Atbildes, kuras tu meklē
Bērnu literatūras bibliogrāfiskais saraksts 2000. gads

ORIĢINĀLLITERATŪRA
Atkārtotie izdevumi
BĒRNU JAUNRADE
FOLKLORA
Atkārtotie izdevumi
TULKOJUMI
Atkārtotie izdevumi
IZZIŅAS LITERATŪRA
Atkārtotie izdevumi
AKTIVITĀŠU GRĀMATAS
BILŽU GRĀMATAS
Atkārtotie izdevumi
SĪKIESPIEDDARBI

ORIĢINĀLLITERATŪRA

1. Auziņš, Arnolds. Spoks pilī : Lugas skolu skatuvītēm. - Rīga : Anitas Mellupes SIA BO "Likteņstāsti", 2000. - 145 lpp.

2. Baltvilks, Jānis. Gludekļa klejojumi / il. V. Staņislavskis. - Rīga : SIA "Aka Print Poligrāfija", 2000. - [12] lpp.

3. Baltvilks, Jānis. Izmazgātās debesis : Dzejoļu izlase bērniem / I. Kadakas il. - Rīga : Rasa ABC, 2000. - 175 lpp.
J. Baltvilka dzejas izlasē ietverti dzejoļi no dažādām grāmatiņām.

4. Baltvilks, Jānis. Mazā meža ābece / D. Puriņa il. - Rīga : Aka Print Poligrāfija, 2000. - 32 lpp.

5. Baltvilks, Jānis. Plīvija un citas pasakas / māksl. A. Paegle. - Rīga : Preses nams, 2000. - 54 lpp.
J. Baltvilka grāmata ir deviņu visai atšķirīgu pasaku apkopojums. Krājums godalgots konkursā "Preses nama Grāmata".

6. Brūveris, Pēters. Grīziņkalnā groziņvakars / il. I. Dambe. - Rīga : SIA "AKA PRINT POLIGRĀFIJA", 2000. - [8] lpp.

7. Brūveris, Pēters. Sīli, vai tu mani mīli? / māksl. E. Folks. - Rīga : Enigma, 2000. - [14] lpp.
Dzeja bērniem.

8. Cielēna, Māra. Debesu trepīte : Dzejoļi bērniem / L. Linmeieres il. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000. - 31 lpp.
M. Cielēnas dzejoļi veltīti Ziemassvētkiem.

9. Cielēna, Māra. Kaskabatis iet pie drauga / I. Ramanes il. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000. - [24]lpp.
Dzeja bērniem un jaunatnei Jāņa Rozes apgāda reklāmai.

10. Cielēna, Māra. Pasakas par brīnum mazajiem / L. Linmeieres il. - Rīga : Pētergailis, 2000. - 62 lpp.
M. Cielēnas un mākslinieces L. Linmeieres iecere izveidot pasaku triloģiju.

11. Dzimtas koka zaros : Dzejoļi bērniem. - Rīga : Apgāds Rasa, 2000. - 191 lpp.
Tautasdziesmas un dzejoļi dažādiem dzīves gadījumiem.

12. Eža Pukšķa zelta zābaciņi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 93 lpp. - (Vajadzīga grāmata)
Lugas bērniem.

13. Kics, Aina. Ak, tauriņ, jel teic : Stāsti un īslugas bērniem. - Rīga : Kopsolī, 2000. - 126 lpp.
Krājumā ietverti bērnības un skolas laika atmiņu tēlojumi.

14. Kļava, Mirdza. Vāverēns Toms un viņa draugi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 70 lpp.

15. Kūlis, Ēriks. Nikniķa brīvība suņuburkšķos / Dz. Vīriņas il. - Rīga : Enigma, 2000. - 38 lpp.

16. Kūlis, Ēriks. Nikniķa un Spickažoka dēkas / Dz. Vīriņas il. - Rīga : Enigma, 2000. - 109 lpp.

17. Mazi dzejoļi mazajiem. - Rīga : Annele, 2000. - 388 lpp.
50 latviešu autoru 500 dzejoļi bērniem. Tie izkārtoti sešās tematiskās nodaļās, sākot ar pavasari, Lieldienām un beidzot ar ziemu, Ziemassvētkiem, rotaļdzejoļiem, skaitāmpantiem un mīklām.

18. Mazs kaķīt's, mazs zaķīt's : Latviešu skaistākie dzejoļi bērniem / māksl. S. Ozoliņa. - Rīga : SIA "Riekšava", 2000. - 39 lpp.

19. Milda dzīvos Rīgā. - Rīga : b. v. , 2000. - 83 lpp.

20. Pie eglītes : Dzejoļu izlase. - Rīga : Zītars, 2000. - 40 lpp.

21. Rinkule - Zemzare, Dzidra. Gan lietū, gan saulītē. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 56 lpp. - (Sprīdi pa sprīdim) (Skolas bibliotēka)
Dzejoļi bērniem.

22. Rudevičs, Kārlis. Bimbars : anekdotiski nostāsti pēc čigānu tautas dziesmu motīviem. - Rīga : Aut. izd. : Elpa, 2000. - 119 lpp. : il.
Latvijas čigānu folkloras anekdotisko nostāstu galvenais varonis parasti ir Bimbars. Četrpadsmit stāstiņi apvienoti vienā stāstā par Bimbara vienu dzīves posmu.

23. Rudevičs, Kārlis. Čigānu barons : Čigānu dzejnieka dzejoļi un zīmējumi saviem un latviešu bērniem. - Rīga : Elpa, 2000. - 32 lpp. : il.
Dzejoļos stāstīts par čigānmeitēna brīnumtērpu, par čigānu karogu, čigānu baronu, par zirgu, kuru var ganīt.

24. Rungulis, Māris. Frīda Frikadele / il. A. Muze. - Rīga : Preses nams, 2000. - 96 lpp.
Stāsts par kādu ļoti neparastu ģimeni un par to, kā viņi pamazām pārvēršas.

25. Rungulis. Māris. Platmales acis : Pārsteigumu stāsti. - Rīga : Zaļais circenis, 2000. - 102 lpp.

26. Slišāns, Antons. Nepareizais : dzejoļi bērniem. - Rēzekne : Latgales druka, 2000. - 31 lpp.

27. Uz skolu! : dzejolīši / māksl. G. Muzikante, J. Tīrona. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 24 lpp.

28. Zariņš, Marģeris. Rūķi un pūķi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 102 lpp. - (Sprīdi pa sprīdim) (Skolas bibliotēka)
Autora bērnības atmiņas, kuras palīdz risināt rūķi…

29. Ziemassvētku grāmata. - [Ogre : Sniedze N], 2000. - 97 lpp. - (Vecmāmiņ, palasi!)
Kristīgās pasaules Ziemassvētku gaidīšanas un svinēšanas tradīcijas.

30. Ziemassvētku laiks : Dzejoļi maziem un lieliem pie svētku eglītes. - Rīga : Apgāds Rasa, 2000. - 159 lpp.

31. Багрий, Ольга. Грибной дождь. - Рига, 2000. - [36] с.
Стихи для детей.

32. Багрий, Ольга. Мой новый друг. - Рига, 2000. - [36] с.
Стихи для детей.

33. Белшевица, Визма. Билле. - Рига : Sol Vita, 2000. - 590 с.

34. Васильева, Елизавета. Козодой не доит коз. - [Rīga], aut. izd. , 2000. - 16 lpp.

35. Новиков, Владимир. Ах, зачем я еë целовал!. - Рига, 2000, - 47 с. Stāsti bērniem.

36. Новиков, Владимир. Морской поросёнок : Стихотворения для детей. - Рига : Rīdzene, 2000. - 129 c.
Vladimira Novikova dzejoļi bērniem krievu valodā un latviski Valda Grenkova un Jāņa Baltvilka tulkojumos.

37. Новиков, Владимир. Разговорчивое море : Стихотворения для детей. - Рига : Rīdzene, 2000. - 32 c.


Atkārtotie izdevumi

38. Kļava, Mirdza. Jaungada pasakas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 24 lpp.
Saturā : Pīļuka Jaunais gads; Sniegpārsliņa; Kristāla zvaniņš; Piparkūku Groziņš.

39. Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas / il. Dž. Skulme un O. Ābols. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [32 ] lpp.
Grāmata sagatavota pēc 1960. gada izdevuma.

40. Stāraste, Margarita. Pelēkais namiņš : Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 32 lpp.

41. Stāraste, Margarita. Tince grib mācīties : Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 24 lpp.

42. Stāraste, Margarita. Zīļuks : Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - [32]lpp.

43. Stāraste, Margarita. Zīļuks krāso. - Rīga : Annele, 2000. - [20] lpp.

BĒRNU JAUNRADE

44. Mans dzejolis. - Dižstende : Aleksandra Pelēča lasītava, 2000. - 31 lpp.
Lībagu sākumskolas bērnu jaunrades darbi.

FOLKLORA

45. Aizej tur - nezin kur / I. Lapiņas il. - Rīga : Annele, 2000. - 16 lpp. - (Latviešu tautas pasaka)

46. Ansītis un Grietiņa / K. Mortona il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [20] lpp. - (Lasi kopā ar māmiņu!)
Klasiskās pasakas pārstāsts vismazākajiem.

47. Džeks un brīnumpupa / K. Mortona il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [20] lpp. - (Lasi kopā ar māmiņu!)
Klasiskās angļu pasakas pārstāsts vismazākajiem.

48. Īstā meita un pameita : Latviešu tautas pasakas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 67 lpp. . - (Sprīdi pa sprīdim) (Skolas bibliotēka)

49. Kaziņa par līgavu : Latviešu tautas pasaka / G. Muzikantes il. - Rīga : Aka Print, 2000. - 16 lpp.

50. Latviešu tautas ticējumi / māksl. D. Lapsa. - Rīga : Avots, 2000. - 437 lpp.

51. Latviešu tautas pasakas / il. A. Augustinoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 158 lpp. - (Lasītprieks!)
Dzīvnieku pasakas, brīnumu pasakas, sadzīves pasakas.

52. No podiņa līdz atestātam. - Rīga : Z. Jansones izd. , 2000. - 104 lpp. Anekdošu krājums visiem vecumiem.

53. Pasakas par Mēnesi, Sauli un Zvaigznēm / māksl. I. Siliņa. - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 188 lpp. - (Pasaku tīnīte)
Krājumā ievietotas dažādu pasaules tautu pasakas.

54. Pasaku mežs. - Rīga : Jumava, 2000. - 207 lpp.
Latviešu tautas pasakas.

55. Pavasara laikdienas /A. Danbergas il. - Rīga : "Actio", 2000. - 30 lpp.
Par senajām latviešu gadskārtām.

56. Pinokio / K. Mortona il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [20] lpp. - (Lasi kopā ar māmiņu!)
Klasiskās pasakas pārstāsts vismazākajiem.

57. Vilkam liels brīnimiņš, lapsai zīžu kažociņš : Latviešu tautas dziesmas un pasakas par dzīvniekiem / I. Neilandes il. - Rīga : Avots, 2000. - 31 lpp.
Saturā : dzīvnieku pasakas.

58. Zelta laiva : Latviešu tautas pasaka / il. U. Osmane. - Rīga : Annele, 2000. - 12 lpp.


Atkārtotie izdevumi

59. Latviešu tautas pasakas / māksl. P. Šēnhofs. – Rīga : Avots, 2000. – 328 lpp.
Dzīvnieku pasakas, brīnumu pasakas, sadzīves pasakas, sadzīves pasakas.

TULKOJUMI

60. Andersens, Hanss Kristians. Pasakas par ziediem. - Rīga : Alberts XII, 2000 - 128 lpp.

61. Birkelands, Tēgers. Krampīši. - Rīga : Atēna, 2000. - 113 lpp.
Grāmatas galvenais varonis ir Nils Krambergs, saukts par Krampi. Viņam ir vienpadsmit gadu un ne vienmēr klājas labi.

62. Blaitone, Enida. Noslēpumainais skrandainis. - Rīga : Nordik, 2000. - 168 lpp.
Šī ir "Noslēpumu sērijas" sestā grāmata, kurā Maiks, Pegija, Nora un Džeks iesaistās atkal jaunās dēkās.

63. Blobela, Brigite. Draudzenes. - Rīga : Jumava, 2000. - 173 lpp. - (Skolas romāns)
Jauniešu romāns par draudzību un mīlestību.

64. Blobela, Brigite. Dzimšanas diena. - Rīga : Jumava, 2000. - 140 lpp. - (Skolas romāns)
Jauniešu romāns par Nīki, kura savu piecpadsmito dzimšanas dienu gaida, lai vecākiem paziņotu par savu izšķirošo izvēli.

65. Blobela, Brigite. Jauniņā. - Rīga : Jumava, 2000. - 202 lpp. - (Skolas romāns)
Klasē jauniņā ir rudmate Anabelle, kura, par izbrīnu klasesbiedriem, kļūst par Ronjas draudzeni un vēlas iegūt arī viņas brāļa Fabo labvēlību un mīlestību. Tomēr - vai šī draudzība ir patiesa un nesavtīga?

66. Blūma, Džūdija. Dīnija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 139 lpp.
Pusaudžu romāns par skoliozi, par vienaudžu reakciju, kad nākas saskarties ar slimībām, fiziskām kaitēm un citiem spējiem pavērsieniem dzīvē.

67. Blūma, Džūdija. Nav jau pasaules gals. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 139 lpp.
Pusaudžu romāns par vecāku attiecībām, par attiecībām ar vecākiem.

68. Blūma, Džūdija. Tīģeracīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 139 lpp.
Pusaudžu romāns par savstarpējām attiecībām, par attiecībām ar vecākiem.

69. Boije, Kirstena. Skolas cūciņa Kinkongs/ il. S. Briksa-Henkere. - Rīga : Iljus, 2000. - 62 lpp.
Grāmata par visai noderīgo jūrascūciņu, turklāt tās vārds ir Kinkongs.

70. Brecina, Tomass. Pērkona templī : detektīvstāsts ar detektīvpiederumiem/ V. Heimana il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 126 lpp. - (Lieta tev un Tīģerkomandai; Nr. 1)
Kopā ar detektīviem Gitu, Patriku un Lūku jāatrod kapteiņa Bollera apslēptie dārgumi. Taču šie meklējumi ir bīstami, jo uz papēžiem min tumši spēki. Svaigas pēdas ved uz Pērkona templi, kur Tīģerkomandu gaida šaušalīgs pārsteigums.

71. Brecina, Tomass. Roboti bruņinieki : detektīvstāsts ar detektīvpiederumiem / V. Heimana il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 136 lpp. - (Lieta tev un Tīģerkomandai; Nr. 4)

72. Brecina, Tomass. Spoku lidmašīna : detektīvstāsts ar detektīvpiederumiem / V. Heimana il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 126 lpp. - (Lieta tev un Tīģerkomandai; Nr. 3)
Baiss, spīdīgs lidojošs objekts iedveš bailes kāda Norvēģijas ciema iedzīvotājiem. Vai tiešām tam ir kas kopīgs ar lidmašīnu, kura pirms kāda laika avarēja tuvējā ezerā?

73. Brecina, Tomass. Zirgu poltergeists : detektīvstāsts ar detektīvpiederumiem / V. Heimana il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 126 lpp. - (Lieta tev un Tīģerkomandai; Nr. 2)
Gūtmaņu saimniecībā spokojas, vērtīgā ķēve Beladonna izgaisusi kā dūmi. Neparasta lieta detektīviem Gitai, Patrikam, Lūkasam un lasītājam.

74. Davids, Žans Pjērs. Mazā prinča atgriešanās / aut. il. - Rīga : Artava, [2000]. - 108 lpp.
Pēc pusgadsimta franču rakstnieks Ž. P. Davids atkal atdzīvina vienu no vispievilcīgākajiem literārajiem varoņiem.

75. Dubovska, Ketija Īsta. Suņa dzīve. - Rīga : Kontinents, 2000. - 153 lpp. - (Sabrina, pusaugu burve, 6)
Sabrina gatavo mīklu, lai izceptu biskvītus. Te pēkšņi Sabrinas mīklas maisīšanas burvestība aizšaujas nepareizā virzienā un trāpa Hārvijam un sunim Makdūgalam. Tagad Hārvija balss skan no suņa siekalainā purna.

76. Dubovska, Ketija Īsta. Ziemassvētku vecīša palīdze. - Rīga : Kontinents, 2000. - 156 lpp. - (Sabrina, pusaugu burve, 8)
Šoreiz Sabrinas burvju spējas noder Ziemssvētku pārsteigumus gādājot.

77. Elkota, Luīza Meja. Mazās sievietes. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 318 lpp.
Amerikāņu 19. gs. "meiteņu" romāns.

78. Fogla, Kristela. Rūķu dēkas. - Rīga : Annele, 2000. - 126 lpp.
Rūķu ģimenes pārsteidzošie piedzīvojumi.

79. Fogla, Kristela. Zilonīte Ellija. - Rīga : Annele, 2000. - 188 lpp.
Mazo ziloņmeitenīti sauc par Elliju un viņa dzīvo mājiņā meža vidū. Ellija gandrīz vienmēr ir kopā ar kāpuru Ķiparu, un viņiem abiem gadās daudz aizraujošu un jocīgu piedzīvojumu.

80. Gorders, Justeins. Ziemassvētku noslēpums / il. A. Jansone-Zirnīte, S. Ozola. - [Rīga} : Nordik, 2000. - 206 lpp.
Norvēģu rakstnieka darbos savijas kompakts izziņas materiāls ar kultūras un reliģijas vēsturi, līdz ar saistošu, piedzīvojumiem bagātu sižetu, ko caurstrāvo atjautīga dzīves gudrība, labestība un humors.

81. Grimms, Jākobs. Grimms, Vilhelms. Varžu karalis vai Dzelzs Heinrihs / māksl. J. Antimonova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [16] lpp.

82. Hjūeta, Anita. Stāsti par zvēriem un zvēriņiem. - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 270 lpp.
Trīsdesmit pieci ilustrēti stāstiņi lasīšanai priekšā.

83. Hofmanis, Ernsts. Riekstkodis/ il. Dž. Meijū. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 64 lpp. - (Redzeslokā klasika)
Stāsts par meitenīti, kura nokļūst burvīgā fantāzijas un pasaku pasaulē. Grāmatā ir ne tikai stāsts "Riekstkodis", bet arī sniegti vērtīgi skaidrojumi, fotoattēli un fakti par romāna autoru.

84. Hofmanis, Ulrihs. Visskaistākā. - Rīga : Jumava, 2000. - 166 lpp. - (Skolas romāns)
Stāsts par ikvienas meitenes sapņu profesiju. Modele - slavas spožums un žilbinoša karjera vai smags ikdienas darbs un pat vilšanās rūgtums.

85. Keizerlinka, Linde. Šķiršanās un tikšanās. - Rīga : Anitas Mellupes SIA BO "Likteņstāsti", 2000. - 136 lpp. - (Stāsti bērna dvēselei)

86. Keizerlinka, Linde. Tavas asaras uz mana vaiga : par nāvi un atvadām. - Rīga : Anitas Mellupes SIA BO "Likteņstāsti", 2000. - 143 lpp. - (Stāsti bērna dvēselei)
Grāmata par nāvi un atvadām, par to - kā mierināt, ļaujoties sērām un tiekot tām pāri.

87. Kibers, Manfrēds. Pūķis ar kafijas krūzi : Pasakas. - [Aizpute] : Harro von Hirscheydt, 2000. - 316 lpp.
Stāstos un pasakās par dzīvniekiem autors asprātīgi un labsirdīgi atspoguļojis tīri cilvēciskas vājības.

88. Kolmens, Maikls. Tīkla bandīti. - Rīga : Kontinents, 2000. - 154 lpp. : il. - (Interneta detektīvi)
Ar elektroniskā pasta palīdzību iegūtie draugi palīdz atrast zēnu, kuram draud nāves briesmas.

89. Legloaka, F. Auļi mēnesnīcā. - Rīga : Annele, 2000. - 130 lpp.

90. Lenkestera Brislija, Džoisa. Vēl viena Mīlulītes stāstu grāmata / aut. il. - Rīga : Gulbis, 2000. - 223 lpp.
Stāsti par Mīlulīti gan tiem, kuri viņu jau pazīst, gan tiem, kuri iepazīs tikai tagad.

91. Lindgrēne, Astrida. Madikena un Jūnijkalniņu Pims / māksl. I. Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 214 lpp. - (Lasītprieks!)
Šīs grāmatas galvenā varone ir meitenīte Līsabete, kura seko lielajai māsai visur, lai kādas dēkainības Madikena arī neizgudrotu.

92. Lindgrēne, Astrida. Rūķītis Nilss Karlsons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 116 lpp. - (Lasītprieks!)
Grāmata iepazīstina ar neparastiem rotaļu draugiem, kuri ierodas, kad māmiņas un tēta nav klāt.

93. Loks, Džozefs. Vai Bendžijs nav redzēts?. - Rīga : Kontinents, 2000. - 154,[1] lpp. - (Sabrina, pusaugu burve, 4)
Sabrinai pēkšņi nozūd Amerikas vēstures grāmata, kas atvērta lappusē par Bendžaminu Franklinu, un tās vietā uz galda atrodas pats misters Franklins! Sabrina nevar izdomāt, kā aizsūtīt Bendžiju atpakaļ pagātnē.

94. Lūiss, Klaivs Steiplzs. Pēdējā kauja / il. I. Žguta. - Rīga : Svētdienas Rīts, 2000. - 199 lpp.
Nārnijas hroniku turpinājums. Pēdējā cīņa, kas beidzot izšķirs, kurš uzvarēs - labie vai ļaunie spēki.

95. Lūiss, Klaivs Steiplzs. Sudraba krēsls/il. I. Žguta. - Rīga : Svētdienas Rīts, 2000. - 232 lpp.
Nārnijas hroniku turpinājums. Bērni izkļūst no skolas teritorijas, no Anglijas un nonāk Tajā Vietā, kur sākas viens no vissatraucošākajiem piedzīvojumiem, kāds jebkad noticis Nārnijā.

96. Miedziņš nāk!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 48 lpp. : il.
Vienpadsmit stāstiņi lasīšanai maziem bērniem pirms gulētiešanas.

97. Nesbita, Edīte. Fēnikss un paklājs/ il. H. R. Millars. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 262 lpp. - (Lasītprieks!)
Angļu rakstnieces, bērnu literatūras klasiķes stāsts par lidojošo paklāju un par brīnumainu putnu, kurš bērniem dos iespēju piepildīt viņu vēlēšanās.

98. Nesbita, Edīte. Stāsts par Amuletu / il. H. R. Millars. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 294 lpp.

99. Pīters Pens un Vendija. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 92 lpp. : il.
Adaptētais variants.

100. Reibena, Hloja. Eišes pirmā modes skate. - Rīga : Kontinents, 2000. - 154 lpp. - (Modeles)
Grāmatā attēlota skarbā konkurences pilnā modes pasaule, kurā savu vietu iekaro galvenā varone Eišlija Gārneta. Viņai liekas, ka sasniegusi visu, viņa ir slavenība, bet tad sastop Sašu, kurš parāda to pasauli, kuru viņa bija zaudējusi.

101. Reisfelda, Rendija. Kas spēs izvairīties no amora bultas? - Rīga : Kontinents, 2000. - 156 lpp. - (Sabrina, pusaugu burve) Mīlas drudzis Sabrinas skolā. To izraisījis īsts amors, kurš pārliecināts, ka Sabrina ir viņam nolemtā Psīhe. 102. Reksis. - Rīga : EVE, 2000. - 48 lpp. - (Uzticamie draugi) Suņuka Rekša - populārā animācijas filmu varoņa - aizraujošie piedzīvojumi.

103. Skomants. Jundas liktenis. - Rīga : Nordik, 2000. - 283 lpp. Sērijas ceturtā grāmata, kurā žemaišu virsaiša Žībarta meita Junda nevar attapties pēc ienaidnieku iebrukuma Traupes pilī.

104. Smita, Dodija. Sīriusa stunda : Pasaulslavenā stāsta 101 dalmācietis otrā daļa. - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 165 lpp. Grāmatā turpinās suņu pāra Pongo un Kundzītes piedzīvojumi - suņiem atliek tikai kaut ko iedomāties un piepildās visas viņu vēlēšanās.

105. Stains, R. L. Laipni lūdzam miroņu mājā. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 120 lpp. - (Zosāda) Šausmu stāsts par rūpnieciskā piesārņojuma radītajām sekām, un kā bērni izglābj vecākus.

106. Stains, R. L. Turieties tālāk no pagraba. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 120 lpp. - (Zosāda) Šausmu stāsts par gēnu modifikācijas neparedzamajām sekām.

107. Stiltons, Džeronīmo. Kaķu pirātu kuģis : stāsts par četrām pelēm, gliemežu pudiņu un cīņu ar kaķiem/ M. Volfa il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 116 lpp. - (Lasītprieks!) Itāliešu rakstnieks Dž. Stiltons stāsta par kaķu pirātiem. Tie ir briesmīgie kaķi, par kuriem peles stāsta leģendas. Tie patiešām eksistē un ir kā traki uz pelēm…

108. Stiltons, Džeronīmo. Smaragda acs noslēpums : stāsts par četrām pelēm, milzu ceļasomu un gandrīz neapdzīvotu salu / M. Volfa il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 117 lpp. Peles krāmu tirgū atrod karti, kurā attēlota kāda neapdzīvota sala un rakstīts par apslēptiem dārgumiem. Peles dodas ceļā - un piedzīvojums izvēršas ļoti neparasts.

109. Vailds, Oskars. Laimīgais princis; Zvaigznes bērns / il. G. Muzikante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 55 lpp. - (Sprīdi pa sprīdim) (Skolas bibliotēka) Pasaka stāsta par mīlestību un šķiršanos, bagātību un nabadzību, cerību un laimi.

110. Vailds, Oskars. Pasakas bērniem / il. Dž. Torna. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 96 lpp. : il. Sešas krāšņi ilustrētas Oskara Vailda pasakas.

111. Vecmāmiņas stāsti. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 197 lpp. Simts stāsti, ko lasīt kopā ar vecmāmiņu.

112. Verns, Žils. Parīze XX gadsimtā. - Rīga : Liesma, 2000. - 198 lpp. Žila Verna izfantazētā pasaule divdesmitajā gadsimtā.

113. Vinje, Kare. Kamilla un zaglis / māksl. A. Muze. - Rīga : Svētdienas Rīts, 2000. - 183 lpp. Kamillas un viņas drauga Sebastiana gaitas.

114. Volless, Lūiss. Skaistais dievs jeb kad pareģojums piepildās. - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 243 lpp. Amerikāņu rakstnieka Lūisa Vollesa romāns tapis pēc kādas senas hronikas motīviem un ataino acteku valsts bojāeju.

115. Vorholts, Džons. Nepatikšanas vasaras nometnē. - Rīga : Kontinents, 2000. - 158 lpp. - (Sabrina - pusaugu burve, 7) Sabrina ir grupas vadītāja vasaras nometnē, taču bez burvju varas nespēj savaldīt meitenes.

116. Андерсен, Ганс Христиан. Дюймовочка.

117. Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Щелкунчик. - Рига : "Buklets", 2000. - 29 c.


Atkārtotie izdevumi

118. Berijs, Džeimss Metjū. Pīters Pens un Vendija / M. L. Etvelas il. - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 110 lpp. Stāsts par zēna, kurš negribēja augt liels, un meitenītes Vendijas brīnumainajiem piedzīvojumiem Nekurnekadzemē. Grāmata sagatavota pēc 1981. gada izdevuma.

119. Sent-Ekziperī, de Antuāns. Mazais princis / aut. il. - Rīga : Jumava, 2000. - 92 lpp.

120. Kiplings, Radjeds. Džungļu grāmata / il. E. Andersons. - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 381 lpp. - (Sprīdīša bibl. ) Grāmatā attēloti Indijas džungļi un to iemītnieku dzīve. Tas ir stāsts par indiešu zēnu Maugli, ko izaudzinājusi vilku māte.

121. Kūpers, Džeims Fenimors. Zvērkāvis. - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 405,[1] lpp. Romāns "Zvērkāvis" ir tā saucamā "Indiāņu eposa" pēdējā daļa. Tajā atspoguļota Ziemeļamerikas indiāņu dzīve kolonizācijas periodā 18. gadsimtā. Otrais izdevums iznāca 1976. gadā.

122. Lindgrēne, Astrida. Mio, manu Mio. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 148 lpp. - (Lasītprieks!)

123. Milns, Aleksandrs Alans. Vinnijs Pūks un viņa draugi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 294 lpp. Iepriekšējais izdevums iznāca 1994. gadā.

124. Portere, Eleonora H. Polianna. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 242 lpp. - (Lasītprieks!) Romāns ir viena no visvairāk lasītajām grāmatām ne tikai Amerikā, bet arī pārējā pasaulē. Romāns divreiz ekranizēts.

125. Portere, Eleanora H. Polianna nu jau liela. - [Rīga] : Asja, 2000. - 278 lpp. - (Lasītprieks!) Šajā romānā turpinās Poliannas dzīve. Iepriekšējais izdevums iznāca 1994. gadā.

126. Portere, Eleanora H. Polianna nu jau liela. - [Rīga] : Zvaigzne, 2000. - 282 lpp.

127. Rodāri, Džanni. Sīpoliņa piedzīvojumi / V. Sutejeva il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 190 lpp.

128. Sekora, Ondržejs. Skudrulēns Ferda. - Rīga :Zvaigzne ABC, 2000. - 75 lpp. - (Lasītprieks!) O. Sekoras stāsts "Skudras nepadodas" publicēts otrreiz jau 1999. gadā. Grāmatā autors turpina stāstījumu par skudrulēna Ferda neparastajiem piedzīvojumiem.

129. Sent-Ekziperī, Antuāns. Mazais princis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 89 lpp. - (Lasītprieks!) Iepriekšējais izdevums iznāca 1999. gadā.

130. Smita, Dodija. 101 dalmācietis / Dž. un A. Greiemas-Džonstones il . - Rīga : Sprīdītis, 2000. - 220 lpp. Grāmatā stāstīts par diviem dalmāciešu suņiem, kuri, meklēdami savus nozagtos mazuļus, saceļ kājās visu Anglijas "suņu sabiedrību".

131. Tolstojs, A. Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi/ M. Stārastes il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 126 lpp. Iepriekšējais izdevums iznāca 1994. gadā.

132. Tvens, Marks. Toma Sojera piedzīvojumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 263 lpp. - (Lasītprieks!) Grāmata sagatavota pēc 1968. gada izdevuma.

133. Vebstere, Džīna. Garkājtētiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 182 lpp. - (Lasītprieks!) Grāmatā stāstīts par bārenīti, kuras mācības koledžā apmaksā kāds bagāts, nezināms labvēlis.

134. Verns, Žils. 2000 ljē pa jūras dzelmi / il. P. Raits. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 63 lpp. : il. - (Redzeslokā klasika) Noslēpumainā kapteiņa Nēmo piedzīvojumi un viņa zemūdene "Nautils" romānu ierindojuši izcilāko zinātniskās fantastikas sacerējumu vidū.

IZZIŅAS LITERATŪRA

135. Auto : Enciklopēdija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 63 lpp. - (Redzeslokā) Enciklopēdija stāsta par automobiļa attīstības vēsturi gadsimta laikā, tajā aplūkota automobiļa uzbūve, pastāstīts par to, kā tagad konstruē un ražo automobiļus.

136. Bārbera, Nikola. Mjūra, Mērija. Mūzikas pasaule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 94 lpp. Grāmata iepazīstina ar visas pasaules mūziku un mūzikas instrumentiem, tā ielūkojas arī Rietumu mūzikas vēsturē no viduslaikiem līdz mūsdienām.

137. Beikere, Kemija. Kā kļūt populārai savā klasē : 30 vērtīgi likumi, kā padarīt skolu sev tīkamu. - Rīga : Kontinents, 2000. - 157 lpp. Psiholoģiski padomi skolniecei, kā padarīt skolu sev tīkamu.

138. Bērnu rakstnieki stāsta par sevi. - Rīga : Garā pupa, 2000. - 92 lpp. - (Mazā biogrāfiju bibl. ;2) Grāmatā par sevi stāsta Olafs Gūtmanis, Ontons Slišāns, Jānis Baltvilks u. c. Pirmā grāmata iznāca 1998. gadā.

139. Bērziņa, Ineta, Skrīvele, Kristīne. Mana Latvija : himna, karogs, ģerbonis, svētku dienas un vēl… / I. Maurītes il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [48] lpp. Grāmata iepazīstina ar Latvijas vēsturi un valsts simboliem, kā arī Latvijas Valsts prezidentiem.

140. Bite, Gunta. Mājdzīvnieki / aut. il. - [Rīga] : Raksti, 2000. - 16 lpp. Stāsti par mājdzīvniekiem, viņu attīstību, dzīvesveidu un raksturu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

141. Čisholma, Džeina. Ilustrētā pasaules vēstures enciklopēdija : notikumi, fakti, skaitļi. - Rīga : Gulbis, 2000. - 194 lpp. 3500 notikumi pasaules vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Grāmatas beigās uzskaitīti monarhi un politiķi.

142. Dabas brīnumi un noslēpumi. - Rīga : EVE, 2000. - 193 lpp. Krāšņi ilustrēta enciklopēdija, kas atklāj neparastus un mazzināmus faktus par augiem, dzīvniekiem, to uzvedību, ieradumiem un dzīvesveidu.

143. Debesu gudrību rokasgrāmata. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 156 lpp. Rokasgrāmata aicina uzzināt, no kā sastāv atmosfēra, kā rodas varavīksne, ko senie grieķi un romieši domāja par zvaigznēm un dieviem un vēl citas interesantas lietas.

144. Dreika, Džeina. Lova, Enna. Vasaras darbu grāmata / il. H. Kolinsa. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 112 lpp. : il. - (Vasaras darbu grāmata Nr. 2) Grāmata piedāvā aizraujošas idejas darbīgai un interesantai laika pavadīšanai vasaras brīvdienās.

145. Dreika, Džeina. Lova, Enna. Vasaras darbu grāmata / H. Kolinsas il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 114 lpp. - (Vasaras darbu grāmata Nr. 1) Ko darīt, ja pludmalē, vasarnīcā vai laukos pie vecmāmiņas nav gluži nekā ko darīt? Grāmatā atrodami vienkārši ieteikumi - kā uzsliet karoga mastu, uzšūt šūpuļtīklu, pagatavot ko garšīgu, uztaisīt māla zirnekli, uzbūvēt putnu būrīti, palaist pūķi u. c.

146. Fogls, Brūss. Pirmā palīdzība kaķim : kā rīkoties steidzamos gadījumos. - Rīga : Artava, 2000. - 190 lpp. Grāmata katram kaķa saimniekam.

147. Fogls, Brūss. Tavs kaķis : kaķa saimnieka rokasgrām. / Dž. Bērtonas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 128 lpp. : il.

B. Fogls māca izprast kaķu izturēšanos visdažādākajās situācijās, izskaidrodams, kā pareizi iztulkot kaķa ķermeņa valodu un izdarības. 148. Hainsons, Kolins. Kolumbs un renesanses laika ceļotāji. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 32 lpp. : krās. il. Stāsts par pirmo veiksmīgo kuģojumu apkārt pasaulei un to, kā eiropieši pētīja Dienvidameriku.

149. Hainsons, Kolins. Magelāns un Dienvidamerikas zemes. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 32 lpp. : krās. il. Stāsts par to, kā eiropieši, meklējot jaunu ceļu uz Tuvajiem Austrumiem, atklāja Jauno pasauli - Amerikas kontinentu.

150. Ilustrētā enciklopēdija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 456 lpp. Vairāk nekā 50 000 interesantu faktu, ievērojamu cilvēku un notikumu.

151. Innesa, Miranda. Tavai mājai. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 224 lpp. Rokasgrāmatā doti padomi, kā veidot savu māju skaistu un savdabīgu.

152. Jasliņa-Pekkere, Irēna, Sniedze, Nelda. Ziemassvētku grāmata. - [b. v. ] : [b. i. ], 2000. - 97 lpp. - (Vecmāmiņ, palasi!) Grāmatā sniegta informācija par Kristus piedzimšanas svētkiem, par Adventi, par Svēto Niklāvu un Svēto Lūciju, kā arī par latviešu gadskārtu ieražām.

153. Kamings, Roberts. Lielie meistari. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 11 lpp. Piecdesmit slavenu gleznotāju daiļrades atspoguļojums. Izvēlēto mākslinieku darbība aptver laiku no 15. līdz 20. gadsimtam, dodot iespēju izsekot dažādu stilu un virzienu attīstībai.

154. Kas, kur, kad : Enciklopēdija lieliem un maziem. 16 sēj. - Rīga : Aplis, 2000. - 252 lpp. 17. sēj. - Rīga : Aplis, 2000. - 269 lpp.

155. Kāda kuram māja?. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 16 lpp.

156. Koula, Alisone. Renesanse : Enciklopēdija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 64 lpp. Ceļvedis, kas palīdz izprast to laika posmu cilvēces kultūras vēsturē, ko sauc par renesansi. Izdevumā ir daudzu mākslas darbu reprodukcijas, ko papildina mākslas zinātnieka skatījums.

157. Kršivskijs, Petrs. Ievērojamie jūrasbraucēji / māksl. L. Anlaufs. - Lielvārde : Lielvārds, 2000. - 64 lpp. Jūrasbraucēju ceļojumi vēsturiskā kontekstā, kā ģeogrāfisko atklājumu vēsturē visinteresantāko notikumu nepārtrauktība, kas risinājās okeānos, jūrās, salās un kontinentos. Vīri, kas devās ceļojumos, veicināja Zemes izzināšanu.

158. Makinons, Džons. Makdermots, Džons. NHL hokejs : ceļvedis NHL zvaigžņu pasaulē. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 127 lpp. Viss par NHL, NHL All-Star spēles vēsture, statistika un hokeja valodas vārdnīca.

159. Marjanovičs, Staņislavs. Mazie mājas briesmonīši. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000. - [48] lpp. Šī izcili derīgā ilustrētā rokasgrāmata ļaus iepazīt katrā mājoklī lielā vairumā sastopamos mošķus un sniegs labākos padomus to pielabināšanai.

160. Mazā Dambo lielā vārdnīca : 2 - 4 gadi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [18] lpp. Ilustrēta vārdnīca maziem bērniem.

161. Mazā džentlmeņa enciklopēdija. - Rīga : Kontinents, 2000. - 508 lpp. Grāmatā var atrast padomus, kas ir svarīgi ikvienam zēnam.

162. Megi, Braiens. Filozofijas vēsture. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 240 lpp. Rietumu filozofijas aizraujoša vēsture 2500 gadu garumā - ceļš no senajiem laikiem līdz mūsdienām.

163. Moriss, Nīls. Pilsētas / V. Kārdas il. - Rīga : Salbi, 2000. - 32 lpp. - (Pasaules desmitnieks) Grāmatā var uzzināt, kur atrodas desmit lielākās pilsētas pasaulē, kāpēc tās izaugušas tik lielas un vēl turpina augt.

164. Moriss, Nīls. Tuksneši / V. Kārdas il. - Rīga : Salbi, 2000. - 32 lpp. - (Pasaules desmitnieks) Ceļojums uz desmit lielākajiem tuksnešiem pasaulē. Daudz jauna par cilvēkiem un dzīvniekiem, kuri mīt šajos tuksnešos.

165. Oksleids, Kriss. Olimpiskās spēles : encikl. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 63 lpp. - (Redzeslokā) Enciklopēdija stāsta par Olimpiskajām spēlēm, kas ir izcilākais notikums sportā. Aplūkotas Olimpiskās spēles no sendienām līdz 2000. gadam. grāmatas beigās ievietota nodaļa "Latvija Olimpiskajās spēlēs".

166. Opolcere, Urzula. Mācīties, tas ir lieliski!/ māksl. M. Adumāns. - Rīga : Alberts XII, 2000. - 188 lpp. Grāmata domāta tiem, kuri grib mācīties efektīvi un ar prieku. Teorētiskās zināšanas, praktiskie padomi un ieteikumi papildināti ar asprātīgiem zīmējumiem un atziņām.

167. Orvels, Džozefs. 1351 angļu vārds maziem un lieliem. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 159 lpp. Ilustrēta angļu vārdnīca.

168. Pasaules reliģijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 480 lpp. Rokasgrāmata piedāvā plašu ievadījumu pasaules reliģijās, sākot no pašām senākajām ticības formām līdz mūsdienās pastāvošajām.

169. Pavasara laikdienas/ A. Danbergas il. - Rīga : "Actio", 2000. - 30 lpp. Tautasdziesmas par trim pavasara svētku dienām.

170. Pringls, Maiks. Karatē junioriem. - Rīga : Kontinents, 2000. - 61 lpp. : il. Grāmatā ietverta karatē vēstures, pamatkustības, etiķete un pilns kata komplekss līdz pat brūnās jostas līmenim.

171. Teilore, Barbara. Pasaules dzīvnieki / K. Lilija il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 64 lpp. Interesants stāstījums par pasaules savvaļas dabu, lieliskas ilustrācijas un kartes.

172. Tompsons, Džerijs Makgīrs. Jaunā laikmeta enciklopēdija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 191 lpp. Pasaules garīgo un mistisko tradīciju sākotne un attīstība.

173. 1000 vārdu : Ilustrēta vārdnīca. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 110 lpp. Angļu valoda kopā ar Mikiju, Donaldu un citiem Disneja varoņiem.

174. Vainers, Bredlijs. Tev ir jauns draugs kaķēns. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 31 lpp. Šajā grāmatā sniegta noderīga informācija par to, kas jāzina, ja nolemts iegādāties kaķēnu.

175. Vainers, Bredlijs. Tev ir jauns draugs kāmis. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 31 lpp. Šajā grāmatā sniegta noderīga informācija par to, kas jāzina, ja ir nolemts iegādāties kāmi.

176. Vainers, Bredlijs. Tev ir jauns draugs kucēns. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 31 lpp. Šajā grāmatā sniegta noderīga informācija par to, kas jāzina, ja nolemts iegādāties kucēnu.

177. Vainers, Bredlijs. Tev ir jauns draugs viļņpapagailis. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 31 lpp. Šajā grāmatā sniegta noderīga informācija par to, kas jāzina, ja nolemts iegādāties papagailīti.

178. Vārdiņi ik dienai latviešu un angļu valodā / māksl. Džo Ličfīlds. - Rīga : Salbi, 2000. - 48 lpp. Bilžu vārdnīca palīdzēs pavisam maziem bērniem spert pirmos soļus angļu valodas apgūšanā.

179. Veido savu karjeru pats :Grāmata patstāvīgai profesijas izvēlei. - Rīga : Profesionālās karjeras izvēles centrs, 2000. - 105 lpp. Grāmata palīdz iepazīt sevi, uzzināt vairāk par profesiju pasauli un sekmē veiksmīgu profesionālā ceļa izvēli, daudz interesantu uzdevumu sevis izzināšanai.

180. Veltone, Džūda. Impresionisms : encikl. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 64 lpp. : il. - (Redzeslokā) Mākslas zinātniece Dž. Veltone aplūko impresionisma attīstību, izseko katra mākslinieka daiļrades attīstībai.

181. Vilkinsons, Filips. Reliģijas : Ilustrēta enciklopēdija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 127 lpp. Enciklopēdija par pasaules reliģijām, papildināta ar detalizētiem mākslas darbu, materiālās kultūras pieminekļu, kā arī dažādu reliģiju sekotāju attēliem.

182. Vilsons, Kolins. Pasaules mistiskās un svētās vietas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 191 lpp. Ilustrēta enciklopēdija par pasaules slavenākajām mistiskajām vietām, to vēsturi un simboliku.


Atkārtotie izdevumi

183. Runāsim angliski! = Let's speak English! = Поговорим по английскию - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 111 lpp. Ilustrēta vārdnīca, kuras pirmais izdevums iznāca 1995. gadā.

AKTIVITĀŠU GRĀMATAS

184. Aladars un Nīra. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [4] lpp. - (Lasi stāstu un spēlējies ar līmbildēm!)

185. Burto krāsodams : A - K / M. Valdberga zīm. - Rīga : MIA - Press, 2000. - [8] lpp.

186. Burto krāsodams : L - Z / M. Valdberga zīm. - Rīga : MIA - Press, 2000. - [8] lpp.

187. Degošā aste. - Rīga : "Rīdzene -1" SIA, 2000. - 16 lpp. - (Izkrāso pats)

188. Domā labas domiņas! : Izkrāso pats / R. Mežavilkas zīm. - Rīga : Kopsolī, 2000. - [16] lpp.

189. Dzīvnieciņi dzīvoklī : Grāmata ar piecām 12 fragmentu mīklām. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [10] lpp. - (Saliec fragmentu mīklu!) Fragmentu mīklas minot var iepazīt dzīvnieciņus, ko var turēt dzīvoklī.

190. Dzīvnieciņi lauku sētā : Grāmata ar piecām 12 fragmentu mīklām. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [10] lpp. - (Saliec fragmentu mīklu!) Fragmentu mīklas minot var iepazīt dzīvnieciņus, kas mīt lauku sētā.

191. Dzīvnieku mazuļi : Grāmata ar piecām 12 fragmentu mīklām. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [10] lpp. - (Saliec fragmentu mīklu!) Fragmentu mīklas minot var iepazīt dzīvnieku mazuļus.

192. Izkrāso mīļu pasaciņu par zilonīti Bobo / māksl. A. Jasūna. - [Rīga] : Aija Jasūna. AKKA /LAA, 2000. - [14] lpp.

193. Īkstīte. - Rīga: Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Lasi un risini) Pasaka ir papildināta ar uzdevumiem, kas dod iespēju bērnam apgūt dažus pirmos priekšstatus, veicina viņa uzmanību un personas attīstību.

194. Kāda kuram māja?. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 16 lpp. - (Vaļasbrīžiem)

195. Krāsojamā grāmata : Aleksandra Beļcova. - Rīga: n. i. m. s. , 16 lpp. - (Ejam uz muzeju!)

196. Man atnāca Lieldieniņas: latviešu tautasdziesmas un ticējumi: krāsojamā grāmata / D. Liepas il. - Rīga: Kreilis un Ko, 2000. - [12] lpp.

197. Mana pirmā uzdevumu grāmata. - Rīga: Egmont Latvija, 2000. - 31 lpp.

198. Mazā nāriņa. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [4]lpp. - (Lasi un spēlējies ar līmbildēm!)

199. Mācies rakstīt kopā ar Miku! - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [12] lpp. - (Raksti! Nodzēs! Raksti atkal!)

200. Mācies rēķināt kopā ar Miku! - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [12] lpp. - (Raksti! Nodzēs! Raksti atkal!)

201. Niķīgā princese: lasi un krāso. - Rīga: SIA "Rubuls & Co", 2000. - 35 lpp.

202. Ozola, Baiba. Krāsu grāmata. - Rīga: Raksti, 2000. - 32 lpp.

203. Pasaka par princesi : Krāsojamā grāmata - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [32] lpp. - (Barbie)

204. Princeses un prinči : Krāsojamā grāmata. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [32]lpp.

205. Radionova, Inese. Bērnu svētki. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 20 lpp. - (Meistaro pats!) Saturā: Raibi rotājumi, aizraujošas spēles u.c. bērniem no 5 gadu vecuma.

206. Spēļu grāmata. - Rīga : Jumava, 2000. - 215 lpp. Grāmatā dotas spēles brīvā dabā un telpā, kopā ar bērniem vai šaurā draugu lokā. Dotas asprātīgas idejas ķīlu izpirkšanai un skaitāmpanti.

207. Uģa-Kuģa piedzīvojumi: Pasaka ar krustvārdu mīklām. - Rīga : Rīdzene, 2000. - 32 lpp.

208. Stāraste, Margarita. Čips un Čapa krāso. - Rīga : Annele, 2000. - [20] lpp.

209. Šulce, Liāna. Lācēna divpadsmit mēneši. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [32] lpp. Grāmata ar uzdevumiem.

210. Treimane, Gunta. Ak, eglīte, ak, eglīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 112 lpp. - (Papīra darbi) Visdažādākās iespējas, kā pagatavot eglīti no papīra.

211. Vasariņa - ziedu māte: Latviešu tautasdziesmas: krāsojamā grāmata. - Rīga: Kreilis un Ko, 2000. - 14 lpp.

212. Vilks un septiņi kazlēni. - Rīga: Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Lasi un risini) Pasaka ir papildināta ar uzdevumiem, kas dod iespēju bērnam apgūt dažus pirmos priekšstatus, veicina viņa uzmanību un personas attīstību.

213. Zaķu piedzīvojumi jeb kā zaķim ciemos gāja: Krāsojamā grāmata/ K. Platkānes zīm. - Rīga: SIA"Kreilis un Co", 2000. - [12] lpp. - (Jāņtārpiņa grāmata)

214. Zaķēns Jēcis krāso. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - [16] lpp.

215. Zaķēns Pēcis krāso. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [16] lpp.

216. Пылающий хвост. - Rīga : "Rīdzene -1" SIA, 2000. - 16 lpp. - (Раскрась сам!)

BILŽU GRĀMATAS

217. Aladars un lemuri. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Mazie draugi)

218. Alises aukle. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 18 lpp. - (Play Family Book)

219. Alises piedzīvojumi brīnumzemē. - Rīga : Kontinents, 2000. - [24] lpp.

220. Baleta svētki. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16]lpp. - (Barbija un draugi)

221. Basketbols. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 18 lpp. - (Barbija un draugi)

222. Bērni pieskata dzīvniekus. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [18]lpp. - (Play Family Book)

223. Cikāde un skudra. - Rīga : Kontinents, 2000. - [24] lpp.

224. Četri jautri teletūbiji. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [24]lpp. - (Teletubies)

225. Dalmācietis bez plankumiņiem. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Mazie draugi)

226. Dambo : Mana pirmā grāmata. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [6] lp. - (Grāmata + lellīte)

227. Dinozaurs. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 96 lpp. - (Disneja kino klasika) Kādu dienu Lemuru salā no gaisa nokrīt dīvaina ola. Kad čaumala pārplīst, izrādās, ka piedzimis dinozaurs. Lemuru ģimene nolemj izaudzināt mazuli.

228. Dzīvnieku mazuļi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [9] lpp.

229. Dzīvnieku priecīgā diena. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Play Family Book)

230. Džuljeta, Melinda Garnota, Lūcija. Mēs esam vilki. - Rīga : Annele, 2000. - [31] lpp.

231. Džungļos. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16] lpp. - (Es satiku)

232. Edijs izglābj cirku. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 18 lpp. - (Play Family Book)

233. Es čiepstēšu. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 4 lapas. - (Pakutini manu punci!)

234. Es pēkšķēšu. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 4 lapas. - (Pakutini manu punci!)

235. Es pīkstēšu. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 4 lapas. - (Pakutini manu punci!)

236. Es riešu. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 4 lapas. - (Pakutini manu punci!)

237. Gatavošanās viesībām. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [4] lpp. - (Barbie)

238. Grimms, Jākobs Grimms, Vilhelms. Brēmenes muzikanti / I. Actiņas il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 17 lpp.

239. Iedomīgais imperators. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Mazie draugi)

240. Īsās pasakas/ M. Rikmanes il. - Rīga : SIA"Rubuls un Co", [2000], [16] lpp.

241. Jākobsone, Millija. Rūķis dakteris. - Rīga : MiaPress, 2000. - [16] lpp.

242. Jākobsone, Millija. Rūķu ziemas prieki. - Rīga : MiaPress, 2000. - [14] lpp.

243. Jāšanas sacīkstes. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [4] lpp. - (Barbie)

244. Kaķenītes Mīcītes kaklarota. - Rīga : Kontinents, 2000. - [16] lpp.

245. Koksona, Mišela. Kaķēns atrod mājas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [16] lpp. - (Grāmata ar pārsteigumu)

246. Koksona, Mišela. Uzmanies, lauvēn!. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [16] lpp. - (Grāmata ar pārsteigumu)

247. Korālija leļļu teātrī / P. Couronne il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16] lpp.

248. Korālija un pūķis / P. Couronne il. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16] lpp.

249. Lauku sētas stāsti. - Rīga: Egmont Latvija, 2000. - [100] lpp.

250. Lauku sētā. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16] lpp. - (Es satiku)

251. Lauva un pele. - Rīga : Kontinents, 2000. - [26] lpp.

252. Lācēns akrobāts. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16] lpp. - (Mēs esam draugi)

253. Legloaka, Fransuāza. Auļi mēnesnīcā/ il. P. Kurons. - Rīga : Annele, 2000. - 116 lpp. Grāmata par zirgiem, par zēnu un meiteņu gaitām jāšanas klubā.

254. Lielais lidojums. - Rīga: Egmont Latvija, 2000. - 18 lpp. - (Play Family Book)

255. Lielās mašīnas. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [10]lpp. - (Bilžu grāmata)

256. Mans visupirmais Vinnijs Pūks. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 184 lpp.

257. Mazie glābēji . - Rīga: Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Play Family Book)

258. Mājdzīvnieki. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - [9] lpp.

259. Melodija kļūst par nāriņu. - Rīga: Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Mazie draugi)

260. Mežā. - Rīga : Egmonta Latvija, 2000. - [16] lpp. - (Es satiku)

261. Miks iet ciemos. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [15] lpp. - (Uzlīmes)

262. Miks māca : Izkrāso. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [32] lpp.

263. Mūsu draugi. Nr. 1. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [6] lpp.

264. Mūsu draugi. Nr. 2. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [6] lpp.

265. Mūsu draugi. Nr. 3. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [6] lpp.

266. Pie upes. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16]lpp. - (Es satiku)

267. Purviņa, Viktorija. Ak šīs sēnes! . - Rīga : Avots, 2000. - [16] lpp.

268. Pūce Žiljeta un viņas draugi. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 100 lpp.

269. Rūķis dakteris / M. Jākobsones il. - Rīga : MIA-Press, 2000. - [16] lpp.

270. 102 dalmācieši. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [24] lpp.

271. 102 dalmācieši. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 96 lpp.

272. Sivēns un vējš. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Mazie draugi)

273. Skopais rūķis. - Rīga : Kontinents, 2000. - [16] lpp.

274. Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Mazie draugi)

275. Slidotprieks. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [14] lpp. - (Barbija un draugi Nr. 7)

276. Stāraste, Margarita. Čipa un Čapa gada gaitas 2001 : pasaku kalendārs. - Rīga : Annele, 2000. - [12] lpp.

277. Sveicinātas, rotaļietas!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16] lpp. - (Mazie draugi)

278. Šellija meklē dārgumus. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16]lpp. - (Barbija un draugi)

279. Šokolādes namiņš. - Rīga : Kontinents, 2000. - [24] lpp.

280. Tava dzimšanas diena / M. Valdberga il. - Rīga : MIA-Press, 2000. - [16] lpp.

281. Teletūbiju ķēpīgā diena. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [24]lpp. - (Teletubies)

282. Tīģera cilti meklējot. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 25 lpp. - (Mazie stāsti)

283. Tīģera jaunā māja. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [31] lpp.

284. Tīģera nediena. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 16 lpp. - (Mazie draugi)

285. Valdbergs, Miks. Eglīte biezoknī / aut. il. - Rīga : Mia Press, 2000. - [16] lpp. : il.

286. Valdbergs, Miks. Rūķis dakteris. - Rīga : MIA Press, 2000. -

287. Valdbergs, Miks. Tava dzimšanas diena / aut. il. - Rīga : Mia Press, 2000. - [16] lpp. : il.

288. Valdbergs, Miks. Tavi ziemas prieki. - Rīga : MIA-Press, 2000. - [16] lpp.

289. Visi uz cirku!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 116 lpp.

290. Vismazākajiem . - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [6] lpp. - (Aplūko! Pazīsti! Nosauc! Nr. 1)

291. Vismazākajiem . - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [6] lpp. - (Aplūko! Pazīsti! Nosauc! Nr. 2)

292. Vismazākajiem . - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [6] lpp. - (Aplūko! Pazīsti! Nosauc! Nr. 3)

293. Vismazākajiem . - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [6] lpp. - (Aplūko! Pazīsti! Nosauc! Nr. 4)

294. Žilū sliktais sapnis. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - [16] lpp. - (Mēs esam draugi)


Atkārtotie izdevumi

295. Rinkule-Zemzare, Dzidra. Iedomīgais sienāzis / M. Stārastes il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 24 lpp.

296. Rinkule-Zemzare, Dzidra. Mazā pelēna piedzīvojumi / M. Stārastes il. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 20 lpp.

297. Rinkule - Zemzare, Dzidra. Kā Ņauva meklēja draugu / il. M. Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 34 lpp. Pēkšņi palicis viens, kaķēns Ņauva dodas meklēt sev draugus. Viņš sastopas ar dažādiem dzīvniekiem, novēro viņi dzīvesveidu. Grāmata sagatavota pēc 1980.gada izdevuma.

298. Rinkule-Zemzare, Dzidra. No kā visi izbijās / M. Stārastes il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 24 lpp.

299. Stāraste, Margarita. Tince grib mācīties: Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 24 lpp.

300. Sutejevs, Vladimirs. Eža brīnumnūjiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [12] lpp.

301. Sutejevs, Vladimirs. Kas teica ņau? - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [16] lpp.

302. Sutejevs, Vladimirs. Kuģītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [8] lpp.

303. Sutejevs, Vladimirs. Trīs kaķēni. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [8] lpp.

304. Sutejevs, Vladimirs. Untumainais kaķis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [11] lpp.

305. Sutejevs, Vladimirs. Zem sēnītes. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [12] lpp.

SĪKIESPIEDDARBI

306. Rismane, Ilga. Baravikas druvā : Stāsti bērniem. - Rīga : Ilgari, 2000. - 12 lpp.

307. Rismane, Ilga. Dāvana - saulīte : Stāsti bērniem. - Rīga : Ilgari, 2000. - 12 lpp.

308. Rismane, Ilga. Ķirbis uz siltumnīcas kores : Stāsti bērniem / aut. il. - Rīga : Ilgari, 2000. - 10 lpp. Ļoti īsi stāstiņi maziem bērniem.

309. Rismane, Ilga. Mucas un lakstīgala : Stāsti bērniem / aut. il. - Rīga : Ilgari, 2000. - 14 lpp. Ļoti īsi stāstiņi maziem bērniem.

310. Rismane, Ilga. Murcīte Šņurcīte : Stāsti bērniem / aut. il. - Rīga : Ilgari, 2000. - 10 lpp. Ļoti īsi stāstiņi maziem bērniem.

311. Rismane, Ilga. Spurdziņš un Spurgaliņa : Stāsti bērniem / aut. il. - Rīga : Ilgari, 2000. - 8 lpp. Ļoti īsi stāstiņi maziem bērniem.

312. Rismane, Ilga. Zem pīlādžiem : Stāsti bērniem / aut. il. - Rīga : Ilgari, 2000. - 7 lpp. Ļoti īsi stāstiņi maziem bērniem.

 

Bibliogrāfisko rādītāju sagatavoja Latvijas Nacionālā bibliotēkas Bērnu Literatūras centra speciālistes.