Atbildes, kuras tu meklē
Piektā deklinācija

Pie piektās deklinācijas pieder vīriešu un sieviešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -e. Piektās deklinācijas lietvārdiem daudzskaitļa ģenitīvā galotnes priekšā ir līdzskaņu mija:

Celma beigu līdzskaņiMijas par
bbj
cč
dž
lļ
mmj
nņ
ppj
sš
tš
vvj
zž
snšņ
znžņ
llļļ
nnņņ
kst

Locījumu galotnes piektajai deklinācijai norādītas nākamajā tabulā (deminutīviem nav galotnes vienskaitļa vokatīvā).

DzimteNom.Ģen. Dat. Akuz.Lok.Vok.
viensk.siev.-e -es-ei-i-e
viensk.vīr.-e-es-em-i-e
daudzsk.-es-u-ēm-es -ēs-es
Piemēri
Nominatīvsegl-eegl-es
Ģenitīvsegl-esegļ-u
Datīvsegl-eiegl-ēm
Akuzatīvsegl-iegl-es
Lokatīvsegl-ēegl-ēs
Vokatīvsegl-eegl-es

Nominatīvsbend-ebend-es
Ģenitīvsbend-esbenž-u
Datīvsbend-embend-ēm
Akuzatīvsbend-ibend-es
Lokatīvsbend-ēbend-ēs
Vokatīvsbend-ebend-es

Atgriezties uz lietvārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.