Atbildes, kuras tu meklē
Kalniņš Alfrēds

komponists un ērģelnieks (1879-1951)

Alfrēda Kalniņa darbi

Grāmatas

Kalniņš Alfrēds. Baņuta : pirmā latviešu nacionālā opera = Banuta : the first Latvian national opera = Banjuta : die erste Lettische Nationale Oper = Банюта : первая латышская национальная опера = Baniouta : premier opera national Letton / Alfrēds Kalniņš, Artūrs Krūmiņš ; sast. Guntis Gailītis. - Rīga : Elpa, 1999. - 205 lpp. : il., ģīm.

Literatūra par Alfrēdu Kalniņu

Grāmatas

Alfrēda Kalniņa dzīves un darba vietas / sast. A. Klotiņš. - Rīga : Liesma, 1979. - 93 lpp. : il., ģīm.

Alfrēds Kalniņš (1879-1951) un Latvijas Nacionālā opera / Latvijas Nacionālā opera ; sast. Arnolds Klotiņš ; tulk. Maija Treilona. - Rīga : Elpa, 1999. - 23 lpp. : il., ģīm. + Piel. operas "Baņuta" progr. (1 lp.).

Cēsu grāmata / atb. red. Jānis Polis. - [Rīga] : Jāņa sēta, 1999. - 111 lpp. : krās. il., karte. - Saturā: par Ingrīdu Amantovu, Aigaru Fadejevu, Kārli Jansonu, Alfrēdu Kalniņu, Jāni Krūmiņu, Arti Rasmani, Mārci Sārumu, Kristeru Serģi.

Grauzdiņa Ilma. Izredzētie : Latvijas Lielā kora virsdiriģenti / Ilma Grauzdiņa. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 355 lpp. - Saturā arī: Alfrēds Kalniņš.

Grāvītis Oļģerts. Izcilāko latviešu komponistu īsas biogrāfijas / Oļģerts Grāvītis. - Rīga : LVI, 1953. - 68 lpp. : ģīm. - Saturs: Jānis Cimze, Baumaņu Kārlis, Vīgneru Ernests, Jurjānu Andrejs, Jāzeps Vītols, Emilis Melngailis, Emīls Dārziņš, Alfrēds Kalniņš, Jāzeps Mediņš, Jānis Zālītis, Pēteris Barisons, Jānis Reinholds, Jānis Ivanovs, Ādolfs Skulte, Marģeris Zariņš.

Klotiņš Arnolds. Alfrēds Kalniņš : komp. dzīve un darbs / Arnolds Klotiņš ; LPSR ZA A.Upīša Val. un lit. inst. - Rīga : Zinātne, 1979. - 474 lpp.

Laika grāmata 1999 / sast. Adīna Augenberga. - Rīga : Vaidelote, 1998. - 301, [1] lpp. : zīm., tab. - Saturā par: Alfrēds Kalniņš.

Lindenbergs Jānis. Latviešu kora literatūra / Jānis Lindenbergs. - Rīga : Musica Baltica, 1998-2007. - 3 daļas. - Saturā: 3.d.: Alfrēds Kalniņš.

Vītoliņš Jēkabs. Alfrēds Kalniņš : monogr. apcer. / Jēkabs Vītoliņš. - Rīga : Liesma, 1968. - 157 lpp. : il.

Vēstules, atmiņas, veltījumi

Akuraters Jānis. Kas noliecies pie dailes akas : dzejoļi un balādes / Jānis Akuraters. - Rīga : Zvaigzne, [1994]. - 335 lpp. - (Skolas bibliotēka). - Veltījumi: Solveigai, Dacei Akmentiņai, Alfrēdam Kalniņam, [Oskaram] Kalpakam, Aleksim Mierlaukam, Alfrēdam de Misē, Jānim Rozem, Jānim Ziemeļniekam.

Akuraters Jānis. Saules pilns zemes laiks : dzejas izl. / Jānis Akuraters. - [Rīga : Teātra anekdotes, 1993. - 149 lpp., 1 lp. iel. ģīm. - (Zelta graudi). - Saturā veltījums: Alfrēdam Kalniņam.

Dies saulīte atkal trīskrāsaina... : latviešu rakstnieki un publicisti par dziesmu svētkiem gadu ritumā / sakārt.: Reinis Ādmīdiņš, Arnolds Auziņš. - Rīga : SolVita, 1993. - 87 lpp. - Saturā veltījums: Alfrēdam Kalniņam.

Kraujiņš Kārlis. No atmiņu skrīņa : kultūrvēst. atceres un apceres / Kārlis Kraujiņš. - Rīga : Liesma, 1973. - 148 lpp. - Saturs: Rūdolfs Blaumanis, Antons Austriņš, Linards Laicens, Kārlis Štrāls, Kārlis Krūza, Dace Akmentiņa, Jāzeps Vītols, Jānis Zālītis, Alfrēds Kalniņš, Fjodors Gladkovs, Konrāds Jokums un Alvils Ceplis, Ernests Birznieks-Upītis, Augusts Baltpurviņš, Rūdolfs Egle, Anna Brigadere, Jānis Mednis-Medenis, Antons Birkerts, Jānis Misiņš, Eduards Smiļģis, Elīna Zālīte, pats autors, Jānis Grots un citi.

Kronbergs Juris. Mana latviskā ikdiena : dzejas izl. / Juris Kronbergs. - Rīga : Teātra anekdotes, 1994. - 150 lpp. : ģīm., faks. - (Zelta graudi). - Saturā veltījumi: Ervīnam, Alfrēdam Kalniņam, Kermitam, P.Kronbergam, Osim, Bertrandam Raselam, Andrim Slapiņam.

Mēness meti, saules stīga : Emīls Dārziņš / sast. Zane Gailīte. - Rīga : Pils, 2006. - 469, [1] lpp., [16] lp. il., ģīm., faks. - Saturā Emīla Dārziņa apceres: Mocarta piemiņai; Jurjānu Andrejs kā orķestra komponists; Alfrēds Kalniņš; Edvards Grīgs; Par operas izcelšanos; Latviešu V Vispārīgo dziesmu svētku lietā; Jāzeps Vītols; Ceļa jūtīs.

Skalbe Kārlis. Mūža raksti : 3.sēj. / Kārlis Skalbe ; sast. un koment. aut. Ilgonis Bērsons. - Rīga : Elpa, 2003. - 303, [1] lpp., [4] lp. ģīm., faks. - Saturā: vēstules Kārlim Krūzam, Alfrēdam Kalniņam, Līzei Velpai.

Skalbe Kārlis. Mūža raksti : 1.sēj. / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sast. - Rīga : Elpa, 2001. - 334, [8] lpp., 8 lpp. il., faks. - Saturā: vēstules Alfrēdam Kalniņam, Rūdolfam Blaumanim, Pēterim Austriņam, Lizetei Erdmanei, Antonam Austriņam, Kārlim Krūzam.

Zariņš Marģeris. Optimistiska dzīves enciklopēdija : manas saknes, mana bērnība un mana jaunība / Marģeris Zariņš. - Rīga : Liesma, 1974. - 172 lpp. : il., ģīm. - Saturā: Alfrēds Kalniņš un Āraiši.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Gaņģe Andra. Izstāde Alfrēdam Kalniņam : [par latv. mūz. klasiķim (1879-1951) velt. izstādi Zosēnu pagasta Krāģu krogā (Cēsu raj.)] / Andra Gaņģe // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.128 (2004, 20.aug.), 4.lpp.

Jurkāne A. Alfrēda Kalniņa iedvesmas pilsēta : [par komp. (1879-1951) radošo darbību Siguldā (Rīgas raj.) : sakarā ar 125.dz.d.] / A.Jurkāne // Siguldas Avīze. - Nr.9 (2004, sept.), 20.-21.lpp.

Kisila Ilze. Skaņraža mūžs bagātina mūs joprojām : [sakarā ar komp. Alfrēda Kalniņa (1879-1951) 125.dz.d. velt. izstādi Turaidas (Rīgas raj.) muzejrezervātā] / Ilze Kisila // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.114 (2004, 12.okt.), 8.lpp.

Klotiņš Arnolds. Mazāk zināmais, mītiskais un anekdotiskais, Alfrēda Kalniņa 125.gadskārtu pieminot : [par komp. (1879-1951)] / Arnolds Klotiņš // Mūzikas Saule. - ISSN 1407-6969. - Nr.5 (2004), 11.-13.lpp.

Saulīte Gundega. "Baņutas" libreta simt gadi : [par Alfrēda Kalniņa operas "Baņuta" koncertuzvedumu Rīgas Latviešu biedrības namā] / Gundega Saulīte // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.27 (2003, 19./25.jūl.), 5.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.28 (2003, 19./25.jūl.), 11.lpp.

Šestakova Ludmila. Latviešu mūzikas reālists : [par komp. Alfrēdu Kalniņu (1879-1951)] / Ludmila Šestakova // Pērle. - Sept., 2001, 4.lpp.