Atbildes, kuras tu meklē
Mikotrofija. Divu dažādu sēņu veidota mikoriza uz egles saknes

Meža flora, sūnas, ķērpji un sēnes


mikotrofija (gr.mykēs sēne + trophē barība, barošanās) — augu minerālbarošanās ar sēņu micēlija starpniecību. Šo augu — mikotrofu — saknes ar sēnēm ir simbiotiskās attiecībās. raksturīga ~75% viendīgļlapju un 80—90% divdīgļlapju. Vairākums kokaugu ir mikotrofi. Ir obligātie mikotrofi (piem., priede, egle, ozols, skābardis), kas var augt tikai simbiozē ar mikorizas sēnēm, un fakultatīvie mikotrofi (piem., bērzi, papeles, apses, liepas), kuri var augt arī bez mikorizas sēnēm, lai gan mežā parasti veido mikorizu. Viena sēņu suga var veidot mikorizu ar dažādu koku sugām, un uz 1 koka saknēm var būt dažādas mikorizas sēņu sugas.

T. Gaitnieks

© Apgāds "Zelta grauds", 2005