Atbildes, kuras tu meklē
2010.06. Kalendārs bibliotēkām

1.VI Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1.VI ķīmiķim, rakstniekam Nikodemam Bojāram - 85 (1925)

2.VI angļu rakstniekam Tomasam Hārdijam - 170 (1840-1928)

3.VI amerikāņu mūziķei, aktrisei Sūzijai Kvatro - 60 (1950)

4.VI amerikāņu aktrisei Andželīnai Džolijai - 35 (1975)

4.VI rakstniekam, izdevējam Ernestam Jurkam - 105 (1905-1985)

4.IV grāmatizdevējam Oskaram Jēpem - 135 (1875-1951)

5.VI Pasaules vides diena

5.VI publicistam Osvaldam Freivaldam - 105 (1905-1975) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2005. gada II ceturksnī.

6.VI scenogrāfei, kostīmu māksliniecei Ievai Kundziņai - 70 (1940) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2000. gada II ceturksnī

6.VI rakstniekam Eduardam Saleniekam - 110 (1900-1977)

6.VI vācu rakstniekam Tomasam Mannam - 135 (1875-1955)

7.VI vācbaltu folkloristam Georgam Bitneram - 205 (1805-1883)

8.VI dzejniecei Paulīnai Bārdai - 120 (1890-1983)

8.VI vācu komponistam Robertam Šūmanim - 200 (1810-1856)

9.VI dzejniekam Jānim Butūzovam - 60 (1950)

9.VI literatūrvēsturniecei Emmai Andersonei - 110 (1900-1992)

10.VI rakstniekam Ērikam Kanderam - 65 (1945)

10.VI amerikāņu rakstniekam Solam Belovam - 95 (1915-2005)

10.VI rakstniekam, pedagogam Leonam Paeglem - 120 (1890-1926)

11.VI franču okeanogrāfam Žakam Īvam Kusto - 100 (1910-1997)

12.VI literatūrzinātniecei Ingrīdai Kiršentālei - 85 (1925-1991)

13.VI rakstniekam Ādolfam Ersam - 125 (1885-1945)

13.VI īru rakstniekam Viljamam Jeitsam - 145 (1865-1939)

14.VI Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

14.VI literatūrzinātniekam Raimondam Briedim - 45 (1965)

14.VI zinātniekam, dzejniekam Kārlim Straubergam - 120 (1890-1962)

16.VI rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam - 70 (1940-2003) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2000. gada II ceturksnī.

16.VI literatūrzinātniecei, pedagoģei Ērikai Zimulei - 85 (1925)

17.VI Latvijas Republikas okupācijas diena

17.VI vēsturniekam, tulkotājam Edgaram Andersonam - 90 (1920-1989)

17.VI literātam, žurnālistam Arturam Strautmanim - 100 (1910-1993)

19.VI dzejniekam Eināram Pelšam - 50 (1960)

19.VI rakstniecei, tulkotājai Silvijai Līcei - 70 (1940)

21.VI bibliogrāfam Elmāram Zaļumam - 90 (1920)

21.VI krievu dzejniekam Aleksandram Tvardovskim - 100 (1910-1971)

21.VI dzejniekam Valdim Luksam - 105 (1905-1985)

21.VI franču rakstniekam, filozofam Žanam Polam Sartram - 105 (1905-1980) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2005.gada II ceturksnī.

22.VI Varoņu piemiņas diena (Cēsu kauju atceres diena)

22.VI aktierim Ivaram Pugam - 50 (1960)

23.VI kordiriģentam, folkloristam, mūzikas pedagogam Gunāram Igaunim - 45 (1965)

23.VI dzejniecei Indrai Auseklei - 55 (1955)

23.VI franču dramaturgam Žanam Anuijam - 100 (1910-1987)

23.VI žurnālistam Jānim Skalbem - 100 (1910-1986)

24.VI Jāņu diena Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2000. gada II ceturksnī

25.VI aktierim Jānim Jarānam - 55 (1955)

25.VI gaišreģim Eiženam Finkam - 125 (1885-1958)

25.VI rakstniekam, publicistam, pedagogam Jānim Lapiņam - 125 (1885-1941)

26.VI dzejniecei Lolijai Vēzei - 60 (1950)

28.VI interjeristam, dizaineram Mārtiņam Heimrātam - 55 (1955)

29.VI tēlniecei, leļļu skulptorei Annai Nollendorfai - 90 (1920-1999)

29.VI literatūrkritiķim, tulkotājam Voldemāram Melnim - 100 (1910-1997)

29.VI rakstniekam Povulam Prīkuļam - 100 (1910-1966)

29.VI franču rakstniekam Antuānam de Sent-Ekziperī - 110 (1900-1944)

29.VI dzejniekam, tulkotājam Jēkabam Jansonam - 120 (1890-1953)

29.VI mācītājam, dzejniekam Jānim Steikam - 155 (1855-1932)

30.VI literatūrzinātniekam, žurnālistam Arno Jundzem - 45 (1965)

30.VI fotogrāfam, dzejniekam Oļģertam Skujam - 75 (1935)

30.VI arhitektam, arhitektūras vēsturniekam Pēterim Ārendam - 110 (1900-1960) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2000. gada II ceturksnī