Atbildes, kuras tu meklē
2004.11. Kalendārs bibliotēkām

01.11 — vācu tautības rakstniekam, publicistam, literatūrkritiķim Garlībam HelvigamMerķelim — 235 (1769- 1850)

01.11 — dzejniecei Norai Kalnai — 65 ( dz. 1939)

03.11 — komponistam, diriģentam Jānim Kalniņam — 100 (1904-2000)

04.11 — vācu tautības latviešu rakstniekam Aleksandram Johanam Stenderam — 260 (1744-1819)

04.11 — tulkotājai Inesei Vaidei — 75 (dz. 1929)

05.11 — sportistam Jānim Daliņam — 100 (1904-1978)

05.11 — gleznotājai Maijai Tabakai — 65 (dz. 1939)

07.11 — rakstniekam Kārlim Skalbem — 125 (1879-1945). Bibliogrāfija : Kalendārs bibliotēkām IV ceturksnis 1999. gads 14. lpp

14.11 — skolotājai, bērnu rakstniecei Ārijai — 125 (1879-1953)

16.11 — rakstniekam Ādolfam Talcim — 100 (1904-1983)

18.11 — rakstniekam Anatolam Imermanim — 90 (dz. 1914)

20.11 — dzejniecei, grafiķei, mākslas zinātniecei Maijai Meirānei — 70 (dz. 1934)

20.11 — vēsturniekam Edgaram Dunsdorfam — 100 (1904 – 2002)

23.11 — literatūras vēsturniekam, kritiķim Alfrēdam Gobam — 115 (1889- 1972)

24.11 — literatūrkritiķim, vēsturniekam, folkloristam Jānim Bičolim — 100

(1904 -1982)

25.11 — bibliogrāfam Alfrēdam Stākam — 110 (1894-1976)

27.11 — arheologam, vēsturniekam Valdemāram Ģinteram — 105 (1899 – 1979)

28.11 — dzejniekam Pēterim Zirnītim — 60 (dz.1944)