsena (1828-1906) lugu iestud. Latvijas teātros] / Anita Liepa // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2007, maijs), 180.-181.lpp.

Liepniece Anna. "Tik nepaliec ilgi: es gaidīšu!" : [par norvēģu literātu Sigrijas Unsetes un Henrika Ibsena (1828-1906) daiļradei velt. pasākumu Ogres Centr. bibliotēkā] / Anna Liepniece // Ogres Vēstis. - ISSN 1691-2454. - Nr.176 (2007, 23.nov.), [1.]-2.lpp.

Poriete Arta. Mirdzoša poga pie pasaules vestes : [par norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam (1828-1906) velt. t.p. nos. izstādi Latvijas Akad. bibliotēkā] / Arta Poriete // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.48 (2006, 21.dec.), 6.-7., 14.lpp. : ģīm.

Radzobe Zane. Nepārvarētā atkarība : [par Burima Maija. Ibsens Latvijā : monogr. / Maija Burima. - Rīga : Norden AB, 2007. - 646, [1] lpp. : il., ģīm., faks., tab.] / Zane Radzobe // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.114 (2007, 18.maijs), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.18).

Rancāne Anna. Ibsena azarta pārņemtā : [par filoloģijas zinātņu Dr., literatūrzinātnieci, Daugavpils universitātes Humanitārās fak. prof. Maiju Burimu : sakarā ar monogr. "Ibsens Latvijā" par norvēģu rakstnieku Henriku Ibsenu (1828-1906) izdošanu] / Anna Rancāne, Egīls Zirnis ; tekstā stāsta M.Burima // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.55 (2007, 6.marts), 12.lpp. : ģīm.

Rekdāla Anne Marija. Robežu šķērsotājs : [par norvēģu dramaturgu Henriku Ibsenu (1828-1906) : stāsta viņa daiļrades pētnieki un izd.] / Anne Marija Rekdāle, Snorre Karkonens-Svensons, Ilze Kačevska ; pierakst. Ilva Skulte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.30 (2006, 11./18.aug.), 5.lpp.

Rone Linda. Ibsens kinolentēs : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena (1828-1906) nāves 100.gadienai velt. filmu progr. kinoteātrī "K.Suns"] / Linda Rone // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.265 (2006, 13.nov.), 10.lpp.

Rone Linda. Ibsens kinolentēs : [par pēc norvēģu dramat. Henrika Ibsena (1828-1906) darbu motīviem uzņemto filmu skati kinoteātrī "K.Suns"] / Linda Rone // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.133 (2006, 9.jūn.), 9.lpp.

Treimane Mudīte. Spožs zvaigznājs : [par Ziemeļu zvaigznājs : Hanss Kristians Andersens, Sohariass Topēliuss, Henriks Ibsens, Bjernsterne Bjernsons, Aleksis Kivi, Augusts Strindbergs, Hermanis Bangs, Selma Lāgerlēva, Knuts Hamsuns : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Lit., folk. un mākslas inst. ; sast. Inguna Daukste-Silasproģe un Arno Jundze ; aut.: Maija Burima, Inguna Daukste-Silasproģe, Arno Jundze, Benedikts Kalnačs, Inguna Sekste, Lita Silova ; red. Ligita Bībere ; māksl. Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas Universitātes Lit., folk. un mākslas inst. : Zinātne, 2002. - 386, [3] lpp., [16] lp. il., ģīm., faks.] / Mudīte Treimane // Letonica. - ISSN 1407-3110. - [Nr.]12 (2005), 120.-122.lpp.

Ulberte Līga. Cik labi, ka latviešiem ir Ibsens... : [par zviedru rakstnieka Ārnes Tērnkvista biogr. apceri "Henriks Ibsens" (Rīga : Norden AB) par norvēģu dramaturgu (1828-1906) Jolantas Krakopes tulk.] / Līga Ulberte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.30 (2006, 11./18.aug.), 5.lpp.

Zole Ieva. Ibsena varoņu popularitāte kā baltiešu ziemeļnieciskās struktūras izraisīta metafiziska parādība : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena (1828-1906) lugu iestud. Latvijā : ref. konf. Ibsena studiju centrā Oslo] / Ieva Zole // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. -Nr.30 (2006, 11./18.aug.), 4.-5.lpp.

Zole Ieva. Norvēģis Ibsens : [par dramaturgam Henrikam Ibsenam velt. zin. konf. Rīgā un gaidāmo starptaut. konf. Oslo : sakarā ar 100.gadadienu kopš viņa nāves] / Ieva Zole // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.30 (2006, 11./18.aug.), 4.lpp.

Recenzijas par izrādēm

Adamaite, Undīne. Bāka pats sev : [par Henrika Ibsena (1828-1906) lugas "Jūras meita" iestud. Valmieras Drāmas teātrī (rež. Fēlikss Deičs)] / Undīne Adamaite ; tekstā stāsta F.Deičs // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.19 (2004, 23.janv.), 24.lpp. - (Piel. "Izklaide").

Adamaite Undīne. Cieš un ālējas : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Heda Gablere" iestud. Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Undīne Adamaite ; tekstā stāsta O.Kroders // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.66 (2005, 18.marts), 20.-21.lpp. - (Piel. "Izklaide").

Adamaite Undīne. Izvēles tarantella : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena (1828-1906) lugas "Leļļu nams" iestud. "Nora" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Undīne Adamaite ; tekstā stāsta I.Roga // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.66 (2005, 18.marts), 19.lpp. - (Piel. "Izklaide").

Adamaite Undīne. Solveiga ir mājās : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" (rež. Mihails Gruzdovs) pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī] / Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.46 (2007, 23.febr.), 11.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.8).

Akots Normunds. Dailes Pogu lējēja jautājums : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" (rež. Mihails Gruzdovs) pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī] / Normunds Akots // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.11 (2007, 16./23.marts), 4.lpp.

Balode Mārīte. Pēra Ginta pārnākšana : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Mārīte Balode // Ģimenei. - ISSN 1691-3590. - Nr.2 (2007), 56.-57.lpp.

Bekmanis Zigmunds. Dzīves atspulgi iedomu pasaulē : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena drāma "Heda Geblere" (rež. Olģerts Kroders) Valmieras Drāmas teātrī] / Zigmunds Bekmanis ; tekstā stāsta O.Kroders, aktrise Ieva Puķe // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.75 (2005, 18.marts), 17.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.68)

Bekmanis Zigmunds. Kad liekulības maskas krīt : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Nora (Leļļu nams)" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Zigmunds Bekmanis ; tekstā stāsta I.Roga // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.75 (2005, 18.marts), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.68).

Burtniece Anda. Kur ir Pēra Ginta mājas? : [Māras Zālītes dramatiska poēma "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena lugas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Anda Burtniece // Teātra Vēstnesis. - ISSN 0235-7909. - Nr.1 (2007), [36.]-42.lpp.

Čakare Valda. Heda Gablere : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Heda Gablere" (rež. Oļģerts Kroders) Valmieras Drāmas teātrī] / Valda Čakare // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.2 (2005, apr./maijs), 30.lpp.

Čakare Valda. Teātra ciba : [Māras Zālītes lugas "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem pirmizrāde Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Valda Čakare, Ingrīda Vilkārse, Guna Zariņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.48 (2007, 26.febr.), 8.lpp. : ģīm.

Dzene Lilija. Latvijas teātru Ābolu ķocis : teātra kritiķi vērtē jaun. izrādes : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Nora (Leļļu nams)" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Lilija Dzene, Henrieta Verhoustinska, Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.74 (2005, 30.marts), 12.lpp.

Jauniestudējumi Latvijā : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Heda Gablere" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Valda Čakare, Anda Burtniece, Silvija Radzobe, Līga Ulberte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.13 (2005, 8./15.apr.), 2.lpp.

Jauniestudējumi Latvijā : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Jūras meita" (rež. Felikss Deičs) un Annas Brigaderes luga "Maija un Paija" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Ivars Lūsis)] / Anda Burtniece, Silvija Radzobe, Guna Zeltiņa, Līga Ulberte, Ingrīda Vilkārse, Ieva Zole // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.9 (2004, 27.febr./5.marts), 9.lpp.

Jauniestudējumi Latvijā : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Nora" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Valda Čakare, Anda Burtniece, Silvija Radzobe, Guna Zeltiņa, Ingrīda Vilkārse, Evita Mamaja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.12 (2005, 1./8.apr.), 8.lpp.

Judina Dace. Lelles brīvlaišana : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Leļļu nams" iestud. "Nora" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Dace Judina // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.66 (2005, 6.apr.), 15.lpp.

Kaukule Aija. Nocelt no pjedestāla Pēru Gintu : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem (rež. Mihails Gruzdovs) Dailes teātrī] / Aija Kaukule ; tekstā stāsta M.Zālīte, M.Gruzdovs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.64 (2007, 16.febr.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Latvijas teātru Ābolu ķocis : teātra kritiķi vērtē jaun. izrādes : [norvēģu dramaturga H.Ibsena luga "Heda Gablere" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Lilija Dzene, Maija Svarinska, Henrieta Verhoustinska, Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.86 (2005, 13.apr.), 13.lpp.

Mamaja Evita. Mēs sen to bijām pelnījuši : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Leļļu nams" iestud. "Nora" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Evita Mamaja // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.77 (2005, 4.apr.), 13.lpp.

[Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Pērs Gints" motīviem (režisors Mihails Gruzdovs) Dailes teātrī] : [raksti] // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.2 (2007, apr./maijs), 22.-23.lpp. - Saturs: Paldies Dievam, Pērs Gints nav mājās / Valda Čakare ; Tu neesi ķeizars, sīpols esi tu! : [saruna ar rež.] / Mihails Gruzdovs ; pierakst. Linda Ģībiete.

Muktupāvela Laima. Poga : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Heda Gablere" iestud. Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Laima Muktupāvela // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.123 (2005, 27.maijs), 19.lpp.

Naumanis Normunds. Vīrieša un vietas idejas I, II : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" (rež. Mihails Gruzdovs) pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī] / Normunds Naumanis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.58 (2007, 9.marts), 10.-11.lpp. ; Nr.64 (2007, 16.marts), 9.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.10-11).

[Norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Leļļu nams" iestudējums "Nora" Latvijas Nacionālajā teātrī (režisore Indra Roga)] : [raksti] // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.3 (2005, jūn./jūl.), 20.-21.lpp. - Saturs: Nora / Valda Čakare ; Garām nodzīvotās dzīves / Līga Ulberte.

"Pērs Gints nav mājās" : [Māras Zālītes t.p. nos. luga pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas motīviem Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / mater. sagat. Aina Ušča, Vilnis Auzāns // Staburags. - ISSN 1691-0923. - Nr.27 (2007, 6.marts), [3.]lpp. - (Piel. "Dzīves priekam" ; Nr.9). - T.p. laikr. "Dzirkstele" Nr.27 (2007, 3.marts), [3.]lpp.

Radzobe Silvija. Latvijas teātru Ābolu ķocis : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Silvija Radzobe, Henrieta Verhoustinska, Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.45 (2007, 22.febr.), 17.lpp.

Radzobe Silvija. Noslēpums vārdā Heda : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Heda Gablere" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Silvija Radzobe // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.13 (2005, 8./15.apr.), 2.lpp.

Radzobe Silvija. Tautfrontietis vai poļitruks? : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" (rež. Mihails Gruzdovs) pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī] / Silvija Radzobe // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.59 (2007, 10.marts), 11.lpp.

Roga Indra. PIN kods - miers : [saruna ar norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Nora (Leļļu nams)" galv. lomas atveidotāju un rež. : sakarā ar lugas iestud. Latvijas Nacionālajā teātrī] / Indra Roga ; pierakst. Līga Rušeniece // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.66 (2005, 19.marts), [8.].-10.lpp. - (Piel. "Mēs" ; Nr.11).

Rozentāls Atis. Iznīcinošais skaistums : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Heda Gablere" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Atis Rozentāls // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.59 (2005, 16.apr.), 10.lpp.

Rozentāls Atis. Jūras meita - ne iz šīs pasaules : [norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena luga "Jūras meita" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Atis Rozentāls // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.23 (2004, 11.febr.), 4.lpp.

Saulīte Gundega. Iekšējais dialogs par Noru : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Leļļu nams" iestud. "Nora" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Gundega Saulīte // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.125 (2005, 10.maijs), 22.lpp.

Saulīte Gundega. Pērs Gints meklē pats sevi : [Māras Zālītes luga "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Gundega Saulīte // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.56 (2007, 26.febr.), 13.lpp.

Sniedze Evita. Hedas Gableres uznāciens : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena drāma "Heda Gablere" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Evita Sniedze // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.43 (2005, 18.marts), 8.lpp.

Sniedze Evita. Ibsena dienas : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Nora" iestud. Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga) un lugas "Geda Gablere" iestud. Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Evita Sniedze // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.11 (2005, 18.marts/1.apr.), [1.]lpp.

Sniedze Evita. Minot jūras vilinājumu un Ibsena noslēpumu : [norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena luga "Jūras meita" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Evita Sniedze // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.11 (2004, 21.janv.), 4.lpp.

Stāva Nilss Ūlavs. Latviešu Pērs norvēģa acīm : [saruna ar Norvēģijas vēstnieku LR : sakarā ar Māras Zālītes lugas "Pērs Gints nav mājās" (rež. Mihails Gruzdovs) pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem noskatīšanos Dailes teātrī] / Nilss Ūlavs Stāva ; pierakst. Linda Kusiņa ; ar Ērika Oša zīm. // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.183 (2007, 9.jūl.), [15.]lpp. : zīm.

Ulberte Līga. Smalkās kaites : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Heda Gablere" (rež. Oļģerts Kroders) Valmieras Drāmas teātrī] / Līga Ulberte // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.2 (2005, apr./maijs), 31.lpp.

Ulberte Līga. Turpinājumu gaidot : [norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena luga "Jūras meita" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Līga Ulberte // Teātra Vēstnesis. - ISSN 0235-7909. - Nr.1 (2004), [68.]-70.lpp.

Verhoustinska Henrieta. Ģimenes drāma III : [norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena luga "Jūras meita" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Henrieta Verhoustinska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.26 (2004, 31.janv.), 14.lpp.

Verhoustinska Henrieta. Izdreijāto leļļu nams : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena luga "Nora (Leļļu nams)" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Indra Roga)] / Henrieta Verhoustinska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.75 (2005, 31.marts), 16.lpp.

Verhoustinska Henrieta. Ļaunuma puķe : [norvēģu dramaturga Henrika Ibsena drāma "Heda Gablere" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Oļģerts Kroders)] / Henrieta Verhoustinska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.72 (2005, 26.marts), 12.lpp.

Vikmanis Ģirts. Rāmo ūdeņu iekšējais urdeklis : [norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena luga "Jūras meita" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Ģirts Vikmanis ; tekstā stāsta F.Deičs, aktrises Elīna Vāne, Līva Krūmiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.15 (2004, 16.janv.), 17.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.7).

Zālīte Māra. Ideāls kā koferītis stacijas glabātavā : [saruna ar dzejnieci un dramaturģi : sakarā ar M.Zālītes lugas "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem pirmizrādi Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Māra Zālīte ; pierakst. Vita Krauja // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.48 (2007, 17.febr.), 26.lpp. : ģīm.

Zālīte Māra. Kas tā tāda - Solveiga? : [saruna ar dzejnieci, dramaturģi : sakarā ar aut. lugas "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem iestud. Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Māra Zālīte ; pierakst. Guna Roze // Sarunas. - ISSN 1691-385X. - Nr.5 (2007, 9./22.marts), 6.-11.lpp. : ģīm.

Zālīte Māra. Kur glabāt ideālu : [par lugu "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem : saruna ar dzejnieci un dramaturģi] / Māra Zālīte ; pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.41 (2007, 17.febr.), 5.-9.lpp. : ģīm. - (Piel. "Mēs" ; Nr.7).

Zālīte Māra. Latviešiem tuvais Pērs Gints : [saruna ar dzejnieci un dramaturģi : sakarā ar M.Zālītes lugas "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem iestud. Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Māra Zālīte // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.7 (2007, 15.febr.), 36.lpp. : ģīm.

Zālīte Māra. Pērs Gints... meklē mājas : [saruna ar dzejnieci, dramaturģi, lugas "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem aut.] / Māra Zālīte ; pierakst. Iveta Daine // Republika.lv. - ISSN 1691-2756. - Nr.13 (2007, 30.marts/4.apr.), 36.-39.lpp. : ģīm.

Zālīte Māra. Pērs Gints satikts jau jaunībā : [saruna ar dzejnieci un dramaturģi : sakarā ar M.Zālītes lugas "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Pērs Gints" motīviem iestud. Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs)] / Māra Zālīte ; pierakst. Kaspars Beķeris // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.7 (2007, 22.febr.), 21.lpp. : ģīm.

Zālīte Māra. Runcis(-ča) nav mājās : [par lugas "Pērs Gints nav mājās" tapšanu pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena dramatiskās poēmas "Pērs Gints" motīviem : saruna ar dzejnieci un dramaturģi] / Māra Zālīte ; pierakst. Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.40 (2007, 16.febr.), 4.-5.lpp. : ģīm. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.7).

Zole Ieva. Galma gleznotājs : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugu "Pērs Gints" Oslo teātrī (rež. Roberts Vilsons)] / Ieva Zole // Teātra Vēstnesis. - ISSN 0235-7909. - Nr.2 (2005), [185.]-189.lpp.

Zole Ieva. Ibsens un Deičs Valmierā : [par norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena lugas "Jūras meita" pirmizrādi Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Ieva Zole // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.3 (2004, 16./23.janv.), [1.]lpp.

Zole Ieva. Slima ar jūru : [norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena luga "Jūras meita" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Ieva Zole // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.24 (2004, 29.janv.), 14.lpp.

Zveja Ilze. Pērs Gints mūsdienās : [par Māras Zālītes lugu "Pērs Gints nav mājās" pēc norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas motīviem Dailes teātrī (rež. Mihails Gruzdovs) : sakarā ar gaidāmo pirmizrādi] / Ilze Zveja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.4 (2007, 26.janv./2.febr.), 12.lpp.

Zveja Ilze. Valmierā Deičs iestudē Ibsenu : [par norvēģu dramaturga Henrika Ibsena lugas "Jūras meita" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Felikss Deičs)] / Ilze Zveja // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.15 (2004, 19.janv.), 10.lpp.

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts