Atbildes, kuras tu meklē
Barikāžu aizstāvju atceres diena

(1991.gada 20. janvāris)

Literatūra par 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu

Grāmatas

Atmiņas par barikāžu dienām / Latvijas telekomunikāciju klubs ; [redkol.: ... Jāzeps Ločmelis (atb. red.) ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas telekomunikāciju klubs, 2001. - 44 lpp. : il.

Barikādes : kā tas bija patiesībā : Tautas Frontes loma barikādēs / [Iveta Kaķīte]. - [Rīga : Redisons un partneri, 2001]. - 8 lpp.

Barikādes : Latvijas mīlestības grāmata / [sast. un red. Viktors Daugmalis]. - Rīga : 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātais sabiedriskais fonds, 2001 - 431 lpp., [32] lpp. il.

Jasinkevičs Juris. Gads kā dzīve = A year as a whole life = Год как жизнь / Juris Jasinkevičs ; [priekšv. aut. Ilga Kreituse]. - [Rīga] : Antēra, 2006. - 159, [14] lpp. : il.

Latvija, kur tavi dēli... / [darba grupa: J.A.Baškers (vad.) ... [u.c.]]. - Rīga : Biedrība "Latviešu strēlnieku apvienība", 2007. - 536 lpp. : il., karte.

Nevardarbīgā pretošanās : Latvijas pieredze : rakstu, dokumentu un atmiņu krājums, veltīts Barikāžu atceres 15.gadadienai / [Tālava Jundža un Renāra Zaļā red.] ; Latvijas Zinātņu akadēmija, 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. - 254, [1] lpp. : il.

Šāberte Baiba. 1991. Nepabeigtā mozaīka / Baiba Šāberte. - Rīga : [b.i.], 2006. - 333, [2] lpp. : il.

Viņi runā, kad atnāk laiks : Jēkabpils novada ļaudis Tautas frontē un barikāžu dienās / [sast. Lūcija Ķuzāne]. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izd., 2001. - 159 lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ābiķis Matīss. Barikādes, ugunskuri un atmiņas : [par 1991.g. notikumu atceres pasākumiem Rīgā] / Matīss Ābiķis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.19 (2005, 21.janv.), 4.lpp.

Āboltiņš Jānis. Krustvārdu mīkla nākotnes vēsturniekiem : [par Baltijas valstu neatkarības atgūšanu] / Jānis Āboltiņš ; tekstā saruna ar bij. LR iekšlietu ministru, advokātu Aloizu Vazni // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.11 (2004, 16.janv.), 11.lpp.

Aksenoka Rita. Barikādes. Bija arī nodevība : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā : saruna ar bij. LR Prokuratūras Sevišķi smago noziegumu izmeklēšanas pārvaldes priekšnieci, ģenerālprokurora palīdzi] / Rita Aksenoka ; pierakst. Ināra Mūrniece // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.21 (2006, 21.janv.), 7.lpp.

Aksenoka Rita. Patiesība par leģendu : [par uzbrukumu LR Iekšlietu min. 1991.g. 20.janv. un bij. sevišķu uzd. milicijas vienības "OMON" darbības izmeklēšanu : saruna ar bij. LR Ģenerālprokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklētāju, Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vad.] / Rita Aksenoka ; pierakst. Aivars Kļavis, Guntars Laganovskis // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.9 (2004, 20.janv.), B 2.lpp. ; Nr.10 (2004, 21.janv.), B 7.lpp. - Saturs: 1.Uz vēstures skatuves parādās "melnās beretes" ; 2.Varonība un nodevība pie viena ugunskura.

Akuratere Ieva. Viens otrs uz barikādēm bija atnācis padejot un iedzert, citi - atdot dzīvību par Latviju : [par 1991.g. janv. notikumiem : saruna ar dziedātāju] / Ieva Akuratere ; pierakst. Elita Veidemane // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.12 (2005, 15.janv.), 4.-5.lpp.

Aleksandrovs Valdis. Es atkal būtu tur : [par atvaļinātu zemessardzes majoru Robertu Milleru : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu notikumiem Rīgā] / Valdis Aleksandrovs ; tekstā stāsta R.Millers // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.16 (2004, 20.janv.), 12.lpp.

Ancāns Andrejs. Viena cilvēka loma : [par barikāžu laika notikumiem 1991.g. janv. Rīgā : stāsta notikumu aculiecinieks, psihiatrs] / Andrejs Ancāns ; pierakst. Vera Zajeca // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.5 (2007, 20.janv.), 8.lpp. : ģīm., karte.

Ancītis Toms. Arī šodien ietu uz barikādēm : [par 1991.g. vēsturisko notikumu atceri] / Toms Ancītis ; tekstā stāsta notikumu aculiecinieki Jānis Dakša, Andra, Aleksejs Vinogradovs, Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dalībnieks, bij. LPSR Augst. Padomes deputāts Andrejs Krastiņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.22 (2005, 24.janv.), 17.lpp.

Andersons Aldis. "Stāvētu atkal, rokās sadevušies!" : [par 1991.g. barikādēm : stāsta dalībnieki] / Aldis Andersons, Roberts Jansons ; pierakst. Līga Treznovska // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.8 (2004, 20.janv.), 5.lpp.

Apinīte Vija. Pie barikāžu ugunskura : [par 1991.gada barikāžu atceres pasākumiem] / Vija Apinīte, Laura Pakalne // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.5 (2006, 2.febr.), 7.lpp.

Aploka Evita. Ir pārliecināts, ka tauta uz barikādēm dotos vēlreiz : [par Veclaicenes (Alūksnes raj.) bij. vokāli instrumentālā ansambļa "Grodi" vad. Gunāra Plukša līdzdalību 1991.g. notikumos Rīgā] / Evita Aploka ; tekstā stāsta G.Plukšs // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.8 (2007, 20.janv.), 5.lpp. : ģīm.

Arāja Dita. Nevardarbīgas pretošanās paraugs : [par Latvijas Zinātņu akad. un 1991.g. barikāžu dalībnieku biedrības organizēto konf. "Nevardarbīgās pretošanās: Latvijas pieredze" Latvijas Kara muzejā] / Dita Arāja // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.11 (2006, 13.janv.), 3.lpp.

Ārlietu ministrs, sveicot Latvijas tautu barikāžu 15.gadadienā : [par LR ārlietu ministra Arta Pabrika apsveikumu 1991.g. janvāra barikāžu 15.gadadienā] / pēc Ārlietu min. Inform. un sabiedrisko attiecību depart. inform. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.8 (2006, 13.janv.), [1.]lpp.

Auziņa Zane. Barikādes: dzīvas atmiņas, nevis piemineklis : [par 1991.g. janv. notikumiem] / Zane Auziņa ; tekstā stāsta bij. Latvijas Tautas frontes dalībniece Līga Kozlovska // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.17 (2005, 21.janv.), 10.-11.lpp.

Bahšteins Raivis. Mārupes jaunieši piemin pirmo barikādēs nošauto - Robertu Mūrnieku : [par piemiņas pasākumu Mārupes kapos (Rīgas raj.)] / Raivis Bahšteins // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.8 (2007, 20.janv.), [1.]lpp. : ģīm.

Bahšteins Raivis. X stundas aizkadri : [par 1991.g. janv. notikumiem : sakarā ar Sauriešu medpunkta ārsta palīga, zemesarga Jāņa Piebalga un viņa domubiedru organizēto medicīniskās palīdzības plānu (Rīgas raj.)] / Raivis Bahšteins ; tekstā stāsta J.Piebalgs // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.6 (2007, 16.janv.), 3.lpp. : ģīm.

Balvu 1.vidusskolas audzēkņu skatījums : [atmiņas par 1991.g. janv. barikāžu laiku] / Māris Kozlovskis, Iveta Supe, Māris Ļubka, Ruta Cibule, Viktors Solovjovs, Larisa Krištopanova, Jānis Ločmelis, Egons Salmanis, Ainis Šaicāns ; mater. sagat. M.Sprudzāne // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.5 (2006, 18.janv.), 10.-11.lpp.

Barikādes pieminēs arī Ogrē : [par Ogres novada Domes plānotajiem pasākumiem] / // Ogres Vēstis. - Nr.9 (2004, 17.janv.), [1.]lpp.

Barikādes 1991. Atmiņas : [stāsta 1991.g. notikumu dalībnieki] / Māra Stiebriņa, Leons Kūlītis, Vilnis Paiders, Līga Ramma, Jānis Peisenieks, Haralds Frīdbergs, Jānis Zande, Juris Laganovskis ; pierakst. Inga Jēruma // Saulkrastu Avīze. - Nr.1 (2006, janv.), 8., 11.lpp.

Barikāžu atceres dienu programma : [par pasākumiem Rīgas pils. izpilddirekcijā un Rīgas Centr. bibliotēkā] // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.3 (2007, 19./26.janv.), 3.lpp.

Barikāžu dienas bija neapstrīdams pierādījums latviešu gribai būt brīviem : [par Valkas iedzīvotāju piedalīšanos Starptaut. Telefonu centrāles apsargāšanā Rīgā 1991.g. janv.] / mater. sagat. Aivars Zilbers // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.6 (2006, 14.janv.), 6.-7.lpp. - Saturs: Vissatrauktākā bija pirmā diena : [stāsta māc. firmas "Buts" Valkas filiāles vad.] / Andris Metuzāls ; Tās bija īstas draudzības dienas : [stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāles vad. vietn.] / Gaida Piele ; Visspilgtāk atcerās tautas kopības izjūtu : [stāsta 1991.g. barikāžu dalībnieks] / Laimonis Dreimanis ; Toreiz nevarēja nepiedalīties : [stāsta valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Ziemeļu elektrisko tīklu Valkas raj. Elektrisko tīklu priekšnieks] / Jānis Zunte.

Barikāžu laiku atceroties : [par 1991.g. barikāžu laiku : stāsta Barkavas pagasta (Madonas raj.) barikāžu dalībnieki] / Rita Skariņa, Viktors Vasiļjevs, Andrejs Ikainieks, Normunds Dzelme ; pierakst. Anna Solzemniece // Barkavas Vārds. - Nr.1 (2004, janv.), 3.-4.lpp.

Barikāžu ugunskuri izplēnējuši, bet atmiņas palikušas : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā : stāsta barikāžu dalībnieki no Ludzas raj.] / Zoja Policāne, Oskars Vilciņš, Jānis Auzāns, Gunārs Rubins // Ludzas Zeme. - ISSN 1407-9658. - Nr.6 (2006, 20.janv.), 4.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Лудзас Земе" Nr.6 (2006, 20.janv.), 4.lpp. (Pierakst. uzrād.: Vanda Žulina).

Barisa Liene. Pie Saeimas atklāta barikāžu piemiņas zīme : [par 1991.g. barikāžu dienu atceri] / Liene Barisa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.18 (2007, 22.janv.), 3.lpp.

Barkāns Elmārs. Dziesmoto revolūciju atgādina desiņas : [sakarā ar 1991.g. barikāžu atceres pasākumu Doma laukumā] / Elmārs Barkāns // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.14 (2004, 21.janv.), 3.lpp.

Baumane Arta. Dzīvā vēstures stunda : [sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu aizstāvju atceres dienu Jūrmalā] / Arta Baumane ; tekstā stāsta Kauguru kultūras nama direktore Dagnija Reimane // Jūrmalas Ziņas. - Nr.4 (2004, 27.janv.), [1.]lpp.

Bekmanis Zigmunds. Barikāžu piemiņas zīmes arī dzelzaviešiem : [par sarīkojumu Dzelzavas (Madonas raj.) pagasta Kultūras namā] / Zigmunds Bekmanis // Dzelzavietis. - Nr.5 (2004, maijs), 2.lpp.

Beļauniece Emerita. Atmiņas no grāmatas : [fragm. no grām. "Barikādes: Latvijas mīlestības grāmata"] / Emerita Beļauniece, Jānis Stumps // Ļaudonas Vēstis. - Nr.1 (2004, janv.), 8.-9.lpp.

Bergmanis Jānis. "Ja vajadzētu, ietu. Par Latviju - jā..." : [saruna ar 1991.g. barikāžu laika dalībnieku no Kursīšu pagasta (Saldus raj.)] / Jānis Bergmanis ; pierakst. Daina Marcinkus // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.9 (2006, 21.janv.), 4.lpp.

Bērziņš Gunārs. Uz barikādēm brauktu atkal : [stāsta Alūksnes raj. Politiski represēto apvienības priekšsēdētāja vietn., 1991.g. janv. barikāžu dalībnieks] / Gunārs Bērziņš ; pierakst. Dace Plaude // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.8 (2005, 20.janv.), 2.lpp.

Birzniece M. Tas bija pirms 16 gadiem : [par 1991.g. barikāžu dienu notikumiem] / M.Birzniece // Aizputes Avīze. - Nr.156 ([2007], 7.febr.), 4.-5.lpp. - Gads uzrād. kļūdaini: 2006.

Briedis Andris. Zīme piemiņai : [par 1991.g. janv. barikāžu piemiņas akmeni (skices aut. Dainis Saulītis) Valmierā] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.13 (2006, 24.janv.), 2.lpp.

Briška Vineta. Toreiz, janvārī, pirms trīspadsmit ziemām : [par Tautas frontes aktīvistes Elitas Veidemanes tikšanos ar Ogres iedzīvotājiem : sakarā ar 1991.g. janv. notikumu Rīgā atceri] / Vineta Briška // Ogres Vēstis. - Nr.11 (2004, 22.janv.), 3.lpp.

Brūvers Pāvils. Ietekmē notikumus! : [Latvijas ev.lut. Baznīcas arhibīskapa vietn. uzruna Rīgas Domā 13.janv. : sakarā ar 1991.g. barikāžu atceres pasākumiem] / Pāvils Brūvers // Svētdienas Rīts. - ISSN 1407-964X. - Nr.4 (2006, 28.janv.), 2., 11.lpp.

Bukalders Valdis. Janvāra ugunskurus atceroties : [par 1991.gada janv. barikāžu dienām Rīgā] / Valdis Bukalders ; pierakst. Ināra Ceriņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.11 (2006, 20. janv.), 8.lpp.

Bulle G. "Tēti, vai atceries?" : [atmiņas par 1991.g. barikāžu laiku] / G.Bulle // Bauskas Dzīve. - ISSN 1407-9305. - Nr.9 (2005, 21.janv.), 10.lpp.

Ciganovs Juris. Janvāra barikāžu piemiņas pasākumu nedēļa 2004.gadā : [par pasākumu norisi] / Juris Ciganovs // Tēvijas Sargs. - ISSN 1407-5040. - Nr.1 (2004, janv.), 25.lpp.

Dāboliņš Aigars. Brīvības garša : [sakarā ar 1991.g. janv. notikumu atceri] / Aigars Dāboliņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.13 (2004, 16.janv.), 2.lpp.

Daiga Edvīns. Barikāžu dienās dzima ticība nākotnei : [stāsta 1991.g. janv. notikumu dalībnieks] / Edvīns Daiga // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.11 (2004, 21.janv.), 2.lpp.

Daukšte Anita. Atsauc atmiņā vienotību : [par 1991.g. barikāžu laiku] / Anita Daukšte // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.11 (2005, 14.janv.), 2.lpp.

Dreiblats Jānis. Latvijas vēsture ir jāmāca : [Liepājas teātra aktiera atmiņas par 1991.g. barikāžu laika notikumiem un viedoklis par Latvijas vēstures mācīšanas nepieciešamību skolās] / Jānis Dreiblats // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.17 (2006, 20.janv.), 2.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Курземес Вардс" Nr.17 (2006, 20.janv.), 2.lpp.

Dubļāns Aldis. Atceras barikāžu laiku : [par 1991.g. janvāra barikāžu 15.gadadienai velt. pasākumu "Ugunskuru gaismā" Valkas Novadpētniecības muzejā ar dziedātājas Ievas Akurāteres līdzdalību] / Aldis Dubļāns // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.7 (2006, 17.janv.), [1.]lpp.

Dubļāns Aldis. Uz barikādēm zem trasējošām lodēm : [par bij. Rīgas barikāžu aizstāvju pulcēšanos pie Valkas Novadpētniecības muzeja] / Aldis Dubļāns ; tekstā stāsta pasākuma dalībnieks Maksis Stepītis, Valkas pils. Domes priekšsēd., bij. Valkas novada Tautas frontes vad. Vents Krauklis, Valkas Kultūras nama dziesmu draugu kopas "Nāburgi" vad. Mārīte Meļķe, muzeja spec. Ligita Drubiņa // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.9 (2004, 22.janv.), 12.lpp.

Dumbre Zane. Vecmīlgrāvī piemin barikāžu cīnītājus : [par 1991.g. barikāžu dienu atceres pasākumu] / Zane Dumbre // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.14 (2007, 17.janv.), 5.lpp.

Egle Ināra. Barikāžu nedēļa kļūst par stabilu tradīciju : [par 1991.g. barikāžu dalībniekiem velt. piemiņas zīmes atklāšanu skvērā pie Sv.Jēkaba katedrāles un LR Saeimas] / Ināra Egle ; tekstā stāsta Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas ev.lut. Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, LR Saeimas priekšsēd. Indulis Emsis, Rīgas Domes priekšsēdētāja vietn. Jānis Birks, LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis, bij. Latvijas Tautas frontes priekšsēd. Romualds Ražuks // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.18 (2007, 22.janv.), 5.lpp.

Egle Ināra. Vecmīlgrāvja krusta stāsts : [par barikāžu atceres 15.gadadienai velt. atmiņu grām. "Nevardarbīgās pretošanās: Latvijas pieredze"] / Ināra Egle ; tekstā stāsta barikāžu dalībnieks Agnis Zariņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.9 (2006, 11.janv.), 12.lpp.

Egle Ināra. Viņi bija barikāžu iekšpusē : [par 1991.g. 20.janv. LR Iekšlietu min. aizstāvjiem no Bauskas] / Ināra Egle ; tekstā stāsta aizstāvji Renārs Zaļais, Valerijs Markuns, Jānis Jasevičs ... [u.c.] // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.8 (2006, 10.janv.), 3.lpp.

Eize Valija. Kopsim atmiņas! : [par 1991.g. barikāžu notikumu piemiņu] / Valija Eize ; tekstā stāsta bij. Tautas frontes aktīvists, akciju sabiedrības "Rīgas Taksometru parks" Darba un satiksmes drošības grupas vad. Roberts Milbergs // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.4 (2007, 23./29.janv.), 21.lpp. : ģīm.

Elsiņa Inese. Barikāžu laika atceres noskaņas : [par barikāžu atceres pasākumu Madonas Mūz. skolā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta skolas direktors Artis Kumsārs, bij. Tautas frontes dalībnieks Žanis Bezmers, vēsturnieks Indulis Zvirgzdiņš, filmas "Baltie zvani" aut. Zigurds Vidiņš // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.13 (2006, 31.janv.), 4.lpp.

Ērgle Lauma. Barikāžu dienas - ģimeņu hronikās, tautas atmiņā : no L.Ērgles [1991.g. janvāra] barikāžu dienu pierakstu burtn. / Lauma Ērgle ; ar Ainas Rozenieces īsām ziņām par aut. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.5 (2004, 13.janv.), B 8.lpp.

Freibergs Juris. Ugunskuri sirdī : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : Taurupes vidusskolas (Ogres raj.) direktora atmiņas] / Juris Freibergs // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.8 (2006, 19.janv.), 5.lpp.

Gāršniece Lilita. Atceroties janvāri pirms četrpadsmit gadiem Rīgā : [saruna ar 1991.g. janv. barikāžu dalībnieci, Zeltiņu pasta nod. vad. (Alūksnes raj.)] / Lilita Gāršniece ; pierakst. Evita Aploka // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.8 (2005, 20.janv.), 4.lpp.

Glazkova Lidija. Svinīgi atceras barikāžu laiku : [par 1991.g. janv. notikumu Rīgā pieminēšanu Alūksnes represēto klubā "Sarma"] / Lidija Glazkova // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.8 (2004, 20.janv.), 4.lpp.

Graudiņš Ilmārs. "Ja barikādes sauktu, ietu atkal, nešaubīdamies ne mirkli" : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā : botāniskā dārza īpašnieka no Grobiņas, bij. apvienības "Apsardze" Liepājas ārpusresoru apsardzes daļas miliča atmiņas (Liepājas raj.)] / Ilmārs Graudiņš ; pierakst. Pēteris Jaunzems // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.12 (2006, 14.janv.), [1.], 9.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Курземес Вардс" Nr.12 (2006, 14.janv.), [1.], 7.lpp.

Grīnberga Māra. Dvēselēs atkal liesmo barikāžu ugunskurs : [par Jēkabpils iedzīvotāju piedalīšanos ugunskura iedegšanā Zaķusalā (Rīga) : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu atceres dienu pasākumu "Ticības liesma"] / Māra Grīnberga // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.5 (2007, 16.janv.), 3.lpp.

Grīnberga Māra. "Es negribētu vecos laikus atpakaļ" : [par 1991.g. janv. barikāžu dalībnieku no Aknīstes (Jēkabpils raj.) Hariju Vilni] / Māra Grīnberga ; tekstā stāsta H.Vilnis // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.7 (2007, 23.janv.), 7.lpp.

Grīnberga Māra. Pret tankiem - vien dūre kabatā : [par Aknīstes (Jēkabpils raj.) iedzīvotāja Ēvalda Pāvilāna un viņa org. 12 vīru brigādes piedalīšanos 1991.g. janv. barikāžu dienās] / Māra Grīnberga ; tekstā stāsta Ē.Pāvilāns // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.7 (2007, 23.janv.), 6.lpp.

Grīnberga Māra. Uz barikādēm neiet nevarēja : [par Aknīstes (Jēkabpils raj.) zemessarga Valda Aizkārkļa piedalīšanos 1991.g. janv. barikāžu dienās] / Māra Grīnberga ; tekstā stāsta V.Aizkārklis // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.7 (2007, 23.janv.), 6.lpp. : ģīm.

Grīniņa Iveta. Sveši kļuva kā brāļi un māsas : [par Kuldīgas raidstacijas aizstāvjiem : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienu : raksti] / Iveta Grīniņa, Edgars Liepiņš, Ilze Dambīte // Kurzemnieks. - ISSN 1407-9755. - Nr.8 (2006, 19.janv.), 8.lpp. - Saturs: "Tā otrreiz vairs nebūs nekad" / stāsta Pelču kultūras darbin. Nora Lagzdiņa ; Pacilātība un neziņa / stāsta Kuldīgas iedzīvotājas Aina Trumsiņa un Erna Horste ; Kūtri piemiņas zīmju pieteikšanā / stāsta Piemiņas zīmes Valdes priekšsēd. sekretāre Elga Podniece ; Pierādījums / stāsta Kuldīgas iedzīvotājs Valdis Dadzis.

Grūtups Gaitis. Barikāžu ugunskuru atblāzmā : [par latviešu vienotību 1991.g. barikāžu laikā] / Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta bij. Latvijas Tautas frontes priekšsēd. Dainis Īvāns // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.23, 28 (2007, 2., 9.febr.), 7.lpp. - (Iel. "Kultūra").

Grūtups Gaitis. Barikāžu vagoniņš, kas raisa siltas atmiņas : [par 1991.g. janv. barikāžu dalībnieku, bij. Glūdas pamatskolas (Jelgavas raj.) skolotāju Māri Neilandu] / Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta M.Neilands // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.14 (2006, 20.janv.), 7.lpp. - (Iel. "Kultūra").

Grūtups Gaitis. Jelgavas rota palika pie ieročiem : [par Jelgavas rotas dalību 1991.g. janv. barikāžu notikumos] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.197 (2006, 13.okt.), 7.lpp. - (Iel. "Kultūra").

Grūtups Gaitis. Tautfrontiešu autobusa šoferis : [par Lielvircavas pagasta (Jelgavas raj.) iedzīvotāju piedalīšanos 1991.g. janv. barikāžu notikumos Rīgā] / Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta kopsaimn. "Lielvircava" bij. šoferis Ojārs Kleķeris // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.8 (2007, 12.janv.), 7.lpp. : ģīm. - (Iel. "Kultūra"). - Pielikumā: Barikāžu dalībnieki no Lielvircavas pie televīzijas torņa Zaķusalā : [saraksts] / mater. sagat. Rasma Krauze.

Grūtups Gaitis. Teica, ka Berķis esot nošauts : [par 1991.g. barikāžu dalībnieka, radio žurnālista, politiķa Aivara Berķa viesošanos Marutas un Modra Jansonu zemn. saimn. "Līči" (Jelgavas raj.)] / Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta A.Berķis // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.20 (2004, 30.janv.), 7.lpp. - (Iel. "Kultūra").

Gudēns Artūrs. "Mums bija iespēja aizstāvēt Latviju!" : [1991.g. barikāžu dalībnieka, Aizputes iedzīvotāja atmiņas (Liepājas raj.)] / Artūrs Gudēns // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.11 (2006, 13.janv.), 14.lpp.

Hauka Evija. Manī vēl palicis tā laika spēks : [par bij. Latvijas Tautas frontes Bauskas nod. vad. vietn., Brunavas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes mācītāju Romanu Grantovski : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienas atceri] / Evija Hauka ; tekstā stāsta R.Grantovskis // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.12 (2006, 20.janv.), 8.lpp.

Janēviča Inese. Pasākums barikāžu laika atcerei : [par 1991.g. janv. notikumu Rīgā pieminēšanu Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljonā : stāsta bataljona lietvede] / Inese Janēviča ; pierakst. Evita Aploka // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.8 (2004, 20.janv.), 4.lpp.

Jāņkalns Miervaldis. Par bailēm tolaik neviens nerunāja : [par 1991.g. barikāžu laiku un dienestu Zemessardzē : saruna ar Jaunlaicenes iedzīvotāju (Alūksnes raj.)] / Miervaldis Jāņkalns ; pierakst. Evita Aploka // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.6 (2006, 14.janv.), 5.lpp.

Jasinkevičs Juris. Gads, kura parāds vēl jāatdod : [saruna ar Interpola Latvijas biroja priekšnieku : sakarā ar grām. "Gads kā dzīve" par 1991.g. janv. un aug. notikumiem Latvijā iznākšanu] / Juris Jasinkevičs ; pierakst. Antra Gabre // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.11 (2006, 16.janv.), 14.-15.lpp.

Johansons Egils. Apkārt Alaukstam un barikādēm : [par 1991.g. barikāžu notikumiem : saruna ar bij. Latvijas Tautas frontes dalībnieku (Cēsu raj.)] / Egils Johansons ; pierakst. Jānis Gabrāns // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.11 (2007, 20.janv.), 5.lpp. : ģīm.

Jundzis Tālavs. Barikāžu mācības sev un citiem : [saruna ar Latvijas Zinātņu akad. viceprezidentu, bij. LR Augst. padomes Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēd., vēlāk LR aizsardzības ministru, politologu un juristu : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienu] / Tālavs Jundzis ; pierakst. Jānis Ūdris // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.11 (2006, 19.janv.), 3.lpp.

Jundzis Tālavs. Mūsu nolūks bija - garīga uzvara : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : saruna ar Latvijas Zinātņu akad. viceprezidentu, bij. LR Augst. padomes Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēd., vēlāk LR aizsardzības ministru, politologu un juristu] / Tālavs Jundzis ; pierakst. Viktors Avotiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.12 (2006, 14.janv.), 2.lpp.

Jundzis Tālavs. Vienreizēja pieredze, ko nest pasaulē : [stāsta bij. LR aizsardzības ministrs : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienas atceri] / Tālavs Jundzis ; mater. sagat. Sannija Jauce // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.8 (2006, 13.janv.), 2.lpp.

Kalniņa Ilze. Arī Aknīstē piemin barikāžu laiku : [par 1991.g. barikāžu piemiņas ugunskuru Aknīstē (Jēkabpils raj.)] / Ilze Kalniņa ; tekstā stāsta vēsturniece Olga Vabeļa, Aknīstes pils. Domes priekšsēd. Laimons Medveckis // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.10 (2007, 25.janv.), 2.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Брива Даугава" Nr.10 (2007, 25.janv.), 2.lpp.

Kalniņš Imants. Barikāžu laiks bija tautas kustība : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā : stāsta barikāžu dalībnieks] / Imants Kalniņš ; pierakst. Andris Vanadziņš // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.10 (2004, 20.janv.), 2.lpp.

Kāposts Aivars. Dārgie ugunskuri : [par 1991.g. janv. barikāžu piemiņas pasākuma "Mēs nosargājām Rīgu" tāmi] / Aivars Kāposts // Nedēļa. - ISSN 1691-0524. - Nr.4 (2005, 27.janv.), 10.-11.lpp.

Kārkluvalka Ilze. Vieni atcerējās, citi ieklausījās : [sakarā ar 1991.g. barikāžu atceres pasākumu Abavciemā (Talsu raj.)] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.9 (2004, 22.janv.), [1.]-2.lpp.

Kirillova L. 1991.gada janvāra barikādes - fotogrāfijās un atmiņās : [par Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja realizēto projektu "Janvāra barikāžu vēsture un mācības"] / L.Kirillova // Novadnieks. - ISSN 1407-9321. - Nr.4 (2006, 17.janv.), [1.], 6.lpp.

Kļaviņš Andris. No tēvu akas spēku smelt : pie atmiņu ugunskuriem Mārupē : [par 1991.g. janv. barikāžu atceres sarīkojumu Mārupē (Rīgas raj.)] / Andris Kļaviņš ; tekstā stāsta 1991.g. barikāžu dalībnieki: Mārupes biedrības Valdes priekšsēd. Jānis Ozols, Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns, bij. kolhoza "Mārupe" priekšsēdētāja vietn. Armands Zikmanis, zemn. saimn. "Mārtiņi" īpašnieks Andris Lībers un viņa dēls Guntis Lībers, SIA "Mārupe" priekšsēd. Modris Spuģis ... [u.c.] // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.9 (2005, 18.janv.), B 7.lpp.

Kļaviņš Andris. Zemessardze dzima uz barikādēm : [par stratēģiski svarīgo objektu aizsardzības nodrošināšanu 1991.g. janv.] / Andris Kļaviņš ; tekstā stāsta 1991.g. barikāžu laika Zaķusalas aizsardzības štāba priekšnieks Roberts Millers un atvaļinātais pulkvedis Auseklis Pļaviņš // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.8 (2006, 13.janv.), 7.lpp.

Kļavis Aivars. Izdzisušie ugunskuri : [sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu atceres pasākumiem Latvijā] / Aivars Kļavis // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.10 (2005, 19.janv.), B 2.lpp.

Kluinis Arnis. Barikāžu ceļš : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā] / Arnis Kluinis // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.14 (2005, 20.janv.), 8.-9.lpp.

Koržeņevskis Vitālijs. Vai šī ir uz barikādēm izsapņotā Latvijā : [par dalību 1991.g. janv. barikādēs : saruna ar SIA "Marteks" direktora vietn. un akciju sabiedrības "SEB Latvijas Unibanka" Jākabpils filiāles pārvaldnieku] / Vitālijs Koržeņevskis, Modris Svilis ; pierakst. Māra Grīnberga // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.6 (2006, 20.janv.), 8.lpp.

Kostanda Odisejs. Odisejs Kostanda : [saruna ar bij. polit. darbin., SIA "Infodisk media" direktoru] / Odisejs Kostanda ; pierakst. Sintija Lase // Vakara Ziņas. - ISSN 1691-2284. - Nr.20 (2005, 30.sept.), 14.-17.lpp.

Kosteņecka Marina. Barikāžu pieresvieta : [saruna ar rakstnieci : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienu] / Marina Kosteņecka ; pierakst. Antra Gabre // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.9 (2006, 12.janv.), 12.-13.lpp.

Kozenko Nikolajs. Tauta, kas aizmirst savu vēsturi, nolemta izmiršanai : [par Preiļu raj. milicijas darbin. piedalīšanos LR Augst. padomes aizsardzībā 1991.g. janv. : stāsta Latgales nod. vad. cīņā ar org. noziedzību, bij. Līvānu Milicijas nod. priekšnieks un privātuzņēmējs, bij. Aglonas Milicijas iecirkņa priekšnieks] / Nikolajs Kozenko, Valdis Trubiņš ; mater. sagat. L.Kirillova // Novadnieks. - ISSN 1407-9321. - Nr.5 (2006, 20.janv.), 4.lpp.

Lase Guna. Vai dzirdi, kā sveču liesmas saka: "Latvija"? : [par 1991.g. barikāžu piemiņas zīmju piešķiršanu Ogres raj. iedzīvotājiem] / Guna Lase ; tekstā stāsta Ogres Kultūras centra direktore Ligita Zadvinska, Ogres novada Domes prieksšēdētāja vietn. Vita Pūķe, Barikāžu muzeja direktors Renārs Zaķis // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.139 (2005, 26.nov.), 3.lpp.

Lavrinoviča Ilze. Kopš barikāžu dienām - 15 gadi : [par 1991.g. janv. notikumu atceres pasākumiem Rīgā] / Ilze Lavrinoviča // Tēvijas Sargs. - ISSN 1407-5040. - Nr.1 (2006, janv.), 8.-9.lpp.

Leine Līvija. Katrs ar savu sirdi, katrs ar savu izpratni. Bet visi - no barikādēm : [atmiņas par 1991.g. barikāžu notikumiem] / Līvija Leine, Pēteris Jaunzems ; tekstā stāsta 1991.g. barikāžu notikumu dalībnieki: bioloģiskais lauksaimnieks Eglons Brūns, Naturalizācijas pārvaldes Liepājas nod. vad. Juris Āboliņš, Mājokļa aģentūras Liepājas nod. vad. Jānis Gailis // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.17 (2006, 20.janv.), 6-7., 15.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Курземес Вардс" Nr.17 (2006, 20.janv.), 5., 7.lpp.

Leine Līvija. Viens no barikādēm : [par 1991.g. janv. barikāžu notikumu dalībnieku, akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" darbin. Jāni Ledāju] / Līvija Leine ; tekstā stāsta J.Ledājs // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.18 (2006, 21.janv.), 8.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Курземес Вардс" Nr.18 (2006, 21.janv.), 5.lpp.

Lemhens Uldis. Savā vietā un savā zemē : [stāsta bij. Latvijas Tautas frontes Ogres nod. koordinācijas centra vad. : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu atceres dienu] / Uldis Lemhens ; pierakst. Līga Treznovska // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.9 (2004, 22.janv.), [1.], 4.lpp.

Lithens Kārlis. Atmiņas par barikādēm : [par 1991.g. barikāžu dalībnieku, bij. Latvijas Tautas frontes Ventspils nod. biedru Kārli Laucenieku] / Kārlis Lithens ; tekstā stāsta K.Laucenieks // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. - Nr.14 (2007, 20.janv.), 3.lpp. : ģīm.

Lukaševičs Mārtiņš. Skolēni un pedagogi var apmeklēt barikāžu atceres pasākumus : [par 1991.g. janv. barikāžu atceres pasākumiem] / Mārtiņš Lukaševičs // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.2 (2004, 15.janv.), 8.lpp.

Lūsa Antis. Diklieši Rīgā : [par Dikļu pag. (Valmieras raj.) iedzīvotāju piedalīšanos 1991.g. barikāžu atceres pasākumos Rīgā] / Antis Lūsa ; tekstā stāsta Dikļu Kultūras nama vad. Inna Krēsliņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.13 (2007, 24.janv.), 2.lpp.

Lūse Lauma. Barikāžu laika bērni : [sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu notikumiem Rīgā] / Lauma Lūse ; tekstā stāsta Jura Podnieka studijas direktore Antra Cilinska, psihoterapeite Zaiga Blaua, Izglītības satura un eksaminācijas centra vad. vietn. Zinta Valdmane // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.16 (2004, 20.janv.), 11.lpp.

Mačs O. Pēc barikādēm : vai Latvija kādreiz atspirgs? : [par 1991.g. barikāžu laiku] / O.Mačs // Latvijas Sociālists. - Nr.1 (2006), [1.]-2.lpp.

Mālnieks Uģis. Bobslejisti uz barikādēm Rīgā un Eiropā : [par 1991.g. janv. barikāžu laika notikumiem Rīgā] / Uģis Mālnieks ; tekstā stāsta bobslejists Jānis Ķipurs, Latvijas Bobsleja federācijas viceprezidents Zintis Ekmanis // Vakara Ziņas. - ISSN 1691-2284. - Nr.3 (2007, 19.janv.), 18.-[19.]lpp. : ģīm.

Marcinkus Daina. Piemin barikāžu laiku : [par 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienas atcerei velt. pasākumu Saldū] / Daina Marcinkus // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.10 (2006, 24.janv.), [1.], 3.lpp.

Meldere Lilija. Barikāžu ugunskuru atblāzma : [par 1991.g. barikāžu aizstāvjiem no Aglonas pagasta (Preiļu raj.)] / Lilija Meldere // Aglonas Pagasta Vēstis. - Nr.1 (2006, janv.), [1.]-2.lpp.

Melkina Zanda. Kad uzvarēja gara un brīvības alku spēks : [par 1991.g. barikāžu piemiņas pasākumiem Mārupes pagastā (Rīgas raj.)] / Zanda Melkina ; tekstā stāsta 1991.g. barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes Valdes priekšsēd. Indulis Emsis // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.20 (2007, 17.febr.), 5., 8.lpp. - (Iel. "Mārupes vēstis").

Mēs esam vareni, vai ne! : [par 1991.g. janv. barikāžu dienām] / tekstā stāsta Sidrabenes pagasta (Jelgavas raj.) "Mauriņu" saimnieks Jānis Ziemelis ; mater. sagat. Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.17 (2005, 26.janv.), 6.lpp.

Miezīte Aija. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze : [par Latvijas Zinātņu akad. un 1991.g. barikāžu dalībnieku biedrības organizēto konf. "Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze" Latvijas Kara muzejā : sakarā ar vēsturisko notikumu 15.gadadienu] / Aija Miezīte ; tekstā stāsta bij. Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja vietn. Ivars Godmanis, bij. virsnieks, Ļeņingradas Tautas frontes biedrs Aleksandrs Sungurovs // Tukuma Ziņotājs. - ISSN 1691-1113. - Nr.6 (2006, 21.janv.), [1.]-2.lpp.

Mikanovska Sandra. Jēkabpilieši tiekas ar barikāžu laika dzejnieku : [par tikšanos ar dzejnieku Guntaru Godiņu : sakarā ar 1991.g. barikāžu atceri] / Sandra Mikanovska // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.8 (2005, 28.janv.), 3.lpp.

Mikanovska Sandra. Prezidente uzsver jēkabpiliešu nozīmi cīņā par neatkarību : [sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu 14.gadadienas atceres pasākumiem Zaķusalā] / Sandra Mikanovska // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.5 (2005, 18.janv.), [1.]-2.lpp.

Mikanovska Sandra. Pulcējas pie barikāžu ugunskura : [sakarā ar 1991.g. barikāžu atceres pasākumu Zaķusalā (Rīga)] / Sandra Mikanovska // Jaunais Vēstnesis. - Nr.4 (2004, 16.janv.), [1.], 4.lpp.

Milbergs Roberts. Kā vergs es šo zemi vairs nekad nearšu : no barikāžu vēstures / Roberts Milbergs ; tekstā stāsta rakstnieks Egils Lukjanskis // Vakara Ziņas. - ISSN 1691-2284. - Nr.3 (2007, 19.janv.), 18.-[19.]lpp.

Millers Roberts. Par barikādēm ir jāstāsta : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā : saruna ar barikāžu dalībnieku] / Roberts Millers ; pierakst. Juris Ciganovs // Tēvijas Sargs. - ISSN 1407-5040. - Nr.1 (2004, janv.), 26.-27.lpp.

Moruza Gunta. Latvija, Rīga, barikādes : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : Saldus iedzīvotājas dienasgrām.] / Gunta Moruza // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.9 (2006, 21.janv.), 4.lpp.

Mozule Dzintra. Ķeipenē deg barikāžu ugunskuri : [par 1991.g. janv. notikumu Rīgā atceri Ogres raj.] / Dzintra Mozule // Ogres Vēstis. - ISSN 1691-2454. - Nr.11 (2004, 22.janv.), [1.]-2.lpp.

Muižniece Inga. Atmiņās ugunskuru dzirkstis vēl kvēlo : [par uzņēmuma "Bauskas pakalpojumi" darbinieku dalību 1991.g. barikādēs] / Inga Muižniece ; tekstā stāsta uzņēmuma direktors Nikolajs Dzenis // Bauskas Dzīve. - ISSN 1407-9305. - Nr.8 (2006, 20.janv.), [1.], 3.lpp.

Muižniece Inga. Pieminot ne vienmēr ir jāsēro : [par barikāžu dalībnieku piemiņas pasākumu Bauskas tautas namā] / Inga Muižniece // Bauskas Dzīve. - ISSN 1407-9305. - Nr.8 (2005, 19.janv.), [1.]lpp.

Nagle Gunita. Rīgas sargi : [par 1991.g. barikāžu dienu notikumiem Latvijā] / Gunita Nagle ; tekstā stāsta notikumu dalībnieki: bij. Liepājas milicis Ilmārs Graudiņš, bij. Latvijas Tautas frontes Limbažu raj. nod. līdzpriekšsēd. Imants Šteinbergs, Lielvircavas (Jelgavas raj.) Kultūras nama vad. Rasma Krauze ; pēc 1991.g. barikāžu muzeja direktora vietn. Aijas Grīnvaldes un muzeja spec. Ainas Jakovičas inform. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.17 (2007, 20.janv.), 14.lpp. : karte.

Norietis U. Barikādes nav pagātne : [par Dobeles 1.vidusskolas audzēkņu viesošanos Rīgā : sakarā ar 1991.g. janv. notikumu atceri] / U.Norietis ; tekstā stāsta Latvijas Tautas frontes bij. priekšsēd. Dainis Īvāns, skolotāja Irēna Miķelsone // Sociāldemokrāts. - Nr.1 (2006, 28.janv.), 4.-5.lpp.

Odumiņa Diāna. Katram bija savs barikāžu ugunskurs : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku] / Diāna Odumiņa ; tekstā stāsta SIA "Gulbenes autotransports" vad. Andris Vasiļjevs // Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.8 (2006, 19.janv.), [1.], 5.lpp.

Odumiņa Diāna. Tas nebija dumpis, bija jāmaina valsts iekārta : [par barikāžu laiku 1991.g.] / Diāna Odumiņa ; tekstā stāsta bij. uzņēmuma "Lauktehnika" vad. V.Zagoruiko (Gulbene) // Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.11 (2007, 25.janv.), [1.]lpp. : ģīm.

Orlovs Edgars. Trīspadsmito gadu atceras barikādes : [sakarā ar 1991.g. barikāžu atceres pasākumiem] / Edgars Orlovs, Antra Gabre // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.9 (2004, 14.janv.), 2.lpp.

Ozoliņa Mārīte. Janvāra īpašais simbols - barikādes : [par baušķinieku dalību 1991.g. barikāžu laika piemiņas pasākumā Doma laukumā (Rīga)] / Mārīte Ozoliņa // Bauskas Dzīve. - ISSN 1407-9305. - Nr.10 (2005, 24.janv.), [1.], 3.lpp.

Ozoliņš Edmunds. Barikāžu dienu atcere Burtniekos : [par 1991.g. janv. barikāžu atceres pasākuma norisi Burtnieku Ausekļa vidusskolā (Valmieras raj.)] / Edmunds Ozoliņš // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.20 (2006. 4.febr.), 4.lpp.

Par apbalvošanu ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.77 (2006, 18.maijs), 47.-50.lpp. : tab. - Pielikumā: Ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi apbalvotie. 2006.g. maijs-jūnijs.

Par apbalvošanu ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi : 1991.g. barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes Valdes lēmuma Nr.3 izraksts // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.178 (2005, 9.nov.), A 2.-5.lpp. - Pielikumā: Ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi apbalvotās personas.

Par apbalvošanu ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi : [saraksts] : 1991.g. barikāžu piemiņas zīmes valdes lēmuma Nr.2 izraksts // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.75 (2004, 13.maijs), A 27.-33.lpp. : tab.

Pare Baiba. Atcerēsimies barikāžu laiku : [par piemiņas pasākumu progr.] / Baiba Pare // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.3 (2007, 19./26.janv.), 3.lpp.

Pare Baiba. Barikāžu atceres 15.gadadiena : [sakarā ar Rīgas Domes un LR Aizsardzības min., 1991.g. barikāžu dalībnieku biedrības, muzeja un Latvijas Zinātņu akad. rīkotajiem atceres pasākumiem] / Baiba Pare // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.2 (2006, 13./20.janv.), [1.]lpp.

Pirms 15 gadiem : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : stāsta operators, muzikants, ārste, milicis, teātra zinātniece] / Kristaps Liepiņš, Aigars Godiņš, Izolde Zāle, Jānis Artemjevs, Lilija Dzene ; pierakst. Daiga Kalniņa, Gunta Tabore // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.12 (2006, 14.janv.), [16.]-21.lpp. - (Piel. "Mēs" ; Nr.2).

Plaude Dace. Represētie atceras barikāžu laiku : [par Alūksnes raj. Politiski represēto apvienības un represēto kluba "Sarma" rīkoto pasākumu] / Dace Plaude // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.12 (2005, 29.janv.), 3.lpp.

Plaude Dace. Tiekas barikāžu atceres stundā : [par pasākumu Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā] / Dace Plaude // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.9 (2007, 23.janv.), 2.lpp.

Portnovs Māris. Atceroties barikāžu laiku : [1991.g. janv. barikāžu dalībnieku atmiņas : no grām. "Barikādes - Latvijas mīlestības grāmata"] / Māris Portnovs, Guntis Akmentiņš // Ļaudonas Vēstis. - Nr.1 (2005, janv.), 8.-9.lpp.

Prauliņš Ivars. Tautas likteņdienas : [par 1991.g. janv. barikādēm Rīgā : stāsta dalībnieks] / Ivars Prauliņš ; mater. sagat. Verners Rudzītis // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.12 (2006, 21.janv.), 7.lpp.

Priede I. Barikāžu atcerei -15 : [sakarā ar 1991.g. notikumu 15.gadadienas atceri Kandavā (Tukuma raj.)] / I.Priede // Tukuma Ziņotājs. -ISSN 1691-1113. -Nr.7 (2006, 25.janv.), 4.lpp. -(Iel. "Kandavas novada avīze").

Punka I. Barikāžu jubilejas pasākumos bez baušķeniekiem neiztiek : [par baušķenieku dalību barikāžu piemiņas pasākumos Rīgā] / I.Punka // Bauskas Dzīve. - ISSN 1407-9305. - N7 (2006, 18.janv.), 3.lpp.

Punka I. Maijā sarunas par janvāra notikumiem īsti neraisās : [par 1991.g. barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdes pārstāvju tikšanos ar barikāžu aizstāvjiem Mežotnes internātvidusskolā (Bauskas raj.)] / I.Punka // Bauskas Dzīve. -ISSN 1407-9305. -Nr.55 (2005, 16.maijs), 8.lpp.

Rācenis Uldis. Piemin barikāžu laiku : [par piemiņas brīdi pie 1991.g. 16.janv. bojā gājušā Roberta Mūrnieka atdusas vietas Mārupes kapos] / Uldis Rācenis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.19 (2004, 20.janv.), 9.lpp.

Radovics Viesturs. Barikāžu ugunskuri pēc 14 gadiem : [par 1991.g. janv. barikāžu atceres ugunskuru Domu laukumā, piemiņas brīdi Otrajos Meža kapos, ziedu nolikšanu kritušo piemiņas vietās Bastejkalnā un pie Brīvības pieminekļa] / Viesturs Radovics // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.17 (2005, 21.janv.), 3.lpp.

Radovics Viesturs. Sals noplacina atceres pasākumus : [par 1991.g. janv. barikāžu atceri] / Viesturs Radovics // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.18 (2006, 21.janv.), 3.lpp.

Raita Santa. Arī šodien kretīni dejo : [par Jura Kulakova un Normunda Beļska kantāti "Vēstules uz bruģa" velt. operatoram Andrim Slapiņam (1949-1991) un 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienas atcerei] / Santa Raita ; tekstā stāsta J.Kulakovs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.13 (2006, 16.janv.), 16.lpp.

Redisons Ivars. Nepateiktais par barikādēm : [fragm. no Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja vietn. 1991.g. janv. barikāžu laika atmiņām] / Ivars Redisons // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.19 (2006, 20.janv.), 8.lpp.

Redisons Ivars. Par barikādēm nepateiktais : 15 gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai tagad bez kaislībām risinātu atklātu sarunu par barikāžu laika notikumiem : [sakarā ar manifestāciju Daugavas krastmalā 1991.g. 13.janv.] / Ivars Redisons // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.16 (2006, 19.janv.), 2.lpp.

Rekšņa Juris. "Visa sākums bija barikādes" : [par 1991.g. janv. barikāžu notikumiem : saruna ar LR Iekšlietu min. valsts sekretāru un viņa dzīvesbiedri, Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja priekšnieci] / Juris Rekšņa, Ieva Zvīdre ; pierakst. Arnis Kluinis // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.8 (2006, 11.janv.), 10.-11.lpp.

Roga Juris. Sveic aktīvākos aizstāvjus : [par svinīgo pasākumu barikāžu dalībniekiem Dagdā (Krāslavas raj.)] / Juris Roga // Ezerzeme. - ISSN 1407-9623. - Nr.10 (2006, 3.febr.), 2.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Эзерземе" Nr.10 (2006, 3.febr.), 2.lpp.

Rozenberga Valda. Barikāžu vienotības laiku atceroties : [par 1991.g. janv. notikumiem veltītu piemiņas pasākumu Cēsīs] / Valda Rozenberga // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.12 (2004, 23.janv.), [1.]lpp.

Sauka Edgars. Septiņas dienas janvārī : [par 1991.g. janv. barikāžu dienām Rīgā] / Edgars Sauka ; tekstā fragm. no Latvijas TV raidtorņa aizsardzības organizētāja, Jelgavas raj. iedzīvotāja Pētera Baranovska dienasgrām. // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.10 (2006, 14.janv.), [5.]lpp. - (Iel. "Tik un tā").

Sēle Laimdota. Barikādes no mīlestības : [pārdomas par 1991.g. janv. barikādēm Rīgā] / Laimdota Sēle // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. - Nr.11 (2006, 17.janv.), 5.lpp.

Sīlis Jānis. Profesori uz barikādēm : [par 1991.g. janv. barikādēm Rīgā : Ventspils augstskolas prof., astronoma atmiņas] / Jānis Sīlis, Juris Žagars ; mater. sagat. Laimdota Sēle // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. - Nr.13 (2005, 20.janv.), 5.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Вентас Балсс" Nr.13 (2005, 20.janv.), 2.lpp.

Siņeļņikova Daina. Barikāžu dalībnieki un skolēni tiekas pie kopīga ugunskura : [par 1991.g. janv. notikumu Rīgā pieminēšanu E.Glika Alūksnes ģimnāzijā] / Daina Siņeļņikova // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.11 (2004, 27.janv.), 3.lpp.

Siņeļņikova Daina. Vēsture un tautas saliedētības paraugs : [par Alūksnes novada iedzīvotāju piedalīšanos 1991.g. janv. barikādēs Rīgā] / Daina Siņeļņikova // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.12 (2006, 28.janv.), 3.lpp.

Svikša Skaidrīte. Barikāžu laika 15.gadadienas pasākumi : [par pasākumiem Jēkabpilī, Balvos un Daugavpilī] / Skaidrīte Svikša // Vietējā. - ISSN 1407-950X. - Nr.2 (2006, 13.janv.), 9.lpp.

Skolniece Iveta. Apbalvo barikāžu dalībniekus : [par Jēkabpils raj. iedzīvotājs apbalvošanu ar 1991.g. barikāžu piemiņas zīmēm] / Iveta Skolniece // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.40 (2005, 27.maijs), 5.lpp.

Skuja Oļģerts. "Togad bija melnais janvāris..." / Oļģerts Skuja // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.8 (2006, 19.janv.), 2.lpp.

Šļakota Voldemārs. Vecās atraugas tepat starp mums : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : saruna ar uzņēmēju, bij. Balvu raj. izpildkomitejas priekšsēd.] / Voldemārs Šļakota ; mater. sagat. M.Sprudzāne // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.5 (2006, 18.janv.), 12.lpp.

Šmits Gatis. "Latvija mums ir tikai viena" : [par barikāžu dienām Rīgā 1991.g. : saruna ar barikāžu dalībnieku, Bērzaunes (Madonas raj.) iedzīvotāju] / Gatis Šmits ; pierakst. Astra Zagorska // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.8 (2007, 20.janv.), 3.lpp. : ģīm.

Šmits Jānis. Lodes krita metru no mums : [1991.g. janv. barikāžu dalībnieka atmiņas] / Jānis Šmits ; pierakst. Ilze Mitāne // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.26 (2006, 15.febr.), 3.lpp. - (Piel. "Mazsalacietis").

Šodien - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena : [par barikāžu laiku Latvijā : stāsta vēsturisko notikumu dalībnieki] / Eduards Užulis, Zigurds Kalve, Aivars Bētiņš, Arnolds Bormanis ; mater. sagat. Marija Anmane // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - ISSN 1407-8252. - Nr.8 (2004, 20.janv.), 3.lpp.

Spalvēns Raivis. Monumentāls fotoalbums : [par 1991.g. barikāžu dalībnieku biedrības sagatavoto fotoalbumu "Domā par Latviju. Piemini barikādes" (Rīga : Mantojums)] / Raivis Spalvēns ; tekstā stāsta albuma līdzaut. Renārs Zaļais // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.13 (2006, 24.janv.), 8.lpp.

Spalvēns Raivis. Kad aculiecinieku liecības pārtop vēsturē : [par 1991.g. barikāžu muzeju] / Raivis Spalvēns ; tekstā stāsta muzeja direktors Renārs Zaļais / Vineta Tomsone. // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.7 (2006, 12.janv.), 8.lpp. - Pielikumā: 1991.gada janvāra notikumi.

Sprūde Viesturs. 1992.gada 12.jūlijā : [sakarā ar 1991.g. Rīgā celto barikāžu demontāžas 15.gadadienu] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.186 (2007, 12.jūl.), 2.lpp.

Stepens Māris. Starp rindiņām enciklopēdijā : [par 1991.g. janv. barikāžu notikumiem Rīgā] / Māris Stepens // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - ISSN 1407-8252. - Nr.9 (2005, 22.janv.), 7.lpp.

Sungurovs Aleksandrs. "Ja atgriezīsities dzīvi..." : [par 1991.g. barikāžu laika notikumiem Latvijā : saruna ar Sanktpēterburgas humanitāro un politisko pētījuma centra "Stratēģija" (Krievija) prezidentu : sakarā ar piedalīšanos Latvijas Zinātņu akad. un 1991.g. barikāžu dalībnieku biedrības organizētajā konf. "Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze" Latvijas Kara muzejā] / Aleksandrs Sungurovs ; pierakst. Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.19 (2006, 20.janv.), 7.lpp.

Šūpulniece Ilga. Sanāksim, lai atcerētos barikāžu dienas : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā] / Ilga Šūpulniece // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.5 (2004, 13.janv.), 6.lpp.

Tabore Gunta. Barikāžu skarbais kalendārs : [sakarā ar Interpola Latvijas biroja priekšnieka Jura Jasinkeviča grām. "Gads kā dzīve" par 1991.g. janv. un aug. notikumiem Latvijā iznākšanu] / Gunta Tabore ; tekstā stāsta J.Jasinkevičs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.17 (2006, 20.janv.), 16.lpp.

Tabore Gunta. Jaunākais brālis : [par kinooperatora Andra Slapiņa (1949-1991) brāli Jāni Slapiņu : sakarā ar 1991.g. barikāžu laikā bojāgājušā brāļa atceri] / Gunta Tabore ; tekstā stāsta J.Slapiņš ; ar dzejnieka un publicista Jāņa Petera koment. // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.17 (2007, 20.janv.), 14.lpp. : ģīm.

Tabore Gunta. Kustības brīvībā cauri laikiem : [par 1991.g. janv. barikāžu aizstāvi, Limbažu raj. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vad. Imantu Šteinbergu] / Gunta Tabore ; tekstā stāsta I.Šteinbergs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.16 (2005, 20.janv.), 16.lpp.

Taraseviča Anna. Ja Latvija būs briesmās - mēs atkal cīnīsimies : [stāsta 1991.g. janv. barikāžu dalībnieki] / Anna Taraseviča, Māris Kaldavs ; pierakst. Kristīne Zaķe // Ogres Vēstis. - ISSN 1691-2454. - Nr.11 (2006, 20.janv.), 5.lpp.

Tomsone Vineta. Iedegsim atmiņu ugunskurus : [par 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienas atceres pasākumiem Rīgā] / Vineta Tomsone ; tekstā stāsta Barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.6 (2006, 11.janv.), 6.lpp.

Treznovska Līga. Atceras laiku, kad bijām vienoti : [par 1991.g. barikāžu piemiņas pasākumu Ogres Vēstures un mākslas muzeja dārzā] / Līga Treznovska ; pēc Ogres iedzīvotāja Jura Gravas inform. // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.9 (2007, 20.janv.), [1.]lpp.

Treznovska Līga. Barikādes vēl nav nojauktas : [par 1991.g. janv. barikāžu dalībnieku Oļģertu Vītoliņu Ogrē] / Līga Treznovska ; tekstā stāsta O.Vītoliņš // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.8 (2005, 20.janv.), 5.lpp.

Treznovska Līga. Ilgais ceļš līdz barikādēm : [par Tomes (Ogres raj.) iedzīvotāju, Ķeguma hidroelektrostacijas tehnisko uzraugu Aldi Andersonu : sakarā ar 1991.g. barikāžu dienu notikumiem] / Līga Treznovska ; tekstā stāsta A.Andersons // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.9 (2007, 20.janv.), 8.lpp. : ģīm.

Ūdris Jānis. Par pašapziņas, garīguma barikādēm : [par 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienas atceres pasākumiem Rīgā] / Jānis Ūdris // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.9 (2006, 17.janv.), 8.lpp.

Ugunskurs sirdī : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : raksti] / ar Silvijas Kuprišas iev. ; mater. sagat. M.Sprudzāne // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.5 (2006, 18.janv.), 9.lpp. - Saturs: Balvu desas uz Rīgu / Antons Bozovičs ; Karoga mūžs - viena diena / Modris Ziediņš ; Ar labāko bobiku / Aleksandrs Kuzmans ; Visu laiku informācija / Dzintars Lielmanis ; Ar dzeļža vāzu / Aldis Pušpurs ; Pie ugunskuriem dziedājām / Pēteris Keišs.

Ulberts Viktors. Atmiņas aizvien vieno barikāžu dalībniekus : lauku ļaudis uzbrucējiem gatavoja mēslu kravas : [1991.g. barikāžu notikumi Grobiņas iedzīvotāju atmiņās (Liepājas raj.)] / Viktors Ulberts ; tekstā stāsta Grobiņas pagasta Padomes priekšsēd. Aivars Priedols, Grobiņas vidusskolas pedagogs Egils Jucevičs, Grobiņas iedzīvotāja Ilga Blažģe // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.18 (2006, 21.janv.), 4.lpp.

Upenieks Andris. "Sadalīta pasaulīte klusē..." : [par 1991.g. janv. barikāžu laika atceri] / Andris Upenieks // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.18 (2006, 21.janv.), 2.lpp.

Ušča Aina. Tauta atceras un vērtē pārbaudījumus uz barikādēm : [par Bauskas pils. un raj. pārstāvju dalību 1991.g. barikāžu atceres pasākumos Rīgā] / Aina Ušča / sast. V.Daugmalis. // Bauskas Dzīve. - ISSN 1407-9305. - Nr.11 (2006, 27.janv.), 6.-7.lpp. - Pielikumā: 1991.gada barikāžu hronika : [no tīmekļa vietnes "www.barikades.lv" : iesp. saīs.].

Valters Raits. Raita Valtera barikādes vakar un šodien : [saruna ar 1991.g. notikumu aculiecinieku, 2001.g. tapušās filmas "Mūsu barikāžu laiks" aut.] / Raits Valters ; pierakst. Elita Veidemane // Vakara Ziņas. - ISSN 1691-2284. - Nr.3 (2007, 19.janv.), 16.-17.lpp. : ģīm.

Vectirāns Juris. Snaiperi katedrāles tornī un citur : [par 1991.g. barikāžu laiku Rīgā : stāsta Nacionālo bruņoto spēku ģenerālinspektors, brigādes ģenerālis] / Juris Vectirāns ; pierakst. Jānis Vahers // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.2 (2006, 20.janv.), 26.-30.lpp.

Veidemane Elita. Barikāžu notikumu sirdsapziņa : [saruna ar žurnālisti : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu notikumu atceri] / Elita Veidemane ; pierakst. Raivis Bahšteins // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.3 (2005, 11.janv.), 6.-7.lpp.

Vīķe-Freiberga Vaira. 20.janvārī - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā : Valsts prezidentes uzruna barikāžu dalībniekiem velt. piemiņas zīmes atklāšanā pie Saeimas nama 2007.g. 20.janv. / Vaira Vīķe-Freiberga // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.13 (2007, 23.janv.), [1.], 15.lpp. : ģīm.

Vīķe-Freiberga Vaira. Valsts prezidente 1991.gada janvāra barikāžu dienu 15 gadu atceres dievkalpojumā Doma baznīcā 2006.gada 20.janvārī : [uzruna] / Vaira Vīķe-Freiberga // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.16 (2006, 26.janv.), 25.lpp.

Vīksne Imants. Barikāžu leģenda kaut kur vēl brauc : [par uzņēmuma "Ventspils reiss" šoferi Ēriku Lilienfeldu : sakarā ar 1991.g. janv. barikādēm Rīgā] / Imants Vīksne ; tekstā stāsta Ē.Lilienfelds // Ventas Balss. - ISSN 1407-9151. - Nr.11 (2006, 17.janv.), [1.], 3.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Вентас Балсс" Nr.11 (2006, 17.janv.), [1.]lpp.

Vilīte V. "21.janvārī Olaines pagasta..." : [sakarā ar 1991.g. barikāžu dalībnieku godināšanu] / V.Vilīte ; tekstā stāsta bibliotekāre Agnese Jakovele, Olaines pagasta Padomes sekretāre Aija Rituma, barikāžu dalībniece Aija Zandere // Olaines Pagasta Ziņas. - Nr.6 (2005, nov./dec.), [1.]-2.lpp.

Vizāne R. Janvāris - barikāžu laiks : [par Ļaudonas pagasta (Madonas raj.) Padomes org. braucienu uz 15.barikāžu atceres dienas pasākumiem Rīgā] / R.Vizāne // Ļaudonas Vēstis. - Nr.1 (2006, janv.), 7.lpp.

Zaļais Renārs. Akmens latviešu dārziņā : [par 1991.g. barikāžu laiku un Latvijas tālāko attīstību : saruna ar barikāžu dalībnieku] / Renārs Zaļais ; pierakst. Ilze Liepa // DDD. - ISSN 1407-9933. - Nr.2 (2006, 20.janv./2.febr.), 7.lpp.

Zaļais Renārs. Četrpadsmit gadu kopš barikāžu laika un tā asiņainās svētdienas : [saruna ar Barikāžu muzeja direktoru : sakarā ar 1991.g. janv. barikāžu atceri] / Renārs Zaļais ; pierakst Maija Brūvere // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.8 (2005, 20.janv.), [1.], 4.lpp.

Zaļais Renārs. "Toreiz Dievs mūs abus pasargāja" : [par 1991.g. janv. barikāžu dienām : saruna ar Barikāžu muzeja direktoru] / Renārs Zaļais ; pierakst. Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.17 (2005, 26.janv.), 6.-7.lpp.

Zaļkalne Olga. Meņģele - Rīga pirms piecpadsmit gadiem : [par barikāžu laiku 1991.g. : bij. kolhoza arodbiedrības priekšsēd. atmiņas] / Olga Zaļkalne ; pierakst. Līga Treznovska // Ogres Ziņas. - ISSN 1691-0729. - Nr.8 (2006, 19.janv.), 5.lpp.

Zaviļeiskis Kaspars. Dzīvojot disciplīnā : [par jaunsargu Ervīnu Sniķersproģi : sakarā ar piedalīšanos 1991.g. janv. barikāžu 15.gadadienas pasākumos Doma laukumā] / Kaspars Zaviļeiskis ; tekstā stāsta E.Snķersproģis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.11 (2006, 13.janv.), 16.lpp.

Zone Inese. Bez barikādēm šodien viss varētu būt citādi : [par 1991.g. barikāžu atceres pasākumu Jēkabpilī] / Inese Zone // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.9 (2007, 23.janv.), [1.]-2.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Брива Даугава" Nr.9 (2007, 23.janv.), [1.]lpp.

Zosulis Aivars. Vissvarīgākais faktors barikādēs - šoferi un traktoristi : [par 1991.g. janv. notikumiem Rīgā : LR Lauksaimn. min. Koordinācijas centra vad. un bij. LR lauksaimn. ministra atmiņas] / Aivars Zosulis, Dainis Ģēģeris ; mater. sagat. Ineta Lipša // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.14 (2006, 14.janv.), [1.], 7.lpp.

Žuravļova Ināra. Daudzi palikuši vēl neapzināti : [par barikāžu dienām veltītiem pasākumiem Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē] / Ināra Žuravļova // Vietējā. - ISSN 1407-950X. - Nr.3 (2006, 20.janv.), 3.lpp.

Zvirbulis Ģirts. Sākušās barikāžu atceres dienas : [sakarā ar atmiņu ugunskura iedegšanu Zaķusalā] / Ģirts Zvirbulis ; tekstā stāsta barikāžu laika Zaķusalas aizsardzības štāba priekšnieks Roberts Millers, vēsturisko notikumu aculiecinieks Ventis Sietnieks // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.14 (2007, 15.janv.), 5.lpp.

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts