Atbildes, kuras tu meklē
Rokpelnis Jānis

Dzejnieks (dz.1945)

Jāņa Rokpeļņa darbi

Grāmatas

Rokpelnis Jānis. Dzeja / Jānis Rokpelnis. — Rīga : Atēna, 2004. — 628, [17] lpp.

Rokpelnis Jānis. — jeb Dievs nav mazais bērns : pārspriedumi / Jānis Rokpelnis. — Rīga : Neputns, 2003. — 73, [2] lpp.

Rokpelnis Jānis. Lirika / Jānis Rokpelnis ; Ilmāra Znotiņa foto. — Rīga : Atēna, 1999. — 184, [7] lpp. : portr.

Rokpelnis Jānis. Rīgas iedzimtie : pastaigas / Jānis Rokpelnis ; [Māra Čaklā priekšv.]. — Rīga : Nordik, 1997. — 198, [1] lpp. : portr.

Grāmatas, kuru veidošanā piedalījies Jānis Rokpelnis

Ābele Inga. Nakts pragmatiķe : dzeja / Inga Ābele ; [red. Jānis Rokpelnis]. — Rīga : Atēna, 2000. — 85, [4] lpp. : portr.

Balodis Leons. Rīga dimd = Riga. An unfinished symphony / Leons Balodis ; teksts : Jānis Rokpelnis ; angļu teksts : Ojārs Kalniņš. — Rīga : Madris, 2001. — [164] lpp. : krās. fotogr.

Gaile Inga. Laiks bija iemīlējies : [dzejoļi] / Inga Gaile ; [red. Jānis Rokpelnis]. — Rīga : Pētergailis, 1999. — 79 lpp.

Gundars Lauris. Cukura nams : [romāns] /Lauris Gundars ; māksl. Aleksandrs Busse ; red. Jānis Rokpelnis. — Rīga : Karogs, 1997. — 318, [1] lpp. il.

Haņins Semjons. Tikko / Semjons Haņins ; [atdzej. Jānis Rokpelnis ... u.c.]. — [Rīga] : Neputns, 2003. — 60 lpp.

Imermanis Anatols. Pieci aresti un piecas plikavas : ir nu gan memuāri! / Anatols Imermanis ; [priekšv. aut. : Jānis Rokpelnis, pēcv. aut. Māris Čaklais]. — [Rīga] : Karogs, 2002. — 189, [2] lpp. : il.

Ko dziedāja Rīgas gaiļi? : 100 dzejnieki par Rīgu / [sast. Astrīde Ivaska ... [u.c.] ; red. Jānis Rokpelnis]. — Rīga : Pētergailis, 2001. — 207 lpp. : il.

Orinska Simona. Spoguļsoļi : dzeja /Simona Orinska ; [priekšv. sarakst. Jānis Rokpelnis]. — Rīga : Neputns, 2002. — 90, [3] lpp.

Ziedonis Imants. Trioletas / Imants Ziedonis ; [māksl. Aivars Vilipsons ; priekšv. aut. Jānis Rokpelnis]. — Rīga : Pētergailis, 2003. — 119, [1] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Rokpelnis Jānis. Ne vārda par politiku : [dzejnieka pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.82 (2005, 8.apr.), [15.]lpp.

Rokpelnis Jānis. Ko tai dzejošanā var iemācīt : [par dzejas meistardarbnīcu] / Jānis Rokpelnis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2005, jūn.), 125.-126.lpp.

Rokpelnis Jānis. Laicīgi sīkumi : [rakstnieka pārdomas pēc viesošanās Eiropas poēzijas festivālā Romā] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.132 (2005, 7.jūn.), 11.lpp.

Rokpelnis Jānis. "kādēļ jādejo raganu dejas..." ; "akmens metiena attālumā..." ; "nokritīs ābols..." ; "tas stars ir savāžams kā nazis..." ; "zināms cinisms vai nezināms..." ; "strinkšķinu melodijas..." ; "par mata tiesu no nāves..." ; "un tas ir viss..." ; "atkal turpat turpat..." / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.112 (2005, 14.maijs), 14.lpp. — (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.5).

Rokpelnis Jānis. Liriķis Rokpelnis tulko zīmes : [saruna ar dzejnieku, Gada balvas lit. 2004 dzejā ieguvēju] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Juris Lastovskis // Nedēļa. — ISSN 1691-0524. — Nr.14 (2005, 7.apr.), 36.-39.lpp.

Rokpelnis Jānis. Pašapziņas brīvība : [rakstnieka pārdomas par latgaliešu pašapziņu] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.297 (2004, 21.dec.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Par Juri Kunnosu domājot / Jānis Rokpelnis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.30 (2004, 30.janv.), 14.lpp. — (Mājas viesis).

Rokpelnis Jānis. Zupa : [rakstnieka pārdomas : sakarā ar Latvijas okupācijas gadadienas atceri] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.132 (2004, 8.jūn.), 11.lpp.

Rokpelnis Jānis. "Ko es jūtu?..." / Jānis Rokpelnis // Latvijas Luterānis. — ISSN 1407-5067. — Nr.9 (2004, okt.), 24.lpp.

Rokpelnis Jānis. Aizdurvija : [memuāru fragm.] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.257 (2004, 3.nov.), 12.lpp.

Rokpelnis Jānis. Draugi : [par Latvijas attiecībām ar ASV un Eiropas valstīm] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.65 (2003, 18.marts), 19.lpp.

Rokpelnis Jānis. "Visīstākais no priekiem..." : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999) un viņa dzeju : saruna ar dzejnieku] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Austra Popova // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2003), 33.-39.lpp.

Rokpelnis Jānis. Lamas : [par jaunajiem lamu vārdiem latviešu val.] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.29 (2003, 4.febr.), 19.lpp.

Rokpelnis Jānis. "Vilciens no pilsētas R." - uz Jūrmalu : [saruna ar dzejnieku] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Aisma Krēsliņa // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.181 (2003, 18.sept.), 16.lpp. - (Piel. "Jūrmala" ; Nr.38).

Rokpelnis Jānis. "nekas nav velts..." / Jānis Rokpelnis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.183 (2003, 8.aug.), 12.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Rokpelnis Jānis. "mīlestībai nav nomales..." ; "kamieļa mēle kalst..." / Jānis Rokpelnis ; ar Rudītes Losānes iev. "Rudens triāde" // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.34 (2003, 13.sept.), 6.lpp.

Rokpelnis Jānis. Nekas nav velts / Jānis Rokpelnis. — Saturs : Trīs : I ; Eduards Veidenbaums : II ; Par Juri Kunnosu domājot : III ; "krauc kari..." ; "mīlestībai nav nomales..." ; Gans : I, II ; "smiltis ir baisas..." ; "Ko es jūtu..." ; "nekas nav velts..." ; "viņa man iedeva kurvīti..." ; "ar tavām jokainām roķelēm..." ; "no plānās pilnības..." ; "pārlasu zvaigznes..." ; "kā man aizirties līdz rasai..." ; "pār ābolu bērnišķiem paurīšiem..." ; "zviedz zvaigzne ezerā..." ; "trīs smilšu putni lido..." ; "govīm Fortūnas ragi pierē..." ; "no rīta nāves summa...". // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 25.-36.lpp.

Rokpelnis Jānis. Īpašais klusums : [saruna ar dzejnieku] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Ieva Kolmane // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 10.-24.lpp.

Rokpelnis Jānis. Ar netiesājošu sirdi : [par fotomāksl. Intas Rukas daiļradi] / Jānis Rokpelnis // Studija. — ISSN 1407-3404. — Okt./nov. (2003), 31.lpp.

Rokpelnis Jānis. Skolotāji un skolēni : [sakarā ar krievu vidusskolu pāreju uz māc. procesu latviešu val.] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.116 (2003, 20.maijs), 11.lpp.

Rokpelnis Jānis. Principi : [rakstn. pārdomas par principiem un toleranci] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.163 (2002, 16.jūl.), 17.lpp.

Rokpelnis Jānis. Sala nav vientuļa sala : [par Igauniju] / Jānis Rokpelnis. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.60 (2002, 12.marts), 21.lpp.

Rokpelnis Jānis. "the road back to your arms..." ; "Nailed to the cross of fog..." ; "In every raindrop, that is..." ; "If the violin were a fish..." ; "there she is..." : [no dzejoļu krāj. "Lirika"] / Jānis Rokpelnis // Latvian Literature. — ISSN 1407-9267. - [Nr.]1 (2002, spring/summer), 9.-11.lpp.

Rokpelnis Jānis. Aicinājums : [rakstn. pārdomas par cīņu pret ļaunumu] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.94 (2002, 23.apr.), 20.lpp.

Rokpelnis Jānis. Latviešu valoda / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.24 (2002, 29.janv.), 18.lpp.

Rokpelnis Jānis. Kristus mani sapratīs : [saruna ar dzejn.] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Didzis Meļķis // Latvijas Luterānis. — ISSN 1407-5067. — Nr.7 (2002, 6.apr.), 9.-10., 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Kārtība : [rakstn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.110 (2002, 14.maijs), 18.lpp.

Rokpelnis Jānis. Identitāte un papardes zieds : [par identitāti : rakstn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.145 (2002, 25.jūn.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Soduma ceļš : [sakarā ar Dzintara Soduma Kopotu rakstu 1.sēj. "Savai valstij audzināts" (Rīga : Atēna, 2001) izdošanu] / Jānis Rokpelnis // Laiks — Ņujorka. — Nr.14 (2002, 6./12.apr.), 12.lpp.

Rokpelnis Jānis. Intelektuālis un barbars : [sakarā ar konf. "Dzejnieks — intelektuālis vai barbars" Lietuvā] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.128 (2002, 4.jūn.), 18.lpp.

Rokpelnis Jānis. Ikdiena : [rakstn. pārdomas par notikumiem sabiedrībā] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 4.dec.), 21.lpp.

Rokpelnis Jānis. Sapņi : [rakstn. pārdomas pirms Latvijas proklamēšanas 83.gadad. svētkiem] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 20.nov.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Paradīzes atspulgs : [stāsta dzejn.] / mater. sagat. Nora Vētra-Muižniece // Latvijas Luterānis. — (2001, 17.febr.), 7., 10.lpp.

Rokpelnis Jānis. Pacietības auglis : [rakstn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 6.nov.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Dievs jau mani sapratīs : [saruna ar dzejn. J.Rokpelni] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Ligita Ābolniece // Svētdienas Rīts. — (2001, 4.aug.), 6.lpp.

Rokpelnis Jānis. Sitieni : [rakstn. pārdomas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (20011, 23.okt.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Skolas maize : [sakarā ar Rīgas 2.vidussk. 85 g. jub.] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 9.okt.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Ziemassvētku miers : [rakstn. pārdomas par Ziemassvētkiem] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 18.dec.), 20.lpp.

Rokpelnis Jānis. Nāvējošā gaļa : [par attieksmi pret pagātni] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 6.marts), 20.lpp.

Rokpelnis Jānis. Jātnieks — Saturs : "Lēni pilsēta iemieg..."; "tu neesi izmirusi..."; "ne jau gaisma īsa..."; "līst vijoles un ģitāras tām līdzi..."; "Atkal kukaiņu gads..."; "cīruļu dziesmu kari..."; "vējš padziļina rītu..."; "lai sviedros noairējies..."; "ceļi izžuvuši sausi..." / Jānis Rokpelnis // Karogs. — Nr.9 (2001) 80.-84.lpp.

Rokpelnis Jānis. Remember Belgrad : [par atriebību : sakarā ar notikušajiem terora aktiem ASV] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 25.sept.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Kamerstila Rīgas iedzimtais : [par Rīgu : saruna ar dzejn. J.Rokpelni : sakarā ar pils. 800 g. jub.] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 18.aug.), [7.]-9.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.33).

Rokpelnis Jānis. Vai stulbums ir latviešu dievība? : [rakstn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — (2001, 31.jūl.), 10.lpp.

Rokpelnis Jānis. Smiltis : [dzejn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 20.marts), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Ojāra Vācieša iela : [par dzejn. (1933-1983) vārdā nosaukto ielu Pārdaugavā : fotoeseja] / Jānis Rokpelnis ; fotogr. Gunārs Janaitis // Karogs. — Nr.7 (2001), [46.]. — 53.lpp.

Rokpelnis Jānis. Mazliet par neko : [rakstn. pārdomas par atpūšanos laukos] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 17.jūl.), 12.lpp.

Rokpelnis Jānis. Jutekļi : [rakstn. pārdomas par Līgo svētkiem] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 26.jūn.), 11.lpp.

Rokpelnis Jānis. Eksāmeni : [par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 12.jūn.), 11.lpp.

Rokpelnis Jānis. Mistificēti mīti : [par igauņu un lietuv. valodisko, vēst. un reģionālo kopību] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 29.maijs), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. "Tu prātu man jauc..." / Jānis Rokpelnis // Vides Vēstis. — Nr.2/3 (2001), 2.lpp.

Rokpelnis Jānis. "smiltis ir baisas..." ; "ne auras ne laurus..." / Jānis Rokpelnis // Vides Vēstis. — Nr.1 (2001), 35.lpp.

Rokpelnis Jānis. Garām iet hernhūtieši : [saruna ar dzejn. J.Rokpelni : sakarā ar Baltijas asamblejas balvas lit. piešķiršanu] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Dace Medne // Vides Vēstis. — Nr.1 (2001), 32.-35.lpp.

Rokpelnis Jānis. "Aizvien smailāk ar torņiem man just..." : [stāsta dzejn.] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Baiba Knābe // Rīgas Balss. — (2001, 6.marts), 16.lpp.

Rokpelnis Jānis. Paradīzes atspulgs : [stāsta dzejn.] / Jānis Rokpelnis ; mater. sagat. Nora Vētra-Muižniece // Latvijas Luterānis. — (2001, 17.febr.), 7., 10.lpp.

Rokpelnis Jānis. Nabadzība : [rakstn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 15.maijs), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Mīlēt Rīgu : [par Rīgas tēlu latv. rakstnieku darbos] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 9.janv.), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Viedokļi : [pārdomas par 1991.gada janv. notikumiem Rīgā] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 23.janv.), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Draudzības daudzinājums : [pārdomas par draudzības būtību] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 6.febr.), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Tradīcijas, tradīcijas : [par lit. tradīcijām Latvijā : eseja] / Jānis Rokpelnis // Karogs. — Nr.4 (2001), 4.-6.lpp.

Rokpelnis Jānis. Stereotipi : [rakstn. pārdomas par sabiedrībā valdošajiem stereotipiem] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 24.apr.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Steiga / Jānis Rokpelnis // Diena — ISSN 1407-1290. — (2001, 20.febr.), 13.lpp.

Rokpelnis Jānis. Literatūra : [dzejn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 3.apr.), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Necerētās sarunas sestdienas vakarā : [saruna ar dzejn. J.Rokpelni] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Nora Vētra-Muižniece // Zeme. — (2000, 5./11.okt.) 3.lpp.

Rokpelnis Jānis. "Tāda ir dvēseles dzīve..." / Jānis Rokpelnis // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 7.sept.), 3.lpp.

Rokpelnis Jānis. Necerētās sarunas sestdienas vakarā : [saruna ar dzejn. J.Rokpelni] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Nora Vētra-Muižniece // Zeme. — (2000, 5./11.okt.), 3.lpp.

Rokpelnis Jānis. Balsis un valodas : [par jauno latvieti un latvietību : eseja] / Jānis Rokpelnis // Karogs. — Nr.12 (2000), 194.-197.lpp.

Rokpelnis Jānis. Aizvainojuma templis : [par attieksmi pret dzīvi : rakstn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 14.nov.), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Tīmeklītis : [par dzīves stilu] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 28.nov.), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Par daudz : [dzejn. pārdomas] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 2.dec.), 14.lpp.

Rokpelnis Jānis. Prieks : [par Ziemassvētku noskaņu] / Jānis Rokpelnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 3.dec.), 11.lpp.

Literatūra par Jāni Rokpelni

Bankovskis Pēteris. Viņpus lakstīgalām un rozēm : [par Gada balvas literatūrā 2004 laureātu dzejā Jāņa Rokpeļņa dzejas izlasi "Vārti"] / Pēteris Bankovskis // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.13 (2005, 8./15.apr.), 4.lpp.

Berelis Guntis. Latvian high-five : [par ž. numurā iekļautajiem aut. dzejn. Aleksandru Čaku (1901-1950), dzejn. Jāni Rokpelni, Vizmu Belševicu un Pēteri Brūveri, rakstn. Noru Ikstenu] / Guntis Berelis ; tulk. Rita Laima Bērziņš // Latvian Literature. — ISSN 1407-9267. — [Nr.]1 (2002, spring/summer), 3.-4.lpp.

Briedis Leons. Červāras Romā : [par latviešu dzejnieku Ingas Gailes, Jāņa Rokpeļņa un Leona Brieža piedalīšanos Latvijas Dzejas dienās Itālijā] / Leons Briedis // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.22 (2005, 10./17.jūn.), [1.], 12.lpp.

Briedis Leons. Oriģinalitātes talants : [par dzejnieku Jāni Rokpelni : apcere] / Leons Briedis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 44.-45.lpp.

Čakare Valda. Prusaki, bomži, sētnieki un laikam arī Dzejnieks : [dzejn. Jāņa Rokpeļņa un komp. Zigmara Liepiņa muz. izrāde "Meistars Aleksandrs" pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs)] / Valda Čakare // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.24 (2002, 15./22.nov.), 5.lpp.

Dailes teātrī — Meistars Aleksandrs : [Jāņa Rokpeļņa un Zigmara Liepiņa mūz. izrāde pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem "Meistars Aleksandrs" Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs)] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.254 (2002, 30.okt.), 8.lpp. — (Piel. "Programma", ISSN 1407-6349 ; Nr.44).

Dūmiņa Līvija. Dzejnieks ir miris, lai dzīvo Dzejnieks! : [par komp. Zigmara Liepiņa un dzejn. Jāņa Rokpeļņa muz. izrādi "Meistars Aleksandrs" pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs)] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. – Nr.268 (2002, 15.nov.), 9.lpp. – (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Eipurs Aivars. U.c. un Jāņa R. lieta / Aivars Eipurs. – {Rokpelnis, Jānis.} Dzeja : [krāj.] / Jānis Rokpelnis. – Rīga : Atēna, 2004. – 628, [17] lpp. : faks., ģīm. // Forums. – ISSN 1407-9925. – Nr.10 (2004, 5./12.marts), 7.lpp.

Imbovica Indra. Jaunos dzejniekus konsultē autoritātes : [par dzejnieku Amandas Aizpurietes un Jāņa Rokpeļņa viesošanos pie jaunajiem dzejniekiem Liepājas Karostas "Dzejnieku namiņā"] / Indra Imbovica // Kurzemes Vārds. — ISSN 1407-8902. — Nr.29 (2005, 4.febr.), 9.lpp.

Imbovica Indra. "Helikons" Rīgā : [par Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba valdes un t.p. nos. žurn. redkol. tikšanos ar žurn. "Karogs" nod. vad. Laimu Muktupāvelu, Latvijas Rakstnieku savienības valdes priekšsēd. Jāni Jurkānu un konsult. Jāni Rokpelni] / Indra Imbovica // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.8 (2003), 217.-218.lpp.

Jānis Rokpelnis : [par dzejnieku : biogr. uzziņa un publ. saraksts] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 46.-48.lpp.

Jundze Arno. Labi, ja ir ko izvēlēties : [par Gada balvu literatūrā 2004 piešķiršanu Ingai Ābelei, Jānim Rokpelnim, Mārai Zālītei, Jānim Jurkānam, Jānim Lejiņam, Ronaldam Briedim, Vizmai Belševicai, Silvijai Bricei, kā arī balvu par mūža ieguldījumu — literatūrkritiķei Intai Čaklajai un tulk. Talridam Rullim] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.81 (2005, 8.apr.), 13.lpp.

Kalniņa Ieva E. Piezīmes uz Rokpeļņa rakstu malām : [par Jāņa Rokpeļņa dzejas savdabību : apcere] / Ieva E.Kalniņa. — Bibliogr. : 43.lpp. // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 40.-43.lpp.

Krastiņš Edmunds. Visas Latvijas pilnīga datorizācija : [par ilgtspējīgas attīstības koncepciju "Latvija : no vīzijas uz darbību" : ekon. un dzejn. saruna] / Edmunds Krastiņš, Roberts Ķīlis, Jānis Rokpelnis // Rīgas Laiks. — Nr.1 (2001) 18.-21.lpp.

Latvijas teātru Ābolu ķocis : [komp. Zigmara Liepiņa un dzejn. Jāņa Rokpeļņa muz. izrāde "Meistars Aleksandrs" pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs) un vācu dram. Karolas Dīras luga "Stāsts par Kasparu Hauzeru" Jaunajā Rīgas teātrī (rež. Alvis Hermanis)] / Lilija Dzene, Valda Čakare, Silvija Radzobe, Ieva Zole, Undīne Adamaite, Margarita Zieda // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.271 (2002, 19.nov.), 21.lpp.

Leimane Ninuce. Balts šūpulītis Rīgas kanālā : [par J.Rokpeļņa dzejas izl. "Lirika" : stāsta rakstn., LU Teol. fak. stud., māksl., dram.] / Gundega Repše, Zelma Diāna Vidiņa, Ivars Poikāns, Lelde Stumbre // Domas. — (2000, 3.nov.), 14.lpp.

Lemešonoks Dainis. [Jānim] Rokpelnim Baltijas asamblejas balva : [par balvas lit., mākslā un zinātnē pasniegšanas ceremoniju Viļņas Svētā Kazimira baznīcā] / Dainis Lemešonoks // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 11.dec.), 3.lpp.

Mauriņš Osvalds. Cēsnieku daiļrade rīdzinieku skatījumā : [par dzejnieka Jāņa Rokpeļņa un prozaiķes Noras Ikstenas viesošanos Cēsu kultūras biedrībā "Harmonija"] / Osvalds Mauriņš // Druva. — ISSN 1691-0400. — Nr.9 (2005, 18.janv.), 6.lpp.

Osis Tālis. Tukši un pilni vārdi : [par dzejnieka Jāņa Rokpeļņa dzejas krāj. "Dzeja"] / Tālis Osis // Latvijas Luterānis. — ISSN 1407-5067. — Nr.3 (2004, marts), 22.lpp.

Prokopova Evita. Baltijas asamblejas balva Jānim Rokpelnim :[par dzejn.] / Evita Prokopova // Diena — ISSN 1407-1290. — (2000, 26.okt.), 3.lpp.

Šmite Linda. Runā ne tikai vārds : [par Jāņa Rokpeļņa un Zigmara Liepiņa mūz. izrādi pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem "Meistars Aleksandrs" Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs] / Linda Šmite // Madonas Ziņas. — ISSN 1407-9690. — Nr.140 (2002, 5.dec.), 2.lpp.

Šnipke Gunta. Vai dzejošana ir dzimumdziedzeru funkcija? : [par dzejnieku Jāņa Rokpeļņa un G.Šnipkes piedalīšanos dzejas pēcpusdienā Liepājas jauno dzejnieku sabiedriskajā org. "Dzejnieku namiņš" Karostā : saruna ar dzejnieci] / Gunta Šnipke ; tekstā stāsta J.Rokpelnis ; mater. sagat. Indra Imbovica // Kurzemes Vārds. — ISSN 1407-8902. — Nr.138 (2004, 15.jūn.), 12.lpp

Švāne Henrieta. Neveiksme no mīlestības : [komp. Zigmara Liepiņa un dzejn. Jāņa Rokpeļņa muz. izrāde "Meistars Aleksandrs" pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs)] / Henrieta Švāne // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.270 (2002, 16.nov.), 16.lpp.

Treimanis Gunnars. Dzejnieks vai sauss racionāls meistars? : [dzejn. Jāņa Rokpeļņa un komp. Zigmara Liepiņa muz. izrāde "Meistars Aleksandrs" pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs)] / Gunnars Treimanis // Jaunā Avīze. — ISSN 1407-2378. — Nr.46 (2002, 15./25.nov.), 33.lpp. — (Jā).

Ulberte Līga. Režisori stāsta stāstu jeb Ko darīt ar V-Efektu : [par Kļima lugu "Viņš, viņa un Francis" pēc krievu rakstn. V.Nabokova romāna "Karalis, dāma un kalps" Jaunajā Rīgas teātrī (rež. Gaļina Poliščuka), Allas Sigalovas versiju par Federiko Fellīni tēmu "Kabīrijas naktis", poļu dram. J.Slovacka lugu "Marija Stjuarte" Rīgas Krievu drāmas teātrī (rež. Romāns Viktjuks), angļu dram. R.Bolta drāmu "Vivat! Vivat, Regina!" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Mihails Kublinskis), vācu dram. K.Dīras lugu "Stāsts par Kasparu Hauzeru" Jaunajā Rīgas teātrī (rež. Alvis Hermanis), Jāņa Rokpeļņa pēc Aleksandra Čaka dzejas motīviem veidoto izrādi "Meistars Aleksandrs" Latvijas Dailes teātrī (rež. Pēteris Krilovs)] / Līga Ulberte // Teātra Vēstnesis. — ISSN 0235-7909. — Nr.4 (2002), [15.-22.]lpp.

Veidemane Ruta. Jāņa Rokpeļņa trejādi laiki : [par laika kategoriju dzejā : apcere] / Ruta Veidemane // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 37.-39.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Putni un falli : [sakarā ar Pētera Bankovska rakstu "Viņpus lakstīgalām un rozēm" laikr. Nr.13 (2005, 8./15.apr.) par Gada balvas lit. 2004 laureāta Jāņa Rokpeļņa dzejas grām. "Vārti"] / Kārlis Vērdiņš // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.15 (2005, 22./29.apr.), [1.]lpp.

Zirnis Egīls. Līdz 20 gadiem krievu dzejnieks : [par dzejnieku Jāni Rokpelni] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta J.Rokpelnis, TV rež. Ģirts Nagainis, dzejnieks Uldis Bērziņš // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.83 (2005, 9.apr.), 16.-19.lpp. — (Piel. "SestDiena").

Zirnis Egīls. Dzeja ir iedzimta īpašība : [par dzejn. Jāni Rokpelni : sakarā ar Baltijas asamblejas balvas lit. piešķiršanu par grām. "Lirika"] / Egils Zirnis ; tekstā stāsta J.Rokpelnis // Diena — ISSN 1407-1290. — (2000, 27.okt.), 16.lpp.

Zveja Ilze. Labākie literāti 2004 : [par Latvijas Rakstnieku savienības rīkotā konkursa "Gada balva literatūrā" laureātiem Jāni Rokpelni, Ingu Ābeli, Māru Zālīti, Jāni Jurkānu, Vizmu Belševicu, Silviju Brici, Ronaldu Briedi, Jāni Lejiņu, balvas par mūža ieguldījumu saņēmējiem Intu Čaklo un Talridu Rulli] / Ilze Zveja // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.11 (2005, 18.marts/1.apr.), 10.lpp.