Atbildes, kuras tu meklē
Feihtvangers Lions

vācu rakstnieks (1884-1958)

Liona Feihtvangera darbi

Grāmatas

Feihtvangers Lions. Apsolītā zeme : romāns / Lions Feihtvangers ; no vācu val. tulk. un pēcv. sarakst. Anda Plēsuma ; [red. Lūcija Rambeka ; māksl. Dainis Breikšs]. - Rīga : Liesma, 1989. - 363, [2] lpp. - (Klasikas bibliotēka).

Feihtvangers Lions. Brāļi Lautenzaki : [romāns] / Lions Feihtvangers ; [tulk. K.Blaus un M.Birze]. - Rīga : LVI, 1959. - 352 lpp.

Feihtvangers Lions. Dēli : romāns / Lions Feihtvangers ; no vācu val. tulk. Anda Plēsuma ; [māksl. Dainis Breikšs]. - Rīga : Liesma, 1987. - 418, [3] lpp. - (Klasikas bibliotēka).

Feihtvangers Lions. Goija jeb Atziņas ērkšķainais ceļš / Lions Feihtvangers ; [no vācu val. tulk. un pēcv. sarakst. D.Kalniņa ; M.Ozoliņa il.]. - Rīga : Zvaigzne, 1980. - 566 lpp.

Feihtvangers Lions. Jūdu karš : romāns / Lions Feihtvangers ; no vācu val. tulk. Ā.Elksne ; [māksl. V.Šelkovs]. - Rīga : Liesma, 1985. - 367 lpp. - (Klasikas bibliotēka).

Feihtvangers Lions. Lapsas vīna kalnā : romāns / Lions Feihtvangers ; [no vācu val. tulk. L.Rūmniece ; dzejas rindas atdz. V.Brutāne ; māksl. V.Grants]. - 2.izd. - Rīga : Zvaigzne, 1982. - 803 lpp.

Feihtvangers Lions. Neglītā hercogiene Margarēte Maultaša : romāns / Lions Feihtvangers ; [no vācu val. tulk. V.Balode ; il. V.Jēgers]. - Rīga : Liesma, 1975. - 333 lpp.

Feihtvangers Lions. Viltus Nerons : romāns / Lions Feihtvangers ; [S.Ošerova pēcv. ; no vācu val. tulk. E.Grīnberga]. - Rīga : Liesma, 1969. - 349 lpp.

Literatūra par Lionu Feihtvangeru

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kaukule Aija. Ģēnijs vai ļaundaris? : [vācu rakstnieka, dramaturga Liona Feihtvangera lugas "Džūlija Farnēze" iestud. (rež. Gaļina Poļiščuka) Latvijas Nacionālajā teātrī] / Aija Kaukule ; tekstā stāsta G.Poļiščuka // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.299 (2007, 2.nov.), 23.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Radzobe Silvija. Latvijas teātru Ābolu ķocis : kritiķi vērtē : [vācu rakstnieka Liona Feihtvangera luga "Džūlija Farnēze" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Gaļina Poliščuka)] / Silvija Radzobe, Undīne Adamaite, Henrieta Verhoustinska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.248 (2007, 23.okt.), 10.lpp.

Radzobe Silvija. Mulsinoši : [vācu rakstnieka Liona Feihtvangera traģēdija "Džūlija Farnēze" (rež. Gaļina Poliščuka) Latvijas Nacionālajā teātrī] / Silvija Radzobe // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.252 (2007, 27.okt.), 11.lpp.

Rozentāls Atis. Dzīvo gleznu skumjais stāsts : [vācu rakstnieka Liona Feihtvangera luga "Džūlija Farnēze" (rež. Gaļina Poliščuka) Latvijas Nacionālajā teātrī] / Atis Rozentāls // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.44 (2007, 9./16.nov.), 9.lpp.

[Vācu rakstnieka Liona Feihtvangera luga "Džūlija Farnēze" (rež. Gaļina Poliščuka) Latvijas Nacionālajā teātrī] : [raksti] // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.6 (2007/[2008], dec./janv.), 24.-26.lpp. - Saturs: Dekadents kļuvis par atzītu mākslinieku : saruna ar [rež.] G.Poliščuku / Gaļina Poliščuka ; pierakst. Linda Ģībiete ; Džūlija Farnēze / Valda Čakare.