Atbildes, kuras tu meklē
Indriķis Zīle
Zīle Indriķis

Indriķis Zīle (1841 – 1919) – ērģelnieks, skolotājs, kordiriģents. Absolūtās dzirdes īpašnieks. No 1859. līdz 1862. gadam mācījies Valkas skolotāju seminārā, bijis Jāņa Cimzes palīgs tautasdziesmu vākšanā un semināra vadīšanā. 1867. gadā bijis Valkas evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģelnieks un kordiriģents. Nodibinājis Valkas dziedāšanas biedrību “Dziesmu kronis”. 1878. gadā pārcēlies uz dzīvi Tērbatā, strādājis par Karlovas muižas pārvaldnieku, vadījis latviešu korus. Kopā ar Alfrēdu Kalniņu (1915 – 1917) Tērbatā vadījis latviešu bēgļu kori.

Miris Tērbatā, apglabāts Raadi kapsētā.

I. Zīle ir izveidojis 11 latviešu tautasdziesmu apdares, divas vīru un deviņas jauktajam korim. Veidojis apdares arī igauņu un lietuviešu tautas dziesmām (kopā 25). I. Zīle bija pirmo, otro un trešo vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģents un ceturto, piekto vispārējo Dziesmu svētku goda virsdiriģents.

 

Iesniedza Rīgas Angļu ģimnāzija; autore Ilze Gavare; darba vadītājas : I.Bulate, M.Bietaga

 

Skatīt arī Zīle Indriķis

Skatīt arī Dziesmu svētki

Skatīt arī http://www.liis.lv/kultvest/kultura/latvija