Atbildes, kuras tu meklē
Baltvilks Jānis

Dzejnieks (1944–2003).

Literatūras saraksts

1. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Vilki velk malku : dzejoļi bērniem / Rīga : Daugava, 2003.

2. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Susura vasara : dzejoļi / Rīga : Zvaigzne ABC, [2003].

3. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Mīklupanti / Rīga : Daugava, 2002.

4. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Saule met loku : [dzeja] / Rīga : Nordik, 2002.

5. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Gludekļa klejojumi / Rīga : Aka Print, 2000

6. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Mazā meža ābece / Rīga : Aka Print Poligrāfija, 2000

7. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Izmazgātās debesis : dzejoļi bērniem : izlase / Rīga : Rasa ABC, 2000

8. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Plīvija un citas pasakas / Rīga : Preses nams, 2000.

9. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Purva burvis : dzejoļi bērniem / Rīga : Zaļais circenis, 1999

10. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Lasīsim ar prieku! : lasāmā grāmata latviešu valodā : 1.kl., 2.pusgadam / Rīga : Jumava, 1999

11. Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Sarunāties zem kokiem : [dzeja] = Conversation beneath the trees / Rīga : Nordik, 1999.Bērnu rakstnieki stāsta par sevi / [B.v.] : Garā Pupa, 2000.

12. Apbedīts dzejnieks Jānis Baltvilks : [1944-2003] // Lauku Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.199 (2003, 11.okt.), 9.lpp.

13. Armane, Inta. Pasniegtas gada balvas literatūrā : [par balvu pasniegšanas ceremoniju Rīgas Latviešu biedrībā] / Inta Armane // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.62 (2003, 14.marts), [1.], 3.lpp.

14. Bergmanis, Andris Divvalodīgais kultūr-kapitāl-Baltvilks // Jaunā Avīze - (1999, 10.marts), 5.lpp.

15. Baltvilks Jānis. Sarunāties zem kokiem = Conversation beneath the trees : [dzeja] / atdz. R.L.Krieviņa, māksl. Aigars Ozoliņš, Andra Eglīša foto. - Rīga : Nordik, 1999. - 126, [1] lpp. : il.

16. Bernāts, Andris Kolēģi atzinīgi izsakās par žurnālistu, kas ar cirvi sacirta dzejnieku [Jāni] Baltvilku :[sakarā ar Ilmāra Tīrmaņa nelīdzsvarotā psihiskā stāvokli izdarīto uzbrukumu] // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - (2001, 22.janv.), 11.lpp.

17. Bērziņa, Inga Žurnālists ar cirvi sacērt dzejnieku [Jāni] Baltvilku : [sakarā ar Ilmāra Tīrmaņa nelīdzsvarotā psihiskā stāvokli izdarīto uzbrukumu] // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - (2001, 18.janv.), 3.lpp.

18. Bērziņš, Uldis. Aizgāja kājām :[dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944-2003) piemiņai] / Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2003), 233.-235.lpp.

19. Bogdanova, Z. Pastariņa prēmija :[par prēmiju bērnu rakstniekiem, tās aizsākumiem un laureātiem] // Tukuma Ziņas. - (1999, 3.apr.), 6.lpp.

20. Cērmane, Ita Dzejnieks Jānis Baltvilks smagi savainots ar cirvi :[sakarā ar dzejn. slimā drauga žurn. Ilmāra Tīrmaņa slimību] // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (2001, 19.janv.), [1.], 5.lpp.

21. Cērmanis, Normunds Baltvilka sakropļotājs ievietots Liepājas Psihoneiroloģiskajā slimnīcā : [par Ilmāra uzbrukuma dzejn. Jānim Baltvilkam (Kuldīgas raj.)] // Rīta Ekspresis. - (2001, 20.janv.), [3.]lpp. - (Iel. "Kriminālais ekspresis" ).

22. Gaižiūnas, Silvestras. Janiui Baltvilkui išėjus : 1944.VII.22-2003.X.5 [dzejnieka piemiņai] / Silvestras Gaižiūnas. - Lietuviešu // Literatūra ir menas. - Vilnius. - ISSN 0233-3260. - Nr.42 (2003, spal. (X) 17), 22.lpp.

23. Hānbergs, Ēriks. Mūža balvas. Gada balvas :[par Latvijas Rakstnieku savienības un Kultūrkapitāla fonda gada balvu pasniegšanas ceremoniju Rīgas Latviešu biedrībā] / Ēriks Hānbergs // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2003), 220.-221.lpp.

24. In memoriam? :[Zviedrijas radio Latv. raidījumu red. līdzstrādn., žurn., LSDSP Ārzemju komit. priekšsēd. Viļņa Zaļkalna piemiņai (1947-2002)] / Jānis Baltvilks, Uldis Bērziņš, Egīls Baldzēns [u.c.]. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.55 (2002, 6.marts), 4.lpp.

25. Kronbergs, Arnis Mugurēvičs, Vairis Reinholds, Wilma Teness, Džīna Tērmane // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.55 (2002, 6.marts), 8.lpp.

26. Jānis Baltvilks : [dzejnieka piemiņai (1944-2003) : raksti]. - Saturs : "...dzimis 1944.gada..." / Laima Muktupāvela. "Savas jūtas es..." / Inese Zandere. "Katra aiziešana ir..." / Uldis Auseklis. "Jāni, visticamāk, neviens..." / Māris Rungulis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.235 (2003, 7.okt.), 11.lpp.

27. Kalna, Baiba. Piešķirtas Literatūras gada balvas / Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.12 (2003, 20.marts), 23.lpp.

28. Kas ir laba literatūra? : [Gada balvas lit. laureātu atbildes] / Vera Vāvere, Ludmila Sproģe, Inese Zandere, Jānis Baltvilks, Laima Muktupāvela, Guntars Godiņš, Pēteris Jankavs ; pierakst. Valdis Aleksandrovs // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463.- Nr.68 (2003, 21.marts), 13.lpp. - (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā" ).

29. Kočāne, Sarma Uzlabojas dzejnieka [Jāņa] Baltvilka veselība : [par dzejnieka veselības stāvokli pēc uzbrukumu ] // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2001, 27.janv.), [1.], 3.lpp.

30. Lapsa, Māra. Uzzīmēt dzejoli :[par grafiķi, grām. il. Anitu Paegli] / Māra Lapsa ; tekstā stāsta A.Paegle // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.17 (2004, 21.janv.), 12.lpp.

31. Liepiņš, Aigars Pastaigām sevī un citos : [par izd. "Enigma" izdotām Jāņa Baltvilka grām. "Divpadsmit pastaigas dabā" un "Līdakas trešā vasara"] // Vides vēstis. - Nr.4/5 (1999), 42.lpp.

32. Radovics, Viesturs. Mūžībā aizgājis spožākais bērnu dzejnieks Jānis Baltvilks : [1944-2003] / Viesturs Radovics // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.233 (2003, 6.okt.), [1.], 5.lpp.

33. Ramba, Jānis Bez jokiem - priekā! // Literatūras Avīze. - (1999, janv.), 15.lpp.

34. Rozeniece, Aina. Suminot rakstniecības zvaigznes, mūžīgās un jaunās : pasniegtas Rakstnieku savienības un Kultūrkapitāla fonda iedibinātās Gada balvas literatūrā : [par 2002.g. Gada balvu lit. pasniegšanas ceremoniju Rīgas Latviešu biedrības namā un balvas par mūža ieguldījumu latviešu lit. laureātiem Vizmu Belševicu un Pauli Kalvu] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.43 (2003, 19.marts), 8.lpp.

35. Šaitere, Tekla. Baltais Vilks :[dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944-2003) piemiņai] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta dzejnieces Inese Zandere, Māra Zālīte, žurnāliste Daina Oliņa [u.c.] // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.245 (2003, 18.okt.), 34.-[37.]lpp. - (Piel. "SestDiena" ).

36. Šaitere, Tekla. Bailes :[par žurn. Ilmāra Tīrmaņa uzbrukumu dzejn. Jānim Baltvilkam Ēdoles pag. (Kuldīgas raj.)] / tekstā stāsta J.Baltvilks, Liepājas psihoneirol. slimnīcas ārsts Imants Strolis, Kuldīgas raj. Policijas pārv. priekšnieks Zigurds Gūtmanis [u.c.] // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2001, 3.febr.), [10.]-11.lpp. - (Piel. "SestDiena" ).

37. Šāpa, Gunita. Dzejnieks savā dzimšanas dienā stāda kokus :[par Jāni Baltvilku] / Gunita Šāpa // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.142 (2002, 24.jūl.), 7.lpp.

38. Stikāne, Ilze. Putni Jāņa Baltvilka dzejā bērniem / Ilze Stikāne. - Kopsav. angļu val. // Valoda un literatūra kultūras apritē / LU. Pedagoģijas un psihol. fak. Latv. val. un lit. māc. metod. kat.. - ISSN 1407-2157. - Rīga, 2002. - 241.-249.lpp. - (Zinātniskie raksti / LU ; 650.sēj. ).

39. Trops, Jānis Dzejniekam pāridarītājam draud piespiedu ārstēšanās :[par dzejn. un žurn. Ilmāra Tīrmaņa uzbrukumu dzejn. Jānim Baltvilkam] // Diena. - ISSN 1407-1290. - (2001, 4.maijs), 5.lpp.

40. Trops, Jānis Garīgā aptumsumā draugs ar cirvi uzbrūk dzejniekam :[par uzbrukumu Jānim Baltvilkam] // Diena. - 2001. - ISSN 1407-1290. - (2001, 19.janv.), 9.lpp.

41. Valdons, Aleksandrs. Skumjie svētki Kalāčos :[par dzejnieka Eduarda Veidenbauma (1867-1892) dz.d. velt. pasākumu memoriālajā muzejā Liepas pag. (Cēsu raj.) un sēru vēsti par dzejnieku Jāni Baltvilku (1944-2003)] / Aleksandrs Valdons // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.237 (2003, 10.okt.), 9.lpp. - (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā" ).

42. Veidemane, Ruta. Kaija, vālodze un citi putni / Ruta Veidemane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2003), 186.-189.lpp. Baltvilks, Jānis. Saule met loku : [dzeja] / Jānis Baltvilks. - Rīga : Nordik, 2002. - 125, [1] lpp. : il.

43. Vīksne, Jānis. Jānis Baltvilks : [ornitologa, dzejnieka (1944-2003) piemiņai] / Jānis Vīksne // Putni Dabā. - ISSN 0132-2834. - Nr.13.3 (2003), 2.-3.lpp.

44. Ziedonis, Imants. Godbijība :[dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944-2003) piemiņai] / Imants Zedonis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.245 (2003, 18.okt.), 36.lpp. - (Piel. "SestDiena" ).

45. Zole, Ieva. Gada balva literatūrā :[par balvu pasniegšanu Rīgas Latviešu biedrībā] / Ieva Zole // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.11 (2003, 14./21.marts), [1.] lpp.

46. Zveja, Ilze Apbalvo uzvarējušos latviešu literatūras konkursa laureātus :[par a/s "Preses nams" rīkotā konkursa uzvarētājiem Andri Akmentiņu, Johanu Korinu, Juri Boiko, Pēteru Brūveri, Jāni Baltvilku un Māri Runguli] // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (2000, 24.okt.), [1.], 5.lpp.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Kalendārs bibliotēkām 2004. gada III ceturksnī. Par izdevumu atbild M. Jurciņa.