Atbildes, kuras tu meklē
Kosteņecka Marina

rakstniece, publiciste (dz. 1945)

Marinas Kosteņeckas darbi

Grāmatas

Baltijas brīvības ceļš : Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā : [rakstu krāj.] / Latvijas Inteliģences apvienība ; sast., galv. red. un priekšv. aut. Jānis Škapars. -Rīga : Zelta grauds, 2005. - 485 lpp., [32] lp. il. - Saturā: "Ziemassvētku kaujas" Maskavā 1989.

un 1990.gadā / Marina Kosteņecka.

Janvāra barikādes kā tautas pretestības forma totalitārajam režīmam un tās mācības :

starptautiska konf. sakarā ar barikāžu atceres 10.gadadienu Baltijas valstīs, 2001.g. 19.janv., Rīga, Kongresu nams / Tālava Jundža red. ; māksl.: Aigars Liepiņš, Egils Neihofers. - Rīga : Latvijas Zinātņu akad., 2001. - 100 lpp. - Saturā: No Latvijas ievēlēto PSRS tautas deputātu aktivitātes Maskavā / Marina Kosteņecka.

Kosteņecka Marina. Baltās kāpas : stāsti / Marina Kosteņecka ; [no krievu val. tulk.: Aija Lāce, Ruta Zviedre, Jānis Butūzovs ; māksl. Dainis Lapsa]. - Rīga : Liesma, 1983. - 213 lpp.

Кosteņecka Marina. Esmu nolemta dzīvei / Marina Kosteņecka ; [iev. aut. Ē.Hānbergs ; māksl. E.Garkevičs]. - Rīga : Avots, 1989. - 350, [1] lpp.

Kosteņecka Marina. Lēti pārdodu klaunu / Marina Kosteņecka. - Rīga : Antēra, 2007. - 476, [3] lpp.

Kosteņecka Marina. Šis biķeris man neies secen : darbu izlase / Marina Kosteņecka ; tulk. no krievu val. ; aut. priekšv. un pēcv. - Rīga : Sol Vita, 1995. - 297, [1] lpp.

Labdien, skolotāj! : esejas, pārdomas, pētījumi / [red. Kaspars Bikše]. - Rīga : Skola un Ģimene, 2009. - 136 lpp. - Saturā: M[arina] Kosteņecka.

Piedod, māt! : atziņas, dzeja un proza par māti : [krāj.] / sast. Alberts Ločmelis. - Rīga : Annele, 2002. - 442, [1] lpp. - Saturā: Manas dzīves ceļa zvaigzne / Marina Kosteņecka.

Terzens Arnis. Neērtas sarunas / Arnis Terzens. - Rīga : ARTE, 2006. - 294 lpp. - Saturā:...Latvijas karmiskā katastrofa / Marina Kosteņecka.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kosteņecka Marina. Aglonas sveces - par demokrātiju : [par Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā] / Marina Kosteņecka // Rēzeknes Vēstis. - ISSN 1407-9488. - Nr.99 (2009, 15.aug.), 3.lpp.

Kosteņecka Marina. Aglonas sveces uz Maskavas asfalta 1991.gada augustā : [publicistika] /Marina Kosteņecka ; no krievu val. tulk. Arvis Kolmanis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2007, okt.), 105.-120.lpp.

Kosteņecka Marina. Atgriezīsies liktenī : [saruna ar rakstn. un žurnālisti : sakarā ar

piedalīšanos projektu konkursa "Sprīdis labākai dzīvei" žūrijā] / Marina Kosteņecka ; pierakst. Vija Beinerte // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. -Nr.74 (2008, 14.marts), [6.-11.]lpp. - (Piel. "Mājas Viesis", ISSN 1691-0931).

Kosteņecka Marina. Brīvdomīgu latviešu un krievu sadarbība PSRS laikos : [sakarā ar Latvijas PSR Radošo savienību plēnuma 1988.g. 20.gadadienu] / Marina Kosteņecka // Latvijas Vēsture. - ISSN 1407-0022. - [Nr.]3 (2008), 11.-14.lpp.

Kosteņecka Marina. Dzīve ir eksāmens : [saruna ar rakstn. un žurnālisti : sakarā ar

gaidāmajiem seksuālo minoritāšu pasākumiem Rīgā] / Marina Kosteņecka, Jānis Streičs ; pierakst. Viktors Avotiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.123 (2007, 29.maijs), 2.lpp.

Kosteņecka Marina. Lēti pārdodu klaunu : [saruna ar rakstn. : sakarā ar t.p. nos. grām.atvēršanas svētkiem Barikāžu muzejā] / Marina Kosteņecka ; pierakst. Raitis Kalniņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.109 (2007, 12.maijs), 10.lpp.

Kosteņecka Marina. Mācīsimies piedot! : [saruna ar rakstn. un žurnālisti] / Marina

Kosteņecka ; pierakst. Raitis Kalniņš // 40 Plus. - ISSN 1691-3752. - Nr.8 (2008, nov./dec.), 58.-61.lpp.

Kosteņecka Marina. Manas "KuĻikova kaujas" Kremlī : [par Latvijas Tautas frontes veidošanu 1988.g. : sakarā ar Latvijas Tautas frontes 20.gadadienu] / Marina Kosteņecka // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.233 (2008, 6.okt.), 9.lpp.

Kosteņecka Marina. Publicistika - rakstnieka sirdsapziņas balss / Marina Kosteņecka ; no krievu val. tulk. Inta KārkliĦa // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.10 (2007, okt.), 102.-105.lpp.

Leine Līvija. Paldies par barikādēm : [par 1991.g. barikāžu dalībnieku apbalvošanu ar

piemiĦas zīmēm Liepājas Latviešu biedrības namā] / Līvija Leine ; tekstā stāsta 1991.g. barikāžu

dalībnieka piemiĦas zīmes valdes locekle Marina Kosteņecka // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-

8902. - Nr.107 (2009, 11.maijs), [1.], 12.lpp.

Literatūra par Marinu Kosteņecku

Grāmatas

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. - Saturā: M[arina] Kosteņecka (1945) /V.Beinerte.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; [red. Ināra Stašulāne]. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp. - Saturā: M[arina] Kosteņecka.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Drone Ieva. Par mīlestību Marinas Kosteņeckas izpratnē : [par tikšanos ar rakstn. un

publicisti Staiceles (Limbažu raj.) bibliotēkā] / Ieva Drone ; tekstā stāsta aktrise un rež. Dzintra Klētniece, M.Kosteņecka // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.19 (2007, 15.febr.), 4.lpp.

Kilevica Linda. Vistumšākais laiks ir pirms rītausmas : [sakarā ar rakstn., žurnālistes un sabiedriskās darbin. Marinas Kosteņeckas grām. "Lēti pārdodu klaunu" prezentāciju Daugavpils grāmatnīcā "Globuss"] / Linda Kilevica ; tekstā stāsta M.Kosteņecka // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.84 (2008, 31.okt.), 18.lpp.

Krūmiņa Iveta. Dzīve kā misija : [par rakstn. un žurnālisti Marinu Kosteņecku] / Iveta Krūmiņa ; tekstā stāsta M.Kosteņecka // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.47 (2008,

19./24.nov.), 3.-6.lpp.

Krūmiņa Iveta. Triju Zvaigžņu gaismā - par sevi, par dzīvi, par laiku : [par rakstn. Un žurnālisti Marinu Kosteņecku : sakarā ar viesošanos Gulbenes bibliotēkā] / Iveta Krūmiņa ; tekstā stāsta M.Kosteņecka // Dzirkstele. -ISSN 1407-9682. - Nr.133 (2008, 13.nov.), 5.lpp.

Leitāns Ivo. Daudze aizrāda publicistei Kosteņeckai : [sakarā ar referendumu par Satversmes groz. ar tajos paredzētajām tiesībām tautai atlaist LR Saeimu : par Marinas Kosteņeckas koment.LR Saeimas priekšsēd. Gundara Daudzes izteikumiem par referendumu] / Ivo Leitāns, Nadežda Titova // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.178 (2008, 2.aug.), 3.lpp.

Paegle Laila. Mīlestības saruna : [par rakstn. Marinas Kosteņeckas viesošanos Limbažu Galv. bibliotēkā] / Laila Paegle ; tekstā stāsta M.Kosteņecka // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.41 (2007, 12.apr.), 9.lpp.

Rozenbergs Jānis. Kad Augstākā Mīlestība palīdzēs : [par rakstn. Marinu KosteĦecku un viņas topošo grām. par vecākiem - juristu Grigoriju Kosteņecki un pianisti Jekaterinu Kosteņecku]/ Jānis Rozenbergs ; tekstā stāsta M.Kosteņecka // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.289 (2009, 12.dec.), 14.-[18.]lpp. - (Piel. "SestDiena", ISSN 1407-1312).

Elektroniskie resursi

Marina Kosteņecka [tiešsaiste] : [rakstn. biogrāfija] / mater. sagat. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 11.klases skolnieces Monta Dišlere un Anna Egle ; konsult. Inga Zemīte. Ievietots 2008.g. apr. Pieejams: http://www.gramata21.lv/users/kostenecka_marina/.

Marina Kosteņecka [tiešsaiste] : [rakstn. un žurnālistes emuārs]. Nra.lv, 2009. Pieejams: http://www.nra.lv/blogi/108/.

Marina Kosteņecka [tiešsaiste] : rakstn. un žurnālistes ieraksti portālā "Latvijai 90". LETA, 2008. Pieejams: http://latvija90.leta.lv/lv/blogi/